NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

Ѓvgusta v7

Mltvы blžennomu vasjlію, hrtA radi ю3r0divomu, mosk0vskomu čudotv0rcu.

Mltva №, čt0maz vъ mosk0vskomъ pokr0vskomъ vasjlіa blžennagw sob0rэ.

Q veli1kій ўg0dniče hrt0vъ, i4stinnый dryže i3 vёrnый rabe vsetvorcA gDa bGa, preblženne vasjlіe! Ўslhši nы2 mnogogrBšnыz, nhnэ vopію1щыz kъ tebЁ i3 prizыvaющыz i4mz tvoE s™0e: pomi1luй nы2 pripadaющыz dnesь kъ racэ moщeй tvoi1hъ: prіimi2 maloe naše i3 nedost0йnoe sіE molenіe, ўmiloserdisz nad8 ўb0žestvomъ našimъ, i3 mltvami tvoi1mi i3scэli2 vsskъ nedygъ i3 bolёznь duši2 i3 tёla našegw grёšnagw, i3 spod0bi nы2 tečenіe ži1zni seS nevredi1mw t vi1dimыhъ i3 nevi1dimыhъ vr†gъ i3 bezgrёšnw preйti2, i3 hrtіanskuю konči1nu neposthdnu, mi1rnu, bezmztežnu, i3 nbcnagw crtvіz naslёdіe poluči1ti so vsёmi s™hmi vo vёki vэkHvъ.

Mltva v7, čt0maz vъ nižegor0dskomъ krestovozdvi1ženskomъ monastыrЁ.

Q preblženne vasjlіe! Tы2, na vыsotY dobrodёteleй vozšedъ, kъ bGu pribli1žilsz є3si2, i3 ćkw presvёtlaz ѕvэzdA žitіemъ tvoi1mъ vozsіsvъ, vsю2 stranY našu prosvэti1lъ є3si2, i3 lюb0vь rodi1telьskuю njstavivъ, є3di1nago vъ trbcэ slavimago bGa vozlюbi1lъ є3si2, i3 tomY nevozvratnыmъ želanіemъ poslёdovavъ, i3 po ґpclu ю3r0dstvennoe ži1telьstvo i3zbravъ, mjra segw2 kr†snaz ni vo čt0že vmэni1lъ є3si2. M0limъ u5bo tS, preblženne vasjlіe: moli1sz vLcэ hrtY bGu našemu, i3 i3sprosi2 mltvami tvoi1mi blgočesti1vэйšemu, samoderžavnэйšemu, veli1komu gosudarю našemu, їmperatoru nіkolaю ґlexandroviču vseS rwssji, i3 vsemY carstvuющemu d0mu zdravіe i3 sp7senіe, i3 pobBdы na vs‰ kzhki, brani hotsщыz. S™ёйšemu pravi1telьstvuющemu smn0du, i3 prewsщ7ennэйšemu vladhcэ našemu i4m>kъ, vsBmъ prewsщ7є1nnыmъ mitropoljtwmъ, ґrhіepjskopwmъ i3 є3pjskopwmъ, ґrhіmandrjtwmъ i3 i3gymenwmъ, i3 vsemY sщ7ennomu i3 monašeskomu či1nu i3sprosi2 duševnoe i3 tэlesnoe zdravіe, i3 carstvuющыmъ gradHmъ našыmъ, i3 semY gradu, i3 s™ёй njbi1teli seй ўtverždenіe, i3 mjru vsemY ўmirenіe. E#щe že i3 vёru našu nepor0čnu mltvami tvoi1mi soblюdi2, t glada i3 pagubы i3zbavi nasъ i3 t napadenіz i3noplemennыhъ sohrani2, st†rыz ўtёši, ю4nыz nastavi, bez{mnыz ўmudri2, vdovi6cы i3 sirwtы2 pomi1luй, mladencы vospitaй, i3 tvorsщыz s™yю pamztь tvoю2 lю1di sі‰ sohrani2 t vsskihъ bёdъ i3 napasteй. I# spod0bi nы2 grBšnыz vъ denь sydnый njdesnyю sn7a b9іz stati, tvoi1mi s™hmi mltvami ko sp7su i3 pres™ёй є3gw2 m™ri, preblgoslovennэй vLčcэ našeй bcdэ, t vsёhъ rodHvъ ўblažaemэй nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

Troparь, glasъ }:

ŽitіE tvoE, vasjlіe, nel0žnoe, i3 čistotA neskverna: hrtA radi tёlo tvoE i3znuri1lъ є3si2 post0mъ i3 bdёnіemъ, i3 mrazomъ i3 teplot0ю s0lnečnoю, i3 slot0ю1 i3 doždevnыmъ w4blakomъ, i3 prosvэti1sz licE tvoE ćkw s0lnce: i3 nhnэ prih0dztъ kъ tebЁ rwssjйstіi nar0di, carіe že i3 knszi, i3 vsi2 lю1dіe, proslavlsющe s™0e tvoE ўspenіe. Tёmъ hrtA bGa moli2, da i3zbavitъ nы2 t varvarskagw plэnenіz i3 meždous0bnыz brani, i3 mi1rъ mjrovi podastъ i3 dušamъ našыmъ velію mlctь.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.