NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Vladika Nikolaj » NOMOLOGIJA

NOMOLOGIJA

 

NOMOLOGIJA
 
VAVILON I SODOM
 
1. Posle potopa trebalo je da otpočne nova era sa novim i boljim čovečanstvom, koje će se Boga bojati i po volji Božjoj živeti. Nikakav nov zakon nije bio potreban. Sećanje na potop trebalo je da posluži kao stalna opomena i stalan budilnik savesti. Zbog toga Bog ne dade Noju i njegovoj deci neki novi zakon, nego ponovi zapovest, datu Adamu i Evi. Rađajte se i množite se i napunite zemlju. A sve zvijeri zemaljske i sve ptice nebeske i sve što ide po zemlji i sve ribe morske neka se vas boje i straše; sve je predano u vaše ruke. Sve ovo treba razumeti po bitnosti u duhovnom smislu, kao i u onom prvom slučaju, a po simvolici u fizičkom.
2. Ali u ovoj novoj eri novo čovečanstvo je posrnulo na prvom koraku, a potom se otiskivalo sve niže i niže. Prvo je Ham objavio golotinju svoga oca Noja, i time navukao prokletstvo na svoje potomstvo, na Hanana i sva plemena Hananska. Zbog toga su sva plemena Hananska živela i iščezla u dubokom mraku idolopoklonstva.
3. Druga pojava zla kod ljudi bilo je zidanje Vavilona. Duh gordosti naveo je ljude na ovaj posao. Rekoše ljudi: Hajde da sazidamo grad i kulu kojoj će vrh biti do neba, da stečemo sebi ime i da se ne bi rasijali po zemlji. Bogoborstvo u tri vida; u vidu oholosti (kula do nebesa), u vidu sujetnog samoljublja (da stečemo sebi ime) i u vidu prkosa Božjoj zapovesti napunite zemlju (da se ne bi rasijali po zemlji). Ovo je prvi oblik bogobornog komunizma u istoriji roda ljudskog. On se izrazio u zidanju kule vavilonske, kao veran preteča svih sličnih pokušaja u daljem toku vremena. No Bog im pomete jezik da ne razumiju jedan drugoga što govore. Tako ih Gospod rasu odande po svoj zemlji, te ne sazidaše grada.
4. Treća pojava zla kod ljudi bio je krajnji razvrat u Sodomu. Potpuno slepi za duh i istinu, ljudi toga grada videli su samo telo, živeli su samo telesnim životom, jagmili se samo za telesna uživanja, i to protivprirodna. Gnusni i neoprostivi porok njihov ostao je poznat u čovečanstvu po imenu njihovog grada – sodomija. Jedak jedini čovek pravedan pred Gospodom u tome mestu bio je Lot pa i on došljak. Pošto je Bog prvo izveo toga pravednika iz grada, pustio je s neba dažd od sumpora i ognja. Tako je satrven Sodom i Gomor.
5. Ovde su spomenuta tri istorijska događaja od ogromne važnosti: prvo, iščeznuće Hananovog potomstva, tj. svih naroda Hananejskih, drugo, pojava različnih jezika među ljudima i treće, uništenje dva velika i kulturna grada, Sodoma i Gomora. Nijedan od tih događaja ne može se objasniti nikakvim prirodnim zakonom.
6. Crvenokošci i Crnci u Americi pored sveg pritešnjavanja, nisu iščezli, nego su čak brojno porasli, naročito kršteni Crnci. Međutim, sva plemena Hananejska: Sidonci, Hetejci, Jevuseji, Amoreji, Gergeseji, Eveji, Arukeji, Aradeji, Samareji, Amateji, Filisteji, i kako se sve nisu zvali, iščezli su u toku vremena bilo od mača Semitskog bilo od mača Jafetitskog (Tir, Sidon, Kartagena). Njihova propast može se podvesti jedino pod moralni zakon Božji. Noje je bacio prokletstvo na unuka svoga Hanana; pod teretom toga prokletstva pali su i propali i poslednji potomci njegovi.
7. Naučnici, lingvisti i filosofi mnogo su se bavili tajnom ljudskog govora. No služeći se uvek metodom geocentričnim mesto teocentričnim, i tražeći objašnjenje postanja i različenja ljudskih jezika u uskom krugu svojih prirodnih zakona, oni nisu mogli dokučiti tu tajnu ni do današnjeg dana. Po jeziku razlikuju se ljudi i plemena ljudska mnogo više nego po obliku ili po boji, ili po osećanjima i opažanjima. Kako je do te razlike moglo doći, kad su svi ljudi postali od jednog praroditelja, kao što bez malo i svi naučnici sada to tvrde?
8. I ovde je uzrok u oblasti moralnoj, a ne fizičkoj, kako to piše u Svetoj Knjizi Božjoj. Zbog ljudske oholosti, sujete i samovolje Bog je pustio pometnju, da ljudi ne razumeju jedan drugog. Zbog toga je ono mesto prozvano Vavilon ili Pometnja. Onaj isti Gospod Bog, koji je docnije poslao Duha svog svetog u vidu ognjenih jezika na apostole u Jerusalimu, i učinio da apostoli razumeju i govore mnoge jezike, uskratio je bio Duha svog svetog od oholih ljudi u Vavilonu, te su ti ljudi svak na svoj način stali izvrtati poznate im reči tako da nisu mogli razumeti drug druga. I mesto da se ostvari vavilonska kula od opeka, ostvarila se vavilonska kula od pometenih jezika!
9. Najzad i propast Sodoma ne može se ničim drugim objasniti nego onim čime ga Biblija objašnjava, tj. nevaljalstvom ljudi i kaznom Božjom. Isti taj moralni uzrok mora se priznati i u objašnjenju propasti Pompeje i Herkulane, Martinika, legendarne Atlantide kao i još nekih gradova i naselja na planeti zemljinoj. Ako neko spomene zemljotres, ili vulkan, ili talase morske, ili bujice vodene, spomenuo je samo oruđe, a ne uzrok niti Uzročnika. Za nas je jasno, da i ova tri događaja, isto onako kao i sveopšti potop, pokazuju i dokazuju, da ovim svetom vladaju samo i isključivo moralni zakoni Božji, a da fizički ili prirodni zakoni ne postoje.

Ključne reči:

Jedan komentar

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *