NASLOVNA » Crkvene knjige za posebno bogosluženje » Trebnik

Trebnik

O#movenіe vo nsmhй denь

I# vo nsmhй denь paki prin0sztъ є3go2 vъ cRkovь, vo є4že njmhti. I# razrэšaetъ є3mY sщ7ennikъ pelєnы2 i3 p0zsъ, glag0lz mltvы sі‰:

GDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

I#zbavlenіe grэhHvъ s™hmъ kRщenіemъ rabY tvoemY darovavый, i3 ži1znь paki roždenіz є3mY podavый: samъ vLko gDi, prosvэщenіe licA tvoegw2 vъ serdcэ є3gw2 njzarsti vhnu blgovoli2, щi1tъ vёrы є3gw2 ne navёtovanъ t vragHvъ soblюdi2, netlёnіz ndeždu, є4юže njdёzsz, neskvernu vъ nemъ i3 neblaznenu sohrani2, neruši1mu vъ nemъ d¦0vnuю pečatь blgodatію tvoeю soblюdaz, mlctivъ є3myže i3 namъ bыvaz, po mn0žestvu щedr0tъ tvoi1hъ.

Ćkw blgoslovi1sz, i3 proslavisz, prečctn0e i3 velikolёpoe i4mz tvoE, nc7A, i3 sn7a, i3 s™agw d¦a, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ.

Li1kъ: Ґmi1nь.

Mltva vtoraz.

GDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

VLko gDi b9e našъ, kupёlію nbcnoe njsіsnіe kreщaєmыmъ podavazй, paki rodi1vый rabA tvoego2 novoprosvэщennago vod0ю i3 d¦omъ, i3 v0lьnыhъ i3 nev0lьnыhъ grэhHvъ njstavlenіe tomY darovavый, vozloži2 na nego2 ryku tvoю2 deržavnuю, i3 sohrani2 є3go2 vъ si1lэ tvoeS blgosti, nekradomo njbručenіe sohrani2, i3 spod0bi є3go2 vъ ži1znь vёčnuю i3 vъ tvoE blgougoždenіe.

Ćkw tы2 є3si2 njsщ7enіe naše, i3 tebЁ slavu vozsыlaemъ, nc7Y, i3 sn7u, i3 s™0mu d¦u, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

Li1kъ: Ґmi1nь.

Їereй: Mi1rъ vsBmъ.

Li1kъ: I# dyhovi tvoemY.

Dіakonъ: Glavы2 vašz gDevi prikloni1te.

Li1kъ: TebЁ gDi.

NJdёzvыйsz vъ tS hrtA i3 bGa našego, tebЁ podkloni2 sъ nami svoю2 glavY, є3g0že sohrani2 nepobэdi1ma podvi1žnika prebhti na vsye vraždY nossщihъ na nego2 i3 na nы2, tvoi1mъ že netlёnnыmъ vэncemъ daže do koncA pobэdi1teli vs‰ pokaži2.

Ćkw tvoE є4stь, є4že mi1lovati i3 sp7sati, i3 tebЁ slavu vozsыlaemъ so beznačalьnыmъ tvoi1mъ nc7emъ, i3 pres™hmъ, i3 blgi1mъ, i3 životvorsщimъ tvoi1mъ d¦omъ, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ.

Li1kъ: Ґmi1nь.

I# razrэšaetъ possъ ntročate, i3 pelєnы2, i3 soedini1vъ kraS i4hъ, njmočaetъ vod0ю či1stoю |, i3 kropi1tъ ntročA, glag0lz:

NJpravdalsz є3si2. Prosvэti1lsz є3si2. NJs™i1lsz є3si2. NJmhlsz є3si2 i4menemъ gDa našegw ї}sa hrtA, i3 d¦omъ bGa našegw.

I# vzemъ gybu n0vuю napoennuю vod0ю, njtiraetъ licE є3gw2 so glav0ю, i3 pє1rsi, i3 prHčaz, glag0lz:

Krti1lsz є3si2. Prosvэti1lsz є3si2. Mmropomazalsz є3si2. NJs™i1lsz є3si2. NJmhlsz є3si2: vo i4mz nc7A, i3 sn7a, i3 s™agw d¦a, ґmi1nь.

Mltva na postriženіe vlasHvъ.

Dіakonъ: GDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

VLko gDi b9e našъ, i4že w4brazomъ tvoi1mъ počti1vый čelovёka, t duši2 slovesnыz i3 tёla blgolёpnagw ўstr0ivый є3go2, ćkw da tёlo slyžitъ slovesnoй duši2: glavY ќbw na vыsočaйšihъ položi1vый, i3 vъ neй mnHžaйšыz čyvstvъ vodruzi1vый, nezapinaющыz drygъ drygu: vlash že glavY pokrhlъ є3si2, vo є4že ne vreždatisz preloženьmi vozdyšnыmi, i3 vs‰ ќdы є3gw2 potrebnw nasadi1vый, da vsёmi blgodari1tъ tS i3zrzdnohud0žnika. Samъ vLko sosydomъ i3zbranіz tvoegw2 pavlomъ ґpctolomъ zapovёdavый namъ, vs‰ vъ slavu tvoю2 tvori1ti, prišedšago rabA tvoego2 i4m>kъ, načatokъ sotvori1ti striщi2 vlasы2 glavы2 svoeS, blgoslovi2 vkypэ sъ є3gw2 vosprіemnikomъ: i3 daždь i4mъ vsBmъ poučatisz vъ zak0nэ tvoemъ, i3 blgougHdnaz tebЁ dёzti.

Ćkw mi1lostivъ i3 člvэkolю1becъ bGъ є3si2, i3 tebЁ slavu vozsыlaemъ nc7Y, i3 sn7u, i3 s™0mu d¦u, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ.

Li1kъ: Ґmi1nь.

Їereй: Mi1rъ vsBmъ.

Li1kъ: I# dyhovi tvoemY.

Dіakonъ: Glavы2 vašz gDevi prikloni1te.

Li1kъ: TebЁ gDi.

Sщ7ennikъ že glag0letъ mltvu sію2:

GDi b9e našъ, t i3spolnenіz kupёlьnagw tvoeю blgostію njs™i1vый vъ tS vёruющыz, blgoslovi2 nastosщago mladenca, i3 na glavY є3gw2 blgoslovenіe tvoE da sni1detъ. I# ćkože blgoslovi1lъ є3si2 prbr0komъ samyilomъ dv7da carS, blgoslovi2 i3 glavY rabA tvoegw2, i4m>kъ, ruk0ю menE grёšnagw, prihodS є3mY d¦omъ tvoi1mъ s™hmъ: ćkw da prespэvazй v0zrastomъ, i3 sэdi1nami starosti, slavu tebЁ vozsletъ, i3 ўvi1ditъ blag†z їerusali1mwva vs‰ dni6 životA svoegw2.

Ćkw podobaetъ tebЁ vsskaz slava, čestь i3 poklonenіe, nc7Y, i3 sn7u, i3 s™0mu d¦u, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ.

Li1kъ: Ґmi1nь.

I# postrigaetъ є3go2 krestovi1dnw, glag0lz:

Postrigaetsz rabъ b9ій, i4m>kъ, vo i4mz nc7A, i3 sn7a, i3 s™agw d¦a.

Li1kъ: Ґmi1nь.

Taže є3ktenіA, vъ neйže pominaetъ po s™ёйšemъ patrіarse vosprіemnika sъ novoprosvэщennыmъ.

Dіakonъ: Pomi1luй nasъ b9e, po veli1cэй mi1losti tvoeй, m0limъ ti sz, ўslhši, i3 pomi1luй.

Li1kъ: GDi pomi1luй, tri1ždы.

E#щE m0limsz nj veli1komъ gospodi1nэ i3 ntcЁ našem s™ёйšemъ patrіarse i4m>kъ, i3 nj gospodi1ne na1šemъ vыsokoprewsvzщe1nnэйšemъ mitropoljtэ i4m>kъ, i3 nj vse1й vo hrtЁ bratіi na1šeй.

E#щE m0limsz nj bogohrani1mэй stranэ2 na1šeй, vlaste1hъ i3 vo1instvэ є3z2, da ti1hoe i3 bezmo1lvnoe žitіe2 požive1mъ vo svz1komъ blagoče1stіi i3 čistotэ2.

E#щE m0limsz nj mi1losti, ži1zni, mi1rэ, zdravіi, i3 nj sp7senіi rabA b9іz, i4m>kъ, vosprіemnika, i3 novoprosvэщennagw, i4m>kъ.

Ćkw mlctivъ i3 člvэkolю1becъ bGъ є3si2, i3 tebЁ slavu vozsыlaemъ, nc7Y, i3 sn7u, i3 s™0mu d¦u, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ.

Li1kъ: Ґmi1nь.

Sщ7ennikъ: Slava tebЁ hrtE b9e, ўpovanіe naše, slava tebЁ.

Li1kъ: Slava, i3 nhnэ: GDi pomi1luй. Tri1ždы. Blgoslovi2.

I# bыvaetъ nbhčnый tpystъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.