NASLOVNA » Crkvene knjige za posebno bogosluženje » Trebnik

Trebnik

Poslёdovanіe nj dvobračnomъ

Sщ7ennikъ načinaetъ: Blgoslovenъ bGъ našъ: Tris™0e. Pres™az trbce: I# po DŽ§e našъ: Ćkw tvoE є4stь crtvo:

Taže troparь dnevnый.

Taže, є3ktenіA:

Dіakonъ: Mi1romъ gDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

NJ svhšnэmъ mi1rэ, i3 spasenіi dyšъ našihъ, gDu pom0limsz.

NJ mi1rэ vsegw2 mjra, blgostosnіi s™hhъ b9іihъ cRkveй, i3 soedinenіi vsёhъ, gDu pom0limsz.

NJ s™ёmъ hramэ semъ, i3 sъ vёroю, blgogovёnіemъ i3 strahomъ b9іimъ vhodsщihъ v0nь, gDu pom0limsz.

NJ veli1kom gospodi1ne i o3tce2 na1šemъ st7э1йšemъ patrіa1rsэ i4m>kъ, i3 nj gospodi1ne na1šemъ vыsokoprewsvzщe1nnэйšemъ mitropoljtэ i4m>kъ, čestnёmъ presvĐterstvэ, vo hrtЁ dіakonstvэ, nj vsemъ pri1čtэ i3 lю1dehъ, gDu pom0limsz.

NJ bogohrani1mэй stranэ2 na1šeй, vlaste1hъ i3 vo1instvэ є3z2, gDu pom0limsz.

NJ rabёhъ b9іihъ, i4m>kъ i3 i4m>kъ, i3 є4že nj bz7э pokr0vэ, i3 soži1tіi i4hъ, gDu pom0limsz.

NJ є4že spoži1ti i4mъ d0brэ vo є3dinomhslіi gDu pom0limsz.

Zastupi2, spasi2, pomi1luй i3 sohrani2 nasъ b9e, tvoeю blgodatію.

Pres™yю, prečctuю, preblgoslovennuю, slavnuю vLčcu našu bcdu i3 prisnodv7u mRjю so vsёmi s™hmi pomznyvše, sami sebE, i3 drugъ dryga, i3 vesь živ0tъ našъ hrtY bGu predadi1mъ.

Li1kъ: TebЁ gDi.

Vozglašenіe: Ćkw podobaetъ tebЁ vsskaz slava, čestь, i3 poklonenіe, nc7Y, i3 sn7u, i3 s™0mu d¦u, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ.

Taže: GDu pom0limsz.

Sщ7ennikъ mltvu:

B9e vёčnый, razsto‰щazsz sobravый vъ soedinenіe, i3 soю1zъ lюbvE položi1vый i4ma nerazruši1mый: blgoslovi1vый їsaaka i3 revekku, i3 naslёdniki | tvoegw2 njbэtovanіz pokazavый: samъ blgoslovi2 i3 rabы6 tvo‰ sі‰, i4m>kъ i3 i4m>kъ, nastavlsz i5hъ na vsskoe dёlo blg0e.

Ćkw mlctivый i3 člvэkolю1becъ bGъ є3si2, i3 tebЁ slavu vozsыlaemъ, nc7Y, i3 sn7u, i3 s™0mu d¦u, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ.

Li1kъ: Ґmi1nь.

Sщ7ennikъ: Mi1rъ vsBmъ.

Li1kъ: I# dyhovi tvoemY.

Dіakonъ: Glavы6 vašz gDevi prikloni1te.

Li1kъ: TebЁ gDi.

Sщ7ennikъ mltvu:

GDi b9e našъ, t kzы6kъ pred8wbruči1vый cRkovь, dёvu či1stu, blgoslovi2 njbručenіe sіE, i3 soedini2, i3 sohrani2 rabы6 tvo‰ sі‰ vъ mi1rэ i3 є3dinomhslіi.

Tebё bo podobaetъ vsskaz slava, čestь i3 poklonenіe, nc7Y, i3 sn7u, i3 s™0mu d¦u, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ.

Li1kъ: Ґmi1nь.

Taže vzemъ sщ7ennikъ perstni, daetъ pervэe myžu zlathй, ženё že srebrznый, i3 glag0letъ myžu:

NJbručaetsz rabъ b9ій, i4m>kъ, rabЁ b9іeй i4m>kъ, vo i4mz nc7A, i3 sn7a, i3 s™agw d¦a, ґmi1nь.

Pod0bnэ i3 ženЁ glag0letъ:

NJbručaetsz rabA b9іz, i4m>kъ, rabY b9ію, i4m>kъ, vo i4mz nc7A, i3 sn7a, i3 s™agw d¦a, ґmi1nь.

I# tvori1tъ krtъ perstnemъ na glavahъ i4hъ, i3 nalagaetъ | na dєsnhz perstы. Taže i3zmэnsetъ perstni novonevёstnыhъ vosprіemnikъ.

Posemъ dіakonъ: GDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

Sщ7ennikъ mltvu:

VLko gDi b9e našъ, vsёhъ щadsй, nj vsёhъ promыšlszй, t†йnaz vёdый čelovёčєskaz, i3 vsёhъ vёdэnіe i3mёzй, njči1sti grэhi2 našz, i3 bezzak0nіe prosti2 tvoi1hъ rabHvъ, prizыvazй | vъ pokasnіe, podaS i5mъ proщenіe pregrэšenій, grэhHvъ njčiщenіe, proщenіe bezzak0nій v0lьnыhъ že i3 nev0lьnыhъ, vёdый nemoщn0e čelovёčeskagw є3stestvA, sozdatelю, i3 sodёtelю: i4že raavu bludni1cu prosti1vый, i3 mыtarevo pokasnіe prіemый, ne pomzni2 grэhHvъ našihъ nevёdэnіz t ю4nosti. Ѓщe bo bezzakHnіz nazriši gDi, gDi, kto2 postoi1tъ tebЁ; i3li2 kaz pl0tь njpravdi1tsz pred8 tob0ю, th bo є3di1nъ є3si2 pravedenъ, bezgrёšenъ, svstъ, mnogomlctivъ, mnogoblgoutr0benъ, i3 kazйsz nj ѕl0bahъ čelovёčeskihъ. Tы2 vLko, prisv0ivый rabы6 tvo‰, i4m>kъ, i4m>kъ, soedini2 kъ drygъ drygu lюb0vію: daruй i5mъ mыtarevo njbraщenіe, bludni1cы slezы, razb0йniče i3spovёdanіe: da pokasnіemъ t vsegw2 serdca svoegw2, vo є3dinomhslіi i3 mi1rэ zapwvэdi tvo‰ dёlaющe, spod0bztsz i3 nbcnagw tvoegw2 crtvіz.

Ćkw tы2 є3si2 stroi1telь vsёhъ, i3 tebЁ slavu vozsыlaem, nc7Y, i3 sn7u, i3 s™0mu d¦u, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ.

Li1kъ: Ґmi1nь.

Sщ7ennikъ: Mi1rъ vsBmъ.

Li1kъ: I# dyhovi tvoemY.

Dіakonъ: Glavы6 vašz gDevi prikloni1te.

Li1kъ: TebЁ gDi.

I# mltvu sію2:

GDi ї}se hrtE, sl0ve b9ій, vozneshйsz na čctnёmъ i3 životvorsщemъ krtЁ, i3 є4že na nы2 rukopisanіe rasterzavый, i3 nasi1lіz dіavolz i3zbavleй nasъ, njči1sti bezzakHnіz rabHvъ tvoi1hъ: zanE zn0z i3 tzgotы2 dnevnhz, i3 plotskagw razžženіz ne mogyщe ponesti2 vo vtor0e braka nbщenіe sh0dztsz: ćkože zakonopoloži1lъ є3si2 sosydomъ i3zbranіz tvoegw2 pavlomъ, rekjй nasъ radi smirennыhъ: lyčše є4stь nj gDэ poszgati, neželi razžizatisz. Camъ ćkw blgъ i3 člvэkolю1becъ, pomi1luй i3 prosti2, njči1sti, njslabi, njstavi d0lgi našz: ćkw tы2 є3si2 nedygi našz na ramena vzemый: nikt0že bo bhstь bezgrёšenъ, ѓщe i3 є3di1nъ denь životA є3gw2 є4stь, i3li2 kromЁ por0ka, t0kmw tы2 є3di1nъ є3si2 pl0tь nossй bezgrёšnw, i3 vёčnoe namъ darovavый bezstrastіe.

