DIVAN

 

DIVAN
 
DIVAN 7.
ČUDESA ZBOG HRISTA
 
„A i mnoga druga čudesa učini Isus pred učenicima svojima, koja nijesu pisana u knjizi ovoj.
A ova se napisaše da vjerujete da Isus jeste Hristos Sin Božji, i da vjerujući imate život u ime Njegovo“ (Jov. 20, 30-31).
 
Nama je nemoguće izređati ni sva ona čudesna dela Hristova koja su spomenuta u jevanđelskim knjigama, a još manje ona koja nisu pisana u knjigama ovim. Spomenuta su, na primer, sa po jednom rečenicom masovna isceljenja u jednom selu ili gradu bez imenovanja lica. Tako više puta se govori, kako Isus na jednom mestu „iscijeli mnoge“, ili kako ozdraviše svi koji se samo dotakoše Njegovih haljina. Jedinome Bogu znana su imena i broj svih bolesnika i paćenika, besomučnika, prokaženih, gluvonemih, sakatih, zgrčenih, paralisanih, gnojavih, krastavih, razjedenih, unakaženih, nervoznih, slaboumnih, ustrašenih, bolesnih od suhe ili vodene bolesti, od guka spolja i tumora unutra, od ognjevice ili nesanice i od svih ostalih telesnih i muka i neduga. Još manje možemo mi znati, koliko je tajanstvenih čudesa učinio Gospod nad prirodom, zapovedajući stihijama i elementima, menjajući atmosferu samim svojim prisustvom; koliko li je On uticao na promenu misli kod ljudi svojom čistotom, svojim pogledom, svakim svojim pokretom; koliko li je njih On privukao k sebi iz daljine, koliko li iscelio na daljini!
Apostoli kao očevici znali su nesravnjeno više nego što su zapisali. A zapisali su po Božjem promislu dovoljno da utvrde našu veru u Gospoda Isusa Hrista kao pravog Mesiju. Sina Svevišnjega i Spasitelja.
U Jevanđelju su opisana dvojaka čudesa Hristova: jedna kroz Hrista a druga zbog Hrista. I Ona koja su kroz Hrista, jedna su pre njegovog Vaskrsenja, a druga posle Vaskrsenja. Mi smo do sad govorili samo o čudesima koja su kroz Hrista, i to pre Vaskrsenja. A sada ćemo ukratko da spomenemo ostale dve grupe čudesa, tj. ona koja su se dogodila u svetu zbog Hrista kao i ona posle Vaskrsenja.
Zbog Hrista javljali su se anđeli nebesni mnogo puta. Može se poverovati da određeni anđeli nisu se odmicali od Njega od početka do kraja. Stajali su Mu na službi kao svome Caru i Gospodu.
Arhanđel Gavril, objavio je Zahariji rođenje Jovana Preteče.
Isti Arhanđel javio se prečistoj Devi Mariji u Nazaretu, i saopštio joj, da se po volji Božjoj i naitijem Duha Svetoga iz nje ima roditi Isus, Sin Svevišnji, Car čijem carstvu neće biti kraja.
Pravednom Josifu javio se anđeo na snu i oslobodio ga svake sumnje u pogledu devičanskog začeća njegove štićenice Marije.
A anđel Gospodnji objavio je pastirima Vitlejemskim rođenje Gospoda Isusa. Potom se javilo mnoštvo anđela koji proslavljahu Boga zbog rođenja Isusova pevajući: Slava Bogu na visini, i na zemlji mir, među ljudima dobra volja.
Zbog Hrista pojavila se na nebu neobična zvezda koja je dovela tri istočna cara iz dalekih zemalja i Vitlejem na poklonjenje njihovom Caru.
Opet anđel Božji javio se na snu tim istim istočnim carevima i zapovedio im, da se ne vraćaju preko Jerusalima, nego da idu inim putem u svoje postojbine. To mudraci i učiniše, a što razgnevi Iroda te napravi pokolj dece u Vitlejemu i svoj okolini.
Sve zbog Hrista.
Zbog Hrista javio se anđel Josifu, i naredio mu, da uzme Dete i Mater pa beži u Misir ispred krvavog Iroda. A po smrti Iridovoj, opet mu se javio anđel u Misiru, da se sa Detetom i Marijom povrati u svoju zemlju.
Po krštenju udalji se Isus u pustinju gde Ga kušaše duh zlobe četrdeset dana. Za to vreme, svetli anđeli koji Mu stajahu na službi behu Ga ostavili samog, da bi On kao čovek pobedio Satanu. A kada pobeđeni Satana pobeže od Njega, „gle, anđeli pristupiše i služahu Mu“ (Mat. 4, 11).
Hristos poznaje anđele nebesne kao domaćin svoje ukućane. On ih zna sve po imenu, zna prirodu njihovu, zna da se oni „niti žene, niti udaju“. To su žeteoci Njegove svemirne žetve. To su službenici i vojnici Njegovi. Oni stalno gledaju lice Oca nebesnoga. Oni vole ljude, i raduju se kad se jedan grešnik pokaje. Oni uzimaju duše pravednika i odnose ih u Raj. On, Sin Čovečiji, doći će sa svima svetim anđelima svojim na kraju vremena. I On će se postideti pred anđelima svojim onih ljudi koji su se Njega postideli na zemlji, odreći će se onih koji su se Njega odrekli u ovome veku i pred ovim rodom grešnim i preljubotvornim.
Anđeli su nevidljiva ali stvarna i silna vojska Sina Božjega. Kad je Petar pokušao da nožem brani svog učitelja od Judinih pandura, odvrati ga Isus od toga govoreći mu: „Misliš li ti da ja ne mogu sad umoliti Oca svojega, da mi pošalje više od dvanaest legiona anđela“ (Mat. 26, 53)?
A kada malo pre toga beše na molitvi, i znoj kao kaplje krvi kapaše s Njegovog mučeničkog čela na zemlju „anđel mu se javi s neba i krijepi ga“ (Luka 22, 43).
Anđeli Njegovi, beli kao sneg i sjajni kao munja objaviše Njegovo pobedonosno Vaskrsenje.
Anđeli su se javili učenicima na jeleonskoj Gori u vreme Hristovog Vaznesenja, sa ovim proročkim rečima: „Ovaj Isus koji se od vas uze na nebo tako će doći kao što vidjeste da ide na nebo“ (Dela ap. 1, 11).
Sve pojave anđela, zabeležene u Jevanđelju, dogodile su se zbog Hrista. A koliko li ih je ostalo nezabeleženo!
Zbog Hrista dva puta se čuo glas Oca Nebesnoga; prvi put na Jordanu pri krštenju: „Ovo je Sin moj vozljubljeni koji je po mojoj volji“ (Mat. 3, 17); a drugi put na Tavoru prilikom Preobraženja: „Ovo je Sin moj vozljubljeni, njega poslušajte“ (Mat. 17, 5).
Zbog Hrista i treći put čuo se glas Oca Nebesnoga. To je bilo za vreme jedne Njegove molitve Ocu: „Oče, proslavi ime svoje“ (Jovan, 12, 28). Tada dođe glas s neba: „I proslavio sam i opet ću proslaviti“.
Duh Sveti sišao je na Hrista u vidu goluba pri krštenju na Jordanu. A proroci Mojsej i Ilija javili su se pri Njegovom Preobraženju na Tavoru.
Kada On visaše na krstu, pusti nebo zbog Njega tamu po svoj zemlji od časa šestoga do časa devetoga.
Kada On izdahnu na krstu, zavesa na Hramu rascepi se od vrha do dna, i zemlja se potrese, i kamenje se raspade, i grobovi se otvoriše i ustadoše mnogi iz grobova svojih. Takve se strašne stvari dogodiše, da kapetan rimske straže na Golgoti u strahu uzviknu: „Zaista ovaj bijaše Sin Božji“ (Mat. 27, 51-54).
I kada Isus vaskrse, zbog Njega opet „zemlja se zatrese veoma“ (Mat. 28, 1).
Sve ovo što navedosmo, i mnogo drugo što je sakriveno od nas, dogodi se zbog Hrista. Tim čudesima nebo je posvedočilo Poslanika svoga a ljudima olakšalo da veruju Njemu i u Njega.

Ključne reči:

Jedan komentar

  1. Simonida Čonkić

    Sa radošću beležim ime sestre iz Čuruga koje i sam SvNikolaj navodi sa ostalima na kraju prvog izdanja knjige“Divan“ – Čarna Čonkić.Kasnije je prešla u Novi Sad,pa je naziva dušom bogomoljačkog pokreta grada.Zamonašena je pod imenom Heruvima u manastiru Velika Remeta u vreme e.Andreja Frušića i igumana Danila Zdravkovića.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *