ПРЕМА НЕБЕСКИМ ЛЕПОТАМА – СТАРА СРПСКА ПОЕЗИЈА

 

ПРЕМА НЕБЕСКИМ ЛЕПОТАМА
 

НЕПОЗНАТИ
(друга половина XIV в.)
 

уви мне грешному,
горе мне грешному,
љуте мне грешному.
 
Погибох ва гресех мојих,
како ми се дети с грехи мојими,
не губи ме, Господи, с грехи мојими,
и не погуби ме с безакони мојими.
 
Велици и мнози по истине
моји греси и моја безаконија
тисушта тисуштами и тми тмами
пред тобоју, Господи,
по все дни и по все ношти
и по все часи сгреших ти, Господи,
прости ме.
 
Избави ме, Господи,
горкија, љутија, злија
и напраснија смрти
и некраснија.
 
Даруј ми, Господи,
слзи покајанија,
слзи покајанија,
слзи умиљенија.
 
Даруј ми, Господи,
смрт и кончину благу
с покајанијем и са слзами
и са причаштенијем светих божествених
и пречистих Христових тајин
са исповеданијем чистим.
 
Сгреших. Господи,
прости ме за име твоје светоје,
Господи,
прости ме јелика ти сгреших
ва все дни живота мојего
и по все ношти и по все часи
јелико от јуности мојеја
и до старости.
 

љубодејаније, прељубодејаније,
блуд, нечистота,
растљеније тела,
раждеженије плоти,
истецаније похоти скврније
на јаве и ва сне
 
Сгреших, Господи, прости ме.
 

среброљубије, златољубије,
сластољубије, славољубије,
самољубије, санољубије,
мирољубије, платољубије
 
Сгреших ти, Господи, простиме.
 

многословије, љубословије,
празнословије, скврнословије,
лажесловије, смехословије,
блудословије, срамословије,
бујесловије, сујесловије,
баснословије, спротивословије,
злословије
 
Сгреших, Господи, прости ме.
 

лихоимство, маздоимство,
посулоимство, резоимство,
чужеимство,
опалство и окајанство,
насилство, кривосудство,
упремство, уноровство,
напрасанство, непокорство,
лакомство, претебство,
ласкрдство, неситство,
пијанство,
нечувство, неверство,
високоумство,
светокраденије,
суровство, презорство,
лицемерство, пронирство,
лукавство, збојство,
извитство,
неумство, непоставство,
недостојимство
 
Сгреших ти, Господи, прости ме.
 

објаденије,
упиваније, блваније,
тајнојаденије
и оклеветаније, оглаголаније,
осужденије, киченије,
злонравије. злопомненије,
злосрдије, жестосрдије,
немилосрдије,
шетаније, шептаније,
роптаније,
хуљеније, кобеније,
униније, безчиније,
мненије, преније,
таштесловије,
непослушаније,
самоправљеније,
неисправљеније молитви,
небреженије о својеј души,
небреженије о својем сласенији,
небреженије о Божијим деле,
небреженије о црковном пенији,
небреженије о келејној молитве,
небреженије мнишскаго правила,
небреженије манастирскаго општаго житија
 
Сгреших ти, Господи, прости ме.
 

завист, ненавист,
ревност, јарост,
скупост, леност,
слабост, љутост,
бујест,
уност, празност,
гордост,
дрзост, мрзост,
горест,
острожелчије, наглодушије.
сверепство,
злокозанство, злоимство,
ругатељство,
питљивство, стрпотљивство,
плењеније, помраченије,
превраштеније, развраштеније,
пареније, сложеније,
смех. клич, плишт,
гнев, свар, бој,
татба. лажа, свада,
обада. обида, вражда,
многосаније,
ризноје украшеније,
скврних мислеј приманије,
посведневноје паденије
ва сне и ва јаве,
саблажњеније,
искушеније.
 

ва светују црков и ва свети олтар,
многажди недостојин си целовал јесам
светоје јевангелије и светија икони
и часни крст и мошти светих,
многажди недостојин си јал јесми
светуја дору и хлеб светуја
Богородицу иже от Панагија,
многажди недостојин си причастах се
светих и божаствених
пречистих тајин Христових,
многажди крошку уронил јесам
Богородицу светија хлебца
или дори или проскури,
многажди клет се и ротил се јесам на криве,
многажди ва клетву впадох,
многажди клетву преступих,
многажди многих поклепал јесам,
многажди у многих запрел јесам,
чужего именија,
многажди намита лишил јесам
мита или најима или мазди јего,
многажди у многих посули и мазди
взимал јесам,
многажди многих лајал јесам,
многажди многих укорил јесам,
многажди многих похулил јесам,
многажди многих злословил јесам,
многажди многих саблазнил јесам,
многажди многих оскрбил јесам,
многажди многих клет јесам,
многажди многих бил јесам и до крове
а са всеми тиме не простил се јесам,
многажди осезах и зрех
смраднија тајнија детороднија уди моја,
многажди на жену или девицу
или на отроча красно вазирах
с помишљенијем и са желанијем плотским,
многажди многих обидел јесам,
или оклеветал,
многажди многих осудил јесам,
многажди облених се встати
на келејнују молитву
и црковноје сборноје пеније
на полуноштницу и на утрнују и на молебен
или к часом и к литургији
и к вечерњи и к нефимону.
 

покајанија и исповеданија на земљи сеј,
ва все дни живота мојего,
не исправил ти јесам, Господи,
ва белцех крштенија
а в чрноризцех обета мнишскаго житија
и великаго светаго образа скитническаго,
и не исправил јесам, Господи,
отцем својим духовним ва покајанији
и ва исповеданији и ва опитемијах,
и не исправил јесам, Господи,
поста. поклонов молитви
и всакија не створил јесам опитемији
и всегда створил јесам дело Божије
с небреженијем.
 

сија все исповедују,
сих все кају се,
сих всех прости ме.
 
Господи,
прости ме, Господи,
прости ме,
јелико помњу, Господи, сгреших,
прости ме.
 
Господи,
помилуј ме недостојнаго,
очисти ме, спаси ме грешнаго,
окајанаго, скврнаго,
нечистаго, недостојнаго
и безаконаго, безумнаго,
неразумнаго, неистовнаго,
злонравнаго, злокознанаго,
злообразнаго, злопомнимаго,
злопитљиваго, злосрдаго,
злодејиваго,
љубодејиваго,
некључимаго, непоставнаго,
свраштенаго, развраштенаго,
осужденаго, падшаго,
слабаго, унилаго,
лењиваго, нетрпељиваго,
сонљиваго,
непослушљиваго, небрежљиваго,
нечистиваго, непокорљиваго,
ластиваго, роптиваго,
стрпотљиваго, гневљиваго,
гордељиваго, зависљиваго,
лукаваго, бестуднаго,
безроднаго, бесчинаго,
лицемернаго, јароснаго,
страстнаго, напраснаго,
помраченаго, отемњенаго,
окајанаго и ожесточалаго,
нечувстнаго, нечловечнаго,
непотребнаго,
вредноумнаго, сујеумнаго,
сујетнаго, суроваго,
сверепаго ругатеља,
досадитеља постиднаго,
мрзкаго, скареднаго,
гнуснаго, грубаго,
глупаго, глухаго,
худаго, беднаго,
немоштнаго, смертнаго,
тленаго раба својего
вредољубца, бљудољубца,
плтољубца, смехољубца,
славољубца, сластољубца,
похотољубца.
 

како хошту от врага избити
грехољубив си!
 
Господи, сгреших, прости ме,
прими ме, Господи, кајуштаго се
и помилуј ме, Боже,
милостив буди мне грешному
и помилуј ме, Боже,
очисти ме грешнаго и помилуј ме,
саздави ме и помилуј ме,
бесчисла сгреших, Господи, прости ме.
Исповедају ти се, Господи,
Боже небеси и земљи.
 
Все јаже сут тајнаја срдца мојего
јелико отречено светими књигами
и јелико отречено ва светом крштенији
и јелико ва постриганији обета мнишскаго
а того всего јесам неисправил,
а в том јесам ва всем слагал и преступил.
 

паче числа песка морскаго,
прости ме, Господи.
 
Јелико ти сгреших
ва все дни живота мојего
и јелико ва нињешни дан
и ва СИЈУ ношт и ва си час.
 
И всегда без числа сгреших
душеју и телом,
сном и леностију,
омраченијем бесовским,
ва помислех нечистих
и ва забитији ума.
 
Сгреших срцем и всеми чувсти,
слухом, видом, словом и делом
и помишљенијем, вољеју и невољеју.
 
Нест бо того греха јегоже не створих,
но о все кају се,
прости ме, Господи, и благослови.

 

   

5 Comments

 1. Одакле Андрији латиница? Преводилац је екавац..

 2. Odakle svetom Savi ekavica?

  • Српскословенски се увек писао екавицом, јекање је руског порекла

   • Радован Јовчић

    Немој причати глупости и лажи. Сви средњовјековни српски великаши су причали ијекавицом.
    Доказ су живући језици горњолужичкосрпски и доњолужичкосрпски, те чешки и руски који и дан-данас користе онај глас који сви лажно и нетачно читају јат, уствари се чита јет, и његова гласовна звучност је је, а он се пише ћирилично ѣ и латинично ĕ. Дотични језици га користе и увијек га читају је. Тако да мѣсто се чита мјесто. Маколико год хтјели, и маколико год давили и уништавали, преживјели језици доказују да је ијекавица непромијењени средњовјековни српски језик којег су причали сви средњовјековни српски великаши.