NASLOVNA » Crkvene knjige za posebno bogosluženje » Trebnik

Trebnik

Poslёdovanіe mertvennoe mіrski1hъ tёlъ

Skončavšusz komY t pravoslavnыhъ, ѓbіe prizыvaюtъ srHdnicы є3gw2 sщ7ennika, i4že prišedъ vъ d0mъ, vъ nemže m0щi ўs0pšagw ležatъ, i3 vozloži1vъ є3pіtrahi1lь, i3 vloži1vъ fmmіamъ vъ kadi1lьnicu, kadi1tъ tёlo mertvagw, i3 predstosщihъ, i3 načinaetъ nbhčnw:

Blgoslovenъ bGъ našъ:

I# načinaюtъ sopredstosщіi: S™hй b9e: Pres™az trbce: §e našъ: Ćkw tvoE є4stь crtvo:

I# ѓbіe poю1tъ tropari2 sі‰. Glasъ d7:

So dyhi prvdnыhъ skončavšihsz, dyšu rabA tvoegw2 sp7se ўpok0й, sohransz ю5 vo blžennoй ži1zni, ćže ў tebE člvэkolю1bče.

Vъ pok0iщi tvoemъ gDi, i3dёže vsi2 s™ji tvoi2 ўpokoevaюtsz, ўpok0й i3 dyšu rabA tvoegw2, ćkw є3di1nъ є3si2 člvэkolю1becъ.

Slava: Tы2 є3si2 bGъ sošedый vo ѓdъ, i3 ќzы njkovannыhъ razrэši1vый, samъ i3 dyšu rabA tvoegw2 ўpok0й.

I# nhnэ: E#di1na čctaz i3 nepor0čnaz dv7o, bGa bez8 sёmene r0ždšaz, moli2 sp7sti1sz duši2 є3gw2.

Dіakonъ glag0letъ:

Pomi1luй nasъ b9e, po veli1cэй mlcti tvoeй, m0limъ ti sz, ўslhši i3 pomi1luй.

Li1kъ: GDi pomi1luй, tri1ždы.

E#щE m0limsz nj ўpokoenіi duši2 ўs0pšagw rabA b9іz, i4m>kъ, i3 nj є4že prosti1tisz є3mY vsskomu pregrэšenію, v0lьnomu že i3 nev0lьnomu.

Li1kъ: GDi pomi1luй, tri1ždы.

Ćkw da gDь bGъ ўčini1tъ dyšu є3gw2, i3dёže prvdnіi ўpokosюtsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй, tri1ždы.

Mlcti b9іz, crtva nbcnagw i3 njstavlenіz grэhHvъ є3gw2, ў hrtA bezsmertnagw cRS i3 bGa našegw pr0simъ.

Li1kъ: Podaй gDi.

Dіakonъ: GDu pom0limsz:

Li1kъ: GDi pomi1luй.

Sщ7ennikъ glag0letъ mltvu sію2:

B9e duhHvъ, i3 vsskіz pl0ti, smertь popravый i3 dіavola ўprazdni1vый, i3 živ0tъ mjru tvoemY darovavый: samъ gDi, ўpok0й dyšu ўs0pšagw rabA tvoegw2, i4m>kъ, vъ mёstэ svёtlэ, vъ mёstэ ѕlačnэ, vъ mёstэ pok0йnэ: tnю1duže tbэžE bolёznь, pečalь i3 vozdыhanіe. Vsskoe sogrэšenіe, sodёznnoe i4mъ sl0vomъ, i3li2 dёlomъ, i3li2 pomыšlenіemъ, ćkw blgjй člvэkolю1becъ bGъ prosti2, ćkw nёstь čelovёkъ, i4že ži1vъ bydetъ, i3 ne sogrэši1tъ: th bo є3di1nъ kromЁ grэhA, pravda tvoS pravda vo vёki, i3 sl0vo tvoE i4stina.

Vozglasъ: Ćkw tы2 є3si2 voskrnіe i3 živ0tъ, i3 pok0й ўs0pšagw rabA tvoegw2, i4m>kъ, hrtE b9e našъ, i3 tebЁ slavu vozsыlaemъ, so beznačalьnыmъ tvoi1mъ nc7emъ, i3 sъ pres™hmъ, i3 blgi1mъ, i3 životvorsщimъ tvoi1mъ d¦omъ, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ.

Li1kъ: Ґmi1nь.

Dіakonъ: Premydrostь.

Li1kъ: Čtcnёйšuю heruv‡mъ: I# pr0čee.

I# ѓbіe bыvaetъ t sщ7ennika sicevhй tpystъ:

Živhmi i3 mertvыmi njbladazй hrt0sъ i4stinnый bGъ našъ, mltvami prečctыz svoeS m™re, prpdbnыhъ i3 bGon0snыhъ ntє1cъ našihъ, i3 vsёhъ s™hhъ svoi1hъ, dyšu t nasъ prestavlьšagwsz rabA svoegw2 i4m>kъ, vъ selenіihъ s™hhъ vseli1tъ, i3 sъ prvdnыmi pričtetъ, i3 nasъ pomi1luetъ, ćkw blgъ i3 člvэkolю1becъ.

I# ѓщe ќbw gotHva sytь vs‰, ±že ko i3sh0du, tvori1tъ paki sщ7ennikъ načalo:

Blgoslovenъ bGъ našъ:

I# načinaemъ pёti: S™hй b9e: so strahomъ, i3 vsskimъ ўmilenіemъ.

I# vzemše m0щi ўs0pšagw, th0dimъ vъ hramъ, pred8idyщыmъ sщ7ennikwmъ so svэщami, dіakonu sъ kadi1lьniceю. E#gda že prіi1dutъ vъ hramъ, m0щi ќbw polagaюtsz vъ paperti, (i3li2 vъ hramэ, ćkože zdЁ vъ veli1cэй rwssji njbhče.)

I# načinaюtъ:

Živhй vъ p0moщi vhšnzgw, vъ kr0vэ bGa nbcnagw vodvori1tsz, rečetъ gDevi: zastypnikъ m0й є3si2 i3 pribёžiщe moE, bGъ m0й, i3 ўpovaю na nego2. Ćkw t0й i3zbavitъ tS t sёti l0vči i3 t slovesE mztežna: pleщmA svoi1ma njsэni1tъ tS, i3 pod8 krilB є3gw2 nadёešisz: nryžіemъ njbhdetъ tS i4stina є3gw2. Ne ўboi1šisz t straha noщnagw, t strэlы2 letsщіz vo dni2, t veщi vo tmЁ prehodsщіz, t srsщa i3 bёsa polydennagw. Padetъ t stranы2 tvoeS thszщa, i3 tmA njdesnyю tebє2, kъ tebё že ne pribli1žitsz: nbače nči1ma tvoi1ma sm0triši i3 vozdasnіe grёšnikwvъ ќzriši. Ćkw tы2, gDi, ўpovanіe moE: vhšnzgo položi1lъ є3si2 pribёžiщe tvoE. Ne prіi1detъ kъ tebЁ ѕlo2, i3 rana ne pribli1žitsz tэlesi2 tvoemY: ćkw ѓgGlwmъ svoi6mъ zapovёstь nj tebЁ, sohrani1ti tS vo vsёhъ putehъ tvoi1hъ. Na rukahъ v0zmutъ tS, da ne kogdA pretkneši nj kamenь n0gu tvoю2: na ѓspіda i3 vasіljska nastypiši, i3 popereši lьvA i3 ѕmjz. Ćkw na mS ўpovA, i3 i3zbavlю i5: pokrhю i5, ćkw poznA i4mz moE. Vozzovetъ ko mnЁ, i3 ўslhšu є3go2: sъ ni1mъ є4smь vъ sk0rbi, i3zmY є3go2 i3 proslavlю є3go2: dolgot0ю dnjй i3sp0lnю є3go2 i3 kvlю2 є3mY spcnіe moE.

I# posemъ vhššimъ glasomъ poю1tъ:

Blgoslovenъ є3si2 gDi, nauči1 mz njpravdanієmъ tvoi6mъ.

Nepor0čnіi vъ pytь: Ґllilyіa.

I# poetsz pervaz statіS nepor0čnыhъ, vo glasъ ѕ7: vъ konch že koegHždo stіhA poemъ: Ґllilyіa.

Blženi nepor0čnіi vъ pytь, hodsщіi vъ zak0nэ gDni: Ґllilyіa.

Blženi i3spыtaющіi svidBnіz є3gw2, vsёmъ serdcemъ vzhщutъ є3go2. Ґllilyіa.

I# pr0čee palmA.

Slava: Ґllilyіa. I# nhnэ: Ґllilyіa.

Dіakonъ: Paki i3 paki mi1romъ gDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

E#щE m0limsz nj ўpokoenіi duši2 ўs0pšagw rabA b9іz, i4m>kъ, i3 nj є4že prosti1tisz є3mY vsskomu pregrэšenію, v0lьnomu že i3 nev0lьnomu.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

Ćkw da gDь bGъ ўčini1tъ dyšu є3gw2, i3dёže pravednіi ўpokosюtsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

Mlcti b9іz, crtva nbcnagw, i3 njstavlenіz grэhHvъ є3gw2, ў hrtA bezsmetnagw cRS i3 bGa našegw pr0simъ.

Li1kъ: Podaй gDi.

Dіakonъ: GDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

Sщ7ennikъ glag0letъ mltvu sію2: B9e duhHvъ, i3 vsskіz pl0ti, smertь popravый i3 dіavola ўprazdni1vый, i3 živ0tъ mjru tvoemY darovavый: samъ gDi, ўpok0й dyšu ўs0pšagw rabA tvoegw2, i4m>kъ, vъ mёstэ svёtlэ, vъ mёstэ ѕlačnэ, vъ mёstэ pok0йnэ: tnю1duže tbэžE bolёznь, pečalь i3 vozdыhanіe. Vsskoe sogrэšenіe, sodёznnoe i4mъ sl0vomъ, i3li2 dёlomъ, i3li2 pomыšlenіemъ, ćkw blgjй člvэkolю1becъ bGъ prosti2, ćkw nёstь čelovёkъ, i4že ži1vъ bydetъ, i3 ne sogrэši1tъ: th bo є3di1nъ kromЁ grэhA, pravda tvoS pravda vo vёki, i3 sl0vo tvoE i4stina.

Vozglasъ: Ćkw tы2 є3si2 voskrnіe, i3 živ0tъ, i3 pok0й ўs0pšagw rabA tvoegw2 i4m>kъ, hrtE b9e našъ: i3 tebЁ slavu vozsыlaemъ, so beznačalьnыmъ tvoi1mъ nc7emъ, i3 pres™hmъ, i3 blgi1mъ, i3 životvorsщimъ tvoi1mъ d¦omъ, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ.

Li1kъ: Ґmi1nь.

I# posemъ načinaemъ vtoryю statію2 na glasъ є7: na k0emždo že koncЁ stіhA glag0lemъ:

Pomi1luй rabA tvoego2.

Li1kъ načinaetъ: Zapwvэdi tvo‰:

Pomi1luй rabA tvoego2:

Paki t0йže li1kъ: RucЁ tvoi2 sotvori1stэ mS: i3 sozdastэ mS, vrazumi1 mz, i3 naučysz zapovэdemъ tvoi6mъ.

Pomi1luй rabA tvoegw2.

Bosщіisz tebE ќzrztъ mS: i3 vozveselstsz, ćkw na slovesA tvo‰ ўpovahъ.

Pomi1luй rabA tvoego2.

I# pr0čee palmA, i3 po koncЁ,

Slava: Pomi1luй rabA tvoego2.

I# nhnэ: Pomi1luй rabA tvoego2.

Dіakonъ: Paki i3 paki mi1romъ gDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

E#щE m0limsz nj ўpokoenіi duši2 ўs0pšagw rabA b9іz, i4m>kъ, i3 nj є4že prosti1tisz є3mY vsskomu pregrэšenію, v0lьnomu že i3 nev0lьnomu.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

Ćkw da gDь bGъ ўčini1tъ dyšu є3gw2, i3dёže pravednіi ўpokosюtsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

Mlcti b9іz, crtva nbcnagw, i3 njstavlenіz grэhHvъ є3gw2, ў hrtA bezsmetnagw cRS i3 bGa našegw pr0simъ.

Li1kъ: Podaй gDi.

Dіakonъ: GDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

Sщ7ennikъ glag0letъ mltvu sію2: B9e duhHvъ, i3 vsskіz pl0ti:

Vozglasъ: Ćkw tы2 є3si2 voskrnіe:

I# paki načinaemъ tretію statію2 na glasъ tretій:

I$mz tvoE: Ґllilyіa.

Paki t0йže li1kъ poetъ:

Pri1zri na mS, i3 pomi1luй mS, po sudY lю1bzщihъ i4mz tvoE: Ґllilyіa.

Stwpы2 mo‰ napravi po slovesi2 tvoemY, i3 da ne njbladaetъ mn0ю vsskoe bezzak0nіe: Ґllilyіa.

I# pr0čee.

I# po koncЁ ѓbіe:

Blgoslovenъ є3si2 gDi, nauči1 mz njpravdanієmъ tvoi6mъ.

S™hhъ li1kъ njbrёte i3st0čnikъ ži1zni, i3 dverь raйskuю: da njbrsщu i3 ѓzъ pytь pokasnіemъ, pogi1bšee nvčA ѓzъ є4smь, vozzovi1 mz sp7se, i3 sp7si1 mz.

Blgoslovenъ є3si2 gDi, nauči1 mz njpravdanієmъ tvoi6mъ.

Ѓgnca b9іz propovёdavše, i3 zaklani bhvše ćkože ѓgncы. I# kъ ži1zni nestarёemэй, s™ji, i3 prisnosyщnэй prestavlьšesz, togo2 prilёžnw m§ncы moli1te, dolgHvъ razrэšenіe namъ darovati.

Blgoslovenъ є3si2 gDi, nauči1 mz njpravdanієmъ tvoi6mъ.

Vъ pytь ќzkій h0ždšіi prisk0rbnый, vsi2 vъ žitіi2 krtъ ćkw kremъ vzemšіi, i3 mnЁ poslёdovavšіi vёroю, prіidi1te nasladi1tesz, i4hže ўgot0vahъ vamъ p0česteй, i3 vэncHvъ nbcnыhъ.

Blgoslovenъ є3si2 gDi, nauči1 mz njpravdanієmъ tvoi6mъ.

W$brazъ є4smь neizrečennыz tvoeS slavы, ѓщe i3 ćzvы nošY pregrэšenій: ўщedri tvoE sozdanіe vLko, i3 njči1sti tvoi1mъ blgoutr0bіemъ, i3 vozželёnnoe ntečestvo podaždь mi2, raS paki ži1telz mS sotvorsz.

Blgoslovenъ є3si2 gDi, nauči1 mz njpravdanієmъ tvoi6mъ.

Drevle ќbw t ne syщihъ sozdavый mS, i3 w4brazomъ tvoi1mъ b9estvennыmъ počthй, prestuplenіemъ že zapovэdi, paki mS vozvrati1vый vъ zemlю, t nesže vzstъ bhhъ, na є4že po pod0bію vozvedi2, drevneю dobr0toю voz8wbrazi1tisz.

Blgoslovenъ є3si2 gDi, nauči1 mz njpravdanієmъ tvoi6mъ.

Ўpok0й b9e rabA tvoego2, i3 ўčini2 є3go2 vъ rai2, i3dёže li1cы s™hhъ gDi, i3 prvdnicы sіsюtъ ćkw svэti6la, ўs0pšago rabA tvoego2 ўpok0й, preziraz є3gw2 vs‰ sogrэšє1nіz.

Slava: Trisіstelьnoe є3di1nagw b9estvA, blgočestnw poemъ vopію1щe: s™ъ є3si2 dž§e beznačalьnый, sobeznačalьnый sn7e, i3 b9estvennый dš7e, prosvэti2 nasъ vёroю tebЁ slyžaщihъ, i3 vёčnagw ngnS i3shiti2.

I# nhnэ: Raduйsz čctaz, bGa pl0tію r0ždšaz vo sp7senіe vsёhъ, є4юže r0dъ čelovёčeskій njbrёte sp7senіe, tob0ю da njbrsщemъ raй, bcde čctaz blgoslovennaz.

Ґllilyіa, tri1ždы.

Dіakonъ: Paki i3 paki mi1romъ gDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

E#щE m0limsz nj ўpokoenіi duši2 ўs0pšagw rabA b9іz, i4m>kъ, i3 nj є4že prosti1tisz є3mY vsskomu pregrэšenію, v0lьnomu že i3 nev0lьnomu.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

Ćkw da gDь bGъ ўčini1tъ dyšu є3gw2, i3dёže pravednіi ўpokosюtsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

Mlcti b9іz, crtva nbcnagw, i3 njstavlenіz grэhHvъ є3gw2, ў hrtA bezsmetnagw cRS i3 bGa našegw pr0simъ.

Li1kъ: Podaй gDi.

Dіakonъ: GDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

Sщ7ennikъ glag0letъ mltvu sію2: B9e duhHvъ, i3 vsskіz pl0ti:

Vozglasъ: Ćkw tы2 є3si2 voskrnіe:

I# po vozglasэ poemъ nastosщыz tropari2, glasъ є7:

Pok0й sp7se našъ sъ pravednыmi rabA tvoego2, i3 sego2 vseli2 vo dvorы2 tvo‰, ćkože є4stь pi1sano, preziraz ćkw blgъ pregrэšє1nіz є3gw2, vHlьnaz i3 nevHlьnaz, i3 vs‰ ±že vъ vёdэnіi i3 ne vъ vёdэnіi, člvэkolю1bče.

Slava, konecъ: I# vs‰ ±že vъ vёdэnіi, i3 ne vъ vёdэnіi, člvэkolю1bče.

I# nhnэ, bGor0dičenъ: T dv7ы vozsіsvый mjru hrtE b9e, shnы svёta t0ю pokazavый, pomi1luй nasъ.

Taže pal0mъ n7: Pomi1luй nasъ b9e:

I# kanHnъ, є3gHže kraestr0čіe: Šestyю pripэvaю tšedšemu pёsnь. Feofanovo. Glasъ ѕ7.

Pёsnь a7.

Їrm0sъ: Ćkw po syhu pэšešestvovavъ ї}lь, po bezdnэ stopami. Goni1telz faraHna vi1dz potoplsema bGu pobёdnuю pёsnь poi1mъ, vopіsše.

Vъ nbcnыhъ čert0zэhъ vsegdA d0blіi m§ncы m0lztъ tS hrtE, є3g0že t zemli2 prestavilъ є3si2 vёrnago, vёčnыhъ blgъ poluči1ti spod0bi.

Ўkrašeй vssčєskaz, živ0tnoe smэšennoe, posredЁ mS čelovёka, smirenіz vkypэ i3 veli1čestva, sozdalъ є3si2, tёmže rabA tvoegw2 dyšu sp7se, ўpok0й.

Slava: RaS ži1telz, i3 zemledёlatelz vъ načalэ mS ўčini1lъ є3si2, prestyplьša že tvoю2 zapovэdь i3zgnalъ є3si2. Tёmže rabA tvoegw2 dyšu sp7sE, ўpok0й.

I# nhnэ, bGor0dičenъ: I$že t rebrA sozdavый є4vu prežde našu pramaterь, i3z8 prečctagw tvoegw2 čreva vъ pl0tь njdэvaetsz, є4юže smerti krёpostь, čctaz, razruši2.

Pёsnь g7.

Їrm0sъ: Nёstь s™ъ ćkože tы2 gDi b9e m0й, vozneshй r0gъ vёrnыhъ tvoi1hъ blže, i3 ўtverdi1vый nasъ na kameni i3spovёdanіz tvoegw2.

Zak0nnw postradaša tvoi2 m§ncы žiznodavče, i3 vэncemъ pobёdы ўkrasi1všesz, prilёžnw prestavlьšemusz vёrnomu vёčnoe i3zbavlenіe podaю1tъ.

Nakazavъ pervэe mn0gimi čudesы2 i3 znamenьmi menE zablydšago, naposlёdokъ samago2 sebE i3stoщi1lъ є3si2, ćkw sostradatelь, i3 poiskavъ njbrёlъ i3 sp7slъ є3si2.

Slava: T tekyщihъ nepostostelьnыz tli2, kъ tebЁ prešedšago, vъ selenіihъ vёčnыhъ ži1ti radostnw spod0bi blže, njpravdavъ vёroю že i3 blgodatію.

I# nhnэ, bGor0dičenъ: Nёstь nepor0čna, ćkože tы2 prečctaz bGomati, є3di1na bo t vёka bGa i4stinnago začalA є3si2 vo črevэ, smerti razruši1všago si1lu.

Dіakonъ: Paki i3 paki mi1romъ gDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

E#щE m0limsz nj ўpokoenіi duši2 ўs0pšagw rabA b9іz, i4m>kъ, i3 nj є4že prosti1tisz є3mY vsskomu pregrэšenію, v0lьnomu že i3 nev0lьnomu.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

Ćkw da gDь bGъ ўčini1tъ dyšu є3gw2, i3dёže pravednіi ўpokosюtsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

Mlcti b9іz, crtva nbcnagw, i3 njstavlenіz grэhHvъ є3gw2, ў hrtA bezsmetnagw cRS i3 bGa našegw pr0simъ.

Li1kъ: Podaй gDi.

Dіakonъ: GDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

Sщ7ennikъ glag0letъ mltvu sію2: B9e duhHvъ, i3 vsskіz pl0ti:

Vozglasъ: Ćkw tы2 є3si2 voskrnіe:

Sэdalenъ, glasъ ѕ7:

Voi1stinnu suetA vssčєskaz, žitіe že sёnь, i3 s0nіe: i4bo vsye mztetsz vsskъ zemnor0dnый, ćkože rečE pisanіe: є3gdA mjrъ prіwbrsщemъ. TogdA vo gr0bъ vseli1msz, i3dёže vkypэ carіe i3 ni1щіi. Tёmže hrtE b9e, prestavlьšagosz rabA tvoego2 ўpok0й, ćkw člvэkolю1becъ.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ: Vses™az bcde, vo vremz životA moegw2 ne njstavi menE, čelovёčeskomu predstatelьstvu ne vvёri mS: no samA zastupi2, i3 pomi1luй mS.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Hrt0sъ moS si1la, bGъ i3 gDь, čctnaz cRkovь bGolёpnw poetъ vzыvaющi, t smhsla či1sta nj gDэ prazdnuющi.

Premydrosti b0lьšee kvlsz poznanіe, i3 є4že nj darэhъ, mnogosoveršennыz vLko blgosthni, m§nčєskіz li1ki ѓgGlwvъ sočetalъ є3si2.

Neizrečennыz slavы tvoeS poluči1ti spod0bi kъ tebЁ prestavlьšagosz, i3dёže hrtE veselsщihsz є4stь žili1щe, i3 glasъ či1stagw radovanіz.

Slava: Poю1щa prіimi2 b9estvennuю deržavu tvoю2, є3g0že t zemli2 prіslъ є3si2, čado svёta sego2 sodёlovaz, grэh0vnuю mglY njčiщaz mnogomlctive.

I# nhnэ, bGor0dičenъ: Prіsteliщe prečctoe, hramъ vsenepor0čnый, kovčegъ vses™hй, dv7stvennoe mёsto sщ7enіz, tebE dobr0tu їakwvlю vLka i3zbralъ є4stь.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: B9іimъ svёtomъ tvoi1mъ blže, ќtrenюющihъ ti2 dyšы lюb0vію njzari2, molю1sz, tS vёdэti sl0ve b9ій, i4stinnagw bGa, t mraka grэh0vnagw vzыvaющa.

Ćkw vsepl0dіe sщ7ennoe, i3 ćkw načatokъ čelovёčeskagw є3stestvA, m§ncы, proslavlennomu prinesšesz bGovi, namъ sp7senіe pri1snw hodataйstvuюtъ.

Nbcnagw prebыvanіz, razdasnіz darovanій spod0bi gDi, prežde ўs0pšago vёrnago rabA tvoego2, podaS pregrэšenій i3zbavlenіe.

Slava: I$že є3di1nъ є3stestv0mъ životvorecъ, i4že blgosti voi1stinnu neizslёdimaz puči1na, skončavšagosz, crtvіz tvoegw2 spod0bi щedre, є3di1ne bezsmertne.

I# nhnэ, bGor0dičenъ: Krёpostь i3 pёnіe, i3z8 tebE vLčce mjru roždeйsz, i3 sp7senіe bhvъ pogi1bšыmъ, i4že t ѓdovыhъ vratъ i3zbavlszй, vёroю tebE blžaщыz.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Žiteйskoe m0re vozdvizaemoe zrS napasteй byreю kъ ti1homu pristaniщu tvoemY pritekъ vopію1 ti: vozvedi2 t tli2 živ0tъ m0й mnogomlctive.

Na krtЁ prigvoždaemь, m§ničєskіz li1ki kъ sebЁ sobralъ є3si2, podražaющыz strtь tvoю2 blže. Tёmže m0limsz ti2: kъ tebЁ prestavlьšagosz nhnэ ўpok0й.

Neizrečennoю slavoю tvoeю, є3gdA prіi1deši strašnw sudi1ti mjru vsemY na džblacэhъ, blgovoli2 svёtlw srёsti tebE i3zbavitelю, є3g0že t zemli2 prіslъ є3si2 vёrnago rabA tvoego2.

Slava: I#st0čnikъ ži1zni shй myžestvomъ b9estvennыmъ vLko, njkov†nnaz i3zvodsй, rabA tvoego2 kъ tebЁ vёrnw tšedšago vъ sladosti raйstэй vseli2.

I# nhnэ, bGor0dičenъ: Vъ zemlю vozvrati1homsz, prestyplьše b9ію zapovэdь b9estvennuю, tob0ю že dv7o, na nb7o t zemli2 voznes0homsz, tlю2 smertnuю ttrssše.

Dіakonъ: Paki i3 paki mi1romъ gDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

E#щE m0limsz nj ўpokoenіi duši2 ўs0pšagw rabA b9іz, i4m>kъ, i3 nj є4že prosti1tisz є3mY vsskomu pregrэšenію, v0lьnomu že i3 nev0lьnomu.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

Ćkw da gDь bGъ ўčini1tъ dyšu є3gw2, i3dёže pravednіi ўpokosюtsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

Mlcti b9іz, crtva nbcnagw, i3 njstavlenіz grэhHvъ є3gw2, ў hrtA bezsmetnagw cRS i3 bGa našegw pr0simъ.

Li1kъ: Podaй gDi.

Dіakonъ: GDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

Sщ7ennikъ glag0letъ mltvu sію2: B9e duhHvъ, i3 vsskіz pl0ti:

Vozglasъ: Ćkw tы2 є3si2 voskrnіe:

Kondakъ, glasъ i7:

So s™hmi ўpok0й hrtE, dyšu rabA tvoegw2, i3dёže nёstь bolёznь, ni pečalь, ni vozdыhanіe, no ži1znь bezkonečnaz.

Jkosъ: Samъ є3di1nъ є3si2 bezsmertnый, sotvori1vый i3 sozdavый čelovёka, zemnji ќbw t zemli2 sozdahomsz, i3 vъ zemlю tyюžde p0йdemъ, ćkože povelёlъ є3si2 sozdavый mS i3 rekjй mi2: ćkw zemlS є3si2 i3 vъ zemlю ti1deši, ѓmože vsi2 čelovёcы p0йdemъ, nadgr0bnoe rыdanіe tvorsщe pёsnь: ґllilyіa.

I# paki: So s™hmi ўpok0й hrtE, dyšu rabA tvoegw2, i3dёže nёstь bolёznь, ni pečalь, ni vozdыhanіe, no ži1znь bezkonečnaz.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Rosodatelьnu ќbw peщь sodёla ѓgGlъ prpdbnыmъ ntrokHmъ, haldє1i že njpalsющee velёnіe b9іe, muči1telz ўvэщA vopi1ti: blgoslovenъ є3si2 b9e ntє1cъ našihъ.

I#zbavlьšіisz tvoeю kr0vію m§ncы pervagw prestuplenіz, njkropi1všesz že svoeю kr0vію, prowbrazyюtъ ćvэ tvoE zakolenіe: blgoslovenъ є3si2 b9e ntє1cъ našihъ.

Svirёpэющuю smertь ўmertvi1lъ є3si2 sl0ve živonačalьnэйšій, vъ vёrэ že ўs0pšago prіimi2 nhnэ vospэvaющago, i3 glag0lющago: hrtE, blgoslovenъ є3si2 b9e ntє1cъ našihъ.

Slava: Vowduši1vый mS čelovёka vdohnovenіemъ b9estvennыmъ bGonačalьnэйšій vLko, prestavlennago crtvіz tvoegw2 spod0bi, pёti tebE sp7se: blgoslovenъ є3si2 b9e ntє1cъ našihъ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ: Prevhšši vsskіz tvari prenepor0čnaz bыlA є3si2, začenši bGa, sokruši1všago smє1rtnaz vratA, i3 verєi2 steršago: tёmže tS čctaz pэsnosl0vimъ vёrnіi, ćkw bGom™rь.

Pёsnь i7.

Їrm0sъ: I#z8 plamene prpdbnыmъ r0su i3stoči1lъ є3si2. I# pravednagw žertvu vod0ю popali1lъ є3si2: vs‰ bo tvori1ši hrtE, t0kmw є4že hotёti, tS prevozn0simъ vo vs‰ vёki.

Krёpkw p0dvigi pokazavše, pobёdы vэncemъ ўkrasi1stesz m§ncы hrtHvы strtoterpcы, zovyщe: tS prevozn0simъ hrtE vo vёki.

Sщ7ennэ žitіE njstavlьšыz vBrnыz, i3 kъ tebЁ vLcэ prešedšыz prіimi2, kr0tcэ ўpokoevaz, ćkw blgoutr0benъ, tS prevoznossщыz vo vs‰ vёki.

Slava: Nhnэ vъ zemli2 kr0tkihъ vs‰ vodvorstisz prežde ўs0pšыz, sp7se, blgoizv0li, vёroю ćže vъ tS njpravdavъ i3 blgodatію, tS prevoznossщыz vo vs‰ vёki.

I# nhnэ, bGor0dičenъ: Vsi1 tz blži1mъ vseblžennaz, r0ždšuю sl0va voi1stinnu syщago blžennago, pl0tь nasъ radi bhvšago: є3g0že prevozn0simъ vo vs‰ vёki.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: BGa čelovёkwmъ nevozm0žno vi1dэti, na negHže ne smёюtъ či1ni ѓgGlьstіi vzirati: tob0ю že vsečctaz, kvi1sz čelovёkwmъ sl0vo voploщenno, є3g0že veličaющe, sъ nbcnыmi v0i, tS ўblžaemъ.

Nadežda m§nkwvъ li1ki ўkrэpi2, i3 kъ tvoeй lюbvi2 raspalennэ vperi2, byduщihъ si6mъ predvowbrazi1vši nepokolebi1mый voi1stinnu pok0й: є3myže prestavlьšagosz blže vёrnago spod0bi poluči1ti.

Svёtlagw i3 b9estvennagw poluči1ti sіsnіz tvoegw2 hrtE, vёroю prestavlьšagosz blgovoli2 vъ nёdrэhъ ґvraamovыhъ ўpokoenіe, ćkw є3di1nъ mlctivъ semY daruzй, i3 vёčnagw spodoblszй blženstva.

Slava: Shй є3stestv0mъ blgъ i3 blgoutr0benъ, i3 voli1telь mlcti, i3 blgoutr0bіz bezdna: є3g0že t mёsta segw2 njѕloblenіz i3 sёni smertnыz sp7se prestavilъ є3si2, i3dёže sіsetъ tv0й svёtъ, sego2 ўčini2.

I# nhnэ, bGor0dičenъ: Sёnь s™yю čctaz razumёemъ, i3 kovčegъ, i3 skrižalь tS zak0na i3 blgodati: tob0ю bo njstavlenіe darovasz, njpravd†nnыmъ kr0vію voploщennagw i3z8 tvoegw2 čreva, vsenepor0čnaz.

Dіakonъ: Paki i3 paki mi1romъ gDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

E#щE m0limsz nj ўpokoenіi duši2 ўs0pšagw rabA b9іz, i4m>kъ, i3 nj є4že prosti1tisz є3mY vsskomu pregrэšenію, v0lьnomu že i3 nev0lьnomu.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

Ćkw da gDь bGъ ўčini1tъ dyšu є3gw2, i3dёže pravednіi ўpokosюtsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

Mlcti b9іz, crtva nbcnagw, i3 njstavlenіz grэhHvъ є3gw2, ў hrtA bezsmetnagw cRS i3 bGa našegw pr0simъ.

Li1kъ: Podaй gDi.

Dіakonъ: GDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

Sщ7ennikъ glag0letъ mltvu sію2: B9e duhHvъ, i3 vsskіz pl0ti:

Vozglasъ: Ćkw tы2 є3si2 voskrnіe:

Načinaemъ samoglasnы їwanna monaha.

Glasъ a7: Kaz žiteйskaz sladostь prebыvaetъ pečali nepričastna; kaz li slava stoi1tъ na zemli2 neprel0žna; vs‰ sёni nemwщnёйša, vs‰ s0nій prelє1stnэйša: є3di1nэmъ mgnovenіemъ, i3 vs‰ sі‰ smertь prіemletъ. No vo svёtэ hrtE licA tvoegw2, i3 vъ naslaždenіi tvoeS krasotы2, є3g0že i3zbralъ є3si2, ўpok0й, ćkw člvэkolю1becъ.

Glasъ v7: Ўvы2 mnЁ, kkovhй p0dvigъ i4matь dušA razlučaющisz t tэlesE! Ўvы2, togdA koli1kw slezi1tъ, i3 nёstь pomi1luzй ю5! Ko ѓgGlwmъ džči vozvodsщi, bezdёlьnw m0litsz: kъ čelovёkwmъ rycэ prostiraющi, ne i4matь pomogaющagw. Tёmže vozlю1blennіi moi2 bratіe, pomhslivše našu kratkuю ži1znь, prestavlennomu ўpokoenіz t hrtA pr0simъ, i3 dušamъ našыmъ velію mlctь.

Glasъ g7: Vs‰ suetA čelovёčeskaz, є3li6ka ne prebыvaetъ po smerti: ne prebыvaetъ bogatstvo, ni sšestvuetъ slava: prišedšeй bo smerti, sі‰ vs‰ potrebi1šasz. Tёmže hrtY bezsmertnomu vozopіi1mъ: prestavlennago t nasъ ўpok0й, i3dёže vsёhъ є4stь veselsщihsz žili1щe.

Glasъ d7: Gdё є3stь mіrsk0e pristrastіe; gdё є3stь privremennыhъ mečtanіe; gdё є3stь zlato i3 srebro2; gdё є3stь rabHvъ mn0žestvo i3 molvA; vs‰ perstь, vs‰ pepelъ, vs‰ sёnь. No prіidi1te vozopіi1mъ bezsmertnomu cRю2: gDi vёčnыhъ tvoi1hъ bl†gъ spod0bi prestavlьšagosz t nasъ, ўpokosz є3go2 vъ nestarёющemsz blženstvэ tvoemъ.

Glasъ є7: Pomznyhъ prbr0ka vopію1щa: ѓzъ є4smь zemlS i3 pepelъ. I# paki razsmotri1hъ vo grobёhъ, i3 vi1dэhъ kHsti njbnaženы, i3 rёhъ: u5bo kto2 є4stь carь, i3li2 v0inъ, i3li2 bogatъ, i3li2 ўb0gъ, i3li2 pravednikъ, i3li2 grёšnikъ; no ўpok0й gDi, sъ pravednыmi rabA tvoego2.

Glasъ ѕ7: Načatokъ mnЁ i3 sostavъ ziždi1telьnoe tvoE bhstь povelёnіe: voshotёvъ bo t nevi1dimagw že i3 vi1dimagw ži1va mS sostaviti є3stestvA. T zemli2 tёlo moE sozdalъ є3si2, dalъ že mi2 є3si2 dyšu b9estvennыmъ tvoi1mъ i3 životvorsщimъ vdohnovenіemъ. Tёmže hrtE rabA tvoego2 vo stranЁ živyщihъ, i3 vъ selenіihъ pravednыhъ ўpok0й.

Glasъ z7: Po w4brazu tvoemY i3 po pod0bію sozdavый vъ načalэ čelovёka, vъ rai2 postavilъ є3si2 vladёti tvoi1mi tvarьmi: zavistію že dіavoleю prelьsti1vsz, snёdi pričasti1sz, zapovэdeй tvoi1hъ prestypnikъ bhvъ. Tёmže paki vъ zemlю, t nesže vzstъ bhstь, njsudi1lъ є3si2 vozvrati1tisz gDi, i3 i3sprosi1ti ўpokoenіe.

Glasъ i7: Plaču i3 rыdaю, є3gdA pomыšlsю smertь, i3 vi1ždu vo grobёhъ ležaщuю, po w4brazu b9ію sozdannuю našu krasotY, bez8wbraznu, bezslavnu, ne i3myщuю vi1da. Q čudesE! Čto2 sіE є4že nj nasъ bhstь tainstvo; kakw predahomsz tlёnію; kakw soprzg0homsz smerti; voi1stinnu bGa povelёnіemъ. Ćkože pi1sano є4stь, podaю1щagw prestavlьšemusz ўpokoenіe.

Blžє1nna, glasъ ѕ7.

Vo crtvіi tvoemъ pomzni2 nasъ, gDi, є3gdA prіi1deši vo crtvіi tvoemъ.

Blženi ni1щіi d¦omъ, ćkw tёhъ є4stь crtvo nbcnoe.

Blženi plačuщіi, ćkw tji ўtёšatsz.

Blženi kr0tcыi, ćkw tji naslёdztъ zemlю.

Blženi ѓlčuщіi, i3 žažduщіi pravdы, ćkw tji nashtztsz.

Blženi mlctivіi, ćkw tji pomi1lovani bydutъ.

Razb0йnika raS hrtE ži1telz, na krtЁ tebЁ vozopi1vša, pomzni1 mz, predsodёzlъ є3si2 pokasnіemъ є3gw2, i3 menE spod0bi nedost0йnago.

Blženi či1stіi serdcemъ, ćkw tji bGa ќzrztъ.

Život0mъ gDstvuzй i3 smertію, vo dv0rэhъ s™hhъ ўpok0й, є3g0že prіslъ є3si2 t privremennыhъ: i3 pomzni1 mz, є3gdA prіi1deši vo crtvіi tvoemъ.

Blženi mirotv0rcы, ćkw tji shnove b9іi narekytsz.

Dušami vladhčestvuzй i3 tэlesami, є3g0že vъ rucЁ dыhanіe naše, njskorblsemыhъ ўtэšenіe, ўpok0й vo stranЁ pravednыhъ, є3g0že prestavilъ є3si2 rabA tvoego2.

Blženi i3zgnani pravdы radi, ćkw tёhъ є4stь crtvo nbcnoe.

Hrt0sъ tS ўpok0itъ vo stranЁ živyщihъ, i3 vratA r†йskaz da tverzetъ ti2, i3 crtvіz pokažetъ ži1telz, i3 njstavlenіe tebЁ dastъ, nj ni1hže sogrэši1lъ є3si2 vъ žitіi2, hrtolю1bče.

Blženi є3stE, є3gdA pon0sztъ vamъ, i3 i3zženytъ, i3 rekytъ vsskъ ѕ0lъ glag0lъ, na vы2 lžyщe menE radi.

I#zhdemъ i3 ќzrimъ vo grobёhъ, ćkw nagi kHsti čelovBkъ, červeй snёdь, i3 smradъ, i3 poznaemъ čto2 bogatstvo, dobr0ta, krёpostь, blgolёpіe;

Raduйtesz i3 veseli1tesz, ćkw mzdA vaša mn0ga na nb7sёhъ.

Ўslhšimъ, čto2 zovetъ vsederži1telь: ўvы2 i4щuщыmъ zrёti strašnый denь gDenь! Seй bo є4stь tьmA: ngnemъ bo i3skušaюtsz vssčєskaz.

Slava: Beznačalьnыmъ i3 roždenіemъ že i3 proishoždenіemъ, nc7Y poklansюsz rodi1všemu, sn7a slavlю roždennago, poю2 soprosіsvšago nc7y že i3 sn7u, d¦a s™ago.

I# nhnэ, bGor0dičenъ: Kakw t soscY tvoє1ю mleko2 t0čiši dv7o, kakw pitaeši pitatelz tvari; ćkože vёstь, i3stoči1vый v0du t kamene, ži6lы vHdnыz žažduщыmъ lю1demъ, ćkože pisasz.

Posemъ dіakonъ glag0letъ: V0nmemъ.

Sщ7ennikъ: Mi1rъ vsBmъ.

Čtecъ: I# dyhovi tvoemY.

Dіakonъ: Premydrostь.

Li1kъ poetъ prokjmenъ, glasъ ѕ7:

Blženъ pytь, v0nьže i4deši dnesь dušE, ćkw ўgot0vasz tebЁ mёsto ўpokoenіz.

Stjhъ: Kъ tebЁ gDi vozzovY:

Dіakonъ: Premydrostь.

Čtecъ: Kъ solynznwmъ poslanіz s™ago ґpcla pavla čtenіe.

Dіakonъ: V0nmemъ.

Ґp0stolъ kъ solynznwmъ, začalo ©o.

Bratіe, ne hoщY vasъ ne vёdэti nj ўmeršihъ, da ne skorbitE, ćkože i3 pr0čіi ne i3myщіi ўpovanіz. Ѓщe bo vёruemъ, ćkw ї}sъ ќmre i3 voskRse, takw i3 bGъ ўmeršыz nj ї}sэ, privedetъ sъ ni1mъ. Sіe bo vamъ glag0lemъ sl0vomъ gDnimъ, ćkw mы2 živyщіi njstavšіi vъ prišestvіe gDne, ne i4mamы predvari1ti ўmeršihъ. Ćkw samъ gDь vъ povelёnіi vo glasэ ґrhagGlovэ, i3 vъ trubЁ b9іi sni1detъ sъ nb7sE, i3 mertvіi nj hrtЁ voskrnutъ pervэe. Pot0mъ že mы2 živyщіi njstavšіi, kypnw sъ ni1mi voshiщeni bydemъ na džblacэhъ, vъ srёtenіe gDne na vozdysэ, i3 takw vsegdA sъ gDemъ bydemъ.

Sщ7ennikъ: Mi1rъ ti2.

Čtecъ: I# dyhovi tvoemY.

Ґllilyіa, glasъ ѕ7

Blženъ, є3g0že i3zbralъ i3 prіslъ є3si2, gDi.

Dіakonъ: Premydrostь, pr0sti ўslhšimъ s™agw є3đlіa.

Sщ7ennikъ: Mi1rъ vsBmъ.

Li1kъ: I# dyhovi tvoemY.

Sщ7ennikъ: T їwanna s™agw є3đlіa čtenіe.

Li1kъ: Sla1va tebЁ, gDi, slava tebЁ.

Dіakonъ: V0nmemъ.

E#đlіe t їwanna, začalo ѕ7i.

RečE gDь ko prišedšыmъ kъ nemY їudeєmъ: ґmi1nь ґmi1nь glag0lю vamъ, ćkw slyšazй slovesE moegw2 i3 vёruzй poslavšemu mS, i4matь živ0tъ vёčnый, i3 na sydъ ne prіi1detъ: no preйdetъ t smerti vъ živ0tъ. Ґmi1nь ґmi1nь glag0lю vamъ: ćkw grzdetъ časъ, i3 nhnэ є4stь, є3gdA mertvіi ўslhšatъ glasъ sn7a b9іz, i3 ўslhšavše njživytъ. Ćkože bo nc7ъ i4matь živ0tъ vъ sebЁ, takw dastъ i3 sn7ovi živ0tъ i3mёti vъ sebЁ: I# džblastь dastъ є3mY i3 sydъ tvori1ti, ćkw sn7ъ čelovёčь є4stь, ne divi1tesz semY. Ćkw grzdetъ časъ v0nьže vsi2 syщіi vo grobёhъ ўslhšatъ glasъ sn7a b9іz: I# i3zhdutъ sotv0ršіi blg†z vъ voskRšenіe životA, ґ sotv0ršіi ѕl†z vъ voskRšenіe sudA. Ne mogY ѓzъ nj sebЁ tvori1ti ničesHže. Ćkože slhšu, suždY: i3 sydъ m0й pravedenъ є4stь: ćkw ne i3щY v0li moeS, no v0li poslavšagw mS nc7A.

Li1kъ: Sla1va tebЁ, gDi, slava tebЁ.

Dіakonъ: Pomi1luй nasъ b9e, po veli1cэй mlcti tvoeй, m0limъ ti sz ўslhši i3 pomi1luй.

Li1kъ: GDi pomi1luй, tri1ždы.

E#щE m0limsz nj ўpokoenіi duši2 ўs0pšagw rabA b9іz, i4m>kъ, i3 nj є4že prosti1tisz є3mY vsskomu pregrэšenію, v0lьnomu že i3 nev0lьnomu.

Li1kъ: GDi pomi1luй, tri1ždы.

Ćkw da gDь bGъ ўčini1tъ dyšu є3gw2, i3dёže pravednіi ўpokosюtsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй, tri1ždы.

Mlcti b9іz, crtva nbcnagw, i3 njstavlenіz grэhHvъ є3gw2, ў hrtA bezsmertnagw cRS i3 bGa našegw pr0simъ.

Li1kъ: Podaй gDi.

Dіakonъ: GDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

I# po i3spolnenіi segw2 glag0letъ pervый t sщ7ennikwvъ, i3li2 ґrhіereй priluči1vsz, mltvu veleglasnw, prišedъ bliz8 ўmeršagw:

B9e duhHvъ, i3 vsskіz pl0ti, smertь popravый i3 dіavola ўprazdni1vый, i3 živ0tъ mjru tvoemY darovavый: samъ gDi, ўpok0й dyšu ўs0pšagw rabA tvoegw2, i4m>kъ, vъ mёstэ svёtlэ, vъ mёstэ ѕlačnэ, vъ mёstэ pok0йnэ: tnю1duže tbэžE bolёznь, pečalь i3 vozdыhanіe. Vsskoe sogrэšenіe, sodёznnoe i4mъ sl0vomъ, i3li2 dёlomъ, i3li2 pomыšlenіemъ, ćkw blgjй člvэkolю1becъ bGъ prosti2, ćkw nёstь čelovёkъ, i4že ži1vъ bydetъ, i3 ne sogrэši1tъ: th bo є3di1nъ kromЁ grэhA, pravda tvoS pravda vo vёki, i3 sl0vo tvoE i4stina.

Vozglasъ: Ćkw tы2 є3si2 voskrnіe i3 živ0tъ, i3 pok0й ўs0pšagw rabA tvoegw2, i4m>kъ, hrtE b9e našъ, i3 tebЁ slavu vozsыlaemъ, so beznačalьnыmъ tvoi1mъ nc7emъ, i3 sъ pres™hmъ, i3 blgi1mъ, i3 životvorsщimъ tvoi1mъ d¦omъ, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ.

Li1kъ: Ґmi1nь.

Takožde i3 nastosщіi sщ7ennicы vsi2.

Vёdomo že bydi, ćkw glag0lemu koemyždo prošenію t dіakona, vo є3li1kw glag0letsz prošenіe t negw2, glag0letъ vыšerečennuю mltvu kjйždo sщ7ennikъ, po či1nu svoemY taйnw bliz8 ўmeršagw, i3 vozglašaetъ:

Ćkw tы2 є3si2 voskrnіe:

Nhnэ že t pervagw sщ7ennika, i3li2 ґrhіerea, glag0letsz veleglasnw mltva:

B9e duhHvъ: ćkože vhše rečesz.

Po vozglasэ že bыvaetъ cэlovanіe.

I# poemъ nastosщыz stіhi6rы podHbnы.

E#gdA t dreva:

Glasъ v7:

Prіidi1te, poslёdnee cэlovanіe dadi1mъ bratіe ўmeršemu, blgodarsщe bGa: seй bo njskudЁ t sr0dstva svoegw2, i3 ko gr0bu tщi1tsz ne ktomY pekjйsz nj syetnыhъ, i3 nj mnogostrastnoй pl0ti. GdЁ nhnэ srHdnicы že i3 dryzi; sE razlučaemsz. E#g0že ўpok0iti, gDu pom0limsz.

K0e razlučenіe, q bratіe! Kjй plačь; k0e rыdanіe vъ nastosщemъ časЁ; prіidi1te ќbw cэlyйte bhvšago vmalэ sъ nami: predaetsz bo gr0bu. Kamenemъ pokrыvaetsz, vo tьmY vselsetsz, sъ mertvыmi pogrebaetsz, i3 vsёhъ sr0dnikwvъ i3 drugHvъ nhnэ razlučaetsz: є3g0že ўpok0iti, gDu pom0limsz.

Nhnэ žiteйskoe lukavoe razrušaetsz toržestvo2 suetы2: d¦ъ bo njskudЁ t selenіz, brenіe njčerni1sz, sosydъ razdrasz, bezglasenъ, nečystvenъ, mertvenъ, nedvi1žimь. E#g0že posыlaющe gr0bu, gDu pom0limsz, dati semY vo vёki ўpokoenіe.

Kk0vъ živ0tъ našъ є4stь; cvёtъ, i3 dhmъ, i3 rosA ќtrennzz voi1stinnu. Prіidi1te ќbw, ќzrimъ na grobёhъ ćsnw, gdЁ dobr0ta tэlesnaz; gdЁ ю4nostь; gdЁ sytь nčesA, i3 zrakъ plotskjй: vs‰ ўvzd0ša ćkw travA, vs‰ potrebi1šasz. Prіidi1te ko hrtY pripademъ so slezami.

Velій plačь i3 rыdanіe, velіe vozdыhanіe, i3 nyžda, razlučenіe duši2, ѓdъ i3 pogi1belь, privremennый živ0tъ, sёnь nepostosnnaz, s0nъ prelestnый: bezvremennomečtanenъ trydъ žitіS zemnagw. Daleče tbэži1mъ mіrskagw vsskagw grэhA, da nebє1snaz naslёdimъ.

Vi1dzщe predležaщa mertva, w4brazъ vosprіi1memъ vsi2 konečnagw časA: seй bo th0ditъ ćkw dhmъ t zemli2, ćkw cvёtъ tcvэtE, ćkw travA posэčesz, vretiщemъ povivaemь, zemleю pokrыvaemь. E#g0že nevi1dima njstavivše, hrtY pom0limsz, dati semY vo vёki ўpokoenіe.

Prіidi1te vnycы ґdamwvы, ўvi1dimъ na zemli2 poveržennago, po w4brazu našemu vsE blgolёpіe tlagaющa, razrušena vo gr0bэ gn0emъ, červьmi2, tьm0ю i3ždivaema, zemleю pokrыvaema. E#g0že nevi1dima njstavlьše, hrtY pom0limsz, dati vo vёki semY ўpokoenіe.

E#gdA dušA t tёla i4matь nyždeю voshi1titisz strašnыmi ѓgGlы, vsёhъ zabыvaetъ sr0dnikwvъ i3 znaemыhъ, i3 pečetsz nj byduщihъ sudi1liщeй stosnіi, ±že suetы2, i3 mnogotrydnыz pl0ti razrэšenіi: togdA sudію2 molsщe, vsi2 pom0limsz, da prosti1tъ gDь, ±že sodёla.

Prіidi1te bratіe, vo gr0bэ ќzrimъ pepelъ i3 perstь, i3z8 nesže sozdahomsz. Kamw nhnэ i4demъ; čt0 že bhhomъ, kjй ўb0gъ i3li2 bogatъ; i3li2 kjй vLka; kjй že svob0dь; i3 ne vsi1 li pepelъ; dobr0ta licA sogni2, i3 ю4nosti vesь cvёtъ ўvzdi2 smertь.

Voi1stinnu suetA i3 tlёnіe, vs‰ žitє1йskaz, vi1dы, i3 bezsl†vnaz: vsi1 bo i3sčezaemъ, vsi2 ќmremъ, carіe že i3 knszi, sudіi6 i3 nasi1lьnicы, bogatіi i3 ўb0zіi, i3 vsE є3stestvo2 čelovёčeskoe: nhnэ bo, i5že i3nogdA vъ žitіi2, vo gr0bы vergaюtsz, i5hže da ўpok0itъ gDь, pom0limsz.

Vsi2 tэlesnіi nhnэ nrganы prazdni zrstsz, i5že prežde mala dvi1žimi bshu, vsi2 nedэйstvi1telьni, mertvi, nečyvstvenni: džči bo zaid0ša, svzzastэsz n0zэ, rycэ bezm0lvstvuetэ, i3 slyhъ sъ ni1mi: ljzhkъ molčanіemъ zaklюči1sz, gr0bu predaetsz. Voi1stinnu suetA vs‰ čelovёčєskaz.

Sp7saй nadёющыzsz na tS, m™i nezahodi1magw slnca bGorodi1telьnice: ўmoli2 mltvami tvoi1mi preblgago bGa, ўpok0iti, m0limsz, nhnэ prestavlьšagosz, i3dёže ўpokoevaюtsz prvdnыhъ dysi: b9estvennыhъ bl†gъ naslёdnika pokaži2, vo dv0rэhъ prvdnыhъ, vъ pamztь, vsenepor0čnaz, vёčnuю.

Slava, glasъ ѕ7:

Zrsщe mS bezglasna, i3 bezdыhanna predležaщa, vosplačite nj mnЁ bratіe i3 dryzi, srHdnicы i3 znaemіi: včerašnій bo denь besёdovahъ sъ vami, i3 vnezapu naйde na mS strašnый časъ smertnый: no prіidi1te vsi2 lю1bzщіi mS, i3 cэlyйte mS poslёdnimъ cэlovanіemъ: ne ktomy bo sъ vami pohoždY, i3li2 sobesёduю pr0čee. Kъ sudіi1 bo thoždY, i3dёže nёstь liceprіstіz: rabъ bo i3 vladhka vkypэ predstostъ, carь i3 v0inъ, bogatый i3 ўb0gій vъ ravnэmъ dost0instvэ: kjйždo bo t svoi1hъ dёlъ, i3li2 proslavitsz, i3li2 postыdi1tsz. No prošY vsёhъ i3 molю2, neprestannw nj mnЁ moli1tesz hrtY bGu, da ne nizvedenъ bydu po grэhHmъ moi6mъ, na mёsto mučenіz: no da včini1tъ mS, i3dёže svёtъ živ0tnый.

I# nhnэ, bGor0dičenъ, glasъ t0йže:

Mltvami r0ždšіz tS hrtE, i3 p®teči tvoegw2, ґpclwvъ, prbr0kwvъ, їerarhwvъ, prpdbnыhъ, i3 prvdnыhъ, i3 vsёhъ s™hhъ, ўs0pšago rabA tvoego2 ўpok0й.

Taže, Tris™0e. Pres™az trbce: §e našъ:

Sщ7ennikъ: Ćkw tvoE є4stь crtvo:

Taže, So dyhi pravednыhъ: I# pr0čee.

Pomi1luй nasъ b9e, po veli1cэй mlcti tvoeй, m0limъ ti sz, ўslhši i3 pomi1luй.

Li1kъ: GDi pomi1luй, tri1ždы.

E#щE m0limsz nj ўpokoenіi duši2 ўs0pšagw rabA b9іz, i4m>kъ, i3 nj є4že prosti1tisz є3mY vsskomu pregrэšenію, v0lьnomu že i3 nev0lьnomu.

Li1kъ: GDi pomi1luй, tri1ždы.

Ćkw da gDь bGъ ўčini1tъ dyšu є3gw2, i3dёže prvdnіi ўpokosюtsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй, tri1ždы.

Mlcti b9іz, crtva nbcnagw i3 njstavlenіz grэhHvъ є3gw2, ў hrtA bezsmertnagw cRS i3 bGa našegw pr0simъ.

Li1kъ: Podaй gDi.

Po vozglasэ že, Slava, i3 nhnэ:

I# tpystъ: VoskRshй i3z8 mertvыhъ, hrt0sъ i4stinnый bGъ našъ, mltvami prečctыz svoeS m™re, s™hhъ slavnыhъ i3 vsehvalьnыhъ ґpclъ, prpdbnыhъ i3 bGon0snыhъ ntє1cъ našihъ, i3 vsёhъ s™hhъ, dyšu t nasъ prestavlьšagwsz rabA svoegw2, i4m>kъ, vъ selenіihъ prvdnыhъ ўčini1tъ, vъ nёdrэhъ ґvraama ўpok0itъ, i3 sъ prvdnыmi sopričtetъ, i3 nasъ pomi1luetъ, ćkw blgъ i3 člvэkolю1becъ. Ґmi1nь.

Ґrhіereй že i3li2 načalьstvuzй їereй samъ glag0letъ tri1ždы sіE:

Vёčnaz tvoS pamztь, dostoblženne i3 prisnopamztne brate našъ. Tri1ždы.

Taže pэvcы2 poю1tъ tri1ždы:

Vёčnaz pamztь.

Ѓbіe že ґrhіereй, ѓщe priklюči1tsz tamw bhti, i3li2 їereй čtetъ mltvu proщalьnuю veleglasnw:

GDь ї}sъ hrt0sъ bGъ našъ, i4že b9estvєnnaz zapwvэdi s™ы6mъ svoi6mъ ў§nkHmъ i3 ґpclwmъ davый, vo є4že vzzati i3 rэši1ti padšihъ grэhi2, i3 t džnыhъ paki mы2 prіemše vinы6 t0йže tvori1ti: da prosti1tъ tebE, čado d¦0vnoe, ѓщe čto2 sodёlalъ є3si2 vъ nhnэšnэmъ vёcэ v0lьnoe i3li2 nev0lьnoe, nhnэ i5. Pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ, ґmi1nь.

I# takw vzemše m0щi th0dimъ ko gr0bu poslёduющыmъ vsBmъ lю1demъ, pred8idyщыmъ že sщ7ennikwmъ, i3 poю1щыmъ:

S™hй b9e: Pres™az trbce: §e našъ: I# prHčaz.

I# polagaюtsz m0щi vo gr0bъ: ґrhіereй že, i3li2 sщ7ennikъ, vzemъ perstь lopatoю, krestovi1dnw meщetъ verhY moщeй, glag0lz:

GDnz zemlS, i3 i3spolnenіe є3S vselennaz, i3 vsi2 živyщіi na neй.

I# posemъ nalivaetъ verhY є3leй t kandi1la, i3li2 shplюtъ pepelъ t kadi1lьnicы, i3 takw pokrыvaюtъ ćkw nbhčnw gr0bъ, priglag0lєmыmъ troparє1mъ:

So dyhi pravednыhъ: i3 pr0čыmъ vsBmъ.

I# tpystъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.