Молитве Светима

Ѓvгуста к7ѕ

Мlтва прпdбному ґдріaну ґндрyсовскому, чт0маz въ ґндрyсово-ніколaевской пyстыни, nл0нецкіz є3пaрхіи.

Q прпdбне џтче ґдріaне, ўг0дниче б9ій, пустhнный жи1телю, послyшниче хrт0въ! Ты2 ўбіeніе t нечести1выхъ человBкъ по наущeнію врaжію претерпёлъ є3си2, но гDь бGъ деснaгw стоsніz своегw2 со с™hми тS спод0би. Сегw2 рaди къ рaцэ честнhхъ мощeй твои1хъ припaдаемъ и3 м0лимъ тS ўсeрднw: бyди моли1твенникъ ко гDу бGу њ нaсъ грёшныхъ, с™hми твои1ми мlтвами сохрани2 нaсъ t всsкагw ѕлA, nгнS, глaда, пот0па и3 t всsкіz болёзни и3 внезaпныz смeрти: и3 ўмоли2 гDа бGа даровaти нaмъ њставлeніе грэхHвъ, деснaгw же стоsніz и3 нaсъ спод0бити, да непрестaннw прославлsемъ прес™yю трbцу, nц7A и3 сн7а и3 с™aго д¦а, во вёки вэкHвъ.

 

Коментарисање није више омогућено.