NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

Їylіa k7є

Mltvы prpdbnomu makarію želtov0dskomu, ќnženskomu čudotv0rcu.

Mltva №, i3z8 ґkafіsta.

Q prpdbne i3 bGon0sne džtče našъ makarіe! Teplэ vёruemъ, ćkw tы2, prt0lu pres™hz trbcы predstoS, velіe i4maši derznovenіe vъ mltvahъ ko vsemlctivomu gDu bGu, i4že tebE, vёrnago rabA i3 ўg0dnika svoego2, vsegdA poslyšaetъ. Segw2 radi so ўmilenіemъ smirennw pripadaemъ kъ tebЁ, svstče b9ій, i3 m0limsz ўserdnw: ne premolči2 za nasъ ko gDu bGu, vъ trbcэ poklansemomu i3 slavimomu, moli1tisz, da mi1lostivnw na nы2 prizrёvъ, ne popystitъ namъ vo grэsёhъ našihъ pogi1bnuti, no da vozstavitъ padšыz, i3 da podastъ i3spravlenіe ѕl0mu i3 njkasnnomu našemu žitію2, t grzdyщihъ grэhopadenій voshiщaz, i3 da prosti1tъ namъ vs‰, є3li6ka sogrэši1homъ mhslію, sl0vomъ i3 dёlomъ, t roždenіz našegw do segw2 časA. Vёsi bo, džtče našъ makarіe, nemoщь є3stestvA našegw i3 tsžestь i3 sk0rbь vremenъ nastosщihъ: moli2 u5bo neprestannw gDa bGa, da nikoli1že neizrečennoe є3gw2 miloserdіe nasъ njstavitъ, no da hrani1tъ nasъ t mіrski1hъ i3skušenій, t dіavolьskihъ sэteй i3 t plotski1hъ pohoteй, da prіi1memъ tob0ю t gDa bGa vs‰ potrє1bnaz kъ ži1zni vremennэй, t bёdъ i3 napasteй njslabu i3 terpёnіe d0broe do koncA žitіS našegw. I#sprosi2 namъ ў gDa bGa vъ mi1rэ i3 pokasnіi skončati ži1znь našu i3 nevozbrannw preйti2 t zemli2 na nb7o, t mыtarstvъ že i3 bэsHvъ vozdyšnыhъ i3 vёčnыz myki i3zbavitisz, i3 spod0bitisz crtva nbcnagw sъ tob0ю i3 so vsёmi s™hmi, ўgodi1všimi gDu bGu i3 sp7si1telю našemu ї}su hrtY, є3myže podobaetъ vsskaz slava, čestь i3 poklonenіe, so beznačalьnыmъ є3gw2 nc7emъ, i3 sъ pres™hmъ i3 blgi1mъ i3 životvorsщimъ є3gw2 d¦omъ, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

Mltva v7, i3z8 žitіS prpdbnagw.

Q prpdbne i3 bGoblženne džtče našъ makarіe, svэti1lьniče vsemjrnый, monahwvъ i3 podvi1žnikwvъ ўkrašenіe, galičskіz stranы2 i3 vseS rwssjйskіz zemli2 zastypniče, neusыpaemый i3 teplый ko vsemlctivomu sp7su našemu i3 bGu ї}su hrtY i3 ko pres™ёй i3 prečtcэй m™ri є3gw2, vLčcэ našeй bcdэ i3 prisnodv7э mRji, za nы2 grBšnыz mltvenniče! M0limъ tvoю2 vsečestnyю svzthnю, nedost0йnіi ўčenicы2 tvoi2: ne zabydi nы2 smirє1nnaz č†da tvo‰, no ćkw čadolюbi1vый ntecъ, posэщaй dyhomъ pri1snw dyšъ našihъ nemoщь. I#sprosi2 mltvami tvoi1mi ў hrtA bGa našegw, ćkw da njsvzti1tъ našz dyšы i3 tэlesA, i3 prosvэti1tъ našъ ќmъ i3 smhslъ, i3 njči1stitъ s0vэstь našu t vsskіz skvernы i3 t neči1stыhъ p0mыslwvъ i3 lukavыhъ ўmыšlenій i3 gubi1telьnagw ўnhnіz: da i3zbavitъ že nasъ t vsskihъ demonskihъ neprestannыhъ navёtwvъ i3 njѕloblenій dnevnhhъ i3 noщnhhъ, i3 da daruetъ namъ i4skrennee pokasnіe, sokrušenіe serdca, slezы i3 ўmilenіe, vozderžanіe i3 trezvostь, smirennomydrіe že i3 kr0tostь i3 bezm0lvіe, čistotY duševnuю vkypэ i3 tэlesnuю, niщelю1bіe že i3 strannolю1bіe, i3 nelicemёrnuю drygъ ko drygu lюb0vь i3 miloserdіe, i3 vsskoe i4nočeskoe blgogovёnіe, q preblženne džtče našъ makarіe! Spod0bi nы2, po si1lэ našeй, s™0mu tvoemY i3 ravnoagGlьnomu žitію2 poslёdovati, ćkw da vsemlctivыmъ predstatelьstvomъ preblgoslovennыz i3 preproslavlennыz bcdы i3 prisnodv7ы mRji, nbcnыz cRi1cы, hrtіanskіz zastypnicы i3 pokrovi1telьnicы, i3 tvoi1mi s™hmi mltvami, preblgjй hrt0sъ bGъ našъ pokažetъ na nasъ grёšnыhъ rabёhъ svoi1hъ blgodatь i3 mlctь svoю2, i3 t nastosщihъ ѕHlъ i3 byduщihъ mykъ vёčnыhъ da svobodi1tъ nasъ, i3 da spod0bitъ nы2 naslёdniki bhti crtvіz svoegw2 nbcnagw, slavzщыz i3 veličaющыz є3go2, kypnw so beznačalьnыmъ є3gw2 nc7emъ i3 pres™hmъ i3 blgi1mъ i3 životvorsщimъ є3gw2 d¦omъ, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

Troparь, glasъ є7:

Dnesь gradъ tv0й galičь tob0ю hvalitsz: vъ koncёhъ bo є3gw2 presvёtlw ćkw velіe s0lnce vozsіslъ є3si2, i3 čudesы2 tvoi1mi, prpdbne makarіe, vs‰ njzari1lъ є3si2. I# nhnэ moli1sz gDevi, i3zbavitisz dušamъ našыmъ t prelesti vražіz i3 sp7sti1sz gradu tvoemY t poganskagw nai1tіz.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.