DUHOVNI LUG (LIMONAR)

 

DUHOVNI LUG (LIMONAR)
 

 
PREDGOVOR
 
Blaženi Jovan Mosha Postnik
vozljubljenom u Hristu čedu
Sofroniju Sofisti
 
Kako je prekrasan prizor prolećnog luga, voljeno moje čedo, jer njegovi raznovrsni cvetovi pružaju obilje radosnog ushićenja onima koji ih posmatraju. On privlači prolaznike i nudi im bogatu duhovnu trpezu. Sa jedne strane raduje se čovekovo oko, a istovremeno, sa druge strane, uživa njegov osećaj mirisa. Jedan deo ovoga luga blista crvenilom ruža, na drugom delu opojno mirišu krinovi, koji nas privlače da ostavimo ruže, pa da se njima približimo. Tamo dalje, kao boja carske porfire, prosijavaju ljubičice. I tako sa svih. strana putnika zasenjuje raznolikost i raznobojnost bezbrojnih cvetova koji svojim mirisima razgaljuju dušu. Sa ovakvim zadovoljstvom i ti, blagodatno i verno mi čedo Sofronije, primi ovaj moj trud.
U redovima koji nailaze naići ćeš na vrline svetih muževa koji su prosijali u naše vreme. Svaki od njih je kao što psalmopevac kaže: „kao drvo usađeno kraj potoka, koje rod svoj donosi u vreme svoje i kojemu list ne vene: što god radi u svemu napreduje“[1]. Sve njih podjednako voli Bog blagodaću Hrista Boga našega. Svaki od njih se na svoj način i u svoje vreme različitim vrlinama ukrašavao Božanskom dobrotom i lepotom. Iz njihovih vrlina odabrao sam najlepše cvetove, uzeo sam venac ispleten na čedno čistoj livadi i sve, sve to sada nudim tebi, najvernije moje čedo, a preko tebe i svekolikom svetu. Ovaj spis sam nazvao Limonar[2] zbog zadovoljsta i blagouhanija i koristi koje on može da pruži čitaocu. Jer vrlinski život i skromno ponašanje se ne sastoje samo u izvršavanju božanskih zapovesti, u pravoj veri i istrajnosti u njoj, nego i u opisivanju svetoga života i podviga drugih ljudi. Zato sam i ja, čedo moje, ljubavi tvoje radi prema meni, uložio trud u sastavljanju ove zbirke u koju sam uvrstio možda i previše događaja, ali zato sasvim istinitih, i tako sam, kao mudra pčelica, u njima sabrao dušekorisne podvige Otaca.
Tako, odavde krenuvši, počinjem da ti pripovedam sledeće:
 


 
NAPOMENE:

  1. Ps. 1,3
  2. Ostali nazivi ovog spisa su: Livada, Duhovni Lug, Cvećnjak, Novi Raj, dok je latinski prevod pod imenom Pratum Sprituale. Zbog izuzetnog značaja ovaj spis je odobren od strane VII Vaselenskog sabora 787. u Nikeji, čiji je inače osnovni zadatak bila borba protiv jeresi ikonolomaca.
Ključne reči:

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *