NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Bogoslovlje svetootačkog podviga i iskustva » OSNOVE PRAVOSLAVNE VERE (KATIHIZIS)

OSNOVE PRAVOSLAVNE VERE (KATIHIZIS)

<< prethodna    [ sadržaj ]    sledeća >>

 

OSNOVE PRAVOSLAVNE VERE (KATIHIZIS)
 

 
OSNOVNI POJMOVI VERE PRAVOSLAVNE
 
Kao obrazac zdrave nauke
imaj ono što si čuo od mene
u veri i ljubavi u Hristu Isusu.
 

(2. Tim. 1, 13)
 
1. Pravoslavni katihizis (veroučenje) predstavlja pouku o pravoslavnoj hrišćanskoj veri koja se predaje svakom Hrišćaninu radi blagougađanja Bogu i spasenja duše.
2. Reč „katihizis“ prevedena sa grčkog jezika znači oglašenje, usmeno poučavanje, a shodno upotrebi još od apostolskog doba, ovom se rečju označava osnovno učenje o pravoslavnoj hrišćanskoj veri koje je neophodno svakom Hrišćaninu (Lk. 1,4; Dap. 18, 25).
3. Za blagougađanje Bogu i za spasenje duše potrebni su, najpre, poznanje istinskog Boga i prava vera u Njega, a kao drugo – život po veri i dobra dela.
4. Vera je neophodna zato što, kako svedoči reč Božija, bez vere nije moguće ugoditi Bogu (Jevr. 11,6).
5. Veru nerazdvojno treba da prate život po veri i dobra dela, jer, kako svedoči reč Božija, vera bez dela mrtva je (Jakovlj. 2, 20).
6. Prema objašnjenju Svetog Apostola Pavla, vera je osnov svega čemu se nacamo, potvrda stvari nevidljivih (Jevr. 11, 1).
7. Razlika između znanja i vere je u tome što znanje za predmet ima vidljivo i shvatljivo, a vera – nevidljivo i čak neshvatljivo. Znanje se zasniva na iskustvu ili istraživanju predmeta, a vera na poverenju u svedočanstvo Istine. Znanje pripada umu, mada može da deluje i na srce; vera pripada prevashodno srcu, iako otpočinje u mislima.
8. U učenju pobožnosti zahteva se ne samo znanje nego i vera, jer je glavni predmet ovoga učenja Nevidljivi i Neshvatljivi Bog i Premudrost Božija u tajni skrivena. Stoga mnogi delovi ovoga učenja ne mogu da budu obuhvaćeni razumnim poznanjem, nego mogu da budu primljeni samo verom. „Vera“ – kaže Sveti Kiril Jerusalimski – „predstavlja oko koje ozaruje svaku savest; ona čoveku predaje znanje. Jer, kaže Prorok, ako ne verujete nećete razumeti (Isa. 7,9)“ (Peta katiheza za oglašene).
9. Sveti Kiril objašnjava neophodnost vere još i na sledeći način: „Ne smatra se vera za veliko samo među nama koji nosimo Ime Hristovo, nego se verom savršava i sve ono što se savršava u svetu, čak i od strane ljudi koji su Crkvi tuđi. Na veri se temelji zemljoradnja: jer onaj ko ne veruje da će ubrati plodove koji će izrasti, neće hteti da se pomuči. Verom se rukovode moreplovci – poverivši svoju sudbinu malom komadu drveta i pretpostavivši nepostojano kretanje talasa tvrđem elementu, zemlji – oni se prepuštaju neizvesnim nadama imajući uz sebe samo veru, u koju se uzdaju više no u bilo kakvu kotvu (Peta katiheza za oglašene).

Ključne reči:

Jedan komentar

  1. Kada stiže nastavak?

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *