STARAC SILUAN

 

STARAC SILUAN
 

 
XI
O MAJCI BOŽIJOJ
 
Kada duša poseduje ljubav Božiju, sve je dobro, i milo i radosno! Ali, i sa ljubavlju Božijom bivaju žalosti, jer ukoliko je veća ljubav, utoliko je veća i žalost. Mati Božija nije nikada pogrešila, ni jednom svojom mišlju i nikada nije gubila blagodat, ali je i ona podnosila velike muke ovde na zemlji. Njen bol dok je stojala pod krstom bio bezmeran kao okean, a njene duševne patnje bile se neuporedivo veće od Adamovih posle izgnanja iz raja, jer je i ljubav Majke Božije bila neuporedivo veća od Adamove ljubavi u raju. Ona je mogla izdržati ove strašne patnje samo zato što je krepila sila Gospodnja. Gospod je želeo da ona vidi i Njegovo vaskrsenje, te da posle vaznesenja ostane na zemlji kao uteha i radost apostola i tek rođenih hrišćana.
Mi ne možemo dostići savršenstvo ljubavi Majke Božije, i zato ne možemo ni da pojmimo njen bol. Ljubav Majke Božije je bila savršena. Ona je beskrajno volela Sina svoga i Boga, a isto tako je mnogo volela i ljude. Šta je sve ona preživljavala kada su ljudi, koje je ona toliko volela i kojima je želela sve najbolje, raspeli njenog dragog Sina?
Mi ovo ne možemo razumeti, jer malo volimo Boga i bližnje.
Kao što je ljubav Majke Božije bezmerna i nepojmljiva, tako je i njen bol bezmeran i nepojmljiv.
 
* * * * *
 
O, Presveta Djevo Bogorodice, reci nama, deci svojoj, kako si, živeći na zemlji, volela Sina svog i Boga? Kako se veselio duh tvoj Bogu, Spasitelju tvome? Kako si gledala na Njegovo prekrasno lice, misleći da je to Onaj kome sa strahom i ljubavlju služe sve sile nebesne?
Reci nam šta je osećala tvoja duša dok si držala u naručju svog milog Mladenca? Kako si Ga vaspitavala? Kako si se brinula za Njega kada si Ga sa Josifom tri dana tražila po Jerusalimu? Kakve si muke preživljavala kada je Gospod bio predan da se razapne i kada je umirao na krstu?
Reci nam kakva je bila radost tvoja zbog Vaskrsenja ili kako je tugovala duša Tvoja posle Vaznesenja?
Želimo više da znamo o tvom životu sa Gospodom na zemlji. Ti nisi želela da se to zabeleži u Svetom Pismu, već si ćutanjem stidljivo sakrila svoju tajnu.
 
* * * * *
 
Mnoga sam čuda i dela milosti video od Gospoda i Majke Božije, ali uzvratiti za tu ljubav ničim ne mogu.
Čime da uzvratim Presvetoj Vladičici što se nije zgnušala na moje grehe, nego me je milostivo posetila i urazumila? Nisam je video, ali Duh Sveti mi je dao da je poznam iz njenih reči ispunjenih blagodaću i moj se duh raduje i moja duša stremi njoj sa ljubavlju, i već od prizivanja njenog imena srcu je neobično prijatno.
Jednom sam se kao mlad poslušnik molio pred ikonom Majke Božije i Isusova molitva se uselila u moje srce i počela sama od sebe da se vrši. Jednom sam, pak, u crkvi za vreme čitanja iz svetog proroka Isaije kod reči Umijte se i očistite (Is. 1,16) pomislio: Možda je i Mati Božija ponekad zgrešila, makar samo mišlju. I gle, u srcu sam zajedno sa molitvom osetio jasan odgovor: „Majka Božija nikada nije zgrešila, čak ni mišlju“. Tako je Duh Sveti u mom srcu posvedočio o njenoj čistoti. Ali, i ona je za vreme svog života na zemlji imala nedostataka i bezgrešnih pogrešaka nesavršenosti. To se vidi iz Jevanđelja, kada, vraćajući se iz Jerusalima, nije znala gde joj je Sin, i zajedno sa Josifom Ga tri dana tražila (Lk.2,44-46).
 
* * * * *
 
Duša moja je u strahu i trepetu kad razmišlja o slavi Majke Božije.
Mali je moj um, a srce je moje bedno i nemoćno. Pa opet, duša se raduje i želi da napiše o njoj, makar samo nekoliko reči.
Boji se duša moja da se dotakne toga, ali me ljubav goni da ne zatajim svoju blagodarnost za njeno milosrđe.
Majka Božija nije ostavlja zabeleženim ni svoje misli, ni svoju ljubav prema Sinu i Bogu svome, ni patnje svoje duše pri raspeću, zato što mi ionako to ne bismo mogli shvatiti.
Njena ljubav prema Bogu silnija je i plamenija od ljubavi serafima i heruvima, i njoj se dive sve nebeske sile angela i arhangela.
Premda je život Majke Božije obavijen ćutanjem, Gospod je našoj pravoslavnoj Crkvi dao da zna da njena ljubav obuhvata ceo svet. Ona Duhom Svetim vidi sve ljude na zemlji i, kao i njen Sin, sve žali i sve voli.
O, kada bismo znali koliko Presveta voli sve one koji ispunjavaju zapovesti Hristove i kako žali i tuguje za onim koji se ne popravljaju. Ovo sam lično ispitao. Ne lažem, govorim pred licem Boga, koga poznaje duša moja: Duhom poznajem Prečistu Djevu. Nisam je video, ali Duh Sveti mi je dao da je poznam, kao i njenu ljubav prema nama. Da nije bilo njenog milosrđa, davno bih propao. Ali, ona je blagoizvolela da me poseti i da me urazumi da više ne grešim. Rekla mi je: „Teško mi je kad pogledam šta radiš“. Njene prijatne i tihe i krotke reči duboko diraju dušu. Prošlo je više od 40 godina, ali ne mogu da zaboravim te reči i ne znam šta bih joj ja grešni dao za tu njenu ljubav prema meni nečistom i kako bih se zahvalio blagoj i milostivoj Materi Gospodnjoj.
Zaista, ona je naša Zastupnica pred Bogom i već samo njeno ime raduje dušu. Zbog njene ljubavi prema nama raduju se i nebo i zemlja.
Velika je to i nedokučiva stvar. Majka Božija živi na nebu i neprestano gleda slavu Božiju, ali ne zaboravlja ni nas uboge i svojim milosrđem štiti svu zemlju i sve narode.
Takvu nam je Prečistu Majku Svoju darovao Gospod. Ona je naša radost i uzdanica. Ona je naša Mati po duhu i bliska nam je kao čovek po svojoj prirodi. Svaka hrišćanska duša teži njoj s ljubavlju.

Jedan komentar

  1. Prepodobni Siluane moli Boga za nas!

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *