NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

Їylіa №

Mltva s™ы6mъ m§nkwmъ, bezsrebrenikwmъ kosmЁ i3 damіanu, i3z8 ґkafіsta.

Kъ vamъ, s™ji bezsrebrenicы i3 čudotv0rcы kosmo2 i3 damіane, ćkw kъ skHrыmъ pom0щnikwmъ i3 tє1plыmъ mltvennikwmъ nj sp7senіi našemъ, mы2 nedost0йnіi pribэgaemъ, i3 pripadaющe ўserdnw vopіemъ: ne prezrite molenіz nasъ grёšnыhъ, nemoщnhhъ, vo mnHgaz bezzakHnіz vpadšihъ i3 po vs‰ dni6 i3 časы2 sogrэšaющihъ. Ўmoli1te gDa, da probavitъ namъ, nedostHйnыmъ rabHmъ svoi6mъ, veli6kіz i3 bog†tыz svo‰ mlcti: i3zbavite nasъ t vsskіz sk0rbi i3 bolёzni, zanE newskydnuю blgodatь i3scэlenій t gDa i3 sp7sa našegw ї}sa hrtA prіsli є3stE, tverdыz radi vёrы vašez i3 myčeničeskіz radi konči1nы. Ўslhšite u5bo nasъ molsщihsz, i3 blgoprіstnыmъ hodataйstvomъ vašimъ i3sprosi1te ў hrtA bGa blgočesti1vэйšemu, samoderžavnэйšemu, veli1komu gosudarю našemu, їmperatoru nіkolaю ґlexandroviču zdravіe i3 sp7senіe, na vragi1 že pobёdu i3 njdolёnіe, i3 vsemY carstvuющemu d0mu b9іe blgoslovenіe. Taže i3 vsBmъ namъ t gDa vs‰ blgopolє1znaz vъ žitіi2 našemъ vremennэmъ, naipače že ko sp7senію vёčnomu nalež†щaz i3sprosi1te, da spod0bimsz mltvami vašimi konči1nu hrtіanskuю bezbolёznenu, neposthdnu i3 mi1rnu ўluči1ti i3 da i3zbavimsz t k0zneй dіavolьskihъ i3 vёčnыz myki, bezkonečnagw že i3 blžennagw crtvіz nbcnagw naslBdnicы da bydemъ. E$й, ўgHdnicы b9іi! Ne prestaйte molsщesz za nы2, sъ vёroю kъ vamъ pritekaющыz: ѓщe bo po mn0žestvu grэhHvъ našihъ i3 nёsmы dost0йni miloserdіz vašegw, nbače, vёrnіi podražatelіe člvэkolю1bіz b9іz syщe, sotvori1te mltvami vašimi, da plodы2 dostHйnы pokasnіz prinossщe, vъ vёčnый pok0й dosti1gnemъ, hvalzщe i3 blgoslovsщe di1vnago vo s™hhъ svoi1hъ gDa i3 bGa i3 sp7sa našego ї}sa hrtA, i3 prečctuю m™rь є3gw2, i3 vaše teploe zastuplenіe, vsegdA, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

Troparь, glasъ }:

S™ji bezsrebrenicы i3 čudotv0rcы kosmo2 i3 damіane, posэti1te nemwщi našz: tyne prіsste, tyne dadi1te namъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.