MISLI O MOLITVI

 

MISLI O MOLITVI
 

 
Molba za darivanje duhovnih darova
Šta da ti prinesem Gospode, za sve darove Tvoje, kojima me neprestano štedro daruješ? Jedino veru svoju, jer dela nemam koja me opravdavaju jer nikakvo dobro ne učinih pred Tobom. No i vera je moja dar Tvoj ; ipak Tvoje od Tvojih prineseno Tebi primi. Jer sve je Tvoje, i svi mi smo Tvoji; Ti si najsavršeniji Prvolik naš, mi smo slike Tvoje neizrecive slave, iako nosimo rane Grehova, smiluj se Gospodaru na svoje stvorenje, i očisti Svojim milosrđem i daj nam željenu otadžbinu čineći nas opet žiteljima raja. (iz trop. na neporoč. u subotu); Ukloni od nas telesne strasti, da bismo, pobedivši sve telesne pohote, živeli duhovnim životom, misleći i Govoreći sve što je Tebi ugodno, (deveta jutarnja molitva koju čitaju sveštenici u vreme šestopsalmija).
Slava Tebi Gospode, Oče naš, premudri Proveritelju moje ljubavi prema Tebi i bližnjem mome. Ne ostavljaj me bez iskušenja, ako premudrosti i pravdi Tvojoj bude ugodno i potrebno, ni jednog dana života moga; da se zasadi, da se utvrdi, da se očisti i uzvisi moja ljubav prema Tebi i bližnjem mome i da se ne javim na Tvom sudu jalov pred licem Tvojim.
O Ti, Svemogući Vladiko, Kojem se na jedan mig sve povinuje, ceo vidljivi i nevidljivi svet, daruj mi da Te proslavljam neprestano u prostoti vere moje u Tvojoj beskonačnoj sili. Daruj mi veru nepostidnu, nadu pouzdanu i ljubav nelicemernu prema Tebi i bližnjem.
Gospode, Ti si Sam rekao prečistim ustima Tvojim: budite vi, dakle, savršeni, kao što je savršen Otac vaš Nebeski (Mt. 5, 48). Hoću da budem savršen. Budi, zaista, Ti za mene svako savršenstvo, jer Ti si rekao: bez mene ne možete činiti ništa (Jn. 15, 5).
Daj mi, Gospode, blagodat da odbacim sebe- tog đavola, kakav sam postao po nasleđu od Adama. Novi Adame, Gospode Isuse, preobrazi me, novim čovekom me načini, odeni me Sobom.
Ne dopusti, Gospode, ni na trenutak da činim volju neprijatelja Tvoga i moga đavola, nego da činim neprestano samo Tvoju volju, moga Cara i Boga: Ti si jedini istiniti Car moj, Kojim carevi caruju, daj mi da se povinujem Tebi, blagougađam pred Tobom uvek iskreno i čvrsto. Hodite da se poklonimo Caru našem Bogu, da služimo Njemu sa strahom i da se radujemo Njemu sa trepetom(sr. Ps. 94, 6; 2, 11).
Gospode! Ti si došao da nas spaseš verom u Tebe, evo verujem, spasi me jer si Ti Spasitelj moj! Ti si došao da obnoviš istrulelu od greha prirodu moju obnovi me istrulelog strastima i pohotama, obnovi i duševno i telesno, da budem čist srcem i krepak telom radi slave imena Tvoga. Ti si došao da nas izbaviš od vražija posla izbavi me od služenja vragu svezlome, nečistome, skvernome i odvratnome, koji ratuje u udima mojim i priklanja me, i nasilno me vuče ka grehu. Ti si došao da nas prosvetiš prosvetli pomračeno strastima srce moje. Ti si došao da sabereš rasejano
saberi moje misli, koje je rasejao vrag. Ti si došao da nas ukrepiš u nemoći našoj i rekao si: sila se Moja u nemoći pokazuje, i apostol Tvoj govori: Zato ću se najradije hvaliti svojim nemoćima, da se useli u mene sila Hristova (2. Kor. 12, 9); o, ja sam krajnje nemoćan i ne mogu bez Tebe da činim ništa dobro; ne mogu bez Tebe ni da mislim, ni da osećam dobro, ni da želim dobro, ni da govorim, ni da radim, ja sam nesumnjivo nemoćan za svako dobro bez Tebe; daj mi blagodat, daj svetlost i snagu da mislim i osećam dobro i da ga lako izvršavam, da govorim i činim ono što je Tebi blagougodno. Sav život svoj predajem Tebi, Hristu Bogu, Spasitelju mome, Obnovitelju mome; očisti, osveti i spasi me. Srce čisto sazdaj u meni, Bože, i Duh prav obnovi u meni (Ps. 50, 12). Pomozi mi: bliska je i brza bez Tebe pogibao moja svakog časa.
Gospode! daj mi uvek krotko srce, pogled jasan, prav i krotak. Budi! Slava, Gospode, izmeni učinjenoj u meni desnicom Tvojom, blagodarim Tebi, jer si odagnao od mene usijano trnje mojih strasti i moju teskobu, i moju sramotu i moju nemoć. Darovao si mi mir, tišinu, slobodu, snagu i odvažnost. Utvrdi to što si učinio u meni. Slava sili vere, sili molitve. Sve što molim od Tebe u molitvi verujući, primam po reči Tvojoj (Mk. 11, 24). Blagodarim Ti, Gospode, jer od mrtvih me toliko puta podiže (2. Kor. 1, 9), i smrtno, grehovno carstvo u meni razruši.
Gospode! u ljubavi uzajamnoj nauči me da živim i učvrsti Duhom Tvojim Svetim; pobude strasti, koje smetaju ljubavi nebeskoj, jevanđeljskoj, ukroti, i srca naša umrtvi za zemaljske slasti. Daj mi, Gospode, da u odnosu na sva zemaljska blaga uvek prvenstvo dam blagodati Tvojoj, miru Tvom, pravdi i svetinji Tvojoj i da u njoj uvek prebivam, u sve dane života, do poslednjeg daha!
Gospode! ja sam sasud Tvoj: napuni me darovima Duha Tvoga Svetoga, bez Tebe ja sam prazan, bez ikakvog blaga ili još gore pun svakakvih grehova. Gospode! ja sam Tvoja lađa: ispuni me tovarom dobrih dela. Gospode! ja sam kovčeg Tvoj: ispuni ga, ne obmanom srebroljublja i slasti, već ljubavlju prema Tebi i Tvojoj oduševljenoj slici čoveku.
Gospode! Tvoje ime je Ljubav: ne odbaci me zabludelog! Ime Ti je Sila: osnaži me jer malaksavam i padam! Ime Ti je Svetlost: prosvetli moju dušu pomračenu žitejskim strastima! Ime Ti je Mir: umiri pometenu dušu moju! Ime Ti je Milost: ne prestaj da me miluješ!

Ključne reči:

Jedan komentar

  1. rosa petrović

    Osećate li neku silu iz reči Svetog Jovana u tekstu ove knjige, u svakom redu, u svakom slovu?
    „Sumnja – to je hula na Boga, drska laž srca ili ugneždenog u srcu duha laži protivu Duha istine. Boj se nje kao zmije otrovnice, ili ne, šta ja govorim, prezri je, ne obraćaj na nju ni najmanju pažnju. Imaj na umu da Bog za vreme tvoje molbe očekuje potvrdan odgovor na pitanje koje ti je On iznutra postavio: vjeruješ li da mogu to učiniti?
    I ti si dužan iz dubine srca da odgovoriš: verujem, Gospode (sr. Mt. 9, 28). I tada će biti po tvojoj veri. “ O, Bože, kako snažno i lepo rečeno, tačno i jednostavno.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *