POUKE OGLASITELJNE I TAJNOVODSTVENE

SVETI KIRILO JERUSALIMSKI
POUKE
OGLASITELJNE I TAJNOVODSTVENE

 
Sveti Kirilo Jerusalimski
 

PREDGOVOR PRVOM IZDANJU
 
* * * * *
 
UVODNA POUKA
ili predgovor oglasiteljnim poukama
Sv. Oca našeg Kirila, arhiepiskopa jerusalimskog
OGLASITELJNA POUKA PRVA
Govoreno bez pripreme u Jerusalimu onima koji se pripremaju za prosvećenje,
na temu Isaijinih reči: umijte se… 1:16, i dalje.
OGLASITELJNA POUKA DRUGA
Govorena u Jerusalimu bez pripreme, onima koji se spremaju za prosvećenje: o pokajanju, otpuštanju grehova i o neprijateljima,
na reči proroka Jezekilja: pravda pravednoga na njemu će biti – 18:20
OGLASITELJNA POUKA TREĆA
Govorena u Jerusalimu, bez pripreme, onima koji se pripremaju za prosvećenje: o krštenju, na reči iz poslanice Rimljanima: ili zar ne znate da svi koji se krstismo u Hrista Isusa, u smrt njegovu se krstismo? Tako se sa njim pogrebosmo kroz krštenje u smrt…, i dalje (6:3-4)
OGLASITELJNA POUKA ČETVRTA
Govoreno u Jerusalimu, bez pripreme, onima koji se pripremaju za prosvećenje, o deset dogmata, na reči iz poslanice Kološanima: pazite da niko od vas ne bude zarobljen filosofijom i rđavom naukom, po ljudskom predanju, po stihijama ovog sveta…, i dalje; Kol 2:8
OGLASITELJNA POUKA PETA
Govorena u Jerusalimu onima koji se pripremaju za prosvećenje; govoreno bez pripreme, o veri, na reči iz poslanice Jevrejima: a vera je osnova svega čemu se nadamo, potvrda stvari nevidljivih, i dalje – 11:1.
OGLASITELJNA POUKA ŠESTA
Govorena bez pripreme u Jerusalimu onima koji se pripremaju za prosvećenje: o jednonačalnosti Božijoj, na reči: Verujem u jednoga Boga… i o jeresima; na reči Isaijine: obnavljajte se u meni ostrva Gospod će spasti Izrailj spasenjem večnim; neće se postideti, ni posramiti do veka, i dalje; Is 41:1; 45:16,17.
OGLASITELJNA POUKA SEDMA
Govorena u Jerusalimu onima koji se pripremaju za prosvećenje; govoreno bez pripreme na reči poslanice Efescima: toga radi priklanjam kolena svoja Ocu…, i dalje (Ef 3:14).
OGLASITELJNA POUKA OSMA
Govorena onima koji se pripremaju za prosvećenje; govoreno bez pripreme, na temu: Svedržitelj. Na reči proroka Jeremije: Bog veliki i silni, Bog velikog saveta i silan u delima, Bog veliki svedržitelj i velikoimenit Gospod, i dalje. Jer 32:19
OGLASITELJNA POUKA DEVETA
Govoreno bez pripreme onima koji se pripremaju za prosvećenje, na reči: Tvorca neba i zemlje, i svega vidljivog i nevidljivog. Kao i na reči Jova: Ko je to što zamračuje savet rečima nerazumno? (Jov 38:2.).
OGLASITELJNA POUKA DESETA
Govoreno onima koji se pripremaju za sveto prosvećenje, na reči: i u jednoga Gospoda Isusa Hrista, kao i na reči prve poslanice Korinćanima: ako i ima takozvanih bogova, bilo na nebu, bilo na zemlji, mi imamo samo jednog Boga Oca od koga je sve i za koga smo mi i jednoga Gospoda Isusa Hrista, kroz koga je sve i mi kroz njega. I Kor 8:5-6
OGLASITELJNA POUKA JEDANAESTA
Govoreno bez pripreme onima za prosvećenje na reči: Sina Božijeg, jedinorođenog, od Oca rođenog pre svih vekova, Boga istinitog kroz koga je sve postalo. Kao i na reči poslanice Jevrejima: Bog koji je iz davnine mnogo puta i raznim naninima govorio ocima preko proroka, u ove poslednje dane govorio je nama preko Sina, i dalje – Jevr 1:1-2.
OGLASITELJNA POUKA DVANAESTA
Govoreno katihumenima u Jerusalimu, bez pripreme, na reči: ovaplotivšeg se i očovečivšeg se; takođe i na Isaijine reči: i još reče Gospod Ahazu: išti znak od Gospoda Boga svoga, eto, devojka će zatrudneti i rodiće Sina i nadenuće mu ime Emanuilo; i dalje, Is 7:10-11, 14.
OGLASITELJNA POUKA TRINAESTA
Govoreno bez pripreme oglašenima u Jerusalimu, na reči: raspetog i pogrebenog, kao i na reči Isaijine: Gospode! ko verova reči našoj i mišica Gospodnja kome se otkri?.. Kao ovca vodi se na zaklanje. Is 53:1, 7.
OGLASITELJNA POUKA ČETRNAESTA
Govoreno u Jerusalimu oglašenima, bez pripreme, na reči: koji je vaskrsao iz mrtvih trećeg dana i uzneo se na nebo i seo desno od Oca; kao i na reči apostolske: blagovestim vam, braćo, ono što već rekoh, i daqe… da ]e ustao treći dan po pismu, i dalje… I Kor 15:1, 4.
OGLASITELJNA POUKA PETNAESTA
Govoreno katihumenima u Jerusalimu, bez pripreme, na reči: i koji će opet doći da sudi živima i mrtvima. I o Antihristu. Takođe i na reči Danilove: gledah dokle se prestoli postaviše i Starac danima sede, i dalje – Dan 7:9; videh noću u snu i gle na oblacima nebeskim Sin Čovečiji dolazi, i dalje – Dan 7:13
OGLASITELJNA POUKA ŠESNAESTA
Govoreno bez pripreme katihumenima u Jerusalimu, na reči: i u jednog Duha Svetoga, Utešitelja, koji je govorio kroz proroke, kao i na reči poslanice Korinćanima: a o duhovnim darovima, braćo, neću da ne znate… različni su darovi, ali je Duh jedan, i dalje – I Kor 12:1, 4.
OGLASITELJNA POUKA SEDAMNAESTA
Govoreno katihumenima u Jerusalimu, bez pripreme, o Duhu Svetom; nastavak pređašnjeg izlaganja na reči poslanice Korinćanima: ovim Duhom daje se reč premudrosti, i dalje – I Kor 12:8.
OGLASITELJNA POUKA OSAMNAESTA
Govoreno katihumenima u Jerusalimu, bez pripreme, na reči: i u jednu Svetu, Sabornu Crkvu; verujem u vaskrsenje tela i život večni. Takođe i na reči Jezekiljeve: i bi na meni ruka Gospodnja i izvede me u Duhu Gospodnjem i postavi me nasred polja, prepuno kostiju ljudskih…
 
TAJNOVODSTVENE POUKE NOVOPROSVEĆENIMA
 
TAJNOVODSTVENA POUKA PRVA
Govorena novoprosvećenima na reči prve Petrove saborne poslanice od mesta: otreznite se, budite hrabri…, do kraja te poslanice – I Petr 5:8, i dalje.
TAJNOVODSTVENA POUKA DRUGA
O Krštenju: na reči Apostola iz poslanice Rimljanima, od mesta: zar ne znate da, koji se u Hrista Isusa krstiste, u smrt njegovu se krstiste… do mesta: niste više pod zakonom, nego pod blagodaći – Rm 6:3-14
TAJNOVODSTVENA POUKA TREĆA
O Miropomazanju: na reči iz prve Jovanove saborne poslanice, od mesta:i vi pomazanje od Boga imate i znate sve…, pa do: nemojte se posramiti od njega kada ponovo dođe 1 Jn 2:20-28
TAJNOVODSTVENA POUKA ČETVRTA
O telu i krvi Hristovoj: na reči iz poslanice ap. Pavla Korinćanima: ja primih od Gospoda i predadoh vama, i dale I Kor 11:23
TAJNOVODSTVENA POUKA PETA
Iz Petrove poslanice saborne: zato odložite svaku zlobu i svaku prevaru i klevetu, i dalje – I Petr 2:1
 
* * * * *
 
BESEDA O RASLABLJENOM U BANJI
Beseda sv. oca našeg Kirila Jerusalimskog
na priču kod evanđeliste Jovana 5. glava, 2-16. stih
POSLANICA KONSTANTINU,
najpobožnijem caru
Poslanica sv. Kirila, arhiepiskopa jerusalimskog, caru Konstantinu o sjajnoj pojavi znaka Krsta na nebu; ova pojava se videla u Jerusalimu.
O ovoj poslanici i javljanju časnog krsta pominju i Čet-Mineji,
kao i Prolog za mesec maj, dan 7., u koji se i praznuje spomen ovog čuda.

 


SVETI KIRILO JERUSALIMSKI
POUKE
OGLASITELJNE I TAJNOVODSTVENE

ŠTAMPANO IZDANJE

 Knjiga: Sveti KIRILO arhiepiskop jerusalimski
POUKE – OGLASITELJNE I TAJNOVODSTVENE
 Biblioteka: SVEČANIK HRIŠĆANSKA MISAO, Knjiga 16
 Izvornik: Svяtitelь KIRILL arhiepiskop ierusalimskiй
POUČENIЯ – oglasitelьnыe i tainovodstvennыe
Moskva, 1991. g.
 Mesto: Univerzitetski obrazovani
pravoslavni bogoslovi
Hilandarski fond Zadužbina
„Nikolaj Velimirović i Justin Popović“
 Izdato: 2001.
 Mesto: Beograd – Valjevo – Srbinje
 Uređivački savet: mitropolit Amfilohije (Radović)
episkop Atanasije (Jevtić)
akademik Matija Bećković
prof. dr Vojislav Koštunica
prof. dr Predrag Ristić
mitropolit Irinej (Kovačević)
episkop Danilo (Krstić)
dr Marko S. Marković
 Urednik: jerej Milorad Sredojević
 Uredništvo: Žarko Gavrilović
Radomir Popović
Dušan Kolundžić
Slobodan Milunović
Đorđe Trajković
Slobodan Mileusnić
Zoran Jelisavčić
Radomir Rakić
 Prevod: protonamesnik Milivoj R. Mijatov
 Recenzenti: Protojerej stavrofor Ljubodrag Petrović
Protojerej stavrofor Vajo Jović
Vladimir Dimitrijević
 Štampa: „BIG štampa“ Beograd
 Tiraž: 500

INTERNET IZDANJE

 Objavljeno:
20. jul 2009.
 Izdaje: ©
Svetosavlje.org
 Urednik:
prot. Ljubo Milošević
 Osnovni format:
Vladimir Blagojević
 Digitalizacija:
Stanoje Stanković
 Korektura:
Stanoje Stanković
 Dizajn stranice:
Stanoje Stanković

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *