NASLOVNA » Crkvene knjige za posebno bogosluženje » Trebnik

Trebnik

Mltva nad8 sёznіemъ

GDi b9e našъ, t prečctыz i3 prebogatыz dlani tvoeS, predležaщee pred8 nči1ma tvoi1ma sёmenъ podasnіe prines0homъ vLko, i3 semY tebЁ vruči1tisz m0limsz: ne bo2 smёzhomъ vъ bezdyšnыhъ zemli2 nёdrэhъ zaklюči1ti sі‰, ѓщe ne vozzri1mъ na povelёnіe tvoegw2 veli1čestva, povelэvaющee rodi1ti, i3 prozzbati zemli2, i3 dati sёmena sёющemu, i3 hlёbъ vъ snёdь. I# nhnэ m0limsz tebЁ b9e našъ, ўslhši nы2 molsщыzsz tebЁ, i3 tverzi namъ sokr0viщe tvoE veli1koe, i3 blg0e, i3 nbcnoe, i3 i3zleй blgoslovenіe tvoE, donelэže ўdovli1msz po nelHžnыmъ tvoi6mъ njbэщanієmъ: i3 tženi2 t nasъ vs‰ snэd†ющaz pl0dъ našъ zemnhй, i3 vsskoe nakazanіe pravednw navodi1moe na nы2, grBhъ radi našihъ: i3 bog†tыz tvo‰ щedrHtы nizposli2 na vs‰ lю1di tvo‰, blgodatію i3 člvэkolю1bіemъ є3dinor0dnagw tvoegw2 sn7a, sъ ni1mže blgoslovenъ є3si2, i3 sъ pres™hmъ i3 blgi1mъ, i3 životvorsщimъ tvoi1mъ d¦omъ, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ, ґmi1nь.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.