NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

Їynіa №

Mltvы prpdbnomu dіonĐsію gluši1ckomu, i3z8 ґkafіsta.

Mltva №.

Q sщ7ennaz glavo2, predi1vnый podvi1žniče, preslavnый čudotv0rče, prpdbne i3 bGon0sne džtče dіonĐsіe! Kъ tebЁ pribэgaemъ sъ vёroю i3 m0limsz sъ lюb0vію t duši2: pomoli1sz za nы2 grBšnыz ko gDu bGu, sozdatelю i3 promыsli1telю našemu, i3 i3sprosi2 namъ t negw2 veli6kіz i3 bog†tыz mi1lwsti: zdravіe, blgodenstvіe, zemli2 plodon0sіe, vozdyha blgorastvorenіe, mi1rnoe i3 bezmztežnoe vo blgočestіi žitіE, vёrы pravoslavnыz ўmnoženіe, carstvію rwssjйskomu ўtverždenіe, blgovёrnomu їmperatoru našemu nіkolaю ґlexandroviču na vragi2 pobёdu i3 njdolёnіe, njbi1teli tvoeй s™ёй blgoustroenіe, i3 vsBmъ podvizaющыmsz vъ neй i3 na poklonenіe prihodsщыmъ mlctь b9ію i3 sp7senіe. I# paki pripadaющe kъ tebЁ, ćkw č†da tvo‰, ntcA namъ syщa, pr0simъ: s™hmi mltvami tvoi1mi privedi2 nasъ vъ ti1hoe pristaniщe ži1zni vёčnыz, i3 spod0bi nasъ žitіE sіE vremennoe blgočestnw i3 bGoug0dnw skončati, mi1rnuю hrtіanskuю konči1nu poluči1ti i3 ўnaslёdovati crtvіe nbcnoe, člvэkolю1bіemъ, blgostію i3 mlctію nc7A i3 sn7a i3 s™agw d¦a, vъ trbcэ slavimagw bGa, i3 tvoi1mъ s™hmъ zastuplenіemъ, vo vёki vэkHvъ.

Mltva v7.

Q veli1kій hrt0vъ ўg0dniče, s™hй i3 mnogom0щnый našъ predstatelю i3 vseS sёvernыz v0logodskіz stranы2 nbcnый pokrovi1telю, prpdbne i3 preblženne džtče dіonĐsіe! Tы2 na nb7si2 prt0lu pres™hz trbcы so ѓgGlы predstoi1ši, zdё že na zemli2, vo vsečestnёmъ semъ hramэ, s™hmi moщami tvoi1mi počivaeši, i3 dannoю ti2 svhše blgodatію mnogorazli6čnaz soveršaeši čudesA, ned{žnыmъ i3scэlє1nіz podavaz: tы2 s™ы6z i3 prpdbnыz ўčeniki2 stzžalъ є3si2 na mёstэ semъ, ґmfіl0hіa, makarіa, tarasіa i3 feod0sіa, sъ ni1miže nhnэ radosti netlёnnыz vo njbi1telehъ nbcnыhъ naslaždaešisz i3 na mnogomHщnыz mltvы za nasъ grёšnыhъ sі‰ vkypэ sъ tob0ю podvizaeši. Pri1zri u5bo mi1lostivnw na predstosщыz čestnёй racэ tvoeй lю1di, ўmilennw molsщыzsz i3 prossщыz t tebє2 p0moщi i3 zastuplenіz. Prostri2 moli1tvennw ko gDu bGu prepod0bnіi tvoi2 rycэ, i3 ćkw i3mёzй velіe kъ nemY derznovenіe, i3sprosi2 namъ t negw2 njstavlenіe sogrэšenій našihъ v0lьnыhъ i3 nev0lьnыhъ. Vъ bolёznehъ stražduщыmъ daruй i3scэlenіe, skorbsщыmъ ўtэšenіe nizposli2, bёdstvuющыmъ sk0ruю p0moщь tvoю2 podaždь, vsBmъ že čtyщыmъ tS pomi1lovanіe i3 sp7senіe i3 vo vsemъ blg0e pospэšenіe i3shodataйstvuй: da tvoi1mъ s™hmъ predstatelьstvomъ poluči1vše blgodatь i3 mlctь t gDa, crtvіe nbcnoe ўnaslёduemъ, i3 vkypэ sъ tob0ю i3 so ўčeniki6 tvoi1mi proslavimъ veli1koe člvэkolю1bіe trіedi1nagw bGa, nc7A i3 sn7a i3 s™agw d¦a, vo vёki vэkHvъ.

Mltva G.

Q d0brый našъ pastыrю i3 nastavniče, s™hz njbi1teli seS prisnopominaemый pervonačalьniče i3 njsnovatelю, prpdbne džtče dіonĐsіe! Pamztuющe lюb0vь tvoю2 ko ўčenikHmъ tvoi6mъ i3 tvoE popečenіe nj i4hъ duševnэmъ sp7senіi, pripadaemъ ti2 i3 m0limsz: pomozi2 i3 namъ grBšnыmъ, s™hmi mltvami tvoi1mi, pokasnіemъ njči1stitisz t grэhHvъ našihъ i3 dostHйnыmъ kvi1tisz pomi1lovanіz i3 proщenіz t gDa i3 sozdatelz našegw. Soblюdi2 predstatelьstvomъ tvoi1mъ s™yю njbi1telь tvoю2 i3 vsю2 stranY pravoslavno-rwssjйskuю nevredi6mы t vsskagw ѕlA, i3 vs‰ lю1di, ži1telьstvuющыz vo njbi1teli tvoeй i3 na poklonenіe kъ tebЁ prihodsщыz vo džnuю, njsэni2 nbcnыmъ tvoi1mъ blgoslovenіemъ, i3 vъ sk0rbehъ, bэdahъ i3 bolёznehъ ўtэšenіe, i3zbavlenіe i3 i3scэlenіe moli1tvennw i5mъ podaždь: da blgodarnw slavimъ, hvalimъ i3 veličaemъ gDa, di1vnago vo s™hhъ svoi1hъ, črez8 tebE namъ blgodёtelьstvuющago i3 di1vnw vъ tebЁ proslavlьšagosz, nc7A i3 sn7a i3 s™ago d¦a, vo vёki vэkHvъ.

Troparь, glasъ №:

B9estvennoю lюb0vію t ю4nosti raspalsemь, dіonĐsіe prpdbne, vs‰ ±že vъ mjrэ kr†snaz voznenavi1dэvъ, hrtA є3di1nago vozlюbi1lъ є3si2: i3 segw2 radi vo vnytrennюю pusthnю vseli1lsz є3si2, so ѕvэrьmi2 živhй, vesь hrt0vi. Tonyduže i3 vsevi1dzщee džko, tvo‰ trudы2 vi1dэvъ, daromъ čudesъ i3 po prestavlenіi njbogati1lъ tS є4stь. Tёmže vopіemъ ti2: moli2 neprestannw nj vsёhъ nasъ, čestnyю pamztь tvoю2 pri1snw vъ pёsnehъ počitaющihъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.