NASLOVNA » Apologetika, BIBLIOTEKA » Ljudi i demoni (kako pali duhovi kušaju savremenog čoveka)

Ljudi i demoni (kako pali duhovi kušaju savremenog čoveka)

Sveštenik RODION Petrogradski

 

Sveti Mučenici Kiprijan i Justina

 

SADRŽAJ

UČENJE O PALIM DUHOVIMA PREMA SVETOM PISMU I SVETOOTAČKOM PREDANJU

Predgovor
Anđeli, uzroci njihovog stvaranja i njihova svrha
Đavo, pali duhovi i uzroci njihovog pada
Spoljašnji izgled, telesni sastav i svojstva palih duhova
Mesto boravka palih duhova
Načini delovanja zlih duhova na ljude
Zašto su demonima potrebna žrtvoprinošenja (suština idolopoklonstva)?
Zašto većina ljudi ne vidi duhove i ne oseća njihov uticaj na sebe
Načini delovanja ljudi na zle duhove
Uzroci zbog kojih Gospod dopušta postojanje zlih duhova
O odgovarajućem odnosu prema demonima

ASTROLOGIJA I MAGIJA U SVETLOSTI PRAVOSLAVNOG UČENJA

Uvod
Šta kaže zvanična nauka o astrologiji
Istorija porekla magije i astrologije
Crkva i astrologija
Sveti Oci, učitelji Crkve i njihov odnos prema astrologiji
Uzroci podudaranja nekih astroloških predskazanja s realnošću
Astrologija i Rođenje Hristovo
Astrologija i savremenost

EKSTRASENSI: NJIHOVO POREKLO I SUŠTINA (PRAVOSLAVNI POGLED)

Iz dubine vekova
Tri vrste prozorljivosti
Joga
O lečenju biopoljem
Džuna, Kašpirovski i drugi
„Iscelitelji“ o sebi
Ekstrasensi u Crkvi
Baba Vanga
Po daru Božjem
Zaključak

FENOMEN NLO PREMA UČENJU PRAVOSLAVNE CRKVE

Uvod
Istorija porekla NLO
Savremena svedočanstva o fenomenu NLO
Slučajevi kontakta zemljana sa „vanzemaljcima“
Načini kušanja hrišćanskih podvižnika od strane zlih duhova (prema materijalima žitija Svetih)
Uporedna analiza kontakata i uticaja NLO i demona na ljude
Kontakteri sa NLO

POJAVA POLTERGAJSTA U SVETLOSTI SVETOOTAČKOG UČENJA

Pojava Poltergajsta u svetlosti svetootačkog učenja

* * * * *

Mistični koreni zločinaštva

* * * * *

Zaključak

 


 

ŠTAMPANO IZDANJE
Knjiga:
IZBAVI NAS OD LUKAVOGA – Pravoslavlje i magija (drugo dopunjeno izdanje) – str. 205-295
Biblioteka:
OBRAZ SVETAČKI
Izdato:
2007.
Mesto:
Beograd
Urednik:
Jovan Srbulj
Recenzenti:
Protojerej stavrofor Ljubodrag Petrović, Protojerej stavrofor Vajo Jović, Arhimandrit Venijamin
Prevod:
Zoran Buljugić
Tehnički urednik:
Jerej Velimir Birmanac
Štampa:
Art print, Novi Sad
Tiraž:
500
INTERNET IZDANJE
Objavljeno:
27. maj 2009.
Izdaje:
© Svetosavlje.org
Urednik:
Protojerej-stavrofor Ljubo Milošević
Digitalizacija:
Stanoje Stanković
Korektura:
Stanoje Stanković
Dizajn stranice:
Stanoje Stanković

 

3 komentar(a)

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *