Dogmatika Pravoslavne Crkve – Tom III (drugi deo)

CRKVA – BOGOČOVEČANSKO PREDANJE
Crkva na svom Bogočovečanskom putu

 

Crkva Božija – slika i obličje duše

 

Sva Crkva Božja je slika i obličje duše, zamišljene same po sebi. Sveta Crkva nije samo slika celog čoveka, postojećeg spojenošću duše i tela, nego je i slika (εΐκάν=: ikona) sa me duše, posmatrane umom posebno.

Pošto je duša uopšte sastavljena od umne i životne sile, od kojih se umna sila samostalno po svojoj volji kreće, a životna sila ostaje kao što jeste po prirodi — vanvoljna — άπροαιρέπως. I opet: umna sila ima sozercateljni i delatni deo: sozercateljni deo naziva se umom, a delatni — logos = razum. Umnu silu pokreće um, a ο životnoj promišlja logos = razum. Um jeste i naziva se mudrošću, kada na svaki način očuvava nepromenjenim svoja kretanja ka Bogu; a takođe logos = razum jeste i naziva se razumnošću, kada celomudreno životnu silu, kojom on upravlja i ο kojoj promišlja, pokaže nepristrasnom, prisajedinivši je umu delatnostima, i tako je pokaže da i ona kao i um nosi na sebi jednu ictu i istovetnu oznaku Božiju kroz vrlinu — δι αρετής.

Ova pak oznaka Božja prirodno se razdeljuje i na um i na razum, te se tako duša još više pokazuje da je prethodno sačinjena od uma i razuma, tojest da je umna i razumna.[1]

 


NAPOMENE:

[1] tamo, Mistag. V. R. gr. t. 91, col. 672 S — 673 Α.

 

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *