OČINSKE POUKE

 

OČINSKE POUKE
(IZBOR IZ PISAMA I BESEDA)

 

 
O POSLUŠANJU, NEPOSLUŠNOSTI I ODSECANJU SAMOVOLJE
 
1. Uvek se molim dobrom Bogu da koračate istinskim putem monaškog života. Ne zaboravljajte s kakvim neprijateljem vodimo rat i bitku, jer ne bi trebalo da površno tragate za spasenjem. Prisiljavajte same sebe. Razmišljajte o razlozima zbog kojih ste se zamonašili. Napustili smo roditelje, braću, sestre… Međutim, ako ne napustimo i svoju volju, ako ne budemo poslušni, ako ne odsečemo samovolju, nećemo naći milost kad naše duše izađu na sud. Razmišljajte o večnim kaznama, ali ne zaboravljajte raj, jer ćemo zaslužiti jedno od ovo dvoje.
Hristos je radi nas nedostojnih pokazao savršeno poslušanje Nebeskom Ocu, kao što je bio savršeno poslušan i Svojoj Majci po telu, našoj Presvetoj Bogorodici i Josifu Zaručniku. Koliko bismo tek mi, zbog svojih grehova, morali da odsecamo samovolju i da budemo poslušni svom duhovnom ocu!
Kao plod svoje pobožnosti, mučenici će pokazati svoje mučeništvo, ispovednici svoje sveto ispovedanje, sveti jerarsi njihov trud protiv jeretika, a prepodobni svoju podvižničku borbu. Šta ćemo mi pokazati, a najpre ja sam? Međutim, ako smo poslušni i ako odsecamo svoju volju, i mi ćemo doneti plodove. I mi ćemo nešto prineti kao žrtvu, tako da nećemo otići praznih ruku kao lenji sluga.
2. Obratite pažnju na svoju poslušnost. Ako se dobro na njoj potrudite, kroz nju ćete zadobiti život večni. Ako to ne učinite, vaš kraj će biti paklene muke. Prema tome, probudite se iz zaboravnosti i lenjosti. Vreme je da se probudimo iz sna nemara, jep nam je kraj života nepoznat. Kad ćemo se probuditi? Kad arhanđeo dođe da uzme naše duše? Buđenje je tada beskorisno! Budućnost je vreme za vence, a sadašnjost za podvig, trud i borbu.
Prisilite same sebe, izgovarajte molitvu, prekinite praznoslovlje, zatvorite usta za osudu, postavite kapije i katance za nepotrebne reči. Vreme prolazi i ne vraća se, i teško nama ako nam vreme prođe bez duhovne koristi. Zbog toga vam i pišem, o tome bi trebalo da razmišljate, to bi trebalo da radite. Bog ljubavi neka bude sa vama i neka vas Presveta Bogorodica ukrepi i prosvetli i učini revnosnima u borbi.
3. Budi poslušan, bez oklevanja odagnaj pomisli, budi poslednji ako želiš da budeš prvi.
Kad si neposlušan duhovnom ocu i kad ga unesrećuješ, time žalostiš i Boga.
Naš Hristos nam je delima pokazao veličinu svetog poslušanja, jer je Sebe žrtvovao zbog poslušnosti Ocu. Zato mu darova Ime koje je iznad svakog imena (Filiplj. 2;9). I zaista, ko god je pokazao savršeno poslušanje udostojiće se da dobije veliko ime na nebesima, ime usinovljenja, koje će čak i angeli poštovati, udostojiće se udvostručenog venca u višnjoj slavi.
Sveti Palamon je rekao: „Onaj ko se potpuno potčinio, nema potrebe da obraća pažnju na Hristove zapovesti.“ Zašto? Zato što je kroz savršeno poslušanje već ispunio sve Hristove zapovesti, tako da nema potrebe da ih ispunjava ako ih je već izvršio.
Poslušanje u svojim nedrima nosi istinsko smirenje, a gde god je smirenje, tamo je i miomiris Hristov, blagouhanje Božije.
4. Kaže se da je najzakonitija borba ona koja kao pokretačku snagu ima apsolutno poslušanje, koje sveti Oci nazivaju neljubopitljivim i slepim. Ta borba je najsigurnija i najsavršenija, jer poslušanje uključuje smirenje, a gde god je smirenje, tamo je zakonitost i sigurnost.
Prigrli savršeno poslušanje i smirenje, čedo moje, i onda ćeš pouzdano znati da se zakonito podvizavaš. Poslušanje ne podrazumeva da samo izvršiš određeni zadatak, nego prevashodno da se spremno potčiniš savetu koji ti daje starac, odnosno, da se potčiniš svemu što ti on savetuje u pogledu duhovne borbe. Ne prihvataj se nikakvog podviga bez starčevog znanja. U starini su učenici svom starcu govorili čak i koliko su čaša vode popili. Starac je znao sve da učenici ne bi bili prelešćeni i ostali bez nagrade za sav svoj trud.
5. Šta je blaženije od poslušanja po Bogu? Koji je duhovni tok sigurniji od ovoga? Prema tome, radosno pohitaj da bi zadobio nepropadljivi venac poslušanja. Njome će Načalnik uzvišenog poslušanja, Isus, ukrasiti glavu svakog poslušnika koji se podvizavao. Budite poslušni starcu kao Samom Gospodu.
Primoravajte se u duhovnim stvarima, a prevashodno u poslušanju, koje je ukras učenika. Poslušnik (učenik) bez poslušanja je neplodna utroba, ali kada se ukrasi poslušanjem i odsecanjem svake samovolje upodobljava se plodnoj utrobi.
Poslušnik će imati tu prednost da posredstvom svog starca lako otkrije šta je volja Božija. O, kako je to velika prednost! Ostali ljudi lutaju i pitaju se: „Da li da učinim ovo ili ono?“ Oni doslovno pate, bivaju neodlučni i gube vreme. Zahvaljujući našoj oskudnoj molitvi, u današnje vreme retko možemo pouzdano otkriti šta je volja Božija. Zbog toga stalno doživljavamo brodolome. Prema tome, čeda moja, budući da je ljubav Božija bila toliko milosrdna prema vama da bez napora možete otkriti Njegovu volju, s verom i poverenjem pohitajte ka poslušanju i tako će vam se neprestano otkrivati volja Božija, koja je večni život i blaženi počinak duša.
Neprestano, i danju i noću, slušam ispovesti ljudi. Šta sve neću čuti, i šta sve neću naučiti! Problemi bez kraja i bez rešenja. A ja znam kakva se pobeda može izvojevati posredstvom poslušanja i poverenja u rukovoditelja, i kakve oluje i brodolome trpe oni koji se usled svog egoizma oslanjaju na same sebe. Rezultat svega toga je da bivaju prelašćeni usled svoje nadmenosti, da prelaze iz tame u tamu i iz manjih grešaka u veće.
6. O, hiljadu puta blagosloveno poslušanje, kakva se veličina u tebi skriva! Svako, ko te zavoleo, obogatio se tvojom krasotom, postao mladenac u Hristu i smirio se kao dete. Zbog toga će radosno ući u Carstvo Nebesko, baš kao što je Gospod rekao: Ako se ne obratite i ne budete kao deca, nećete ući u Carstvo nebesko (Mt. 18;3).
Za detence je uglavnom karakteristična prostodušnost, nezlobivost i poslušnost njegovoj majčici. Prema tome, poslušanje će nas učiniti duhovnim mladencima, tj. mladencima za zlo, ali bogatima u mudroljublju Božijem.
7. Čedo moje, verno me sledi i ne plaši se. Sačuvaj poslušanje, posebno duhovno. Onaj ko ima poslušanje ima i život večni, jer se u savršenom poslušanju sadrže sve vrline, a posebno oslobođenost duše od odgovornosti.
Čedo moje, svojim samopožrtvovanjem i revnošću poslušnik mora pokazati savršeno poslušanje svom starcu, kao da pred sobom vidi Hrista.
Budi obazriv, čedo moje, da tvoje poslušanje bude iskreno i potpuno. Omrzni samovolju koja znači smrt tvoje besmrtne duše. Kao primer uzmi prvostvorene (Adama i Evu): oni su bili neposlušni Božijoj volji i pretrpeli su kaznu izgnanstva. Ne suprotstavljaj se starcu. Pomisli da je on predstavnik božanske volje. Svaki prestup i neposlušnost kažnjavaju se saglasno veličini greha.
Poslušnik je dužan da se čvrsto drži svoga mesta, tako da ne može biti pomeren. On mora biti poslušan ma gde da je postavljen, čak i kad bi umro ispunjavajući svoju dužnost. To se naziva poslušanjem do smrti, i to do smrti na krstu.
8. Ljubljena moja u Hristu čeda, neka blagodat našeg Hrista bude sa vama i neka vas u mom odsustvu čuvaju svete molitve mog svetog oca Josifa, jer se za dobrog poslušnika nikada ne prekida duhovno jedinstvo u Hristu sa njegovim starcem.
Voljena moja čeda, vi moju dušu ispunjavate miomirisom, jer se sećate reči koje sam vam izgovorio dok sam bio sa vama. Sećajući se mojih reči i pridržavajući ih se, vi se nalazite u duhovnom poslušanju koje je najbolja vrsta poslušanja. Onaj ko poseduje takvo poslušanje upodobljuje se Hristu Isusu, jer je Hristos bio poslušan do smrti, i to do smrti na krstu, dok ga Bog nije uzdigao i dao Mu ime Isus (v. Filiplj. 2;89), a od imena Isusovog drhte i strepe sve sile tame.
Onaj ko poseduje poslušanje još u ovom životu obitava u životu Duha koji će se nastaviti čak i posle njegove smrti, u vekove vekova.
Pomislimo da nismo mi raspeti za našeg Gospoda Spasitelja, nego da je On zbog nas, nedonoščadi, pretrpeo Krst, Krst poslušanja radi.
Ljubite osvećeno poslušanje, koje će učiniti da svako ko ga poseduje postane mladenac u Hristu, da se nahrani čistim mlekom blagodati i da se udostoji blaženstva: Ako se ne obratite i ne budete kao deca, nećete ući u Carstvo nebesko (Mt. 18;3). Da, dobar i smiren poslušnik udostojiće se da, kao čedo Hristovo, prebiva u nebeskim obitavalištima našeg nebeskog Oca, kao naslednik Božiji i sanaslednik Hristov (v. Rim .8;17).
9.Ne postoji bolji put od poslušanja, jer onom, ko ga ljubi, daruje sreću, počinak, oslobađanje od odgovornosti (od svojevoljnosti, prim. izd), oproštaj i mnoštvo drugih dobrih stvari, ali prvo i najpre zaštitu od zamki sataninih, budući da ga pouzdano rukovodi opit njegovog duhovnog oca, tako da bez mnogo smetnji korača putem duhovnog života.
10. Svi poslušnici koji odseku samovolju i u svemu udovolje svom starcu smatraju se dobrovoljnim mučenicima, iako nisu podneli razna telesna mučenja. Većina mučenika okončala je život nakon kratkotrajnog mučeničkog stradanja, dok se mučeništvo monaškog poslušanja sprovodi čitavog života i zbog toga se smatra mučeništvom savesti. Iz tog razloga, preklinjem vas da obratite pažnju na poslušanje. Vaše poslušanje se, posredstvom vašeg starca, prenosi i na Boga.
Šta će nam koristiti ako napustimo svet i svoje rođake, a ipak ne ispunimo sve što smo obećali Bogu? Da li smo nekom čoveku obećali da ćemo živeti po Bogu? Kakav ćemo odgovor ponuditi? Prema tome, svim srcem koračajmo putem apsolutnog poslušanja i naše duše će zadobiti blagodat Božiju.
11. Onaj ko sprovede u delo sve što mu savetuje njegov duhovni otac, ima i njegov blagoslov. Međutim, onaj ko ne učini ono što mu savetuje starac, nema njegov blagoslov ni ovde ni na drugom svetu.
Svako ko nipodaštava ono što on (starac) zapoveda, svako ko ne smatra za zakon ono što on savetuje i zbog nadmenosti ne revnuje da to izvrši, mora razumeti da će ga sustići paklene muke.
Čeda moja, plašite se pravednog Sudije i budite poslušni savetima vašeg duhovnog oca, jer vaš starac želi da se vaše duše spasu, dok đavo teži da vas prisvoji posredstvom egoizma i neposlušnosti.
12. Preklinjem te da budeš poslušan bez oklevanja i svojeglavosti. Revnosno se potrudi da uspokojiš svog oca po duhu. Sa njim živiš i živećeš. Zašto bi ga onda žalostio? Tvojoj duši neće koristiti ako on bude uzdisao zbog tebe. Tako ništa nećeš izgraditi, i bićeš potpuno srušen ako ne ispraviš svoju neposlušnost.
Pogledaj kako su blistali poslušnici drevnih vremena. Oni su sve žrtvovali na oltaru poslušanja i savršenom ljubavlju i poverenjem zadovoljili srca svojih duhovnih rukovoditelja. Ti, međutim, najpre razmatraš da li će ti starčeve reči koristiti ili neće, a zatim odlučuješ hoćeš li poslušati ili ne! Takvo poslušanje ničemu ne vodi! Ne misli, nego dela! Ne prigovori, nego smrt! Smrt kroz poslušanje! Samo tako ćemo se, izvršavajući svoje dužnosti, opravdati pred Bogom.
13. Poslušanje je „panagija“[1] poslušnika (učenika): kao što se panagijom episkop razlikuje od sveštenika, isto tako se i poslušanjem dobar poslušnik (učenik) razlikuje od nepokornog. Ljubi svog duhovnog oca i budi mu poslušan kao Samom Bogu, jer je upravo on taj koji se u jerarhiji nalazi neposredno iza Boga. Zadobićeš veliku blagodat ako Boga radi budeš poslušan svom duhovniku. Nemoj ga žalostiti da ne bi ražalostio Duha Svetog, koji ga je pomazao kao apostolskog prejemnika (naslednika). Duhovnici su njihovi poslednji naslednici (prejemnici) i kroz Svetog Duha zauzimaju to mesto u jerarhiji. Prema tome, onaj ko njih žalosti, žalosti i Svetog Duha.
14. Poslušanje i smirenje, zajedno sa blagodarnošću Bogu, nadomestiće podvig posta. Velika je korist od samoprekorevanja, posebno kada čovek usled bolesti povremeno ne može da posti.
Čuvajte poslušanje, čeda moja, a posebno duhovno poslušanje. Onaj ko poseduje poslušanje, poseduje i život večni, jer su u savršenom poslušanju skrivene sve vrline, a posebno oslobođenost duše od odgovornosti.
Čedo moje, ljubi proslavljeno poslušanje koje osveštava čoveka, i ne žalosti Duha Svetoga tako što ćeš ponašanjem kakvo ne dolikuje monahu vređati svog duhovnog oca. Smiri se i nemoj stremiti da istakneš svoju sopstvenu volju.
15. Čeda moja, pobrinite se da sačuvate ono što ste primili kao neoskrnavljeno i čisto. Obratite pažnju na to da očuvate čitavo pravilo koje sam vam predao, jer će se, prema apostolu Pavlu, za svaki prestup i neposlušnost primiti zaslužena kazna (Jevr. 2;2).
Plaši se kazne za neposlušnost. Svako, ko je neposlušan, podseća na neposlušne Adama i Lučonošu: oni su se pobunili protiv Boga i nesrećno otpali od Njega. Ava Varsanufije kaže da je učenik (poslušnik) koji je neposlušan svom starcu „sin đavola.“
Svim srcem se molim da postanete savršeni poslušnici, tako da meću angelima Božijim i sami zablistate kao angeli, kako biste pojali himne i molili se za mene, vašeg ubogog i nedostojnog starca koji vas poučava, a da sam ne primenjuje apsolutno ništa od onoga čemu uči druge.
15. Karakteristično je da onaj ko ne poseduje poslušanje ne poseduje ni smirenje i da ga potajno potkrada gordost. A kako je moguće da gordost donese ispravne sudove i odluke koje će koristiti duši? Mi stoga moramo biti smireni da bi nam pristupilo božansko prosvetljenje, jer smirenoumni zadobijaju mudrost i rasuđivanje, dok gordi imaju rđavu i izopačenu svest. Iz tog razloga pogrešno razumevaju tekstove Svetog Pisma i svetih Otaca, jer im nedostaje smirenje, zajedno sa čistom i prosvetljenom svešću.
„Samopouzdan čovek je sopstveni neprijatelj.“ Drugim rečima, onaj ko sluša šta mu govore pomisli a ne sluša savete starijih, postaje svoj sopstveni zlotvor. Čeda moja, ako želite da sigurno napredujete monaškim putem, budite oprezni i ništa nemojte činiti bez saveta svog starca. Ako tvorite sopstvenu volju, morate znati da ćete zastraniti i što vreme bude više proticalo, vaše zastranjivanje će biti sve veće. Najzad, doći će vreme kada ćete poželeti da se popravite, ali to više nećete moći.
16. Molim se da svi vi, koji ste poslušni starcu, dobijete blagoslov i blagodat Svetog Duha, da gledate lice Božije i da sa angelima večno obitavate na nebesima. Međutim, što se tiče onih koji su neposlušni, koji se suprotstavljaju, svađaju i nipodaštavaju svoju savest, neka ih Bog udari da bi se popravili i došli sebi, jer „gde ne pomažu reči, pomaže palica.“
Moja velika očinska ljubav, stradanje zbog vašeg popravljanja i želja za vašim spasenjem prisiljavaju me da budem strog kad god neko zastrani, jer ako zlo izmakne kontroli i ostane nekažnjeno, odgovornost će podjednako pasti i na nadređene i na potčinjene.
 


 
NAPOMENE:

  1. Panagija je medaljon na kojem je izobražena ikona Presvete Bogorodice i koji episkopi nose oko vrata. (Prim. izd.)

Jedan komentar

  1. Pomaze Bog.Zanima me kako mogu kupiti knjigu Ocinske pouke,starca Jefrema?

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.