NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Vladika Nikolaj » NOMOLOGIJA

NOMOLOGIJA

 

NOMOLOGIJA
 
SINAJSKE TABLICE ZAKONA
 
1. Izbor, strpljenje i postupnost – Božji su metodi u rukovođenju i vaspitanju roda ljudskog. Kao što je izabrao pravednog Noja, da kroz njega posle potopa razmnoži novo čovečanstvo, tako je docnije izabrao jednog od mnogobrojnih potomaka Simovih, Avrama, da kroz njega, i to preko sina mu Isaka i unuka Jakova, proizvede jedan narod, kome će dati opširniji moralni zakon.
2. Izabrao je Bog jedan ropski narod, koji je robovao u Misiru 430 godina. Zašto baš taj ropski narod Jakovljev da izabere Bog, a ne bogate Misirce, kulturne Kineze, misaone Indijce, okretne Jeline ili neki drugi slobodan i znamenit narod? Teško se upuštati u dubine promisla Gospodnjeg, ali van svake sumnje taj izbor je bio najcelishodniji.
3. Pre svega taj narod je imao za svoje pretke Bogu najvernije i najodanije ljude, kao što su bili: Avram, Isak, Jakov i Josif, koji su mu mogli večno služiti za ugled u poštovanju jednoga istinitoga Boga. Dalje, taj narod nije bio ukalupljen u neku neznabožačku složenu kulturu, koja bi mu smetala da primi nov zakon i pođe novim putem. Najzad, baš kao namučeno i poniženo roblje taj narod, kad ga Bog oslobodi ropstva, svakako je trebao biti iz blagodarnosti poslušan Bogu i zakonu Božjem većma nego ma koji drugi narod koji nije primio takav dar slobode iz ruku Svevišnjega.
4. Uostalom ruka Gospodnja rukovodila je sudbom toga naroda sve dok nije pripremljen da primi zakon. Tada je Bog izabrao čoveka po imenu Mojseja, koga je obdario mudrošću i čudotvornom moći, da preko njega oslobodi narod Izrailjev, ili Jakovljev, iz ropstva misirskog, i objavi mu svoj božanski zakon.
5. To je svima nama dobro poznati zakon Božji od deset zapovesti, ili Dekalog.
Prva zapovest glasi: Ja sam Gospod Bog tvoj, nemoj imati drugih bogova osim mene.
Druga zapovest: Ne gradi sebi lika (idola) rezana niti kakve slike (idolske) od onoga što je gore na nebu ili dole na zemlji ili u vodi ispod zemlje; nemoj se klanjati niti im služiti jer sam ja Gospod Bog tvoj.
Treća zapovest: Ne uzimaj uzalud imena Gospoda Boga svojega.
Četvrta zapovest: Šest dana radi i svrši sve svoje poslove, a sedmi dan posveti Gospodu Bogu tvojemu.
Peta zapovest: Poštuj oca svojega i mater svoju.
Šesta zapovest: Ne ubij.
Sedma zapovest: Ne preljubi.
Osma zapovest: Ne ukradi.
Deveta zapovest: Ne svedoči lažno na bližnjega svojega, i
Deseta zapovest: Ne poželi kuće bližnjega svojega ni žene njegove, ni sluge njegovog, ni sluškinje njegove, ni vola njegova, ni magarca njegova, niti šta što je bližnjega tvojega.
6. A kada Gospod davaše ovaj zakon, gromovi zagrmješe i munje zasijevaše, i posta gust oblak na gori, i zatrubi truba veoma jako da zadrhta sav narod koji bijaše u okolu… A Gora se Sinajska sva dimljaše, jer siđe na nju Gospod u ognju, i dim se iz nje podizaše kao dim iz peći, i sva se gora tresijaše veoma.
7. Dakle i gromovi i munje, i oblak i trubni jek, i dim i oganj, i potres i strah, sve to ide kao pratnja jedinoga Zakonodavca kada objavljuje svoj zakon svojim razumnim bićima, ljudima. I sve to što se pri tom događa tobož, po nekim prirodnim zakonima, stavljeno je u službu moralnog zakona onoga svečanoga časa kad Svevišnji objavljuje taj zakon narodu izabranome. Da se pokaže veličanstvo Veličanstvenoga, i da se pokaže uzvišenost njegovog moralnog zakona, jedinog i jedinstvenog, iznad sve vasionske tvorevine i njenih fizikalnih poredaka.
8. Ovo je osnovni moralni zakon, koji ispisa Bog na dve tablice kamene i predade ih slugi svome Mojseju. Prve četiri zapovesti toga zakona bile su ispisane na jednoj tablici; one određuju odnos čoveka prema Bogu Stvoritelju. Drugih šest zapovesti bile su ispisane na Drugoj tablici, i one određuju odnos čoveka prema čoveku.
9. Osim ovog osnovnog zakona objavio je Bog Mojseju još dosta drugih zakonskih propisa, naredaba i uredaba, koje se tiču ljudskog vladanja, ali sve to visi o onom osnovnom zakonu.

Ključne reči:

Jedan komentar

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *