NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

Їynіa k7f

Mltvы s™ы6mъ pervoverhHvnыmъ ґpclwmъ petrY i3 pavlu.

Mltva №, i3z8 ґkafіsta.

Q preslavnіi ґpcli petre i3 pavle, dyšы za hrtA predavšіi i3 kr0vію vašeю pažitь є3gw2 ўdobri1všіi! Ўslhšite č†dъ vašihъ mltvы i3 vozdыh†nіz, serdcemъ sokrušennыmъ nhnэ prinosi6mыz. Se bo bezzak0nьmi njmrači1homsz, i3 togw2 radi bэdami ćkože tyčami njbloži1homsz, є3lea že d0bragw žitіS njbniщahomъ ѕэlw2, i3 ne vozm0žemъ proti1vitisz volkHmъ hi6щnыmъ, i5že rashiщati naslёdіe b9іe derzostnw tщatsz. Q si1lьnіi! Ponesi1te nemwщi našz, ne tlučaйtesz dyhomъ t nasъ da ne razluči1msz vъ konecъ t lюbvE b9іz, no krёpkimъ zastuplenіemъ vašimъ nasъ zaщiti1te, da pomi1luetъ gDь vsёhъ nasъ mltvъ vašihъ radi, da i3strebi1tъ že rukopisanіe bezmёrnыhъ grэhHvъ našihъ, i3 da spod0bitъ so vsёmi s™hmi blžennagw crtvіz i3 braka ѓgnca svoegw2, є3myže čestь i3 slava, i3 blgodarenіe i3 poklonenіe, vo vёki vэkHvъ.

Mltva v7, i3z8 kanHnnika kjevskagw ¤aplv g0da.

Q s™hй verh0vnый ґpcle petre, kamenю vёrы, na hrtЁ kraeug0lьnэmъ kameni i3spovёdanіemъ nazdannый! Moli2, da i3 ѓzъ tnhnэ ќmnыmi pomыšlє1nіi i3 plotski1mi pohotBnіi ne koleblemый, na t0mžde hrtЁ kameni živ0mъ, i3zbrannэmъ, čestnёmъ, vёroю nazdanъ bydu, i3 lюb0vію vo hramъ duh0venъ da soveršysz, vo є4že voznosi1ti žє1rtvы duhHvnыz bGovi ї}sъ hrt0mъ.

Q s™hй verh0vnый ґpcle pavle, sosyde i3zbrannый hrt0vъ, blgodati i3 slavы b9іz preisp0lnenne! Moli2 i3myщago vlastь nad8 tvarію tvorcA, da mS, nhnэ sosydъ pogublennый, sotvori1tъ sebЁ sosydъ vъ čestь, njsvzщenъ i3 blgopotrebenъ, na vsskoe dёlo blg0e ўgot0vanъ, vo vёki vэkHvъ.

Mltva G, i3z8 rukopi1snыz slyžbы.

Q pervoverh0vnіi ґpcli: petre, vёrы hrt0vы tverdый i3z8wbrazi1telю, i3 pavle, sladkovэщatelьnaz lastovice ўčenіz gDnz! Zri1mъ vasъ ѓki mnogotekyщuю rэkY skazanій hrt0vыhъ slovesъ, t gDnihъ nёdrъ i3stekaющuю i3 glubinY kladzzz i4stinъ bGotkrovennыhъ namъ tkrыvaющuю: zri1mъ vasъ ѓki svэti6la, sъ nb7sE t0ki teplotы2 lюbvE b9estvennыz namъ ўzsnsющыz. Ўblažaemъ vasъ, ćkw trudы2 i3 bolBzni ponesšihъ, vo є4že vsёzti ўčenій b9estvennыhъ sэmenA, i3 stwpы2 n0gъ vašihъ, vs‰ koncы2 zemli2 njbtekavšihъ. Ўmi1lьnw pr0simъ vasъ, s™ji ґpcli: sotvori1te i3 nasъ vъ byesti grэh0vnэй preklonє1nы pred8 ўči1telemъ našimъ gDemъ, sotvori1te g0rdosti našez ўsэknovenіe, i3 potщi1tesz vozvesti2 nasъ neprestannыmi vašimi mltvami kъ crtvію nbcnomu, da tamw proslavimъ sъ li6ki ѓgGlьskimi i3 ґpclьskimi di1vnago vo s™hhъ svoi1hъ nc7A vssčeskihъ, i3 є3g0že poslA vъ mjrъ gDa ї}sa hrtA, i3 є3dinosyщnago i5mъ s™ago d¦a, vo vёki vэkHvъ.

Mltva d7, i3z8 rukopi1snagw ґkafіsta petropavlovskіz cRkve selA šapkina, mosk0vskіz є3parhіi.

Q s™hй verh0vnый ґpcle petre, tverdый i3spovёdanіemъ tvoi1mъ kamenю vёrы, nedvi1žimoe po hrtЁ njsnovanіe cRkve, pastыrю slovesnagw stada hrt0va, klюčarю2 crtvіz nbcnagw, l0vče premydrый, i3z8 glubinы2 nevёrіz lю1di i3zvlekazй! TebЁ molю1sz smirennw, da njbhmetъ mS b9estvennыz lovi1tvы tvoeS mreža i3 da i3zvlečetъ mS i3z8 glubinы2 pogi1belьnыz. Vёmъ, ćkw prіslъ є3si2 t bGa vlastь vzzati i3 rэši1ti: razrэši2 svszana mS ќzami grэh0vnыmi, pokaži2 na mnЁ ўb0zэmъ mi1lostь tvoю2, i3 njživi2 ўmerщvlennuю grэhmi2 dyšu moю2, ćkože prežde tavjfu i3z8 mertvыhъ voskresi1lъ є3si2: vozstavi mS na tečenіe blg0e, ćkože vъ krasnыhъ vratёhъ hromago t čreva maternz vozstavilъ є3si2: i3 ćkože sёnію tvoeю nedyžnіi vsi2 i3scэlэvahu, da njsэni1tъ mS blgodatь dannaz ti2 t bGa, i3scэlsющi dušє1vnыz i3 tэlє1snыz bolBzni mo‰. Vs‰ bo m0žeši, svste, si1loю hrt0voю, є3gHže radi vs‰ njstavilъ є3si2 i3 s™ы6mъ є3gw2 stopamъ poslёdovalъ є3si2: tёmže pomoli1sz kъ nemY za mS njkasnnago, da i3zbavitъ mS t vsskagw ѕlA tvoi1mi mltvami i3 da nauči1tъ mS či1stыmъ serdcemъ slavu vozsыlati nc7Y i3 sn7u i3 s™0mu d¦u, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

Mltva є7, i3z8 tosže rykopisi.

Q s™hй verh0vnый ґpcle pavle, sosyde i3zbrannый hrt0vъ, nbcnыhъ t†inъ skazatelю, vsёhъ kzhkwvъ ўči1telю, cRk0vnaz trubo2, preslovyщій vэtje, mnHgіz bэdы6 za i4mz hrt0vo preterpёvый, m0re i3zmёrivый i3 zemlю njbšedый i3 nasъ t lesti jdwlьskіz njbrati1vый! TS molю2 i3 kъ tebЁ vopію2: ne gnušaйsz menє2 skvernagw, no vozstavi padšago grэh0vnoю lёnostію, ćkože vъ lĐstrэhъ hromago t čreva maternz vozstavilъ є3si2: i3 ćkože є3vtĐha mertva bhvša njživi1lъ є3si2, voskresi2 i3 menE t mertvыhъ dёlъ: i3 ćkože mltvoю tvoeю njsnovanіe temni1cы nёkogda potrsslъ є3si2 i3 ќzniki razrэši1lъ є3si2, si1ce i3st0rgni mS t sёti vražіz i3 ўkrэpi1 mz tvori1ti v0lю b9ію. Vs‰ bo m0žeši dannoю ti2 vlastію t hrtA bGa, є3myže podobaetъ vsskaz slava, čestь i3 poklonenіe, so beznačalьnыmъ є3gw2 nc7emъ, i3 so pres™hmъ i3 blgi1mъ i3 životvorsщimъ є3gw2 d¦omъ, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

Troparь, glasъ d7:

Ґpclwvъ pervoprest0lьnicы i3 vselennыz ўči1telіe, vLku vsёhъ moli1te mi1rъ vselennэй darovati i3 dušamъ našыmъ velію mlctь.

Veličanіe: Veličaemъ vasъ, ґpcli hrtHvы, vesь mjrъ ўčenьmi svoi1mi prosvэti1všыz i3 vs‰ koncы2 ko hrtY privedšыz.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.