Ćkw tы2 є3si2 bGъ, bGъ kaющihsz, i3 tebЁ slavu vozsыlaemъ, nc7Y, i3 sn7u, i3 s™0mu d¦u, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ.

Lю1dіe: Ґmi1nь.

Posemъ dіakonъ: GDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

Sщ7ennikъ mltvu:

B9e s™hй, sozdavый t persti čelovёka, i3 t rebrA є3gw2 vozsozdavый ženY, i3 sprzgjй є3mY pom0щnika po nemY, za є4že takw ўg0dno bhstь tvoemY veli1čestvu, ne є3di1nomu bhti čelovёku na zemli2: samъ i3 nhnэ vLko, nizposli2 ryku tvoю2 t s™agw žili1щa tvoegw2, i3 sočetaй rabA tvoego2 sego2, i4m>kъ, i3 rabY tvoю2 sію2, i4m>kъ, zanE t tebE sočetavaetsz myževi ženA: soprzzi2 | vo є3dinomydrіi, vэnčaй | vъ pl0tь є3di1nu, daruй i4ma pl0dъ čreva, blgočadіz vosprіstіe.

Ćkw tvoS deržava, i3 tvoE є4stь crtvo, i3 si1la, i3 slava, nc7A, i3 sn7a, i3 s™agw d¦a, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ.

Li1kъ: Ґmi1nь.

I# vzemъ vэncы2, vэnčaetъ ženihA, glag0lz:

Vэnčaetsz rabъ b9ій i4m>kъ, rabЁ b9іeй, i4m>kъ, vo i4mz nc7A, i3 sn7a, i3 s™agw d¦a.

Pod0bnэ vэnčaetъ i3 nevёstu, glag0lz:

Vэnčaetsz rabA b9іz, i4m>kъ, rabY b9ію, i4m>kъ, vo i4mz nc7A, i3 sn7a, i3 s™agw d¦a.

Taže blgoslovlsetъ |, glag0lz tri1ždы:

GDi b9e našъ, slavoю i3 čestію vэnčaй |.

Dіakonъ: V0nmemъ.

Sщ7ennikъ: Mi1rъ vsBmъ.

Li1kъ: I# dyhovi tvoemY.

Dіakonъ: Premydrostь.

Taže prokjmenъ ґpcla, glasъ i7:

Položi1lъ є3si2 na glavahъ i4hъ vэncы2, t kameneй čctnhhъ, životA prosi1ša ў tebE, i3 dalъ є3si2 i5mъ.

Stjhъ: Ćkw dasi i5mъ blgoslovenіe vъ vёkъ vёka, vozveseli1ši | radostію sъ licemъ tvoi1mъ.

Dіakonъ: Premydrostь.

Čtecъ: Kъ є3feseєmъ poslanіz s™ago ґpcla pavla čtenіe.

Dіakonъ: V0nmemъ.

Ґp0stolъ ko є3feseєmъ, začalo ©l.

Bratіe blgodarsщe vsegdA nj vsёhъ, nj i4meni gDa našegw ї}sa hrtA, bGu i3 nc7Y: Povinyющesz drygъ drygu vъ strasэ b9іi. Žєnы2 svoi6mъ mužє1mъ povinyйtesz, ćkože gDu: zanE myžъ glavA є4stь ženы2, ćkože i3 hrt0sъ glavA cRkve, i3 t0й є4stь sp7si1telь tёla. No ćkože cRkovь povinyetsz hrtY, takožde i3 žєnы2 svoi6mъ mužє1mъ vo vsemъ. Myžіe, lюbi1te svo‰ žєnы2, ćkože i3 hrt0sъ vozlюbi2 cRkovь, i3 sebE predadE za nю2: Da njsvzti1tъ ю5, njči1stivъ baneю vodn0ю vъ glag0lэ. Da predstavitъ ю5 sebЁ slavnu cRkovь, ne i3myщu skvernы, i3li2 por0ka, i3li2 nёčto t takovhhъ: no da є4stь svztA i3 nepor0čna. Takw d0lžni sytь myžіe lюbi1ti svo‰ žєnы2, ćkw svo‰ tэlesA: lюbsй bo svoю2 ženY, sebE samago lю1bitъ. Nikt0že bo kogdA svoю2 pl0tь voznenavi1dэ, no pitaetъ i3 grёetъ ю5, ćkože i3 gDь cRkovь: zanE ќdi є3smы2 tёla є3gw2, t pl0ti є3gw2, i3 t kosteй є3gw2. Segw2 radi njstavitъ čelovёkъ ntcA svoego2 i3 materь, i3 prilэpi1tsz kъ ženЁ svoeй, i3 bydeta dvA vъ pl0tь є3di1nu: Taйna sіS veli1ka є4stь: ѓzъ že glag0lю vo hrtA, i3 vo cRkovь. Nbače i3 vы2 po є3di1nomu, kjйždo svoю2 ženY si1ce da lю1bitъ, ćkože i3 sebE: ґ ženA da boi1tsz svoegw2 myža.

Sщ7ennikъ: Mi1rъ ti2.

Čtecъ: I# dyhovi tvoemY.

Dіakonъ: Premydrostь

Ґllilyіa, glasъ є7.

Stjhъ: Tы2 gDi sohrani1ši nы2 i3 soblюdeši nы2 t r0da segw2, i3 vo vёkъ.

Posemъ dіakonъ: Premydrostь, pr0sti ўslhšimъ s™agw є3đlіa.

Sщ7ennikъ: Mi1rъ vsBmъ.

Li1kъ: I# dyhovi tvoemY.

Sщ7ennikъ: T їwanna s™agw є3đlіa čtenіe.

Li1kъ: Sla1va tebЁ, gDi, slava tebЁ.

Dіakonъ: V0nmemъ.

E#đlіe t їwanna, začalo ѕ7.

Vo vremz džno, brakъ bhstь vъ kanэ galіleйstэй, i3 bЁ mati ї}sova tY. Zvanъ že bhstь ї}sъ i3 ўčenicы2 є3gw2 na brakъ. I# ne dostavšu vіnY, glag0la mati ї}sova kъ nemY: vіnA ne i4mutъ. Glag0la є4й ї}sъ: čto2 є4stь mnЁ i3 tebЁ, ženo; ne u5 prіi1de časъ m0й. Glag0la m™i є3gw2 slugamъ: є4že ѓщe glag0letъ vamъ, sotvori1te. Bёhu že tY vodon0sы kamenni šestь, ležaщe po njčiщenію їudeйsku, vmэstsщыz po dvэmA i3li2 trіemъ mёramъ. Glag0la i5mъ ї}sъ: nap0lnite vodon0sы vodы2. I# nap0lniša i5hъ do verhA. I# glag0la i5mъ: počerpi1te nhnэ, i3 prinesi1te ґrhіtrіkli1novi. I# prines0ša. Ćkože vkusi2 ґrhіtrіkli1nъ vіnA bhvšagw t vodы2, i3 ne vёdzše tkydu є4stь: slugi6 že vёdzhu počerpšіi v0du: priglasi2 ženihA ґrhіtrіkli1nъ, I# glag0la є3mY: vsskъ čelovёkъ prežde d0broe vіno2 polagaetъ, i3 є3gdA ўpію1tsz, togdA hyždšee: th že soblю1lъ є3si2 d0broe vіno2 doselэ. SE sotvori2 načatokъ znamenієmъ ї}sъ vъ kanэ galіleйstэй, i3 kvi2 slavu svoю2, i3 vёrovaša vъ nego2 ў§ncы2 є3gw2.

GDi vsederži1telю, b9e nc7ъ našihъ, m0limъ ti sz, ўslhši, i3 pomi1luй.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

Pomi1luй nasъ b9e, po veli1cэй mi1losti tvoeй, m0limъ ti sz, ўslhši, i3

pomi1luй.

Li1kъ: GDi pomi1luй, tri1ždы.

E#щE m0limsz nj mi1losti, ži1zni, mi1rэ, zdravіi, sp7senіi, posэщenіi rabHvъ b9іihъ, i4m>kъ, i3 pominaetъ i5hže h0щetъ.

Li1kъ: GDi pomi1luй, tri1ždы.

Vozglašaetъ sщ7ennikъ: Ćkw mi1lostivъ i3 čelovэkolю1becъ bGъ є3si2, i3 tebЁ slavu vozsыlaemъ, nc7Y, i3 sn7u, i3 s™0mu d¦u, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ.

Li1kъ: Ґmi1nь.

Dіakonъ: GDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй:

Sщ7ennikъ mltvu sію2:

GDi b9e našъ, vo sp7si1telьnomъ tvoemъ smotrenіi, spod0bivый vъ kanэ galіleйstэй čestnhй pokazati brakъ, tvoi1mъ prišestvіemъ: samъ i3 nhnэ rabы6 tvo‰ i4m>kъ i3 i4m>kъ, ±že blgovoli1lъ є3si2 sočetavatisz drygъ drygu, vъ mi1rэ i3 є3dinomhslіi sohrani2: čestnhй i4hъ brakъ pokaži2, neskvernoe i4hъ l0že soblюdi2: nepor0čnoe i4hъ soži1telьstvo prebыvati blgovoli2, i3 spod0bi | vъ starosti masti1tэй dosti1gnuti, či1stыmъ serdcemъ dёlaющz zapwvэdi tvo‰.

Th bo є3si2 bGъ našъ, bGъ є4že mi1lovati i3 sp7sati, i3 tebЁ slavu vozsыlaemъ, so beznačalьnыmъ tvoi1mъ nc7emъ, i3 vses™hmъ, i3 blgi1mъ i3 životvorsщimъ tvoi1mъ d¦omъ, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ.

Li1kъ: Ґmi1nь.

Dіakonъ: Zastupi2, sp7si2, pomi1luй i3 sohrani2 nasъ b9e, tvoeю blgodatію.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

DnE vsegw2 soveršenna, svsta, mi1rna i3 bezgrёšna, ў gDa pr0simъ.

Li1kъ: Podaй gDi.

ЃgGla mi1rna, vёrna nastavnika, hrani1telz dyšъ i3 tэlesъ našihъ, ў gDa pr0simъ.

Proщenіz i3 njstavlenіz grэhHvъ i3 pregrэšenій našihъ, ў gDa pr0simъ.

D0brыhъ i3 poleznыhъ dušamъ našыmъ, i3 mi1ra mjrovi, ў gDa pr0simъ.

Pr0čee vremz životA našegw vъ mi1rэ i3 pokasnіi skončati, ў gDa pr0simъ.

Hrtіanskіz konči1nы životA našegw, bezbolёznenы, neposthdnы, mi1rnы i3 d0bragw tvёta na strašnэmъ sudi1щi hrt0vэ pr0simъ.

Soedinenіe vёrы, i3 pričastіe s™agw d¦a i3sprosi1vše, sami sebE, i3 drugъ dryga, i3 vesь živ0tъ našъ hrtY bGu predadi1mъ.

Li1kъ: TebЁ gDi.

Sщ7ennikъ vozglašaetъ: I# spod0bi nasъ vLko, so derznovenіemъ newsuždennw smёti prizыvati tebE nbcnago bGa nc7A, i3 glag0lati:

I# lю1dіe: DŽ§e našъ: vesь do koncA.

Sщ7ennikъ vozglašaetъ: Ćkw tvoE є4stь crtvo:

Li1kъ: Ґmi1nь.

Sщ7ennikъ: Mi1rъ vsBmъ.

Li1kъ: I# dyhovi tvoemY.

Dіakonъ: Glavы6 vašz gDevi prikloni1te.

Li1kъ: TebЁ gDi.

Taže prin0sitsz džbщaz čaša, i3 blgoslovlsetъ ю5 sщ7ennikъ, i3 glag0letъ mltvu sію2:

Dіakonъ: GDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

B9e, vs‰ sotvori1vый krёpostію tvoeю, i3 ўtverdi1vый vselennuю, i3 ўkrasi1vый vэnecъ vsёhъ sotvorennыhъ t tebE, i3 čašu džbщuю sію2 podavazй sočetavaющыmsz ko nbщenію braka, blgoslovi2 blgoslovenіemъ d¦0vnыmъ.

Vozglasnw: Ćkw blgoslovi1sz tvoE i4mz, i3 proslavisz tvoE crtvo:

Li1kъ: Ґmi1nь.

Taže vzemъ sщ7ennikъ vъ ryki džbщuю čašu, prepodaetъ i5mъ tri1ždы, pervэe myžu, taže ženЁ. I# ѓbіe vzemъ i5hъ sщ7ennikъ njbraщaetъ ćkw w4brazomъ kryga, i3 poetъ, vo glasъ є7:

I#saіe likyй, dv7a i3mЁ vo črevэ, i3 rodi2 sn7a є3mmanyila, bGa že i3 člvёka, vost0kъ i4mz є3mY: є3g0že veličaющe, dv7u ўblžaemъ.

I#nji, glasъ z7:

S™ji m§ncы, d0brэ stradalьčestvovavšіi, i3 vэnčavšіisz, moli1tesz ko gDu pomi1lovatisz dušamъ našыmъ.

Slava tebЁ hrtE b9e, ґpclwvъ pohvalo2, i3 m§nkwvъ radovanіe, i4hže pr0povэdь, trbca є3dinosyщnaz.

I# vzemъ vэnecъ ženihA, glag0letъ:

Vozveli1čisz ženišE, ćkože ґvraamъ, i3 blgoslovi1sz ćkože їsaakъ, i3 ўmn0žisz ćkože їakwvъ, hodsй vъ mi1rэ, i3 dёlazй vъ pravdэ zapwvэdi b9іz.

I# vzemъ vэnecъ nevёstы, glag0letъ:

I# tы2 nevёsto, vozveli1čisz ćkože sarra, i3 vozveseli1sz ćkože revekka, i3 ўmn0žisz ćkože rahi1lь, veselsщisz nj svoemъ myžэ, hransщi predёlы zak0na, zanE takw blgovoli2 bGъ.

Dіakonъ: GDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

Taže mltvu:

B9e, b9e našъ prišedый vъ kanu galіleйskuю, i3 tamošnій brakъ blgoslovi1vый, blgoslovi2 i3 rabы6 tvo‰ sі‰, tvoi1mъ pr0mыslomъ ko nbщenію braka sočetavšыzsz: blgoslovi2 i4hъ vh0dы i3 i3sh0dы, ўmn0ži vo blgi1hъ živ0tъ i4hъ: vosprіimi2 vэncы2 i4hъ vъ crtvіi tvoemъ, neskvernы, i3 nepor0čnы, i3 nenavёtnы soblюdazй vo vёki vэkHvъ.

Li1kъ: Ґmi1nь.

Sщ7ennikъ: Mi1rъ vsBmъ.

Li1kъ: I# dyhovi tvoemY.

Dіakonъ: Glavы6 vašz gDevi prikloni1te.

Li1kъ: TebЁ gDi.

I# m0litsz:

Nc7ъ, i3 sn7ъ, i3 s™hй d¦ъ, vses™az, i3 є3dinosyщnaz, i3 živonačalьnaz trbca, є3di1no b9estvo2 i3 crtvo, da blgoslovi1tъ vasъ, i3 da podastъ vamъ dolgoži1tіe, blgočadіe, prespёznіe životA i3 vёrы, i3 da i3sp0lnitъ vasъ vsёhъ syщihъ na zemli2 blgi1hъ: da spod0bitъ vasъ i3 njbэщannыhъ bl†gъ vosprіstіz, mltvami s™hz bcdы, i3 vsёhъ s™hhъ, ґmi1nь.

Taže vh0dztъ, i3 pozdravlsюtъ i5hъ, i3 cэlovavše drygъ dryga. I# bыvaetъ tpystъ:

I$že vъ kanэ galіleйstэй prišestvіemъ svoi1mъ čestenъ brakъ pokazavый, hrt0sъ i4stinnый bGъ našъ, mltvami prečctыz svoeS m™re, s™hhъ slavnыhъ i3 vsehvalьnыhъ ґpclъ, s™hhъ bGovэnčannыhъ careй i3 ravnoapclwvъ, kwnstantjna i3 є3lenы, s™agw velikom§nka prok0pіa, i3 vsёhъ s™hhъ, pomi1luetъ i3 sp7setъ nasъ, ćkw blgъ i3 člvэkolю1becъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.