НОМОЛОГИЈА

 

НОМОЛОГИЈА
 
ТЕОРИЈЕ И СТВАРНОСТ
 
1. Путник: То што ми ти говориш за мене је ново као први дан Стварања. Досад су постојале две теорије у погледу закона; ја сам био противник једне, а присталица друге од њих. Једно је монистична, а друго паралелистична. Противник сам оне, а присталица ове. Ти пак тврдиш нешто треће.
2. Путовођ: Молио бих да чујем из твојих уста садржину и једне и друге теорије. Иако нисам љубитељ теорија; иако наслућујем шта учи једна, а шта друга, желим да ми ти јасно изложиш обе.
3. Путник: Монистична теорија учи, да постоје само физички или природни закони. Морални закони не постоје; они су укључени у физичке или природне законе. То је учење и садржина оне теорије које сам ја противник. Паралелистична теорија пак учи, да постоје и физички и морални закони; они се не искључују и не поклапају него теку упоредо. То је учење и садржина оне друге теорије које сам ја био присталица до овога часа.
4. Путовођ: Ја се бојим, да истина није ни у једној од тих теорија, нити пак у средини између њих. Човечје поимање закона зависи од човечјег поимања стварности. Ко признаје физички или материјални свет за једину стварност, тај признаје, наравно, само физичке или природне законе. Ко пак признаје две стварности, и физичку и духовну; или ко верује у два света као битна и стварна: свет духовни и свет физички, тај мора као и ти, да буде присталица двојних и упоредних закона.
5. Путник: Тако је. И ја сам кроз таква размишљања дошао до убеђења да постоје две врсте закона у васиони, физички и морални, и да они теку и дејствују упоредо. У осталом, зар васиона није толико пространа, да она има довољно места за обе те врсте стварности и закона?
6. Путовођ: Нека те не вара огромно пространство васионе. Васиона је довољно пространа да се истина у њој може јавити, али сувише тесна, да би се лаж у њој могла сакрити. Кад би ти могао доказати упоредно постојање две битности и стварности и ја бих можда био готов да признам и постојање два упоредна закона.
7. Путник: Изгледа ми, да ти одричеш постојање физичког или материјалног света, није ли тако?
8. Путовођ: Није тако. Постоји и духовни и физички свет, али тако, да је духовни свет свет стварности, а физички свет символ те стварности. Однос је између њих као између смисла и написаних слова. Такав исти однос је између моралног закона и такозваних физичких или природних закона.
9. Путник: Ја сам читао књигу Символи и Сигнали, и садржина те књиге сад ми долази на ум. Када сам ту књигу читао, ја сам је срцем одобравао. Али сам мислио, да њен садржај објашњава само однос између јединог битног света, духовног света, и света материјалног, символичног света. Нисам тада могао слутити, да тај однос у погледу бића има значаја и за однос у погледу закона.
10. Путовођ: Мени је мило што си ти споменуо ону књижицу, Символи и Сигнали. Још ми је милије твоје признање, да одобраваш учење те књиге о стварности једнога света и символичности другога. Са тим признањем ти се сасвим лако можеш оријентисати и у погледу стварности моралног закона и символичности такозваних физичких или природних закона.
11. Путник: Сад ми изгледа прилично јасно оно треће што ти предлажеш, а што није ни монизам ни паралелизам. Јер заиста ако поимање закона зависи од поимања бића или стварности, онда мени сада свиће зора мога новог поимања и новог става.
12. Путовођ: Ја бих желео, да се та зора претвори у светли сунчани дан. Могу ти рећи само, да су обе споменуте теорије удаљене од истине, јер су творевине обичног чулног разума човечјег. Истина није ни са једном ни другом теоријом, нити пак посреди њих, него изнад њих. Ја знам, да се и многи хришћански богослови држе упоредне теорије као што си се и ти држао до сада. Али та теорија није паметнија од монистичке теорије. Јер ако ова погрешно учи, да је један стварни и битни свет, тј. свет физички, те према томе и један закон, закон физички, то ова друга претпоставља два битна, стварна света и два упоредна закона. Истина пак гласи: Као што је један битни или стварни свет, тј. свет духовни, док је свет физички, материјални, символ тога духовног света, исто тако један је закон, тј. морални, док је оно што се назива физичким или природним законом само символ тога јединог и јединственог закона.

One Comment

  1. Postovani,
    gde mogu da kupim knjigu Nomologija?
    Hvala, pozdrav