STARAC SILUAN

 

STARAC SILUAN
 

 
I
 
Tuguje duša moja za Gospodom i sa suzama Ga tražim. Kako da Te ne tražim? Ti si prvi potražio mene i dao mi da se nasladim Duhom Tvojim Svetim i duša Te je moja zavolela.
Gospode, Ti vidiš tugu moju i suze… Da me nisi privukao Svojom ljubavlju ne bih Te ovako tražio, ali Duh Tvoj dao mi je da Te poznam i duša se moja raduje što si Ti moj Bog i Gospod i do suza tugujem za Tobom.
 
* * * * *
 
Tuguje moja duša za Bogom i sa suzama Ga tražim.
Milostivi Gospode, Ti vidiš moj pad i moju tugu, ali smireno prosim Tvoju milost: izlij na mene blagodat Duha Tvog Svetog. Sećanje na nju goni moj um da ponovo nađe milost Tvoju.
Gospode, daruj mi smireni Duh Svoj, da ne bih ponovo izgubio blagodat Tvoju i ridao za njom, kao što je plakao Adam za rajem i Bogom.
 
* * * * *
 
Prve godine svog života u manastiru duša moja je poznala Gospoda Duhom Svetim.
Mnogo nas ljubi Gospod. To sam poznao Duhom Svetim, koga mi je Gospod dao jedino po milosti Svojoj.
Ja sam star čovek, i blizu sam smrti, i pišem istinu naroda radi.
Duh Hristov, koji mi je dao Gospod, želi da se svi spasu, da svi upoznaju Boga.
Gospod je razbojniku darovao raj. Tako će On i svakom grešniku dati raj. Ja sam gori od smrdljivog psa po svojim gresima, ali sam se počeo moliti Bogu da mi oprosti. On mi je ne samo oprostio, nego mi je i Duha Svetog dao, i u Duhu Svetom ja sam poznao Boga.
 
* * * * *
 
Vidiš li ljubav Božiju prema nama? Ko to milosrđe može opisati?
O bratijo moja, padam na kolena i molim vas: Verujte u Boga, verujte da postoji Duh Sveti Koji po svim Crkvama svedoči o Bogu, a svedoči i u duši mojoj.
Duh Sveti je ljubav. Ta ljubav ispunjava duše svetih gore na nebu, i taj isti Duh Sveti je i na zemlji u dušama koje ljube Boga.
Sva nebesa vide zemlju u Duhu Svetom i slušaju molitve naše i prinose ih Bogu.
Gospod je milostiv. To zna duša moja, ali ne ume da opiše. On je veoma krotak i smiren, i kada Ga duša upozna, cela se menja u ljubav prema Bogu i bližnjima, i sama postaje krotka i smirena. Ali, ako izgubi blagodat Božiju, čovek plače kao Adam kada je bio izgnan iz raja. On je ridao, i vapaje njegove čula je sva pustinja. Njegove su suze bile pune tuge i on ih je godinama gorko prolivao.
Tako i duša koja je osetila blagodat Božiju pa je izgubila, tuguje za Bogom i govori:
Tuguje duša moja za Bogom i sa suzama Ga tražim.
 
* * * * *
 
Ja sam veliki grešnik, ali sam video neizmernu ljubav i milost Božiju na sebi.
Još od malena sam naučio da se molim za one koji bi me uvredili. Govorio sam: „Gospode, nemoj im to uračunati u greh zbog mene“. Ali, iako sam voleo da se molim, nisam mogao da izbegnem greh. Međutim, Gospod nije pomenuo moje grehe, već mi je dao da volim ljude, te duša moja želi da se sva vaseljena spase i bude u Carstvu Nebeskom, gledajući slavu Gospodnju i naslađujući se ljubavlju Njegovom.
Po sebi sudim: kada je Gospod mene tako zavoleo, znači, On i sve ostale grešnike voli kao i mene.
O ljubavi Gospodnja! Nema moći koja bi te opisala, jer si neizmerno velika i čudesna.
 
* * * * *
 
Blagodat Božija da je silu da ljubimo Ljubljenoga. Duša se neprestano pruža ka molitvi i ni za trenutak ne može da zaboravi Gospoda.
Čovekoljubivi Gospode, kako je moguće da nisi zaboravio Svog grešnog slugu, nego si milostivo pogledao na mene sa visine slave Svoje i na neshvatljiv način mi se javio?
Ja sam Te uvek žalostio i skorbio, a ti si mi Gospode, za moje malo obraćenje, dao da poznam Tvoju veliku ljubav i neizmernu dobrotu.
Tvoj tihi i krotki pogled privukao je dušu moju.
Čime da Ti uzvratim Gospode? Kakvu hvalu da ti zapojem?
Ti daješ blagodat Svoju da bi duša neprestano gorela ljubavlju, i ona ni dan ni noć ne zna za pokoj od ljubavi Tvoje.
Sećanje na Tebe greje dušu moju i ona ni u čemu ne nalazi mira na zemlji osim u Tebi. Zbog toga Te sa suzama tražim i opet gubim, i ponovo um moj želi da se naslađuje Tobom. Međutim, Ti ne pokazuješ Lice Svoje iako za njim čezne duša moja i dan i noć
 
* * * * *
 
Gospode, daj mi da jedino Tebe ljubim.
Ti si me stvorio, Ti si me svetim krštenjem prosvetio, Ti mi opraštaš grehe i daješ da se pričešćujem prečistim Tvojim Telom i Krvlju. Podaj mi i snage da uvek prebivam u Tebi.
Gospode, daj nam Adamovo pokajanje i sveto smirenje Svoje.
 
* * * * *
 
Tuguje duša moja na zemlji i čezne za nebeskim.
Gospod je došao na zemlju da bi nas uzveo onamo gde prebiva On, Njegova Prečista Majka koja Mu je na zemlji poslužila za naše spasenje, gde prebivaju Njegovi učenici i sledbenici.
Gospod nas zove tamo, bez obzira na naše grehe.
Tamo ćemo ugledati svete apostole koji su u slavi zbog propovedi Jevanđelja. Tamo ćemo videti proroke i svetitelje, učitelje Crkve i prepodobne koji su uzdržanjem smiravali dušu svoju. Tamo se proslavljaju jurodivi Hrista radi zato što su pobedili svet.
Tamo će biti proslavljeni svi oni koji su pobedili sebe, koji su se molili za sve ljude i nosili na sebi nevolje i patnje celog sveta, jer su imali u sebi ljubav Hristovu, a ljubav ne može podneti da makar i jedna jedina duša propadne.
Tamo želi da se useli duša čovekova. Ali, tu ne može ući ništa nečisto. Tu se ulazi skrušenim duhom, kroz velika stradanja i mnoge suze. Tamo bezbolno ulaze jedino deca koja su sačuvala blagodat svetog krštenja. Tamo će ona Duhom Svetim poznati Gospoda.
 
* * * * *
 
Tuguje duša moja za Bogom i moli mu se dan i noć, jer je ime Gospodnje slatko duši koja se moli, rasplamsavajući u njoj ljubav prema Bogu.
Dugo sam proživeo na zemlji. Mnogo sam video i čuo. Slušao sam muziku i uživao u njoj. Mislio sam: kada mi je ova muzika toliko prijatna, koliko li tek duša uživa u nebeskim pesmama kroz koje se Duhom Svetim proslavlja Gospod zbog Njegovih stradanja.
Duša dugo živi na zemlji i tu zavoli lepotu ovoga sveta. Ona zavoli nebo i sunce, zavoli cvetne vrtove, more, reke, šume i lugove, zavoli muziku i sve to zemaljsko naslaćuje dušu. Ali, kad upozna Gospoda našeg Isusa Hrista, ona više ne želi da posmatra ono što je zemaljsko.
Video sam slavu zemaljskih careva i mnogo sam je cenio, ali kada duša upozna Gospoda, onda ne mari mnogo za svu carsku slavu. Tada duša neprestano tuguje za Gospodom i nenasito, i dan i noć, želi da vidi – Nevidljivog, da dodirne – Nedodirljivog.
Duh Sveti će duši koja Ga zna dati da shvati na koji način On uči dušu da zna Gospoda, i kakva je sladost u tome.
O milostivi Gospode, prosveti narode Svoje da bi Te znali i uvideli koliko nas ljubiš!
 
* * * * *
 
Divna su dela Božija. On je od zemlje stvorio čoveka i njemu, od prašine stvorenom, dao da Ga pozna Duhom Svetim, tako da čovek govori: „Gospod moj i Bog moj!“ Ovo on govori od obilja vere i ljubavi.
Šta više može duša da traži na zemlji?
Duša odjednom upoznaje svoga Tvorca i Njegovu ljubav to je veliko čudo.
Kada duša uvidi koliko je krotak i smeran Gospod, smiruje se do krajnosti i ništa drugo ne želi tako kao Hristovo smirenje. Koliko god da živi na zemlji ona će uvek želeti i tražiti to nepojmivo smirenje koje se ne zaboravlja.
Gospode, koliko Ti mnogo voliš čoveka!
Milostivi Gospode, daj blagodat Svoju svim narodima zemlje da b Tei poznali, jer Te bez Duha Svetog čovek ne može poznati, niti razumeti Tvoju ljubav.
Gospode, pošalji nam Svog Duha Svetog. Ti i sve Tvoje samo se Njime možete poznati. Pošalji nam Duha Svetog. Njega si u početku dao Adamu, zatim svetim prorocima, a onda i nama hrišćanima.
Daj, Gospode, svim ljudima da razumeju Tvoju ljubav i sladost Duha Svetog, da zaborave zemaljski jad, da ostave sve zlo, da se ljubavlju priviju uz Tebe i žive u miru, i da čine volju Tvoju u slavu Tvoju.
O, Gospode, udostoj nas dara Duha Svetog da bismo razumeli slavu Tvoju i živeli na zemlji u miru i ljubavi, da više ne bude zlobe, ni rata, ni neprijatelja, već samo ljubav da caruje. Tada neće biti potrebne ni vojske, ni zatvori, i svima će nam biti lako da živimo na zemlji.
 
* * * * *
 
Molim Te, Milostivi Gospode, da te Duhom Svetim upoznaju svi narodi.
Kao što si meni grešnom dao da Te poznam Duhom Tvojim Svetim, tako neka Te i svi narodi zemlje poznaju i neka Te hvale dan i noć.
Gospode, znam da voliš ljude, ali ljudi ne razumeju ljubav Tvoju. Svi narodi tumaraju po zemlji, a misli su njihove kao oblaci koje vetar goni na sve strane.
Ljudi su zaboravili Tebe, Tvorca svog. Oni za sebe traže slobodu, a ne znaju da si Ti milostiv i da voliš grešnike koji se kaju i daješ im Svoju blagodat Svetog Duha.
Gospode, Gospode, daj silu Svoje blagodati ljudima da bi Te svi narodi poznali Duhom Svetim i hvalili Te sa radošću kao što si meni nečistom i gadnom dao radost da čeznem za Tobom. Duša je moja žedna Tebe i nenasito Te traži i dan i noć.
 
* * * * *
 
O, kako je bezmerna milost Božija prema nama!
Ima bogatih i silnih koji bi dali mnogo da vide Gospoda ili Njegovu Presvetu Majku, ali Bog otkriva Sebe ne bogatstvu, već smirenoj duši.
A i šta će nam novac? Veliki Spiridon je zmiju pretvorio u zlato. Nama ništa nije potrebno osim Gospoda: u Njemu je punota života.
Ako nam Gospod nije dao da razumemo kako je premudro sazdan svet, znači da nam to i nije neophodno. Razumom se ne može pojmiti sva tvorevina.
Ali Sam Tvorac neba i zemlje i svega što postoji daje nam da Ga poznamo Duhom Svetim. Njime mi poznajemo i Majku Božiju, i angele, i svetitelje, i duh naš gori od ljubavi prema njima.
Onaj, pak, koji ne voli svoje neprijatelje, ne može poznati Boga i sladost Duha Svetog.
Duh Sveti nas uči da volimo neprijatelje i da budemo milostivi prema njima kao prema rođenoj deci.
Ima ljudi koji žele svojim neprijateljima ili neprijateljima Crkve pogibao i paklene muke. Tako misle oni koji se nisu naučili ljubavi Božijoj od Duha Svetog, jer oni koji su se naučili, prolivaju suze za celim svetom.
Veliš da je on zao i da treba da gori u adskom ognju.
Ali pitam ja tebe: Kad bi Bog tebi dao mesto u raju, i ti iz raja posmatrao tog drugog kome želiš stradanja i muke, zar ga ne bi požalio, makar on i bio neprijatelj Crkve?
Ili je možda srce tvoje od gvožđa? Ali u raju gvožđe nije potrebno. Tamo su potrebni smirenje i ljubav Hristova koja žali svakoga.
U onome ko ne voli svoje neprijatelje nema blagodati Božije.
Milostivi Gospode, nauči nas Duhom Svetim da volimo svoje neprijatelje i da se sa suzama molimo za njih.
O Gospode, izlij Duha Svetog na zemlju da bi Te svi ljudi poznali i naučili se ljubavi Tvojoj.
 
* * * * *
 
Gospode, kao što si se Sam molio za neprijatelje Svoje, i nas nauči Duhom Svetim da volimo neprijatelje naše.
Gospode, svi su narodi delo ruku Tvojih. Obrati ih od neprijateljstava i zlobe na pokajanje, da svi poznaju Tvoju ljubav.
Gospode, zapovedio si nam da volimo neprijatelje, ali je nama grešnima to teško ako Tvoja blagodat nije sa nama.
Gospode, izlij na zemlju Svoju blagodat. Daj svim narodima na zemlji da upoznaju Tvoju ljubav i uvide da nas voliš kao mati, i više nego mati. Ona može i da zaboravi svoje dete, dok Ti nikad ne zaboravljaš čoveka, jer nas sve neizmerno voliš, a ljubav nikada ne zaboravlja.
Milostivi Gospode, obiljem milosti Svoje spasi sve narode.
 
* * * * *
 
Našoj Pravoslavnoj crkvi je dato da Duhom Svetim pojmi tajne Božije i njena je snaga u njenoj Svetoj misli i trpljenju.
Blagodat je naučila pravoslavnu dušu da se čvrsto drži Gospoda i Njegove Prečiste Majke, i raduje se naš duh sagledavajući poznatog Boga.
Bog se saznaje jedino Duhom Svetim, a onaj koji u svojoj gordosti hoće da pozna Tvorca umom svojim nerazuman je i slep.
Umom ne možemo da saznamo čak ni kako je sunce postalo. Ali, kad o tome upitamo Boga, osećamo jasan odgovor u duši: „Smiri se i razumećeš ne samo kako je sunce postalo, već ćeš poznati i Tvorca sunca“.
A kada duša upozna Gospoda, od radosti zaboravlja i sunce, i svu ostalu tvar, i prestaje da se brine za zemaljsko znanje.
 
* * * * *
 
Smirenoj duši Bog otkriva Svoje tajne.
Svetitelji su se celog života smiravali i borili se protiv gordosti. I ja smiravam sebe dan i noć, ali još nisam uspeo u tome koliko bi trebalo. Međutim, Duhom Svetim moja duša je poznala Hristovo smirenje. On je rekao da se tome od Njega naučimo, i duša moja neprestano Njemu teži.
O Hristovo smirenje! Ti duši daješ neopisivu radost i od ljubavi prema Bogu ona zaboravlja i nebo i zemlju, i žudno stremi Bogu.
O Hristovo smirenje! Kako je ono slatko i prijatno. Ono prebiva samo u angelima i dušama svetitelja. Mi, pak, treba sebe da smatramo gorim od svih i Gospod će i nama dati da Duhom Svetim poznamo Hristovo smirenje.
Gospod, i slava Njegova, i sve nebesko poznaje se jedino Duhom Svetim.
 
* * * * *
 
Gospod nam je dao Duha Svetog i naučili smo pesmu Gospodnju i od sladosti ljubavi Božije zaboravljamo sve zemaljsko.
Ljubav Gospodnja je ognjena i ne daje nam da se sećamo zemlje.
Onaj ko je upozna nenasito je i danju i noću traži i želi. Ali, ta ljubav se gubi zbog gordosti, slavoljublja, zbog mržnje prema bratiji, zbog osuđivanja i zavisti. Ona nas ostavlja zbog bludne misli, zbog vezanosti za zemaljske stvari. Tada opustela i žalosna duša tuguje za Bogom kao i naš praotac Adam kad je bio izgnan iz raja.
Adam je sa suzama vapijao Bogu:
„Tuguje duša moja za Tobom, Gospode, i sa suzama Te traži. Pogledaj na moju tugu, i prosveti tamu moju da se razveseli duša moja.
Ne mogu da Te zaboravim. Kako bih mogao da zaboravim Tebe? Tvoj tihi i krotki pogled privukao je dušu moju i duh se moj radovao u raju, gledajući Lice Tvoje. Kako bih mogao da zaboravim raj gde me je ljubav Oca nebeskog veselila?“
 
* * * * *
 
Kada bi svet znao silu Hristovih reči: Naučite se od mene jer sam ja krotak i smiren (Mt. 11,29), ostavio bi sve druge nauke i učio bi samo ovu nebesku nauku.
Ljudi ne znaju silu Hristovog smirenja i zato teže onome što je zemaljsko. Ali, bez Duha Svetog čovek ne može da pozna silu ovih Hristovih reči. Onaj pak, ko je poznao ovu nauku, neće je ostaviti čak i da mu se ponude sva zemaljska carstva.
Gospode, daj mi smirenje Svoje, daj da se useli u mene ljubav Tvoja i sveti strah Tvoj.
Teško je živeti bez ljubavi Božije. U duši tada vlada mrak i potištenost. Kada, pak, dođe ljubav, radost duše se ne može opisati.
Duša je moja žedna Hristovog smirenja i tuguje za njim i dan i noć i ponekad kriknem:
Tuguje duša moja za Tobom, Gospode, i sa suzama Te traži.
 
* * * * *
 
O Gospode, koliko mnogo voliš stvorenja Svoja. Duša nevidljivo vidi Tvoju blagodat i sa strahom i l>ubavlju toplo Ti blagodari.
Bratijo moja draga, sa suzama pišem ove redove.
Upoznavši Duhom Svetim Boga, duša ne prestaje da se u svakom trenutku divi Njegovom milosrđu, veličini i moći. U duši pak, koja još nije stekla smirenje, nego ga tek stiče, događaće se stalne promene: čas će biti u borbi sa pomislima i nigde neće nalaziti mira na zemlji, čas će opet biti slobodna od grešnih misli i sagledavaće Gospoda i razumeće ljubav Njegovu. Stoga je Gospod i rekao:
Naučite se od mene jer sam ja krotak i smiren srcem, i naći ćete pokoj dušama svojim.
Onome ko se ne nauči smirenju, ljubavi i nezlobivosti, Gospod neće otkriti Sebe. Duša koja je poznala Gospoda Duhom Svetim i koja je ranjena ljubavlju Njegovom, ne može ni za trenutak da Ga zaboravi. Kao što bolesnik stalno misli na svoju bolest, tako se i duša koja ljubi Gospoda uvek seća Njega i Njegove ljubavi prema celom rodu ljudskom.
 
* * * * *
 
Čime da Ti uzvratim Gospode?
Ti si, Milostivi, vaskrsao moju dušu od grehova i dao mi da poznam milost Tvoju prema meni. Moje srce je obuzeto Tobom, neprestano se otima ka Tebi, Svetlosti mojoj.
Čime da Ti uzvratim Gospode?
Ti si vaskrsnuo dušu moju i dao joj da voli Tebe i bližnje i daješ mi da se sa suzama molim za ceo svet.
Blažena je duša koja je poznala Tvorca svog i zavolela Ga, jer je u Njemu našla savršeni mir. Gospod je beskrajno milostiv.
Poznao sam milost Njegovu i ovo pišem sa nadom da će bar jedna duša zavoleti Gospoda i da će u njoj zaplamsati oganj pokajanja.
Da mi Gospod nije dao da Duhom Svetim poznam milost Njegovu, pao bih u očajanje zbog mnoštva svojih grehova, ali sada, pošto je On privukao dušu moju i ona Ga zavolela, zaboravljam sve zemaljsko.
O, Gospode, smiri srce moje da bi ono uvek bilo ugodno Tebi.
 
* * * * *
 
Razumite svi narodi zemlje da vas Gospod mnogo voli i da vas milostivo zove ka Sebi:
„Dođite ka meni i ja ću vas uspokojiti.
Daću vam mir i na nebu i na zemlji i videćete slavu moju.
Sada ne možete razumeti, ali Duh Sveti će vas naučiti da razumete moju ljubav prema vama.
Ne oklevajte, priđite ka meni, ja vas željno očekujem kao svoju rođenu decu, i daću vam svoj mir, i radovaće se vaše srce, i vaša radost će biti večna“.
Bratijo draga, sa suzama pišem ove redove.
Upoznavši Duhom Svetim Gospoda, duša se svakog trenutka, neprestano, divi milosti Božijoj, i veličanstvu i moći Njegovoj, a Gospod Svojom blagodaću nežno, kao mati svoje milo čedo, uči dušu smirenim i blagim pomislima i daje joj da oseća Njegovo prisustvo i blizinu. Tada duša u smirenju, oslobođena svake misli, sagledava Gospoda.
 
* * * * *
 
Gospod voli ljude i Njegova blagodat će prebivati u Crkvi sve do Strašnog suda, kao što je prebivala i do sada.
Gospod voli čoveka i premda ga je načinio od praha zemaljskog, ukrasio ga je Duhom Svetim.
Duhom Svetim se poznaje i voli Bog, a bez Duha Svetog čovek je samo grešna zemlja.
Gospod odgaja Svoja čeda Duhom Svetim i Svojom prečistom Krvlju i Telom, i svi koji slede Gospoda liče na Gospoda, Oca svoga.
Duh Sveti nas je orodio sa Gospodom, i znaj: ukoliko osećaš u sebi mir Božiji i ljubav prema svima, tvoja je duša slična Bogu.
Tome nas je naučila blagodat Božija i duša zna kada je obogaćena blagodaću, a isto tako oseća i gubljenje blagodati i dolazak demona.
Ranije to nisam znao, ali kada sam izgubio blagodat ovo mi je opitom postalo jasno.
Zato, bratijo, svim silama čuvajte mir Božiji koji vam je dat zabadava (kao dar). A kada vas neko uvredi, vi ga, makar primoravali sebe, volite i Gospod će videti vaš trud i pomoći će vam blagodaću Svojom.
Ovako su učili sveti oci, a i dugogodišnje iskustvo je pokazalo da je neophodan trud.
 
* * * * *
 
Blagodat Svetog Duha čini svakog čoveka sličnim Gospodu Isusu Hristu, još dok je na zemlji.
Ko je u Duhu Svetom, sličan je Gospodu još ovde na zemlji. A ko ne veruje u Boga i ne kaje se za svoje grehe, sličan je đavolu.
Gospod nas je udostojio da budemo slični Njemu koji je neizrecivo krotak i smiren. Kada bi ti se ukazala prilika da Ga ugledaš, od prevelike radosti zaželeo bi da Mu kažeš: „Gospode, topim se kao vosak od blagodati Tvoje“, ali u tim svetim trenucima čovek ne može ništa da progovori, jer se duša menja od preobilja Duha Svetog. I prepodobni Serafim Sarovski nije mogao ništa da kaže kad je ugledao Gospoda.
 
* * * * *
 
Gospod nam je naložio da Ga ljubimo svim srcem i svom dušom. Ali, kako ćemo ljubiti nekoga koga nikad nismo videli i kako da se takvoj ljubavi naučimo? Gospod se poznaje po Svom delovanju u duši. Kada nas On poseti, duša zna da je neki mili Gost došao ka nama, a kada ode, tuguje za Njim i sa suzama Ga traži: „Gde si, Svetlosti moja, gde, Radosti moja? Miomiris od Tvog prisustva još se oseća, ali Tebe nema i tugujem za Tobom, i srce pati. Ništa više ne može da me razveseli, jer sam ožalostio Gospoda i On se sakrio od mene“.
Kada bismo bili jednostavni kao deca, Gospod bi nam pokazao raj i videli bismo Ga u slavi sa heruvimima i serafimima i svim ostalim nebeskim silama i svetiteljima. Ali, mi nismo smireni i zato mučimo i sebe i one koji žive sa nama.
 
* * * * *
 
Kakva velika sreća za nas! Gospod ne samo da nam oprašta grehe, nego smirenoj duši daje da i Njega Samog pozna. Svaki čovek, i najveći siromah, može postati smiren i poznati Boga Duhom Svetim. Za to nije potreban ni novac, ni imanje – potrebno je samo smirenje. Gospod nam daje Sebe kao dar, zabadava, jedino po milosti Svojoj. Ranije to nisam znao, a sada svakog dana, i časa, i minuta jasno osećam milost Božiju. Gospod daje mir čak i u snu, a bez Boga nema mira u duši.
Gordima Gospod ne da da Ga poznaju, a oni ipak misle da mnogo znaju. Ali, šta vredi sve njihovo znanje kad ne znaju Gospoda, kad ne poznaju blagodat Duha Svetoga, ni kako ona dolazi i zašto se gubi?
Budimo smireni, bratijo, i Gospod će nam sve pokazati, kao što otac sve pokazuje svojoj deci.
 
* * * * *
 
Umom pogledaj šta se dešava u duši. Ako je u duši makar malo blagodati, biće i mira i osećaće ljubav prema svima. Ako je blagodati više, osećaće se svetlost i velika radost, a ako je još više, onda će i samo telo osetiti blagodat Duha Svetog.
 
* * * * *
 
Nema većeg bola nego izgubiti blagodat. Duša tada tuguje za Bogom. Sa čime bih uporedio to tugovanje? Uporedio bih ga sa plačem majke koja je izgubila svoje ljubljeno jedinče i koja očajnički zove: „Gde si, srce moje milo, gde, radosti moja?“
Tako, i još više tuguje duša za Gospodom kada izgubi blagodat i prestane da oseća sladost Božanstvene ljubavi.
„Gde si, Bože moj milostivi? Gde si, Svetlosti moja nezalazna? Zašto si sakrio od mene Svoje krotko i svetlo Lice?“
Malo je onih koji Te znaju i malo onih sa kojima se može govoriti o Tebi. Mnogo je više onih koji se verom spasavaju. Ti si rekao apostolu Tomi: Zato što si me video poverovao si, blaženi koji ne videše, a verovaše (Jn.20,29). Ne osećaju svi Duha Svetog, ali će se spasti svi koji imaju strah Gospodnji i drže Njegove zapovesti, jer nas Gospod sve neizmerno mnogo voli. Ja ne bih poznavao ljubav Božiju da me tome nije naučio Duh Sveti, koji nas uči svemu dobrome.
 
* * * * *
 
Moje srce je zavolelo Tebe, Gospode, i zato tugujem za Tobom i sa suzama Te tražim.
Ti si ukrasio nebo zvezdama, vazduh oblacima, zemlju morima, rekama i zelenim vrtovima u kojima pevaju ptice, ali moja duša je zavolela Tebe i ne želi da gleda taj svet, iako je on prekrasan.
Samo Tebe želi duša moja, Gospode. Ne mogu da zaboravim Tvoj tihi krotki pogled i zato Te sa suzama molim: Dođi i useli se u mene i očisti me od grehova mojih. Sa visine slave Svoje vidiš koliko tugujem za Tobom. Nemoj me ostaviti, slugu Svog. Usliši me kada vapijem Tebi kao prorok David: Pomiluj me, Bože, po velikoj milosti Svojoj (Ps.50,1).
 
* * * * *
 
Sveti apostoli, vi ste savetovali svetu: „Poznajte ljubav Božiju“. Moja grešna duša poznala je tu ljubav Duhom Svetim, ali sam Ga izgubio i sada tugujem za Njim i molim vas da umolite Gospoda da mi ponovo daruje Duha Svetog, koga zna duša moja, i tada ću se moliti za mir celog sveta.
Svi sveti, umolite Gospoda Boga za mene. Vi vidite slavu Njegovu na nebu, jer ste još na zemlji zavoleli Boga svom dušom i umom. Vi ste pobedili svet silom blagodati koju vam je darovao Gospod zbog vašeg smirenja. Vi ste radi ljubavi Božije pretrpeli sve nevolje i moj duh želi da vas vidi, kao i to kako sagledavate slavu Gospodnju. Duša moja dan i noć tuguje za Gospodom i čezne da se nasladi Njegovom ljubavlju.
 
* * * * *
 
Pravi duhovnici su smireni i karakterom slični Hristu. Svojim životom oni daju živi primer. Oni su zadobili mir i slično rajskom drvetu života hrane mnoge svojim plodovima, tj. plodovima toga mira.
Hristos je to drvo života nasred raja. On je sada dostupan svakome i ceo svet može da se hrani Njime i da utoljava glad Duhom Svetim.
Kada nema dobrih duhovnika, treba se u smirenju predavati volji Božijoj i tada će nas Gospod Svojom Blagodaću upućivati. Jer, Gospod nas toliko mnogo voli da se to ne može izraziti, niti to um može postići. Ova ljubav može se poznati samo Duhom Svetim kroz veru, a umom se ona ne može poznati.
Ljudi se spore oko vere i nigde kraja tim sporovima. U stvari, nema potrebe da se sporimo. Treba se samo moliti Bogu i Majci Božijoj i Gospod će nas bez sporenja prosvetiti, i to veoma brzo.
Mnogi su proučili sve vere, ali ipak do prave vere nisu došli. Ali, Gospod će onoga ko se bude smireno molio Bogu prosvetiti i dati da pozna koliko mnogo On voli čoveka.
Gordi ljudi bi hteli da sve shvate umom, ali im Bog to neće dopustiti.
Mi smo poznali Gospoda. On nam je pokazao Sebe Duhom Svetim i duša Ga zna, i radosna je, i vesela, i spokojna. U tome je svetost života.
 
* * * * *
 
Gospod je rekao: Gde sam ja, onde će i sluga moj biti (Jn.12, 26). Ali, ljudi ne shvataju Sveto Pismo. Ono im izgleda nerazumljivo. Kada Duh Sveti nauči dušu, sve postaje jasno i ona se oseća kao na nebu, jer je Duh Sveti isti i na nebu i na zemlji, i u Svetom Pismu, i u dušama onih koji vole Boga. Bez Duha Svetog čovek luta, i mada stalno uči, Boga poznati ne može, i mira u Bogu ne nalazi.
Ko je poznao Božiju ljubav, voli čitav svet i nikada ne ropće na svoju sudbinu, jer privremene nevolje koje podnosimo radi Boga pripremaju nam večnu radost sa Njim.
Nesmirena duša koja se nije predala Božijoj volji ne može ništa da pozna. Ona samo prelazi sa jedne misli na drugu i nikada se ne moli čistim umom, te ne proslavlja veličanstvo Božije.
Duša koja se smireno predala Božijoj volji, nevidljivo vidi Boga svakog trenutka. Ona to ne ume da objasni, niti da izrazi, ali opitom oseća milost Božiju i zna kada je Gospod sa njom. Ona se predala Bogu kao malo dete koje svakoga dana hrane, premda ono ne zna kako se ta hrana dobija. Tako je i duši dobro sa Bogom, ali ne može objasniti kako to biva.
Gospode, Duhom Svetim prosveti ljude Svoje da bi svi poznali ljubav Tvoju.
Sam Gospod nas nadahnjuje na molitvu za ljude i Sam nam daje silu za molitvu, a posle dušu za to nagrađuje. Eto, takva je milost Božija prema nama.
 
* * * * *
 
Dok sam bio dete voleo sam sav svet i lepotu njegovu. Voleo sam šumarke i zelene vrtove, voleo polja i čitav svet Božiji, tako lepo stvoren. Voleo sam da posmatram svetle oblake kako plove gore po visini. Ali, kada sam poznao Gospoda svog i kad je On zaplenio moju dušu, sve se u njoj izmenilo i ja više neću da gledam na lepotu ovog sveta. Sada duša neprestano čezne za svetom u kojem živi Gospod. Kao ptica u kavezu, tako duša moja tuguje ovde na zemlji. Kao što ptica želi i otima se da se vine u šumu iz svog tesnog kaveza, tako i moja duša želi da ugleda Gospoda, jer ju je On privukao i ona tuguje za Njim i zove:
„Gde obitavaš, Svetlosti moja? Vidiš, sa suzama Te tražim. Da mi nisi otkrio Sebe, ne bih Te mogao tražiti ovako kako te sada tražim. Ali, Ti si Sam potražio mene grešnog i dao mi da poznam Tvoju ljubav. Dao si mi da uvidim da Te je ljubav prema nama privela krstu i da si radi nas umro na mukama. Dao si mi da razumem da si iz ljubavi prema ljudima sišao s neba na zemlju i posle, čak do ada. I sve to da bi ljudi videli slavu Božiju.
Sažalio si se na mene i pokazao mi Svoje Lice i sada duša moja čezne za Tobom, Gospode, i ni dan ni noć ni u čemu ne nalazim mira, već plačem za Tobom kao dete koje je izgubilo majku.
Ali, kad ugledaju Tebe, i dete zaboravlja majku i majka svoje čedo. Kada duša ugleda Tebe, zaboravlja ceo svet. Tako i duša moja čezne i tuguje za Tobom i ne želi da gleda krasotu ovog sveta.
Upoznavši Duhom Svetim Majku Božiju i postavši Duhom Svetim bliska apostolima, prorocima, svetiteljima, prepodobnima i svim svetima i pravednicima, duša neodoljivo teži da dođe u taj svet, i ne može da se umiri, već tuguje i čezne i plače i ne može da se otrgne od molitve. Mada telo i malakše, i želi da odahne u postelji, duša ipak i ležeći u postelji teži Gospodu i Carstvu svetih.
Došla je starost, oslabilo je telo i želi da legne na postelju, ali duh ne zna za odmor. On se otima Bogu, svome Ocu, rođenom, nebeskom. Bog nas je orodio sa Sobom Svojim prečistim Telom i Krvlju i Duhom Svetim. On nam je dao da poznamo šta je život večni. Delimično smo poznali da je Duh Sveti život večni. Duša živi u ljubavi Božijoj, u smirenosti i krotosti Duha Svetog. Ali, Duhu Svetom treba napraviti mesta u duši da bi živeo u njoj i da bi Ga duša sasvim jasno osećala.
Onaj ko na zemlji Duhom Svetim prebiva u ljubavi Božijoj, on će i u onom svetu biti sa Gospodom. Jer, ljubav ne može iščeznuti. Ali da ne bismo pogrešili u mislenom rasuđivanju treba da se smirimo, po reči Gospodnjoj:
Ako se ne obratite i ne budete kao deca, nećete ući u Carstvo nebesko (Mt.18,3).
Teško meni, jer sam poznao Gospoda Duhom Svetim, ali Ga gubim i ne mogu Ga zadobiti u punoti, premda vidim milost Božiju na sebi.
Gospod nas toliko mnogo voli da mi sami sebe ne možemo toliko voleti. Ponekad, kada je tužna, duša misli da je Gospod zaboravio i da čak neće ni da pogleda na nju. Zbog toga strada i muči se.
Ali, bratijo, to nije tako. Bog nas beskrajno voli i daje nam daje blagodat Duha Svetog i teši nas. Gospod ne želi da duša bude u uniniju niti u nedoumici za svoje spasenje. Budimo uvereni da stradamo samo dotle dok se ne smirimo. A čim se smirimo, mukama i nevoljama je kraj, jer Duh Božiji zbog smirenja duši svedoči spasenje.
Neka je slava Gospodu našem što nas toliko mnogo voli i što nam daje da Duhom Svetim poznamo tu ljubav.
 
* * * * *
 
Tuguje duša moja za Gospodom i sa suzama Ga traži.
Kako da Ga ne tražim? On mi se prvi javio Duhom Svetim i moje Ga je srce zavolelo. On je privukao dušu moju i ona tuguje za Njim.
Duša je slična nevesti, a Gospod Ženiku: oni se vole i čeznu jedno za drugim. Gospod po ljubavi Svojoj, tuguje za dušom u kojoj nema mesta za Duha Svetog. Poznavši Gospoda, duša čezne za Njim, jer je u Bogu njen život i radost.
 
* * * * *
 
Grešni život je smrt za dušu, dok je ljubav Božija – raj u kojem je živeo naš praotac Adam do pada.
Adame, oče naš, reci nam kako je tvoja duša volela Gospoda u raju.
Ovo nije moguće razumeti. Samo duša koja se dotakla Božije ljubavi može to delimično da razume.
A kako li je tek Majka Božija volela Gospoda – Sina Svog?
Niko od ljudi ne može postići toliku ljubav izuzev nje. Duh Božiji nas uči ljubavi. I u njoj je prebivao i prebiva taj isti Duh Božiji – Duh ljubavi. Stoga onaj koji je poznao Duha Svetog može delimično da razume i ljubav Majke Božije.
 
* * * * *
 
Koliko smo mi hrišćani srećni što imamo takvog Boga! Žao mi je ljudi koji ne znaju Boga. Oni ne vide večnu svetlost i posle smrti odlaze u večnu tamu. Mi to znamo, jer Duh Sveti koji je u Crkvi, otkriva svetima šta se zbiva na nebu, a šta u adu.
O jadni, zabludeli ljudi! Oni ne znaju šta je prava radost. Doduše, ponekad se oni vesele i smeju, ali smeh kojim se oni smeju i radost kojom se raduju pretvaraju se u plač i tugu.
Naša radost je Hristos. Svojim stradanjem On nas je zapisao u knjigu života i mi ćemo u Carstvu nebeskom biti večito sa Bogom, i videćemo slavu Njegovu, i naslađivaćemo se Njime. Naša radost je Duh Sveti. On je blag i prijatan i svedoči duši o spasenju.
O, bratijo moja, molim vas i preklinjem u ime Božijeg milosrđa, verujte u Jevanđelje i u svedočanstvo Svete Crkve, i još ovde na zemlji ćete okusiti rajsko blaženstvo. Jer, Carstvo Božije je unutra u vama. Ljubav Božija unosi raj u dušu. Mnogi knezovi i gospodari su, osetivši tu ljubav, napustili svoje prestole. To je i razumljivo budući da je Božija ljubav vatrena i do suza naslađuje dušu blagodaću Duha Svetog, te se ništa zemaljsko ne može uporediti sa njom.
 
* * * * *
 
Zemaljsko se saznaje ljudskim umom, a Bog i sve nebesko jedino Duhom Svetim. Prostim umom ovo se ne može poznati.
Ko upozna Boga Duhom Svetim, zaboravlja zemlju kao da i ne postoji, i tek pošto prekine molitvu njegove oči je ponovo primećuju.
Bratijo, svetitelji u Carstvu nebeskom vide slavu Božiju. A mi se, braćo, smirimo, i Gospod će nas zavoleti, i daće nam na zemlji sve što je potrebno duši i telu i otkriće nam sve tajne.
Ljudi su se dušom prilepili za zemaljske stvari i izgubili ljubav Božiju. Zbog toga i nema mira na zemlji. Mnogi celog svog života radoznalo žele da saznaju kako je, na primer, postalo sunce, a međutim nimalo se ne trude da poznaju Boga. Gospod nam nije govorio o suncu. On nam je govorio o Ocu i Carstvu nebeskom. On nam je rekao da će pravednici zasijati kao sunce u Carstvu Oca njihovog (Mt.13,43). A u Pismu stoji da će Gospod biti Svetlost u raju (up.Otk.21,23; 22,5) i da će Svetlost Gospodnja ispunjavati dušu, um i telo svetitelja.
 
* * * * *
 
Živimo na zemlji i ne vidimo Boga, niti Ga možemo videti. Ali, kada se Duh Sveti useli u dušu, ugledaćemo Ga kao što Ga je ugledao i sveti arhiđakon Stefan. I tada Duhom Svetim duša i um odjednom poznaju da je to – Gospod. Tako je sveti
Simeon Bogoprimac u mladencu Hristu poznao Gospoda. I sveti Jovan Krstitelj je isto tako Duhom Svetim poznao Gospoda i objavio Ga ljudima. Bez Duha Svetog niko ne može poznati Boga ni znati koliko nas On mnogo voli. Možemo mi i mnogo čitati o tome kako nas je On zavoleo i kako je iz ljubavi prema nama stradao, ali o tome mislimo samo umom, dok dušom ne razumemo Hristovu ljubav u suštini. A kada nas Duh Sveti nauči, tada jasno i osetno poznajemo tu ljubav i postajemo slični Gospodu.
 
* * * * *
 
Milostivi Gospode, nauči nas Duhom Svetim da živimo po Tvojoj volji, da bismo svi u Svetlosti Tvojoj poznali Tebe – istinitog Boga, jer se bez Tvoje Svetlosti ne može pojmiti punota Tvoje ljubavi. Prosveti nas blagodaću Svojom i ona će zagrejati naša srca da bismo Te voleli.

Jedan komentar

  1. Prepodobni Siluane moli Boga za nas!

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *