NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Duhovno uzdizanje » MISLI O MOLITVI

MISLI O MOLITVI

 

MISLI O MOLITVI
 

 
Kako da se molimo za: 1) gordog i nepokornog, 2) zlobnog, 3) srebroljubivog i sebičnog, 4) zavidljivog, 5) pijanicu, 6) stomakougodnika
 
Kada kod bližnjega vidiš nedostatke i strasti, moli se za njega; moli se za svakog, čak i za svog neprijatelja. Ako vidiš gordog i nepokornog brata, koji se gordeljivo prema tebi ili drugima ophodi, moli se za njega da bi Bog prosvetio njegov um i zagrejao njegovo srce ognjem blagodati Svoje, govori: Gospode, nauči slugu Tvoga, koji je u đavolsku Gordost upao, krotosti i smirenosti, i odagnaj od njegovog srca mrak i breme satanske Gordosti! Ako vidiš zlobnog, moli se: Gospode, učini dobrim slugu Tvoga blagodaću Tvojom! Ako vidiš srebroljubivog i sebičnog, govori: Riznico naša netruležna i Bogatstvo neiscrpno! Daruj ovom slugi Tvome, stvorenome po slici i prilici Tvojoj, da pozna varljivost bogatstva, i da je sve zemaljsko sujeta, senka i snovi. Dani svakog čoveka su kao trava ili kao paučina, a Ti si jedini bogatstvo, odmor i radost naša! Kada vidiš zavidljivog, moli se: Gospode, prosvetli um i srce ovog sluge Tvoga ka poznanju velikih, bezbrojnih i neispitivih darova Tvojux, koje prima iz neizrecivog milosrđa Tvog i zbog oslepljenosti od strasti svojih zaboravi Tebe i darove Tvoje bogate, i ubraja sebe u siromahe, iako si Ti bogat blagom Svojim. Toga radi on gleda sablažnjivo na dobra slugu Tvojux, kojima o! neiskazana Dobroto obasipaš sve, no svakoga po sili njegovoj i po nameri volje Svoje. Preblagi Vladiko, skini koprenu đavola sa očiju srca sluge Tvoga i daruj mu srdačnu skrušenost i suze pokajanja i blagodarnosti, da se ne obraduje vrag zbog njega, da ga je živog ulovio i potčinio njegovu volju svojoj volji i da je ne otrgne iz Tvojux ruku. Kada vidiš pijanoga, govori srcem: Gospode, pogledaj milostšo na slugu Tvoga privučenog prevarom stomaka i telesnog veselja, daruj mu da upozna sladost uzdržanja i posta, i plodove duha, koji proističu od njega. Kada vidiš strasnog prema jelima onoga koji svoje blaženstvo u njih polaže, govori: Gospode, najslađi Hlebe naš, nikada potrošivi, no postojani u životu večnom, očisti slugu Tvoga od skverni prejedanja, koja od njega stvara plot i tuđega Duhu Tvome, i daruj da spozna sladost Tvoje životvorne duhovne hrane koja je Telo i Kpv Tvoja i sveta, živa i delotvorna reč Tvoja. Tako, ili na sličan način, moli se za sve koji su zgrešili i ne usuđuj se da ikoga prezireš za njegov greh ili da mu se svetiš, jer time bi se samo povećale rane onih koji su zgrešili; ispravljaj savetima, pretnjama i kaznama, koje bi poslužile kao sredstvo za prekidanje ili obustavljanje zla u granicama umerenosti.

Ključne reči:

Jedan komentar

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *