MISLI O MOLITVI

 

MISLI O MOLITVI
 

 
Kako da se molimo za: 1) gordog i nepokornog, 2) zlobnog, 3) srebroljubivog i sebičnog, 4) zavidljivog, 5) pijanicu, 6) stomakougodnika
 
Kada kod bližnjega vidiš nedostatke i strasti, moli se za njega; moli se za svakog, čak i za svog neprijatelja. Ako vidiš gordog i nepokornog brata, koji se gordeljivo prema tebi ili drugima ophodi, moli se za njega da bi Bog prosvetio njegov um i zagrejao njegovo srce ognjem blagodati Svoje, govori: Gospode, nauči slugu Tvoga, koji je u đavolsku Gordost upao, krotosti i smirenosti, i odagnaj od njegovog srca mrak i breme satanske Gordosti! Ako vidiš zlobnog, moli se: Gospode, učini dobrim slugu Tvoga blagodaću Tvojom! Ako vidiš srebroljubivog i sebičnog, govori: Riznico naša netruležna i Bogatstvo neiscrpno! Daruj ovom slugi Tvome, stvorenome po slici i prilici Tvojoj, da pozna varljivost bogatstva, i da je sve zemaljsko sujeta, senka i snovi. Dani svakog čoveka su kao trava ili kao paučina, a Ti si jedini bogatstvo, odmor i radost naša! Kada vidiš zavidljivog, moli se: Gospode, prosvetli um i srce ovog sluge Tvoga ka poznanju velikih, bezbrojnih i neispitivih darova Tvojux, koje prima iz neizrecivog milosrđa Tvog i zbog oslepljenosti od strasti svojih zaboravi Tebe i darove Tvoje bogate, i ubraja sebe u siromahe, iako si Ti bogat blagom Svojim. Toga radi on gleda sablažnjivo na dobra slugu Tvojux, kojima o! neiskazana Dobroto obasipaš sve, no svakoga po sili njegovoj i po nameri volje Svoje. Preblagi Vladiko, skini koprenu đavola sa očiju srca sluge Tvoga i daruj mu srdačnu skrušenost i suze pokajanja i blagodarnosti, da se ne obraduje vrag zbog njega, da ga je živog ulovio i potčinio njegovu volju svojoj volji i da je ne otrgne iz Tvojux ruku. Kada vidiš pijanoga, govori srcem: Gospode, pogledaj milostšo na slugu Tvoga privučenog prevarom stomaka i telesnog veselja, daruj mu da upozna sladost uzdržanja i posta, i plodove duha, koji proističu od njega. Kada vidiš strasnog prema jelima onoga koji svoje blaženstvo u njih polaže, govori: Gospode, najslađi Hlebe naš, nikada potrošivi, no postojani u životu večnom, očisti slugu Tvoga od skverni prejedanja, koja od njega stvara plot i tuđega Duhu Tvome, i daruj da spozna sladost Tvoje životvorne duhovne hrane koja je Telo i Kpv Tvoja i sveta, živa i delotvorna reč Tvoja. Tako, ili na sličan način, moli se za sve koji su zgrešili i ne usuđuj se da ikoga prezireš za njegov greh ili da mu se svetiš, jer time bi se samo povećale rane onih koji su zgrešili; ispravljaj savetima, pretnjama i kaznama, koje bi poslužile kao sredstvo za prekidanje ili obustavljanje zla u granicama umerenosti.

Ključne reči:

Jedan komentar

  1. rosa petrović

    Osećate li neku silu iz reči Svetog Jovana u tekstu ove knjige, u svakom redu, u svakom slovu?
    „Sumnja – to je hula na Boga, drska laž srca ili ugneždenog u srcu duha laži protivu Duha istine. Boj se nje kao zmije otrovnice, ili ne, šta ja govorim, prezri je, ne obraćaj na nju ni najmanju pažnju. Imaj na umu da Bog za vreme tvoje molbe očekuje potvrdan odgovor na pitanje koje ti je On iznutra postavio: vjeruješ li da mogu to učiniti?
    I ti si dužan iz dubine srca da odgovoriš: verujem, Gospode (sr. Mt. 9, 28). I tada će biti po tvojoj veri. “ O, Bože, kako snažno i lepo rečeno, tačno i jednostavno.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *