Молитве Светима

Мaіа №

Мlтва с™0му сщ7енном§нку макaрію, митрополjту кjевскому, чт0маz въ цRкви мэстeчка скрыгaлова, ми1нскіz є3пaрхіи.

ВLко гDи б9е нaшъ! Неизречeннымъ твои1мъ промышлeніемъ и3 мн0гою бlгодaтію, пред8уставлsz с™ы6z сво‰, и3змлaда бGоуг0дное житіE и3збрaннагw во їерaрсэхъ, ди1внагw въ м§нцэхъ пред8увёдый, сего2, ћкw с™и1тельство свsто, всесожжeніе словeсное, и4стиннаго є3ђлію хrт0ву послёдователz прослaвилъ є3си2, прейти1 же пyть страдaніz и3 смeртную t рyкъ ґгaрzнскихъ и3спи1ти чaшу того2 спод0билъ є3си2. Тёмже тогw2 с™yю дyшу ћкw всепл0діе жeртвенное въ вы6шніz њби1тєли пріsлъ є3си2, и3дёже со дерзновeніемъ предстоS и3 въ ли1цэ с™hхъ водворszсz, сщ7енном§нкъ макaрій да поминaетъ и3 нaсъ, всечестны6мъ мощeмъ тогw2 покланsющихсz. Е$й, моли1сz, џтче сщ7eннэйшій, во є4же и3збaвитисz нaмъ t вр†гъ ви1димыхъ и3 неви1димыхъ и3 получи1ти бlгодaть и3 млcть t гDа, є3мyже со nц7eмъ и3 с™hмъ д¦омъ слaва, чeсть и3 поклонeніе во вёки вэкHвъ.

 

Коментарисање није више омогућено.