KIJEVO-PEČERSKI PATERIK

 

KIJEVO-PEČERSKI PATERIK

 

SLOVO 16.
O BLAŽENOM EVSTRATIJU ISPOSNIKU

 
Neki čovek dođe iz Kijeva u pešteru, hoteći da bude crnorizac; i naredi iguman da ga postrigu i nazva mu ime Evstratije. A on razdade sve svoje imanje ubogim i nešto malo ostavi svojim bližnjim da za njega razdadnu. Beše ovaj Evstratije isposnik i poslušnik svima.
Taj blaženi beše sa drugim hrišćanima zarobljen i prodat nekom Jevrejinu sa mnogim drugima.[1] Učeći i moleći zarobljenike, upućivaše ih govoreći: „Braćo, svi vi koji se krstiste i u Boga verujete, ne budimo odstupnici od svog obećanja sa svetog krštenja. Hristos nas, naime, iskupi od prokletstva[2] i porodi vodom i Duhom[3], sinovima i naslednicima nas učini[4]: tako ako umremo – Gospodu ćemo umreti[5], ako li budemo živeli – poslužimo bitisanju kao što nam je dužnost, ako za Hrista umremo – smrću ćemo život kupiti, i On će nam život večni dati.“
Posle nemnogo dana pomreše od gladi i iznemogoše od žeđi: jedni posle tri dana, drugi posle četiri dana, neki posle sedam dana, jaki posle deset dana – skončaše svi od gladi i žeđi. A bi ih 50 na broju: od manastirskih radnika 30, iz Kijeva 20.
Kad prođe 14 dana, osta samo monah živ, kako beše isposnik od malih nogu. Vide onaj Jevrejin da ovaj monah beše uzrok propasti njegovog zlata koje je dao za zarobljenike, pa izvrši na njemu svoju pashu. Kada nastade dan Vaskrsenja Hristova, učini porugu svetome Evstratiju: po onome kako piše u Evanđelju, što učiniše Gospodu našem Isusu Hristu i porugaše mu se, tako i ovoga blaženoga pribiše na krst. I blagodaraše Bogu na njemu, i bi živ 15 dana.
A Jevreji mu rekoše: „Sad se nasiti zakonske hrane, bezumniče, da budeš živ, jer Mojsej, primivši zakon od Boga, dade ga nama, a u knjigama je rečeno: Proklet svaki koji visi na drvetu[6].“ Monah pak reče: „Velike me je blagodati udostojio Bog – danas da postradam. I reče mi kao i razbojniku: Danas ćeš biti sa mnom u raju[7], jer sam On razori prokletstvo zakona i uvede blagoslov[8]. O Njemu reče Mojsej: Vidite život vaš gde visi pred očima vašim[9]; a David: Pribiše ruke moje i noge[10]; i opet: Razdeliše odeću moju među sobom i za haljinu moju bacahu žreb[11]. A o ovom danu kaže: Ovo je dan koji stvori Gospod, obradujmo se i razveselimo se u njemu[12]. A ti i ovi Jevreji sa tobom danas ćete zaplakati i zaridati, jer vam dođe odgovor od Boga, radi krvi moje i svih hrišćana, jer subote vaše mrzi Gospod[13] i pretvori praznike vaše u žalovanje[14], jer je ubijen načelnik vašeg bezakonja.
Kad ču Jevrejin ovo, kako mu i raspet prkosi, uze koplje, probode ga, i tako on predade dušu svoju Gospodu. I videla se duša prepodobnog nošena na kolima ognjenim, i konjima ognjenim, i bi glas koji govoraše na grčkom: „Evo, nazva se dobri građanin nebeskoga grada!“ I radi toga se on u vašem pominjanju naziva protostratorom[15]. I odmah tog dana dođe objava od cara o Jevrejima, da se isteraju svi Jevreji, imanja im se oduzmu, a starešine njihove pobiju. A to beše ovako. Neki jevrejin se krsti, budući bogat i veoma hrabar, i zbog toga ga primi car, i posle malo dana učini ga eparhom[16]. A on, dobivši taj čin, potajno beše odmetnik od Hrista i njegove vere, i dade dozvolu Jevrejima u svim oblastima Grčkog Carstva da kupuju sebi hrišćane u ropstvo. Ovaj nečastivi eparh beše razobličen i ubijen, prema reči blaženog Evstratija, kao i tamošnji Jevreji koji zimovahu u Hersonu[17]; i oduzeše imanje Jevrejinu koji je ono počinio Evstratiju, pa ga obesiše: Povrati se bol njegov na glavu njegovu, i na teme njegovo pade nepravda[18].
A telo svetoga beše bačeno u more, gde se mnoštvo čuda dešava. Verni potražiše njegove svete mošti i ne nađoše, jer ne htede sveti slave od ljudi, nego od Boga. Kukavni Jevreji, videvši čudo strašno, krstiše se.
 


 
NAPOMENE:

 1. 1096. godine, prilikom najezde polovačkog kana Bonjaka.
 2. Up. Gal 3:13.
 3. Up. Jn 3:5.
 4. Up. Rim 8:17.
 5. Up. Rim 14:8.
 6. Pnz 21:23.
 7. V. Lk 23:43.
 8. Up. Gal 3:13-14.
 9. Up. Pnz 28:66.
 10. Up. Ps 21:17.
 11. Ps 21:19.
 12. Ps 117:24.
 13. Is 1:14.
 14. Am 8:10
 15. Protostrator je u to vreme u Vizantiji bio jedan od najviših dvorskih činova – u svom najvišem vidu protostrator je bio glavnokomandujući svih kopnenih snaga carske vojske. Međutim, ta reč doslovno znači „prvokonjušar“: pošto su mu dušu u nebo uzneli „ognjeni konji“ (kao nekada proroka Iliju u telu, v. 4.Cars 2:11), prep. Evstratije, koji se udostojio tako velike počasti – da bude raspet i preda dušu na Vaskrs, udostojio se i naziva božanskog prvokonjušara.
 16. Tj. upraviteljem grada.
 17. Drevna grčka kolonija na Krimu, danas zapadni deo Sevastopolja.
 18. Up. Ps 7:17.

 

   

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.