Основе Православне вере (Катихизис)

О ПОДЕЛИ ЗАПОВЕСТИ БОЖИЈИХ НА ДВЕ ТАБЛИЦЕ

 

488. Десет заповести биле су подељене на две таблице. Ово значи да се у њима крију два вида љубави, тј. љубав према Богу и љубав према ближњем, те да се стога прописују и две врсте обавеза.

489. О овоме је говорио Господ Исус Христос. На питање: Која је заповест највећа у Закону? – Он је одговорио: Љуби Господа Бога својега свим срцем својим, и свом душом својом, и свим умом својим. Ово је прва и највећа заповест. А друга је као и ова: Љуби ближњега свога као самога себе. О овим двема заповестима држи се сав Закон и Пророци (Мт. 22, 36-40).

490. Сви људи представљају наше ближње. Ово стога што су сви створења Једнога Бога и што су сви потекли од једног човека. Нама су, међутим, нарочито блиски сродници по вери у Господа Исуса Христа, као деца Једног Оца Небеског.

491. Нема заповести о љубави према самоме себи, зато што и без заповести, природно, нико никад не омрзну на своје тело, него га храни и негује (Еф. 5, 29).

492. У љубави према Богу, ближњем и самоме себи треба да постоји следећи поредак. Љубити себе треба само ради Бога и донекле ради ближњих, љубити ближње треба ради Бога, а љубити Бога треба ради Њега Самог, и више од свега другог. Љубав према себи треба приносити на жртву љубави према ближњима. Од ове љубави нико нема веће, да ко живот свој положи за пријатеље своје (Јн. 15, 13). А љубав према себи и према ближњем треба приносити на жртву љубави према Богу. Који љуби оца или матер већма него Мене – каже Исус Христос – није Мене достојан; и који љуби сина или кћер већма него Мене, није Мене достојан (Мт. 10, 37).

493. Иако читав Закон почива на две заповести, оне су ипак подељене на десет, да би јасније биле представљене наше обавезе према Богу и према ближњем.

494. Обавезе према Богу прописане су у прве четири заповести.

495. То су следеће обавезе. У првој заповести одређује се да треба познавати и поштовати Истинског Бога. У другој – да треба избегавати лажно богопоштовање. У трећој – да ни речју не треба нарушавати богопоштовање. У четвртој да треба чувати поредак времена и поредак дела којима се исказује богопоштовање.

496. Обавезе према ближњима прописују се у следећих шест заповести.

497. То су следеће обавезе.

У петој заповести захтева се љубав и поштовање према ближњима, нарочито према онима који су нам најближи, почев од родитеља.

У шестој заповести – да се не угрожава живот ближњих.

У седмој – да се не повреди њихова морална чистота.

У осмој – да се не повреди њихова имовина.

У деветој – да им се штета не наноси ни речју.

У десетој – да се чак ни не пожели да им се нанесе штета.

 

498. Што се тиче обавеза према самоме себи оне су садржане у заповести о дужностима према ближњима, јер ближњега треба љубити исто као самога себе.

 

Comments are closed.