BITI SA GOSPODOM NA SVETOJ LITURGIJI – TUMAČENJE BOŽANSTVENE SLUŽBE

 

BITI SA GOSPODOM NA SVETOJ LITURGIJI
Tumačenje Božanstvene Službe

 

 
2. Starozavetne praslike
 
Danas ću nastaviti besedu o Božanstvenoj liturgiji.
Juče sam kazao da nam anđeli zavide što imamo tako čudesan dar, takvo blago, takav dragoceni biser – životvorno Telo i Krv Spasiteljevu, što prisustvujemo božanskoj Trpezi. Danas ću vam pokazati kako su Crkva starozavetna – sveti proroci, sveti starozavetni praoci – samo predosećali, samo zamišljali, samo težili tom najvećem daru. Hristos je rekao: „Blažene oči koje vide ono što vi vidite, blažene uši koje čuju ono što vi čujete“. On je to rekao učenicima; kako smo blaženi mi koji okušamo Telo i Krv Njegovu. Starozavetni ljudi, proroci i pravednici, taj naš dar su videli samo u nagoveštaju, videli su ga samo u slikama, a u kakav su trepet dospevale njihove duše.
Prorok Mojsije je, napasajući stada, ugledao kupinu, trnov žbun, koji je goreo i nije mogao da izgori. Hteo je da mu se približi, ali je začuo glas: „Mojsije, skini obuću s nogu tvojih, jer je zemlja na kojoj stojiš sveta“. Prema tumačenju Otaca Crkve, kupina označava Presvetu Devu u Koju se uselio Bog Reč [Logos], božanski oganj, i ostavio Je nedirnutom i neporočnom. Ali kupina označava i božanske Tajne koje kao oganj sažižu naše strasti, ne spaljujući nas. I Mojsije je, predosećajući tu tajnu, pun duboko pobožnog ushićenja, skinuo obuću s nogu svojih, pokazujući nam primer onog svetog straha s kojim moramo da pristupamo Svetim Tajnama. I još značajnije reči govori Gospod Mojsiju: U skiniji (to je prvobitni hram) položi preda Mnom hlebove predloženja i stavljaj ih u sve dane života. Ti hlebovi predloženja ležali su nedelju dana, a posle su ih u subotu jeli sveštenici. Ti su hlebovi bili praslika Svetih Tajni.
Solomon kaže: „Premudrost sazida sebi dom, istesa sedam stubova njegovih… pripremi sebi trpezu; posla sluge svoje da oglase… Idite, jedite hleb moj i pijte vino, koje sam ja izmešao“. Vidite, ovde se ponavljaju iste one reči koje slušamo na svakoj Liturgiji. Solomon ovde govori o božanskoj Premudrosti – o Hristu. Sedam stubova su sedam Tajni Crkve Pravoslavne. Trpeza je Božanstvena liturgija za vreme koje se stavlja hleb nebeski i vino. Sluge to su arhipastiri i pastiri koji neprestano zovu sve vernike na večeru. Zvonjava crkvenog zvona je isti onaj zov na trpezu. Hleb i vino iz priče predstavljaju onaj hleb i vino koji se ovde, u našem hramu, pretvaraju na strašan i čudesan način u životvorno Telo i Krv Hristovu. Tako je car Solomon mogao samo da naslućuje najsvetiju Tajnu Božanstvene liturgije.
Prorok Isaija, kaže se u Bibliji, imao je čudesno viđenje: video je Gospoda kako sedi na visokom prestolu; presto su okružavali serafimi koji imaju šest krila: dva su im služila da lete, dvama su pokrivali noge i dvama su sa strahom prekrivali lica, neprestano kličući: „Sveti, Sveti, Sveti, Gospod Savaot“. Sa užasom strahopoštovanja uzviknuo je prorok: „Teško meni! pogiboh! Jer ja sam čovek s nečistim ustima“. I reče mu Gospod: „Ne boj se“. I polete serafim, uze klešta, dohvati njima plamteći ugljen s prestola Božijeg i dotače njima Isaijina usta. U tom viđenju, klešta su, po tumačenju Svetih Otaca, ruke Deve, koja je primila Sina Božijeg. Te ruke se pružaju k nama. Ugalj koji plamti su pak Svete Tajne čiji plamen spaljuje naša bezakonja.
Eto s kakvim strahom prorok Malahija samo nagađa, samo u viđenju vidi darovano vam veliko blago koje spaljuje svaku nečistotu /…/ „Ja sam vas zavoleo“, – govori Gospod.
Tako uče i naslućuju proroci. A mi ne umemo to da cenimo, ima među nama i onih koji ne idu Čaši. O takvim ljudima je rečeno: „Ninevljani će ustati na sud s rodom ovim i osudiće ga, jer oni se pokajaše Joninim propovedanjem, a evo, ovde je veći od Jone. Carica Južna će ustati na sud s rodom ovim i osudiće ga, jer ona dođe od krajeva zemlje da posluša premudrosti Solomonove, a gle, ovde je veći od Solomona“. Tako se i u Starom i u Novom Zavetu govori o velikom daru Božanstvene liturgije.
Otac Jovan Kronštatski kaže: „Saslušavši Božanstvenu liturgiju, padni ničice i zahvali Gospodu Koji te je udostojio tako velike sreće. Prijatelji moji, pamtite pravilo Svetih Otaca: čovek koji tri nedelje za redom nije bio na Liturgiji, lišava se hrišćanske sahrane. Ne propuštajte te trpeze Gospodnje, smatrajte izgubljenim onaj praznični dan u koji niste slušali Božanstvenu liturgiju“.
Reći ću vam priču: neki seljak je imao 100 pudi žita i zamenio ih je za rite. Recite mi, je li on razumno postupio? Ne, nije. Kako li tek još nerazumnije postupa onaj koji menja hleb života nebeskog za rite zemaljskog života. Gospod zove na Tajnu večeru, a on odgovara: Na tržnicu treba ići, u bašti plodovi nisu pokupljeni, zemlja nije posejana. Ali zna li on, nesrećnik, da će zrno koje on baca u zemlju za vreme Liturgije nići bolesno i kržljavo i da mu neće doneti ploda?
Prijatelji moji, pomolimo se zajedno: „Gospode, blagodarimo Ti, za dar Tvoj, blagodarimo Ti za to što nas udostojavaš da slušamo Božanstvenu liturgiju i da okušamo prečisto Telo Tvoje i Krv Tvoju. Molimo Te i za one koji su se udaljili od svete Čaše Tvoje, koji neće
da nađu utehe u Tajnama Tvojim spasonosnim. Urazumi ih i privedi ih k Sebi, da i oni budu s nama u Crkvi Tvojoj“.

Jedan komentar

  1. Gde mog da kupim knjigu „BITI SA GOSPODOM NA SVETOJ LITURGIJI“ ?

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *