NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

Їynіa d7 i3 vъ nedёlю ženъ mmron0sipъ

Mltvы s™ы6mъ pravєdnыmъ marfэ i3 marji, sestramъ lazarz, i3z8 ґkafіsta.

Mltva №.

Q s™ы6z i3 vsehv†lьnыz ўčeni6cы hrtHvы, bGolюbi6vыz marfo i3 marje! Ўmoli1te vozlю1blennago vami i3 vasъ vozlюbi1všago sladčaйšago ї}sa, є3g0že vы2 i3spovёdali є3stE hrtA sn7a b9іz, da dastъ i3 namъ grBšnыmъ grэhHvъ njstavlenіe, vъ vёrэ pravэй nelicemёrnoe i3 tverdoe stosnіe. Vseli1te vъ serdcA n†ša dyhъ straha b9іz, smirennagw na bGa ўpovanіz, terpёnіz i3 ko bli6žnimъ miloserdіz. I#zbavite nasъ mltvami vašimi t i3skušenій žiteйskihъ, bёdъ i3 napasteй, da ti1hoe i3 mi1rnoe žitіE poži1vše zdЁ, sъ pHmыslы nepor0čnыmi i3 serdcemъ či1stыmъ, so derznovenіemъ vёrы i3 ўpovanіz predstanemъ na džnый strašnый sydъ, i3 d0brый tvёtъ na nemъ vozdavše, radosti neizrečennыz vo crtvіi nebesnэmъ spod0bimsz vo vёki vэkHvъ.

Mltva v7, є3di1nыz ženы2 molsщіzsz, naipače vъ kellіi naedi1nэ čt0maz.

Q blžє1nnыz i3 s™ы6z žєnы2, vёroю i3 lюb0vію hrtY bGu poslёdovavšыz i3 vo njbi1teli nc7A nbcnagw vseli1všыzsz! Kъ vamъ nhnэ ѓzъ grёšnaz i4m>kъ pribэgaю i3 smirennw molю2: nauči1te mS i3 pomozi1te mi2 hodi1ti pred8 bGomъ putьmi2 vašimi nepretknovennw i3 vёčnuю kypnw sъ vami ži1znь naslёdovati. Q marfo pravednaz, tverdыmъ i3spovёdanіemъ vёrы tvoeS hrtY ўgodi1všaz, ўkrэpi2 slabuю vёru moю2. NJ slyžbэ gDu i3 bratіzmъ nelicemёrnэ i3 vseuserdnэ priležavšaz, pomozi2 i3 mnЁ služenіe moE bezr0potnэ i3 vseduševnэ prohodi1ti. SestrY tvoю2 nёkogda, vъ sk0rbi syщu, ko hrtY vozzvala є3si2, w4taй rekši: ўči1telь prišelъ є4stь i3 glašaetъ tS. Nhnэ u5bo predstani mnЁ vъ trydnый časъ i3spыtanіz vёrы i3 lюbvE moeS, i3 vo glubinЁ serdca vozvэsti1 mi, ćkw gDь ї}sъ nezri1mw grzdetъ, da putemъ i3spыtanій privlečetъ mS kъ sebЁ. I#sprosi2 mnЁ, q mati s™az, ў gDa našegw si1lu i3 krёpostь, da, vozstavši sk0rw, pritekY kъ nemY, poklonю1sz є3mY i3 vo smirennэй lюbvi2 є3gw2 mi1rъ i3 sp7senіe duši2 njbrsщu.

I# tы2, q bGolюbi1vaz marje, ў nogY ї}swvu є3di1noe na potrebu njbrёtšaz, pomoli1sz є3mY blgyю častь spasaemыhъ i3 mnЁ grёšnэй ўluči1ti. MĐro blgov0nnoe vъ darъ blgodarenіz hrtY žiznodavcu prinesšaz, ўmoli2 nhnэ є3go2 i3 duši2 moeй podati mĐro mltvы i3 pokasnіz slezы, čistotы2 i3 d0brыhъ dёlъ blgouhanіe, ćkw da vo njbnovlennoe vsёmi si1mi serdce moE gDь prіi1detъ i3 njbi1telь sebЁ sotvori1tъ.

Kъ vamъ, q s™ы6z pravєdnыz žєnы2 marfo i3 marje, pripadaю i3 smirennw molю2: ne njstavite mS vo dni6 tsžkihъ i3spыtanій, da ne soblaznю1sz tlёnnыmi i3 krasnыmi mjra segw2, naipače že vъ časъ g0rьkій razlučenіz duši2 moeS sъ tёlomъ predstanite mnЁ, i3 džbщago vLku našego ўmoli1te, da pri1zritъ na mS vo njskudёnіi si1lъ moi1hъ mi1lostivыmъ džkomъ, i3 prosti1vъ vs‰ pregrэšє1nіz mo‰, vozstavitъ mS kъ ži1zni neskončaemэй vo blžennыhъ njbi1telehъ nc7A nbcnagw. Ґmi1nь.

Troparь, glasъ G:

Pravednagw lazarz bGolюbi6vыz sєstrы2, marfo i3 marje presl†vnыz, či1stыmъ serdcemъ hrtA vъ žitіi2 vašemъ vozlюbi1li є3stE, mmron0sicъ vzemšz či1nъ, i3 є3go2, ćkw sn7a b9іz, bezbosznennw i3spovёdali є3stE: segw2 radi nhnэ vo njbi1telehъ nc7A nbcnagw so ѓgGlы i3 vsёmi s™hmi slavnw carstvuete. Ўmoli1te, є3g0že vozlюbi1li є3stE, i3 namъ grBšnыmъ vъ vёrэ i3 lюbvi2 hrt0vэ ўtverdi1tisz i3 crtvіz nbcnagw spod0bitisz.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.