ЂАВО У ПРАХУ – ИСПОВЕСТИ НАРКОМАНА

 
>
ЂАВО У ПРАХУ

исповести наркомана

 
ЗЛОУПОТРЕБА ПСИХОАКТИВНИХ СУПСТАНЦИ ПРЕМА УЗРАСТУ
Др Снежана Алчаз
 
ОД ДЕВЕТ ДО ЈЕДАНАЕСТ ГОДИНА:
 
Прве психоактивне супстанце су најчешће дуван, алкохол, инхаланси (лепак, бронза), бензодијазепини (лекови на бенседин, лексилијум, и слично).
 
ОД ДВАНАЕСТ ДО ЧЕТРНАЕСТ ГОДИНА:
 
Уз претходно побројане супстанце (дуван, алкохол, инхаланси, бензодијазепини), почиње и злоупотреба марихуане.
 
ОД ПЕТНАЕСТ ДО СЕДАМНАЕСТ ГОДИНА:
 
Постоји могућност злоупотребе свих до сада наведених супстанци (дуван, алкохол, инхаланси, бензодијазепини, марихуана), али како млади у тим годинама све чешће излазе, започињу и злоупотребу екстазија и амфетамина.
 
ОД ОСАМНАЕСТ ДО ДВАДЕСЕТ ГОДИНА И НАДАЉЕ:
 
Искуствима са дуваном, алкохолом, инхалансима, бензодијазепинима, марихуаном, екстазијем и амфетаминима, адолесценти придодају и прва искуства са халуциногеним дрогама (ЛСД), као и са хероином и кокаином.

Comments are closed.