NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

Maіa є7i i3 їynіa G

Mltvы s™0mu blgovёrnomu careviču dimi1trію ќgličskomu, mosk0vskomu čudotv0rcu.

Mltva №, i3z8 drevnіz rykopisi.

Q preslavnый i3 di1vnый vъ čudesёhъ, krasoto2 myčenikwvъ, strastoterpče careviču knsže dimi1trіe! Sk0rw predstani nbcnomu cRю2 i3 myčeničєskіz tvoi2 rycэ nj nasъ grёšnыhъ molebnэ kъ nemY prostri2, ćkw i3mёzй derznovenіe veli1ko: sohrani1 že tvoi1mi mltvami gradъ seй, i3 vs‰ gradы i3 vє1si pravosl†vnыz, i3 blgočesti1vago carS našego i3 suprygu i3 č†da є3gw2, i3 s™ёйšыz patrіarhi i3 prewsщ7є1nnыz mitropoljtы, ґrhіepjskopы i3 є3pjskopы i3 vesь svzщennый či1nъ cRk0vnый, i3 vъ palatэ bratію našu, i3 vs‰ pravosl†vnыz hrtіanы: vsёhъ nasъ prіimi2 vo tvoE zastuplenіe, t vsёhъ bёdъ i3 ѕHlъ i3zbavlsz, i3 t našestvіz vi1dimыhъ i3 nevi1dimыhъ borю1щihъ nasъ vragHvъ svoboždaz, i3 tёhъ vsskъ navёtъ i3 ѕlohi1trstvo pogublsz i3 tgonsz: taže pregrэšenіi našihъ proщenіe i3sprosi2, i3 vъ vёkъ byduщій nbcnagw crtvіz nasъ spod0bi i3 sp7senыhъ bGu predstavi, blgodatію i3 člvэkolю1bіemъ gDa i3 sp7sa našegw ї}sa hrtA, є3myže čestь i3 poklonenіe podobaetъ nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

Mltva v7, i3z8 tosže rykopisi.

Q veli1kій i3 mi1lostivый strastoterpče, careviču knsže dimi1trіe! Ўslhši nasъ grёšnыhъ, molenіe so ўserdіemъ tebЁ prinossщihъ, i3 pomozi2 namъ vъ ži1zni seй, t grэhHvъ, bёdъ i3 skorbeй i3zbavlsz, i3 vъ byduщemъ vёcэ bydi pom0щnikъ i3 zastypnikъ, t mučenій ѓdovыhъ svoboždaz i3 spodoblsz kypnw sъ tob0ю poklanstisz i3 vospэvati vses™yю trbcu, nc7A i3 sn7a i3 s™ago d¦a, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

Mltva G.

Q s™hй myčeniče, blgovёrnый careviču i3 knsže dimi1trіe! Ćkw ѓgnecъ neѕl0bivъ t rabA zakolennый, vэncemъ carskimъ t gDa vэnčalsz є3si2, i3 shnъ carevъ bhvъ, myčenikъ nepobэdi1mь kvi1lsz є3si2, i3 vmёstw zemnhhъ i3 tlёnnыhъ na nb7si2 netlBnnaz vosprіslъ є3si2. I# nhnэ predstoS vъ radosti s™ёй trbcэ, posэщaй tvorsщыz vёrnw tvoю2 svэton0snuю pamztь: soblюdaй ntečestvіe tvoE i3 gradъ tv0й nevredi1mь, tomy bo є3si2 ўtverždenіe: ўtverdi2 pravoslavnыhъ ži1telьstvo vъ mi1rэ glub0cэ: meždous0bnuю branь ўkroti2: vozvhsi blgovёrnago їmperatora našego, i3 vs‰ polє1znaz daruй vsegdA lю1demъ tvoi6mъ mltvami tvoi1mi, da vёroю i3 lюb0vію vopіemъ ti2: raduйsz, svste dimi1trіe, vёrnыhъ lюdeй teplый zastypniče i3 pribёžiщe i3 zemli2 rwssjйskіz ўkrašenіe.

Troparь, glasъ d7:

Carskuю dіadi1mu njbagri1lъ є3si2 kr0vію tvoeю, bGomydre myčeniče, za ski1ptrъ krtъ vъ rukY prіi1mъ, kvi1lsz є3si2 pobэdon0secъ, i3 žertvu nepor0čnu vLcэ prineslъ є3si2 sebE: ćkw bo ѓgnecъ neѕl0bivъ t rabA zakolenъ є3si2, i3 nhnэ raduzsz predstoi1ši s™ёй trbcэ. Moli1sz nj deržavэ sr0dnikwvъ tvoi1hъ bGoug0dnэй bhti, i3 sыnovHmъ rwss‡йskimъ sp7sti1sz.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.