ТУМАЧЕЊA ПОСЛАНИЦЕ РИМЉАНИМА

 

 

Свети ТЕОФИЛАКТ Охридски

ТУМАЧЕЊЕ ПОСЛАНИЦЕ РИМЉАНИМА
 

ПРЕДГОВОР
ПРВА ГЛАВА
ДРУГА ГЛАВА
ТРЕЋА ГЛАВА
ЧЕТВРТА ГЛАВА
ПЕТА ГЛАВА
ШЕСТА ГЛАВА
СЕДМА ГЛАВА
ОСМА ГЛАВА
ДЕВЕТА ГЛАВА
ДЕСЕТА ГЛАВА
ЈЕДАНАЕСТА ГЛАВА
ДВАНАЕСТА ГЛАВА
ТРИНАЕСТА ГЛАВА
ЧЕТРНАЕСТА ГЛАВА
ПЕТНАЕСТА ГЛАВА
ШЕСНАЕСТА ГЛАВА

Свети ТЕОФИЛАКТ Охридски
ТУМАЧЕЊЕ ПОСЛАНИЦЕ РИМЉАНИМА

 

 ШТАМПАНО ИЗДАЊЕ

 Назив кљиге: Тумачењa Дела Апостолских
   и Посланица Римљанима и Коринћанима
 Део: Тумачењe посланице Римљанима
  (стране 169. до 282)
 Наслов оригинала: Μακαριωτάτου Θεοφυλάκτου
  `Αρχιεπισκόπου `Βουλγαρίας
   ΠΡΟΣ  ΡΩΜΑΙΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΕΞΗΓΗΣΙΣ
 Превела: Антонина Пантелић
 Серија: Библиотека Образ светачки, књига 74
 Издаје: Православна мисионарска школа
  при храму Светог Александра Невског
 Издато: 2004.
 Штампа: “Будућност” – Београд
 Тираж: 500

 ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊЕ

 Објављено: 28. новембар 2006.
 Издаје: © Svetosavlje.org
 Уредник: прот. Љубо Милошевић
 Основни формат: Владимир Благојевић
 Дигитализација: Станоје Станковић
 Дизајн странице: Гојко Средовић
 Коректура: Станоје Станковић

One Comment

  1. Помаже Бог.Где могу купити ову књигу?