POUKE OGLASITELJNE I TAJNOVODSTVENE

 

POUKE
OGLASITELJNE I TAJNOVODSTVENE

 

 
OGLASITELJNA POUKA PRVA[1]
 
1. Učenici Novog zaveta i pričasnici tajni Hristovih! Sada samo imenom, a uskoro i blagodaću, izgradite u sebi srce novo i duh nov[2] da bi se zajedno sa vama radovali žitelji neba. Jer ako, po svedočanstvu evanđelja, na nebesima biva radost zbog jednog pokajanog grešnika,[3] koliko će veselje biti na nebesima kada se mnogo duša pokaje i preobrazi? Pošto stupiste na put blaženi i ispravni, tecite pobožno i čestito poprištem pobožnosti; jedinorođeni Sin Božiji koji je svagda gotov i spreman da vas izbavi (pred)stoji i ovde i poziva: pristupite mi svi obremenjeni i umorni i ja ću vas odmoriti.[4] Vi koji ste obremenjeni prestupima i vezani okovima greha, čujte proročki glas koji kaže: umijte se, budite čisti, odbacite lukavstvo od duša vaših ispred očiju mojih,[5] da bi vam anđeoski horovi uskliknuli: blaženi koji napustiše bezakonje i kojima se prikriše gresi.[6] Vi koji sada upaliste i zažegoste svetilnike vere sačuvajte ih u rukama vašim neugasivima da bi Onaj, koji je na Golgoti otvorio raj razbojniku zbog vere njegove, udostojio i vas da zapojite svadbenu pesmu.
2. Ako neko od prisutnih i dalje robuje grehu, taj neka se verom pripremi za slobodu i usinovljenje i skinuvši sa sebe grehovno robstvo, neka stupi u najblaženije služenje Gospodu; neka se udostoji nasleđa u Carstvu nebeskom kroz ispovedanje; svucite staroga čoveka koji propada u prelesnim pohotama,[7] da biste se obukli u novog, obnovljenog razumom po obličju sazdavšeg ga[8]. Kroz veru zadobijte zalog Duha Svetoga čime će vam olakšan biti pristup u staništa večna. Pristupite tajanstvenom pečaćenju da biste bili poznati Vladici i da bi vas On pribrojao svetom i slovesnom Hristovom stadu koje će stajati sa desne strane i naslediti pripremljeni život. Oni koji se još uvek nalaze pod teretom greha stajaće sa leve strane, pošto nisu pristupili blagodati Božijoj koju Hristos daruje novorođenjem kroz Krštenje. Ne mislim na telesno novorođenje, nego na duhovni preobražaj. Naša tela se rađaju od telesnih i vidljivih roditelja, a duše se preobražavaju verom; duh diše tamo gde hoće.[9] Tada ćeš, ako budeš dostojan, čuti reči: dobro, slugo dobri i verni![10] Kada? Ako se na tvojoj savesti ne nađe ni najmanje strasti.
3. Ako neko od prisutnih želi da iskuša blagodat, taj sam sebe obmanjuje i potvrđuje da ne poznaje njezinu silu. Sačuvaj, čoveče, u sebi dušu nelicemernu radi Onoga koji ispituje srca ,i utrobe.[11] Kao što se pri regrutovanju mladića za vojsku motri na uzrast i telesno zdravlje, tako i Gospod, birajući duše, ispituje volju. Ako se ustanovi da je u nekom prikriveno licemerje, takav se odstranjuje kao nesposoban za istinsko služenje. Svakome ko se nađe dostojan, daruje se blagodat: ne dajte svetinje psima,[12] nego na kome se vidi čista savest, na tome se polaže spasiteljni i čudesni pečat od koga drhte zlodusi i koji poznaju anđeli da bi prvi, kao proganjani, pobegli, a ovi drugi, kao svoji, zajedničarili sa njim. Svi koji primate ovaj duhovni i spasonosni pečat, treba da imate i slobodnu volju za njega. Kao što je za mač ili za pero potreban delatnik, tako je i za blagodat potreban vernik.
4. Ti sada primaš netruležno oružje, duhovno. Nastanjuješ se u duhovni raj. Dobijaš ime koje ranije nisi imao. Do sada si bio oglašen, a od sada ćeš se zvati verni. Najzad ćeš se nasaditi među duhovne masline; od divlje masline postaćeš plodovita, od grehovnog čoveka pravedan, od prljavog postaćeš čist i bićeš pridodat svetoj lozi. Uostalom, ako i ostaneš na ovoj lozi, umnožićeš se kao plodovita grana; ako ne ostaneš na njoj, bićeš spaljen na vatri. Plodonosimo na ispravan način da se ne bi i sa nama desilo ono što se desilo sa neplodnom smokvom: da ne bi Isus, kada dođe, i nas prokleo za neplodnost; ako bi bilo moguće da svi možemo kazati: ja sam kao maslina plodovita u domu Božijem; uzdam se u milost Božiju u vekove?[13] Maslina – ne veštastvena, nego duhovna, svetonosna. Božije je da sadi i zaliva, a tvoje da donosiš plod; delo Božije je da pošalje blagodat, a tvoje da prihvatiš i sačuvaš. Nemoj prezreti i odbaciti blagodat jer se ona daruje badava; kada je primiš, čuvaj je pobožno.
5. Sadašnje vreme predstavlja vreme ispovesti. Ispovedi sve što si učinio rečima ili delima, danju ili noću. Ispovedaj u vreme prijatno i u dan spasenja?[14] Prihvati nebesko stanište. Budi prilježan u zaklinjanjima. Odlučno dođi na oglasiteljne pouke i pamti što čuješ. Ne govori se to samo da bi ti čuo, nego da bi verom zapečatio sve što ti se rečima prenese. Odbaci svaku ljudsku brigu: podvizavaš se duše svoje radi; sve ovoživotno zanemari. Zanemarujemo malovažno, a od Gospoda dobijamo veliko. Ostavi sadašnje, a veruj budućem. Toliko godina si proveo u zaludnim brigama i poslovima ovog sveta, pa zar nećeš tokom četrdesetodnevne pripreme posvetiti sebe molitvi na korist duše svoje? Otreznite se i shvatite da sam Ja Bog, kaže Pismo.[15] Čuvaj se praznoslovlja: ne govori o drugom ružne reči, niti slušaj bilo koga ko govori ružno; svagda budi gotov na molitvu. Pokaži se kao zatvorenik, povučen u sebe. Očisti svoj sasud da bi dobio veliku blagodat. Oproštaj grehova jednako se daruje svima, a pričešće Duha Svetoga daruje se samo po meri vere. Ako se malo trudiš, malo ćeš dobiti; ako mnogo činiš, biće ti velika nagrada. Podvizavaš se za sebe samog; vidi sada šta ti je od koristi.
6. Ako se na koga srdiš, oprosti. Pristupaš opraštanju grehova pa je potrebno da i sam oprostiš svakom ko se ogrešio o tebe. Na osnovu čega ćeš inače kazati Vladici: oprosti mi moja sagrešenja, kada sam nisi oprostio mnogo manju uvredu tebi nanesenu? Budi prilježan na pobožnim skupovima ne samo sada kada to od tebe traže služitelji Crkve, nego i nakon primanja blagodati. Ako je neka stvar dobra pre no što je primiš, zar može postati rđava pošto si je primio? Ako si korisno mogao biti obrađivan i zalivan pre no što si zasađen, zar nećeš sa više koristi biti obrađivan posle nasađivanja? Podvizavaj se radi duše svoje u svim danima. Hrani se čitanjem božanskog Pisma, jer Vladika ti je pripremio duhovnu večeru. Kaži i ti zajedno sa Psalmopesnikom: Gospod je pastir moj, ništa mi neće nedostajati; na zelenom pašnjaku napasa me; vodom pokoja poji me; dušu moju oporavlja.[16] Tako će se anđeli radovati zajedno sa vama, a sam Hristos, veliki arhijerej, koji prima vašu dobru volju i predstavlja vas Ocu svome, moći će kazati: evo, ja i deca koju mi dade Bog.[17] Neka vas On lično sačuva da ostanete ugodni njemu. Slava mu i sila u beskonačne vekove. Amin.
 


 
NAPOMENE:

 1. Govoreno bez pripreme u Jerusalimu onima koji se pripremaju za prosvećenje, na temu Isaijinih reči: umijte se… 1:16, i dalje.
 2. Jez 18:31
 3. Lk 15:7
 4. Mt 11:28
 5. Is 1:16
 6. Ps 31:1
 7. Ef 4,22;24
 8. Kol 3:10
 9. Jn 3:8
 10. Mt 25:21
 11. Ps 8:10
 12. Mt 7:6
 13. Ps 52:10.
 14. II Kor 6:2.
 15. Ps 46:11
 16. Ps 23:13
 17. Is 8:18; Jevr 2:13

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *