NEVIDLJIVA BORBA – KNJIGA ZA MONAHE I MONAHINJE

 

NEVIDLJIVA BORBA
KNJIGA ZA MONAHE I MONAHINJE
 
KAKO SE RAZMIŠLJANJEM O SVETOJ TAJNI PRIČEŠĆA RASPALJUJE U NAMA LJUBAV PREMA BOGU
 
Da bi razmišljanjem o nebesnoj tajni tela i krvi Hristove raspalio u sebi veću ljubav prema Bogu, razmišljaj o ljubavi koju pokazuje Bog prema tebi u ovoj tajni.
Seti se da mi sa svoje strane nismo učinili ništa zašto bismo zaslužili Božju ljubav. A Bog nas je zavoleo toliko da je i Sebe darovao nama najnedostojnijim stvorenjima Svojim.
Seti se da ta ljubav po svojoj čistoti ne liči na ljubav čoveka prema čoveku, koja daje i očekuje da joj se nečim uzvrati. Bog nema potrebe za nečim spolja. Zato ako nas je obasuo ljubavlju, nije to učinio radi Sebe nego jedino radi nas.
Razmišljajući o tome reci: „Kako je sve to čudesno! Previšnji Bog je ponudio Svoje srce meni najneznatijem Svojem stvorenju. Šta želiš od mene, Care slave? Šta očekuješ od mene koji sam samo prah? Pri svetlosti Tvoje neizmerne ljubavi vidim da hoćeš da mi podariš Sebe za hranu i piće i to ne radi čega drugog, nego da pretvoriš mene u Sebe. Ne zato što imaš potrebu za mnom nego što ja imam potrebu za Tobom; jer tim sjedinjenjem u ljubavi Ti živiš u meni i ja u Tebi i ja postajem kao Ti Sam. Sjedinjenjem moga zemaljskog srca s Tvojim nebeskim, stvara se u meni jedno božansko srce“.
Ispunićeš se radošću kada postaneš svestan koliko te voli i visoko uzdiže Bog u želji da i ti zavoliš Njega i da se otrgneš od privezanosti za tvari i samog sebe i da prineseš sebe Njemu, svome Bogu, kao žrtvu paljenicu, tako da kroz čitav tvoj život tvojim umom, voljom i svim osećanjima vlada samo ljubav prema Njemu i usrdna želja da Njemu služiš. Zato gledajući na svetu tajnu pričešća otvori svoje srce i pomoli se: „O hlebe prenebesni, kada će doći čas da se žrtvujem sav za Tebe, ne na Kakvom drugom ognju nego na ognju Tvoje ljubavi? Kada ću, savršena ljubavi i Hlebe života, početi da živim jedino Tobom, radi Tebe i u Tebi? Kada ću se, živote moj prekrasni, slatki i večni, otrgnuti od svega drugog i početi da želim jedino Tebe i da se hranim jedino Tobom? Gospode, moj Gospode, otrgni moje bedno srce od ostalih veza i naklonosti, ukrasi ga svetim Tvojim vrlinama i ispuni ga raspoloženjem da sve radi samo da posluži Tebi. Tada ću otvoriti srce svoje, pozvaću Te i umoliti da uđeš u njega i činiš u njemu sve ono što činiš i u dušama onih koji su potpuno predani Tebi“.
U takvim mislima i osećanjima provedi veče i jutro, pripremajući se za sv. pričešće. A kada se približi sveti čas pričešća sa smirenošću i srdačnom toplotom življe predstavi sebi ko si ti a Ko je Onaj Koga imaš da primiš.
On je Sin Božji pred Kojim drhte nebesa i sve sile, Sveti nad Svetima, sjajniji od sunca, sama čistota, Koji je iz ljubavi prema tebi primio oblik sluge, bio prezren, porugan, i raspet, ostajući i dalje Bog u čijoj je ruci život i smrt čitavog sveta. A ko si ti? Ništa i niži od ničega.
Zatim pristupi sv. pričešću sa svetim strahom i ljubavlju, govoreći: „Nedostojan sam, Gospode, da Te primim jer se još nisam očistio od privezanosti za ono što Ti ne voliš. Nedostojan sam da Te primim, jer se još nisam potpuno predao Tvojoj ljubavi i Tvojoj volji. Ali me Ti, predobri Bože moj, po Svojoj bezgraničnoj ljubavi udostoj primanja jer Ti s verom prilazim“.
Pošto primiš sveto pričešće, zatvori se u dubinu srca, zaboravi na sve tvarno i pomoli se: „Previšnji Caru neba i zemlje, udostojio si me nedostojnog Tvoje ljubavi. Pomozi mi da na žrtveniku moga srca gori jedino oganj moje ljubavi prema Tebi i da on sagori svaku drugu ljubav i svaku drugu želju, osim želje da prinesem sebe kao žrtvu paljenicu Tebi. Nikada nisi ništa drugo želeo od mene i sada ne želiš.
Čuj sada, Gospode, i zavete moga srca! Evo sjedinjujem svoju volju s Tvojom voljom i kao što si Ti dao celog Sebe meni i ja predajem celog sebe Tebi da budem u Tebi sav. Znam, Gospode, da to ne može biti ako se potpuno ne odrečem sebe, ako ostane u meni i najmanji trag samoljublja, ako se u meni bude zadržalo raspoloženje da ma u čemu činim svoju volju, ili da cenim svoje misli, ili da zadržim navike ugađanja sebi. Zato hoću i želim da se od sada protivim sebi u svemu, ako mi duša bude zaželela nešto što nije Tebi ugodno, i da primoravam sebe na sve ono što je po Tvojoj volji, makar sve u meni i izvan mene protiv toga ustajalo. Svojim silama u tome ne mogu uspeti, no pošto si Ti od sada sa mnom, nadam se da ćeš Ti obavljati u meni ono što je potrebno. – Želim da moje srce bude jedno s Tvojim i nadam se da će to pomoću Tvoje blagodati i biti. – Želim da ne vidim, ne čujem, ne mislim i ne osećam ništa do ono čemu me uče Tvoje zapovesti i nadam se da ću Tvojom pomoću to i postići. – Želim da se moja pažnja ne udaljuje od srca u kome si Ti, nego da neprestano prebiva u njemu, da gleda u Tebe, da se greje toplotom koja od Tebe dolazi i nadam se da će, zahvaljujući dodiru s Tobom, tako i biti. – Želim da mi od sada jedino Ti budeš svetlost, moć i radovanje i nadam se da će tako i biti, zahvaljujući tvome spasonosnom uticaju na moju dušu. Zato se i molim i neprekidno ću se moliti.
O Premilostivi Gospode neka to bude, neka to bude!“
Zatim se staraj da iz dana u dan sve više zagrevaš u sebi želju za primanjem ove tajne i trudi se da činiš samo volju Božju i da ti ona bude putovođa u svim duhovnim i telesnim delima. Svaki put kad se pričešćuješ, pričešćuj se beskrvnom žrtvom i prinosi samog sebe na žrtvu Bogu, to jest, izjavljuj savršenu gotovost da iz ljubavi prema Gospodu, Koji se žrtvovao za nas, pretrpiš svaku nevolju, svaku žalost i svaku nepravednu optužbu koje mogu u toku života da naiđu na tebe.
Sv. Vasilije Veliki, govoreći o dužnosti koja nam se sv. pričešćem nalaže, spominje reči apostola Pavla da oni koji se pričešćuju telom i krvlju Gospodnjom, smrt Gospodnju obznanjuju (I Kor. 11,26). A Gospod je pretrpeo smrt za sve ljude, razume se i za one koji se pričešćuju. Radi čega? Da oni koji žive ne žive više sebi, nego onome koji za njih umrije i vaskrse (II Kor. 5,15). Prema tome oni koji se pričešćuju s verom, ljubavlju i gotovošću da će ma i po cenu života biti verni Božjim zapovestima, uzimaju na sebe obavezu da ne žive više sebi, ni svetu, ni grehu, nego Onome Koga su u sv. pričešću primili – Gospodu Bogu Koji je za njih umro i vaskrsao.
Najzad, primivši u svetom pričešću Gospoda Koji se za tebe žrtvovao i silu te žrtve, uznesi nebesnom Ocu i u njeno ime blagodarenje, slavoslovlje, a zatim molitve za svoje duhovne, duševne i telesne potrebe, za sv. Crkvu Božju, za svoje domaće, za svoje dobrotvore i za duše onih koji su u veri umrli.
Sjedinjena sa žrtvom kojom nam je Sin Božji izmolio od Oca svaku milost, ova će molitva biti uslišena i neće ostati bez ploda.

Ključne reči:

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *