ЂАВО У ПРАХУ – ИСПОВЕСТИ НАРКОМАНА

 
>
ЂАВО У ПРАХУ

исповести наркомана

 
ЗНАЊЕ О НЕЗНАЊУ
 
– Сваки разредни старешина треба да прочита књигу.
– Кад бисте могли, на јесен, да одржите предавање за све ученике наше школе…
– Директори школа, психолози, педагози и професори као да су свеснији опасности од наркоманије него родитељи.
Сасвим мали број родитеља верује да је обука за заштиту од дрога важнија од, рецимо, возачког испита!
– Сумњам да се то може десити мом детету…
– Страшно ми је да о томе читам.
– Наше дете је са нама искрено. Рекао би нам да пуши марихуану.
– То је велико зло, али се надам да ће нас да мимоиђе…
На питање Да ли знате довољно о наркоманији, ђаци углавном кажу не, премда је то, свакако, најобавештенији нараштај. Стога и знају да не знају довољно.
Знање о незнању јесте основни услов за стицање истинског знања. Сви несрећници у књизи Ђаво у праху жртве су површног и погрешног знања о дрогама. Знали су да се од дрога умире. Нису знали како се ужасно од њих живи. Нису имали тачну представу шта је криза апстиненције. Један наркоман на лечењу у Заводу за болести зависности “Др Драгиша Мишовић”, недавно је овако описао кризу: Као да је неко моје тело ставио у бетон који се стеже.
Ова реченица битно је допунила ђачко знање о дрогама.

Comments are closed.