Misli za svaki dan u godini

PONEDELJAK (33.)

Sada nam apostol ukazuje na „skrivenog čoveka srca“, kao na predmet naših najmarljivijih briga i staranja. Mi smo dužni da se ukrasimo obrazujući ga u sebi. A, šta je, zapravo, skriveni čovek srca? To je čovek koji se obrazuje u srcu, kada se u njemu zacare dobra raspoloženja i osećanja. Pregledaj ova raspoloženja i osećanja i videćeš lik skrivenog čoveka srca. Evo tih raspoloženja! Primivši Božansku silu za život i pobožnost, i sa svoje strane uloživši svu revnost, piše sveti Petar, projavite u veri vašoj vrlinu, a u vrlini znanje, a u znanju uzdržanje, a u uzdržanju tppljenje, a u trpljenju pobožnost, a u pobožnosti bratoljublje, a u bratoljublju ljubav (2.Pt.1,5-7). Slično tome i sveti Pavle nabraja unutrašnja dobra raspoloženja: Plod Duha jeste ljubav, radost, mir, dugotrpljenje, blagost, dobrota, vera, krotost, uzdržanje (Gal.5,22-23). I još: Obucite se, dakle, kao izabranici Božiji, sveti i ljubljeni, u milosrđe, dobrotu, smirenoumlje, krotost, dugotrpeljivost… a povrh svega toga obucite se u ljubav, koja je sveza savršenstva. I mir Božiji neka vlada u srcima vašim (Kol.3,12-15). Složi iz svih ovih krasota, kao iz nekakvih delova, jedno duhovno telo, i imaćeš velelepni lik skrivenog čoveka srca. Zatim porevnuj da se i u tvome srcu zacari sličan čovek.

UTORAK

Gospoda Boga osvećujte u srcima svojim (1.Pt.3,15). Osvećenje Gospoda u srcu je duša i duh ranije opisanog skrivenog čoveka srca. Kao što je u početku Bog u telo čovečije, koje je stvorio iz čestica praha, udahnuo duh života i time čovek postao ono što jeste, tako i skriveni čovek srca, sačinjen iz navedenih vrlina, postaje pravi duhovni čovek samo kada srcem bude osvećivao Gospoda Boga, kao što čitamo i u molitvi Gospodnjoj: Da se sveti ime tvoje. Ako toga nema, čovek koji je samo nagomilao rečene vrline će predstavljati mrtvorođeno dete koje nema duha života. Neka ovo znaju oni koji misle da mogu da prođu samo sa nekoliko vrlina, bez ikakvog odnosa prema Bogu! A šta znači svetiti Boga u srcu? Znači – neprestano imati strah Božiji; uvek imati misao o Njegovoj svudaprisutnosti; svom revnošću revnovati da se u svakom trenutku nađemo blagougodni pred Njim i sa svakim strahom se čuvati svega Njemu neugodnog; a naročito, predati Njegovoj Očinskoj brizi sav svoj i vremeni i večni život, te sve što nam se dešava primiti smireno, poslušno i sa blagodarnošću, kao da iz same Njegove ruke dolazi.

SREDA

Jedan od književnika je upitao Gospoda: Koja je prva zapovest od svih? Gospod je odgovorio: LJybi Gospoda Boga svoga svim srcem svojim, i svom dušom svojom, i svim umom svojim, i svom snagom svojom. Ovo je prva zapovest. I druga je kao i ova: Jby6u bližnjega svoga kao samoga sebe. Druge zapovesti veće od ovih nema (Mk. 12,30-31). I ovo uzimamo kao dopunu izobraženja lika skrivenog čoveka srca. Osvećenje Gospoda je duh tog čoveka, ljubav je duša, a sve ostale vrline su njegovi udovi: jedna je – ruka, druga – noga, jedna – oko, uho ili jezik. Napominjanje ovoga je vrlo potrebno, jer se ponekad dešava da čovek, smatrajući dobra dela konačnom vrlinom, misli da više ništa nije potrebno, potpuno zaboravljajući na Gospoda i na ljubav. Dobra dela bez vere i želje da se Bogu ugodi – nisu sveta, kao uostalom ni neosvećeni dom ili soba bez ikona. Nemajući u sebi ljubavi, ona su slična zdanju punom beživotnih statua, koje su uz to buđave i odišu memlom. Neka ovo zna svako i neka se postara da, počevši u sebi da zida novoga čoveka, pred sebe postavi Gospoda, na kome nema nikakve mane.

ČETVRTAK

Udovica je u crkvenu blagajnu (u crkvenu kutiju za priloge) stavila dve lepte (dva dinara otprilike). Ipak, Gospod je rekao da je ona stavila više od svih, premda su drugi stavljali i velike novčanice. Šta je dalo prevagu njenom prilogu? Očigledno – namera sa kojom je učinjen prilog. Vidiš li kako je različita vrlina bez osećanja i iz navike, od vrline iz duše i srca? Vrednost jednog dela ne proizilazi iz njegovog spoljašnjeg izvođenja, nego od unutrašnjeg raspoloženja. Zbog toga se može desiti da jedno delo, izvrsno u svakom pogledu, pred Bogom bude sasvim bezvredno, a delo, naizgled beznačajno – da bude ocenjeno kao dragoceno. Svima je jasno šta odatle sledi. No, neka niko ne pomisli da zanemari spoljašnje i da se ograniči samo na unutrašnje. Udovica ne bi stekla pohvalu da je sebi rekla: „Imam želju i ja da priložim. Međutim, šta ću da radim? Imam samo dve lepte. Ako ih dam, ostaću bez ičega“. Ona je, naprotiv, imala želju i ostvarila je, predavši svoj život u ruke Božije. Čak i da nije ništa priložila, niko je ne bi osudio – ni ljudi, ni Bog. No, tada ne bi pokazala raspoloženje koje je izdvojilo iz reda svih drugih i učinilo je slavnom po čitavom hrišćanskom svetu.

PETAK

Nabrojavši vrline za koje treba da imamo svu revnost po primanju blagodatnih sila, apostol je kao podstrek još naveo: Kad ovo sve imate i umnožava se u vama to vas neće učiniti neradnim i neplodnim za poznanje Gospoda našega Isusa Hrista (2.Pt.1,8). Koje su to vrline već je navedeno u pouci za ponedeljak. Sada dodajmo još i to, da njih ne treba samo jednom pokazati, već ih svagda u sebi nositi. Njih treba ukoreniti u duši i ne dozvoliti da ostanu na jednom stepenu, već ih sve više i više umnožavati i razrastati u sili i plodnosti. Samo u tom slučaju, govori (apostol), nećeš biti neradan i neplodan za poznanje Gospoda našeg Isusa Hrista. Do poznanja Gospoda dolazi onaj koji veruje u Njega i ispoveda ga. Ti kažeš da veruješ! Pazi samo da ta vera ne bude bez dejstva i neplodna. Šta treba da radim da moja vera ne bi bila takva? Trudi se u svakoj vrlini. Gde su oni koji tvrde da je dovoljno samo verovati i da osim toga ništa nije potrebno?! Ko tako misli – slep je (2.Pt.1,8-9).

SUBOTA

Da bi upečatljivije predstavio istinu da se svagda treba moliti i ne klonuti, tj. ne padati u uninije ukoliko se molitva ne usliši brzo – Gospod je kazao priču o tome kako je sudija, koji se ni Boga nije bojao ni ljudi stideo, najzad ispunio molbu udovice i to jedino zbog toga što mu ona nije davala mira. Kad, dakle, tako ogrubeli čovek nije izdržao pred neprestanim molbama, neće li utoliko pre čovekoljubivi i milostivi Bog ispuniti molitve koje mu se stalno sa suzama i skrušenošću prinose. Eto, dakle, odgovora na pitanje zašto naše molitve često ostaju neuslišene. Mi se ne molimo usrdno, nego samo kao usput, i pritom tako da, pomolivši se jednom danas, sutra očekujemo da nam se ispuni molitva, ne misleći da je trebalo da se oznojimo ili zamorimo na molitvi. Naša molitva se ne čuje i ne ispunjava, budući da ni sami ne ispunjavamo kako treba zakon usrdne i uzdajuće molitve.

NEDELJA MITARA I FARISEJA (33.)

Juče nas je Jevanđelje učilo upornoj molitvi, a sada nas uči smirenju ili osećanju lišenosti prava na uslišanje. Ne prisvajaj sebi pravo da moraš biti uslišen, nego pristupaj molitvi kao onaj koji nije dostojan nikakve pažnje, i koji sebi daje smelost da otvori usta i da uznese molitvu ka Bogu jedino zbog beskrajnog snishođenja Gospodnjeg prema nama bednima. Neka ti ne dolazi na misao: „Ja sam to i to uradio. Prema tome, daj mi to i to“. Bilo šta da uradiš, sebe smatraj dužnikom, jer si bio dužan da učiniš [dobro]. Da nisi učinio, podvrgao bi se kazni, a pošto si učinio, nema za šta da očekuješ nagradu, budući da nisi učinio ništa naročito. Farisej je, međutim, prebrojao svoja prava na uslišanje, da bi iz crkve izašao prazan. Rđavo kod njega nije bilo to što je radio kao što je rekao: tako je on i trebalo da radi. Rđavo je što je on to iznosio kao nešto osobito. Na tako nešto, međutim, nije trebalo ni pomišljati. Izbavi nas, Gospode, od ovog farisejskog greha! Iako rečima retko ko govori kao on, u srdačnom osećanju retko ko mu nije sličan. Jer, zbog čega se ljudi rđavo mole? Zbog toga što sebe smatraju ispravnim pred Bogom.

Ključne reči:

2 komentar(a)

  1. Odusevljena sam knjigom i drago mi je da sam je otkrila,dopada mi se kao i Prolog a on mi je omiljena knjiga!

  2. Prorok……sve se je ispunilo šta je on predvideo. Ama, baš SVE!Nesme se zaboraviti , da je on ovo pisao u 19-om veku.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *