NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

Їylіa є7

Mltva prpdbnomu ґfanasію ґfHnskomu, i3z8 ґkafіsta.

Q prpdbne džtče ґfanasіe, i3zrsdnый ўg0dniče hrt0vъ i3 veli1kій ґfHnskій čudotv0rče, vo dni6 zemnagw žitіS tvoegw2 mnHgіz na pytь pravый nastavivый i3 vo crtvіe nbcnoe mydrэ rukovodi1vый, skHrbnыz ўtёšivый, padaющыmъ ryku p0moщi podavый, i3 vsBmъ lюbezenъ, mi1lostivъ i3 sostradatelenъ ntecъ bhvый! Tы2 i3 nhnэ, vъ nbcnэй prebыvaz svёtlosti, naipače ўmnožaeši lюb0vь tvoю2 kъ namъ nemoщnы6mъ, vъ m0ri žiteйstэmъ razli1čnэ bёdstvuющыmъ, i3skušaєmыmъ dyhomъ ѕl0bы i3 strastьmi2 svoi1mi, voю1ющimi na dyhъ. Segw2 radi smirennw m0limъ tS, s™hй džtče: po dannэй tebЁ t bGa blgodati pomozi2 namъ v0lю gDnю vъ prostotЁ serdca i3 smirenіi tvori1ti, i3skušє1nіz že vr†žіz pobэdi1ti i3 svirёpoe strasteй m0re i3zsuši1ti: da takw nem0krennw preйdemъ žiteйskuю puči1nu i3 predstatelьstvomъ tvoi1mъ ko gDu spod0bimsz dosti1gnuti njbэtovannagw namъ crtvіz nbcnagw, slavzщe beznačalьnuю trbcu, nc7A i3 sn7a i3 s™ago d¦a, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

Troparь, glasъ G:

E$že vo pl0ti žitію2 tvoemY ўdivi1šasz ѓgGlьstіi či1ni, kakw sъ tёlomъ kъ nevi6dimыmъ spletenієmъ i3zšelъ є3si2, prisnoslavne, i3 ўzzvi1lъ є3si2 demwnskіz polki2. Tonyduže, ґfanasіe, hrt0sъ tebЁ vozdadE bogatыmi darovanьmi: segw2 radi, džtče, moli2 sp7sti1sz dušamъ našыmъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.