NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

Maіa №

Mltva prpdbnomu pafnytію b0rovskomu, i3z8 ґkafіsta.

Q sщ7ennaz glavo2, zemnhй ѓgGle, nbcnый čelovёče, veli1kій čudotv0rče, prpdbne džtče našъ pafnytіe! Kъ tebЁ sъ vёroю i3 lюb0vію ўserdnw pribэgaemъ i3 ўmilennw tvoegw2 zastuplenіz pr0simъ. Ne derzaemъ, grBhъ radi našihъ, sъ svob0doю č†dъ b9іihъ gDa i3 vLku našego nj pomi1lovanіi i3 proщenіi prosi1ti. No tebE moli1tvennika kъ nemY blgoprіstna predlagaemъ i3 m0limъ, i3sprosi2 namъ ў blgosti є3gw2 darы blgopotrє1bnыz i3 sp7si1tєlьnыz dušamъ našыmъ: vёru pravuю, vo blgočestіi krёpkoe stosnіe, grэhHvъ proщenіe, žitіS soveršennoe i3spravlenіe, da njbrati1všesz t ѕlhhъ dёlъ kъ bGougoždenію, pr0čee ne prognэvlsemъ gDa s™hhъ є3gw2 zapovэdeй prestuplenіemъ. Ўmoli2, svstče b9ій, vsevhšnzgo tvorcA darovati mi1rъ i3 blgočestіe carstvu našemu pravoslavnomu, zdravіe že i3 sp7senіe i3 na vragi2 njdolёnіe blgočesti1vэйšemu gosudarю našemu i3 vseS rwssji. Sohrani2, ўg0dniče hrt0vъ, s™yю njbi1telь tvoю2, tob0ю sozdannuю, i3 vs‰ živyщыz i3 podvizaющыzsz vъ neй t vsskagw ѕlA nenavBtnы. Pri1zri mi1lostivnw na lю1di, racэ moщeй tvoi1hъ predstosщыz, i3 vs‰ prošє1nіz i4hъ vo blg0e i3sp0lni. Namъ že vsBmъ zdravіe duševnoe i3 tэlesnoe, zemli2 plodon0sіe, ti1hoe i3 bGoug0dnoe žitіE, blgyю hrtіanskuю konči1nu i3 d0brый tvёtъ na strašnэmъ sudЁ ў vsemlctivagw bGa i3shodataйstvuй. E$й, džtče, vёmы, ćkw mn0gw m0žetъ mltva tvoS pred8 licemъ vsederži1telz gDa, i3 ničt0že nevozm0žno є4stь hodataйstvu tvoemY, ѓщe t0kmw vosh0щeši: segw2 radi krёpcэ na tS ўpovaemъ, i3 na tvo‰ s™ы6z mltvы velьmi2 nadёemsz, ćkw tы2 privedeši nasъ, predstatelьstvomъ tvoi1mъ, vъ ti1hoe pristaniщe sp7senіz i3 naslёdniki kvi1ši nы2 svёtlagw crtvіz hrt0va. Ne posrami1 že ўpovanіz našegw, čudotv0rče s™hй, i3 spod0bi nasъ vkypэ sъ tob0ю blženstva raйskagw naslaždatisz, da slavimъ, hvalimъ i3 veličaemъ veli1kuю mlctь kъ namъ člvэkolю1bca bGa, nc7A i3 sn7a i3 s™agw d¦a, i3 tvoE blg0e ntečeskoe zastuplenіe, vo vёki vэkHvъ.

Troparь, glasъ d7:

ŽitіS svёtlostію prosvэti1vъ tvoE ntečestvo, vъ mltvahъ i3 postёhъ darovanій b9estvennagw d¦a i3sp0lnilsz є3si2: i3 vo vremennэй seй ži1zni d0brэ podvizavsz, mi1lostь blgoutr0bіz vsBmъ skorbsщыmъ tverzlъ є3si2, i3 ni1щыmъ bhlъ є3si2 zastypnikъ. Tёmъ m0limъ tS, džtče pafnytіe: moli2 hrtA bGa, da sp7setъ dyšы našz.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.