Молитве Светима

Ѓvгуста }i и3 nктHвріа f7i

Мlтва прпdбному їwaнну рhльскому, и3з8 пр0лога.

Q пречестнaz главо2 и3 бlгодaти с™aгw д¦а и3сп0лненнаz, сп7сово со nц7eмъ њбитaлище! ПредстоS ў пrт0ла всёхъ цRS и3 наслаждazсz свёта є3диносyщныz трbцы и3 херувjмски со ѓгGлы возглашaz пёснь трис™yю, вели1кое же и3 неизслёдованное дерзновeніе и3мёz, моли1сz њ нaсъ всемлcтивому вLцэ. Помози2 держaвному царю2 нaшему ніколaю ґлеxaндровичу, и3 покори2 є3мY вс‰ проти6вныz враги2 под8 н0зэ є3гw2. Вёру с™yю непор0чну соблюди2, грaды нaшz ўтверди2, мjръ вeсь предстaтельствомъ твои1мъ ўмири2, t глaда и3 пaгубы и3збaви ны2, и3 t нападeніz и3ноплемeнныхъ сохрани1 ны: ст†рыz ўтёши, ю4ныz настaви, без{мныz ўмудри2, вдови6цы поми1луй, сирwты2 заступи2, младeнцы воспитaй: и3 вс‰ лю1ди тво‰ сохрани2 t всёхъ напaстей. И# въ дeнь стрaшнагw судA, t шyіz чaсти и3збaви ны2, и3 съ деснhми nвцaми бhти мlтвами твои1ми ўстр0й нaсъ, пaче же спод0би ны2 ўслhшати бlжeнный џный глaсъ t вLки хrтA: пріиди1те, бlгословeнніи nц7A моегw2, наслёдуйте ўгот0ванное вaмъ цrтвіе t сложeніz мjра, во вёки вэкHвъ.

Тропaрь, глaсъ №:

Покаsніz њсновaніе, прописaніе ўмилeніz, w4бразъ ўтэшeніz, дух0внагw совершeніz, рaвно ѓгGлwмъ житіE твоE бhсть, прпdбне: въ мlтвахъ u5бо и3 пощeніихъ и3 въ слезaхъ пребывaz, џтче їwaнне, моли2 хrтA бGа њ душaхъ нaшихъ.

 

Коментарисање није више омогућено.