NASLOVNA » Crkvene knjige za posebno bogosluženje » Trebnik

Trebnik

Mэszcosl0vъ: Fevruarій

№. Predprazdnstvo srёtenіz gDa bGa i3 sp7sa našegw ї}sa hrtA: I# s™agw m§nka trĐfwna.

v7. Srёtenіe gDa bGa i3 sp7sa našegw ї}sa hrtA. Prazdnikъ, i3 razrэšenіe rhbы, kromЁ s™hz četыredesstnicы, ѓщe sluči1tsz.

G. S™agw i3 prvdnagw smmeHna bGoprіi1mca, i3 ѓnnы pror0čicы.

d7. Prpdbnagw ntcA našegw їsjdwra pilusіHtskagw: I# s™agw blgovёrnagw veli1kagw knszz geHrgіa: I# prpdbnagw ntcA našegw kmrjlla, novoezerskagw čudotv0rca.

є7. S™hz m§ncы ґgafіi: I# pamztь prestavlenіz vo s™hhъ ntcA našegw feod0sіa ґrhіepckpa černi1govskagw.

ѕ7. Prpdbnagw ntcA našegw vuk0la, є3pckpa smĐrnskagw.

z7. Prpdbnagw ntcA našegw parfenіa, є3pckpa lampakjйskagw: I# prpdbnagw ntcA našegw luki2.

}. S™agw velikom§nka fe0dwra stratilata: I# s™agw prbr0ka zaharіi serpovi1dca. Razrэšenіe vіnA i3 є3lea.

f7. S™agw m§nka nіki1fora: Vъ seй denь tdaetsz prazdnikъ srёtenіz.

‹. S™agw m§nka haralampіa: I# prpdbnagw pr0hwra pečerskagw.

№i. S™agw sщ7ennom§nka vlasіa, є3pckpa sevastjйskagw: Razrэšenіe vіnA i3 є3lea. I# prpdbnagw dimi1trіa, v0logodskagw čudotv0rca: I# prestavlenіe s™agw blgovёrnagw veli1kagw knszz vsevoloda pskovskagw, narečennagw vo s™0mъ kRщenіi gavrіi1la.

v7i. I$že vo s™hhъ ntcA našegw meletіa, ґrhіepckpa ґntіohjйskagw: Vъ t0йže denь prestavlenіe i4že vo s™hhъ ntcA našegw ґlexja mitropoljta vseS rwssji, čudotv0rca.

Gi. Prpdbnagw ntcA našegw martіnіana.

d7i. Prpdbnagw ntcA našegw ґvxentіa. I# prestavlenіe prpdbnagw ntcA našegw kmrjlla fіlos0fa, ўči1telz kzhka slovenskagw. I# prpdbnagw їsaakіa pečerskagw.

є7i. S™agw ґpcla nni1sіma.

ѕ7i. S™hhъ m§nkъ pamfjla i3 porfĐrіa, i3 druži1nы i4hъ.

z7i. S™agw velikom§nka fe0dwra tĐrwna. Razrэšenіe vіnA i3 є3lea.

}i. I$že vo s™hhъ ntcA našegw lьvA, papы ri1mskagw.

f7i. S™agw ґpcla ґrhjppa.

k7. Prpdbnagw ntcA našegw lьvA, є3pckpa katanskagw.

k7a. Prpdbnagw ntcA našegw tіmofea, i4že vъ smmv0lэhъ: I# i4že vo s™hhъ ntcA našegw є3vstafіa, veli1kіz ґntіohji.

k7v. NJbrёtenіe čctnhhъ moщeй s™hhъ m§nkъ, i5že vo є3vgenіi.

k7g. S™agw sщ7ennom§nka polmkarpa, є3pckpa smĐrnskagw.

k7d. Pervoe i3 vtor0e njbrёtenіe čctnhz glavы2 s™agw slavnagw prbr0ka, p®teči i3 krti1telz gDnz їwanna: I# prpdbnagw є3razma, černori1zca pečerskagw. Razrэšenіe vіnA i3 є3lea.

k7є. I$že vo s™hhъ ntcA našegw tarasіa, ґrhіepckpa kwnstantjnz grada.

k7ѕ. I$že vo s™hhъ ntcA našegw porfĐrіa, ґrhіepckpa gazskagw.

k7z. Prpdbnagw ntcA našegw i3 i3spovёdnika prok0pіa dekapoljta: I# prpdbnagw tjta pečerskagw.

k7i. Prpdbnagw ntcA našegw i3 i3spovёdnika vasjlіa, sp0stnika prok0pіeva.

k7f. Prpdbnagw ntcA našegw kassіana ri1mlznina.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.