BITI SA GOSPODOM NA SVETOJ LITURGIJI – TUMAČENJE BOŽANSTVENE SLUŽBE

 

BITI SA GOSPODOM NA SVETOJ LITURGIJI
Tumačenje Božanstvene Službe

 

 
6. Hram je nebo na zemlji
 
Danas ću vam govoriti, o prijatelji moji, o hramu.
Svaki hram se gradi po određenom planu, tako je i naša saborna crkva izgrađena po istom drevnom planu. Ona se sastoji od tri dela: pritvora, srednjeg dela (naos) i oltara. Pritvor je u drevno vreme služio za molitvu oglašenima, to jest, ljudima koji se spremaju da prime krštenje i pripadajućima – ljudima koji su zbog velikih grehova bili lišeni prava da stoje sa ostalim vernicima. Oni su se nazivali pripadajućima zato što su se klanjali svakome ko je ulazio u hram i molili ga: „Pomoli se za nas, jer smo mnogo sagrešili“.
Srednji deo hrama se ranije nije odvajao čvrstom pregradom koja se naziva ikonostas. Ona se pojavila tek u vreme Vasilija Velikog. U njegovom žitiju se ovako opisuje uzrok zašto je svetitelj napravio ikonostas. Vasilije Veliki je primio krštenje već kao odrastao čovek, a kao kupelj mu je poslužio svešteni Jordan, gde se krstio Gospod Isus Hristos. Pre Vasilijevog krštenja blesnula je munja i iz nje je izleteo golub koji se spustio i uzburkao vodu. U znak sećanja na to čudo iznad prestola hrama gde je služio Vasilije već kao episkop, visio je srebrni golub kojeg je za svetitelja napravio jedan juvelir. Vasilije se uvek plameno molio u hramu i zbog toga mu je Gospod uvek slao čudo: za vreme pretvaranja svetih Darova golub je mahao krilima kao da je živ. Jednom je sveti Vasilije izgovorio reči: „I učini da ovaj hleb…“ – i primetio je da je golub ostao nepokretan. Svetitelj se zbunio, pao je na kolena i počeo da moli Boga da mu otkrije razlog Svoje nemilosti. Ispred prestola su stajali đakoni da bi od svetih Darova oterali insekte kojih je tako mnogo na Istoku – i vidi sveti Vasilije da se jedan đakon zagledao u lepo žensko lice. Zapali se vernošću za slavu Božiju plameni Vasilije, istera đakona, odstrani ga iz službe, i posle toga Gospod je opet javio Svoje čudo. Od tog vremena je sveti Vasilije uveo ikonostas da se ne bi ometala pažnja sveštenoslužitelja za vreme molitve. U početku je kao ikonostas služila laka zavesa, zatim se pojavila niža pregrada, a tek kasnije naš savremeni ikonostas.
U srednjem delu hrama stoje vernici koji se mole, a u oltaru se nalaze dve svetinje: sveti Presto i Žrtvenik. Presto se stavlja u oltar s naročitim sveštenodejstvima. Pre svega njega nekoliko puta pažljivo peru, zatim oblače na njega sračicu – belu lanenu odeću – i povezuju ga krstolikim pojasom. Zatim stavljaju na presto blistavu odeću od brokata i posle toga pokrivaju presto pokrivačem.
Sve što sam opisivao ima duboki smisao. Prema tumačenju Svetih Otaca, u tri dela hrama se prikazuje trojičnost Božanstva, s jedne strane, a s druge, pritvor prikazuje našu zemlju, srednji deo hrama – vidljivo nebo, a oltar – nebesa nad nebesima. Presto predstavlja presto Božiji. Svuda nas sveta Crkva podseća na božansku trojičnost, svugde Gospod projavljuje Sebe kao Trojicu Jednosuštnu. Naša duša nam takođe o tome govori. Naš um svedoči o božanskom umu koji je stvorio sav svet – o Bogu Ocu. Naše srce svedoči o božanskoj ljubavi – o Sinu Božijem, Jednosuštnom Ocu. Naša volja je slika božanske volje – božanskog Svetog Duha.
Ako pažljivo pogledamo odežde svetog Prestola i tu ćemo naći za sebe mnogo slika. Sveti Presto peru kako bi postao mesto boravka Gospodnjeg. I čovek, taj „hram Božiji“ kako svedoči sveti apostol, takođe se pere u vodi krštenja. Bela odežda prestola podseća na odeću krštenja, a krstoliko opojasivanje govori o krstu koji smo dobili pri krštenju. Blistava odeća govori o blesku slave Božije, koji ne mogu da podnesu ognjeni serafimi koji, stojeći pred prestolom Cara slave, pokrivaju svoja lica i noge krilima da se ne bi ožegli. S kakvim tek strahom treba da predstojimo mi pred prestolom Božijim?
Drugi deo hrama prikazuje nebo, i mi vernici, moramo, kao zvezde na nebu da gorimo našim dušama u molitvi.
Sveti Presto se postavlja na moštima mučenika u znak sećanja na to da su se prvi hrišćani molili u katakombama, pri čemu su im kao presto ponekad služile grobnice svetih mučenika. Sveti presto mora da osvećuje episkop, ali danas, kada episkop ne može uvek da dođe na osvećenje hrama, on osvećuje samo antimins. Antimins – u prevodu znači umestoprestolje – to je obično ili svileno platno u kojem su ušivene svete mošti; na platnu se prikazuju polaganje u grob, četiri jevanđelista i natpis kada je i koji episkop dao taj antimins. Antimins se obično uvija u posebno platnopokrivač koji se za vreme Liturgije odvija i na njega se stavlja diskos i čaša. Bez antiminsa se ne može služiti Liturgija, na antiminsu se može pristupiti njenom služenju u običnoj sobi, u šatoru, na običnom stolu umesto prestola. Antimins je prenosni presto. Osim antiminsa, na sveti Presto se polaže sveto Jevanđelje, krst i darohranilnica, gde se čuvaju osvećeni sveti Darovi. Eto zašto na prestolu ne samo nevidljivo, nego i vidljivo, u svetom Jevanđelju i u svetim Darovima, prisustvuje Sam Gospod.
Žrtvenik stoji u levoj strani oltara i na njemu se vrši proskomidija, a u prošlosti na njega su polagali vernici hleb koji su donosili radi služenja božanstvene večere.
Evo kratkog opisa hrama u kojem se nalazimo na božanskoj službi. Svuda i sve nam govori o prisustvu Boga. S kakvim strahopoštovanjem moramo da stojimo ovde pred prestolom Božijim, pred kojim s trepetom predstoje anđeli kojima se i mi upodobljavamo u hramu pevajući slavoslovlje. Kako su jadni, kako su nesrećni ljudi koji ne vole hram Božiji, koji menjaju službu Božiju za rite ovoga sveta, ljudi koje životne brige lišavaju mogućnosti da bivaju u hramu!
Prijatelji moji, ljubite hram, to je stalno prebivalište Boga, hitajte ovamo, naročito na praznik, trudite se da se upodobljavate anđelima koji pesmom uzdižu neprestanu hvalu Bogu.

Jedan komentar

  1. Gde mog da kupim knjigu „BITI SA GOSPODOM NA SVETOJ LITURGIJI“ ?

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *