NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Vladika Nikolaj » DUHOVNE POUKE

DUHOVNE POUKE

 

DUHOVNE POUKE
 

 

RADOVI PO MESECIMA

(Uređeno prema crkvenom kalendaru)

U septembru

U oktobru

U novembru

 
1. U ovom mesecu sve je drveće bez lišća i spoljne krasote. Sve liči na smrt više nego na život. Međutim, drveće je živo. Ono je samo povuklo svu svoju snagu unutar u sebe. Spolja mrtvo, unutra živo. Spolja nemoćno, unutra snažno. Sve čudo, sva tajna i sva lepota njegova unutra je skrivena i pribrana. Kakva bogata pouka za tebe i tvoj život!
2. Razmišljaj o prolaznosti spoljašnje lepote. Zaista je prolazna kao lišće na gori i kao cveće u polju. Kad si već posejao seme reči Božje u duši svojoj, napusti svaku sujetu spoljašnju, pa uvuci u sebe i priberi u sebi sve snage svoje i odmaraj se na svakoj reči Božjoj koja je pala u tebe.
3. Neka raste i raste seme Gospodnje u duši tvojoj, a ti posmatraj i straži i zalevaj to seme molitvom i plevi ga od tuđeg, nebožjeg semena. Znaj, da je sva tvoja snaga u tom Božjem semenu i sva lepota i sav život i sav smisao života. Izvan toga ti si kao opalo lišće sa drveta svoga.
4. Kao što drvo u novembru ne žali za lišćem svojim, ne žali ni ti za uvelom lepotom telesnom, ni za počastima svetskim, ni za poslasticama, ni za skupocenim odelom – ni za čim u svetu. Budi mrtav svetu, a živ Bogu. A kad to postigneš, imaćeš mir duševni i radost. I osetićeš se veoma snažan.

U decembru

U januaru

U februaru

U martu
1. Praznuj Blagovesti. Praznuj javljanje vesnika Božjeg prečistoj devi Mariji. I sva priroda oko tebe javlja ti u ovom mesecu blagu vest o prečudnoj tajni Božjeg delovanja. Ono što je pod zemljom izgledalo istrulelo i mrtvo, proklijalo je i ozelenelo, a ono što je na zemlji izgledalo osušeno i mrtvo, oživelo je i upupilo. Razgledaj dušu svoju i oslušni, da li se u njoj javila blaga vest. Da li je seme Božjih reči, koje je izgledalo satrveno od vetrova iskušenja i promrzlo od hladnoće sveta – da li je niklo i ozelenelo?
2. izvesno, niklo je i ozelenelo, samo ako si iole održao veru i nadu u Boga Stvoritelja, te ako nisi pao u očajanje. Ograđuj sebe i čuvaj njivu duše svoje. U ovom mesecu težaci utvrđuju ograde oko svojih useva, voćnjaka i vinograda. Čini i ti tako u pogledu duše svoje. Moli se svome anđelu hranitelju da ti pomogne u tome. Upravo, pomozi ti njega, a on će učiniti sve u ime Gospoda i tvoga i njegovoga.
3. Proleće je vreme za drugu sejidbu. Kako je raznovrsno seme zemaljsko, tako je raznovrsno i seme nebesko. Ako si pri prvoj setvi posejao seme vere i nade, sada sej seme milosti, dobrote i ljubavi. Glavno je da svoju dušu zaseješ semenom Božjim. Vera i nada su kao ozimi usevi. Ako oni izdrže zimske mrazeve i nepogode, onda ćeš sa radošću sejati seme po njivi svojoj duhovnoj: duhovno povrće i cveće.
4. Rekao je Bog Isusu Navinu, slugi svome: Neka se ne rastavlja od usta tvojih knjiga ovoga zakona, nego razmišljaj o njemu i dan i noć, da držiš i tvoriš sve kako je u njemu napisano, jer ćeš tada biti srećan na putevima svojim i tada ćeš napredovati. Čitajući sveto Pismo, ti unosi seme Božjih reči u dušu svoju. Ne prestaj činiti ovo dokle god svaki kutić duše tvoje ne bude zasejan usevima Božjim.

U aprilu
1. Veliki Petak i Vaskrs drži stalno pred duhovnim vidom svojim, naročito u ovom mesecu, prati vaploćenog Sina Božjeg duhom svojim na svakom koraku njegovom, od jasala vitlejemskih do krsta na Golgoti i do slavnog vaskrsenja. ako tako budeš činio, zadobićeš čistotu i utehu i snagu i mudrost i radost.
2. On od tebe ne traži ništa osim odgovora na ljubav Svoju naspram tebe. Voliš li Ga? I hoćeš li Ga voleti? On čeka odgovor: Da ili ne. On čeka od tebe nešto sasvim prirodno; ništa neprirodno. Prirodno je da mi volimo one koji nas vole. Ako ti ne voliš Hrista, ti činiš nešto neprirodno.
3. Kad ga pratiš na svakom koraku Njegovom, znaj da je svaki Njegov korak, svaka Njegova reč, svako Njegovo delo i svako njegovo stradanje bilo iz ljubavi prema tebi. On se spustio iz večne slave Svoje na zemlju i javio se u telu iz ljubavi prema tebi. I popljuvan je bio i bijen i raspet zbog tebe i zbog ljubavi prema tebi. I vaskrsao je tebe radi, da bi tebe vaskrsnuo iz mrtvila duhovnoga.
4. Skidaj led sa srca svog i mrak sa razuma svoga i ljubi Onoga koji je tebe ljubio i ljubi neiskazanom i nedomislivom ljubavlju.

U maju
1. Praznuj Vaskrsenje Gospodnje. Pošto je Spasitelj sveta završio svoj posao na zemlji, uzneo se na nebo i seo sa desne strane Boga Oca. Uznesi se i ti ka nebu srcem i molitvom i razmišljanjem. K Tebi, samo k Tebi, Ljubitelju moj i Gospode moj! Tako govori često. Tamo gde je On, tamo je otadžbina tvoja, sve tvoje.
2. Njegova otadžbina i tvoja otadžbina. To je i On hteo i želeo. I zato se molio Ocu svome: Oče, hoću da i oni koje si mi dao, budu samnom gde sam i ja. To je želja i volja Onoga koji Te ljubi ljubavlju, koja prevazilazi svake snove o ljubavi na zemlji, privremenoj otadžbini tvojoj zemaljskoj.
3. On gleda, On te čeka. Niko u svetu ne gleda te kao On, i niko u svetu ne čeka te sa toliko ljubavlju i radošću, kao On. Raširio je ruke; baci mu se u naručje. Anđele svoje, On ne ljubi koliko tebe ljubi. Jer nije za anđele prolio svoju krv, nego za tebe.
4. Da vide slavu moju koju si mi dao, rekao je još Gospod u poslednjoj molitvi svojoj Ocu svome. On hoće da i tebe uvede u slavu kakvu oko ne vide, niti uho ču, niti ikad čoveku na pamet dođe. Ništa od tebe ne ište, do samo da primiš ponuđenu ljubav Njegovu, da bi posle primio i slavu Njegovu. O zemljo, o varko ljudska! Sva ne vrediš jednoga minuta ljubavi Hristove.

U junu

U julu
1. Ovo je mesec najveće žege. Ljudi se boje da im žega ne sažeže useve. Mole se Bogu za kišu. Čuvaj dušu svoju od žege strasti. Zli duh će udariti na tebe čas hladnoćom, čas žegom. Baca ga čas u vatru, čas u vodu, žalio se otac
detinji Gospodu. I na tebe će navoditi čas hladnoću, da ohladi srce tvoje i utuli ljubav, a čas opet raspaljuje oganj strasti, da bi sagoreo dušu tvoju.
2. Ne podaji se strasti za ženom. I žena mora brinuti o spasenju duše svoje. I njeno je telo, kao i tvoje, namenjeno grobu i crvima. Ne podaji se strasti srebroljublja, koje je koren svih zla. Ne podaji se ni slavoljublju, nego misli o večnoj slavi Hristovoj. Ne podaji se ni strasti mnogog jedenja i pijenja, jer od toga srce tvoje postaje teško zatvoreno za Boga. Zapovedio je Gospod: Ne otežavajte srca vaša proždrljivošću i pijanstvom i brigom ovoga svijeta. Znaj i upamti: Sve strasti su pakleni plamenovi kojim demon hoće da sagori sav usev duše tvoje i svu dušu tvoju.
3. Dva su, dakle, najteža iskušenja: Ohlađeno srce od toplote l>ubavi Božje; a drugo je: raspaljenje srca ognjem demonskih strasti. Shodno sa tim nesrećama, dve su teške borbe i to: Prva, da se srce ne ohladi od ljubavi Božje, i druga, da se ne raspali demonskim strastima.
4. Pogledaj češće na Raspeće Hristovo. Posmatraj često Prečistu Majku na ikonama. Pomišljaj o svetim anđelima Božjim. Moli se svetim ugodnicima Božjim, koji sačuvaše srce svoje od demonskog mraza i od demonskoga ognja. Sav se predaj Hristu i ne boj se.

U avgustu
1. Preobraženje Gospodnje praznuj, i preobraženje svoje u sebi završuj. Gospod Hristos preobrazio se pred kraj svog zemaljskog života. I tebi je blizu kraj. Ako po ljudskom časovniku imaš da živiš još i 50 godina na zemlji, po Božjem časovniku to je oko 50 minuta i manje. Misli o skoroj smrti. Tek što nije stigla. Okružava te sa svih strana. sećaj se smrti. Smatraj se već umrlim svetu, a živim Bogu.
2. Pri svom preobraženju na Tavoru Gospod Isus je vodio razgovor sa mrtvima, sa Mojsijem i Ilijom. Sećaj se i ti umrlih. sećaj se srodnika i prijatelja, koji te čekaju na onom svetu, i koji se mole Bogu da te što pre uzme iz ovoga sveta i privrede k njima. A naročito sećaj se svetih ljudi, svetih žena, svetih devojaka i svete nevine dece koji se pre tebe preseliše iz prolaznosti u neprolaznost. Odvezuj se od sveta. Spremaj se hitno za put.
3. Još samo nekoliko Božjih minuta ili sekundi i ti ćeš se naći na onoj strani, na saboru umrlih, na najvećem saboru koji postoji. Da li ćeš se javiti preobučen ili neobučen, čist ili prljav, preobražen ili nepreobražen, čedo Božje ili čedo pakleno – to je sad u pitanju. Ili dobiti sve, ili izgubiti sve. Još malo, malo i igra se završava. Zadrhti od straha i zavapi Hristu Bogu da te spase. Vikni: Spasi me Gospode,… potonuh! Pazi On će ti pružiti ruku svoju i reći kao Petru: Što si se uplašio? Ne boj se, on je kraj tebe.
Primite, deco Božja, ove savete i blagoslov od svete Žiče

Ključne reči:

3 komentar(a)

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *