NASLOVNA » Crkvene knjige za posebno bogosluženje » Trebnik

Trebnik

Mltva molebnaz na vsskuю lіtjю

GDu pom0limsz.

GDi pomi1luй.

GDi, є3di1ne vъ mlcti bogatый, i3 ўtr0bami blgosti preklonszйsz kъ molenієmъ nasъ grёšnыhъ i3 nedost0йnыhъ r†bъ tvoi1hъ, vs‰ n†ša poleznw str0zй i3 pravlszй, premydrыmъ tvoi1mъ pr0mыslomъ žitіE naše provoždazй, i3 vsskimъ w4brazomъ sp7senіz našegw želazй, є3stestv0mъ dolgoterpэli1vъ shй i3 mnogomlctivъ: nakazyzй, i3 paki i3scэlszй, i3 nakazanіe prostirazй blgostnэ že i3 člvэkolю1bnэ, ne vo є4že pogubi1ti sozdanіe rykъ tvoi1hъ, no pače є4že kъ načalьnoй dobr0tэ paki privesti2, i3 kъ pervomu džnomu blagor0dію, є3g0že pogubi1homъ prostot0ю ўmA, i3 sovёtomъ nkasnnэйšagw, paki vozvesti2 hotS, i3 vsёmi w4brazы smotrszй, є4že paki sp7sti2 njskudёvšee t padeža džnagw. Samъ vLko vsederži1telю, pri1zri na nы2, i3 vonmi2 molenієmъ nasъ grёšnыhъ: mn0žestvo bo bezzak0nій našihъ nederznovennы nasъ sotvori2, i3 nižE smёti tnю1dъ prosi1ti proщenіz nj pregrэšenіi. No vёduщe tvoE člvэkolю1bіe, blgoutr0bіe, mn0guю mlctь, dolgoterpёnіe, bezѕl0bіe i3 premn0guю blgostь, derzaющe na glubinY si1hъ, i3 na puči1nu blgosti tvoeS, vozdёemъ rycэ i3 prilёžnw vopіemъ ti2: sogrэši1homъ, bezzak0nnovahomъ, nečestvovahomъ, ćkw zabhhomъ zapwvэdi tvo‰, i3 vъ slёdъ mhsli našez lukavыz hodi1homъ, i3 ćkw nedost0йnw zvanію i3 є3đlію hrtA tvoegw2 ži1telьstvovahomъ, i3 s™ы6mъ є3gw2 strastє1mъ, i3 є4že nj nasъ i3stoщanію, ćkw bhhomъ ponošenіe vozlю1blennomu tvoemY. Sщ7ennicы i3 lю1dіe tvoi2 i3zstupi1homъ, vkypэ vsi2 ўkloni1homsz, nepotrebni bhhomъ: nёstь tvorsй sydъ i3 pravdu, nёstь do є3di1nagw, zatvori1homъ щedrHtы tvo‰, i3 člvэkolю1bіe tvoE, i3 ўtrHbы mlcti bGa našegw, ѕl0bы radi našez i3 lukavstva načinanій, sъ ni1miže poži1homъ. Tы2 blgъ є3si2, no mы2 bezzak0nnovahomъ: tы2 dolgoterpэli1vъ, no mы2 ćzvъ dost0йni. Vёmы tvoю2 blgostь, ѓщe i3 nerazymivi є3smы2: malw, nj ni1hže sogrэši1homъ, bіeni bhhomъ. Tы2 strašenъ є3si2, i3 kto2 protivostanetъ ti2; trepetъ prіi1mutъ t tebE g0rы, i3 veli1čestvu mhšcы tvoeS kto2 protivorečetъ; ѓщe zaklюči1ši nb7o, kto2 tverzetъ; i3 ѓщe zaklюči1ši hlsbi tvo‰, kto2 postoi1tъ; legko2 є4stь pred8 nči1ma tvoi1ma i3 njub0žiti i3 njbogati1ti, njživi1ti i3 ўmertvi1ti, porazi1ti i3 i3scэli1ti: є4že hotёti tebЁ, dэsnіe є4stь soveršenno. Tы2 razgnёvalsz є3si2, mh že sogrэši1homъ, glag0letъ nёkto t drevnihъ i3spovёdazsz. Namъ že i3 soproti1vъ vremz є4stь reщi2: mы2 sogrэši1homъ, th že razgnёvalsz є3si2, segw2 radi bhhomъ ponošenіe sosёdwmъ našыmъ: tvrati1lъ є3si2 licE tvoE, i3 nečestіz i3sp0lnihomsz. No prestani gDi t gnёva, njslabi gDi, ўmlctivisz gDi, i3 ne predaždь nasъ do koncA bezzak0nій radi našihъ, nižE našimi ranami da nakažeši i3nhhъ. Daždь namъ mučenіemъ i3nhhъ ўcэlomydritisz: kjihъ si1hъ; kzhkwvъ nevёdaющihъ tS i3 carstvъ ne povinyvšihsz deržavэ tvoeй: mh že lю1dіe tvoi2, i3 žezlъ naslёdіz tvoegw2. Segw2 radi nakaži2 nы2, nbače vъ blgosti, ґ ne sъ ćrostію tvoeю, da ne ўmalenыhъ nasъ sotvori1ši, i3 pače vsёhъ živyщihъ na zemli2 vo ўničiženіe bydemъ, mlctь bo tvoS neizrečenna, i3 člvэkolю1bіe tvoE nepobэdi1mo, i3 bogatstvo blgosti tvoeS neizslёdimo, na nsže i3 derzaющe m0limsz, i3 mi1li sz dёemъ preklansющe kwlёna serdecъ našihъ: prestani t sёči gnёva tvoegw2, m0limъ prilёžnw, ćkože pri dv7dэ drevle nj i4že na lю1dehъ tvoi1hъ, ѓщe i3 ne pod0bnoe pokasnіe pokazyemъ: no ćkw preblgjй ўstavi gnёvъ tv0й, ўkroti2 ćrostь tvoю2 pravednuю, i3 daždь stražduщыmъ zdravіe, nemoщstvyющыmъ krёpostь, zdr†vыz že soblюdi2, vsskъ nedygъ, i3 vsskuю ćzю tženi2 t lюdeй tvoi1hъ: vsёhъ t segw2 čaznіz svobodi2, soblюdazй beznavёtnы po bhvšeй bolёzni i3 sohranszй vsederži1telьnoю tvoeю ruk0ю neprikosnovennы t lю1tagw segw2 njѕloblenіz, i3 gubi1telьnagw sokrušenіz: voi1stinnu bo pokolebA vsёhъ, i3 smuti2 ćrostь gnёva tvoegw2. Ѓщe ќbw i3 ne njbraщaemsz vsskw t lukavstvъ našihъ, no tы2 samъ i3zbavi t lukavыz s0vэsti vsёhъ nasъ, i3 daždь vo vsskomъ blgodэsnіi blgougodi1ti tebЁ: mltvami neiskusomyžnw tebE r0ždšіz, čctыz bGom™re, prisnodv7ы mRji: predstatelьstvы s™hhъ i3 bGovi1dnыhъ ѓgGlъ, i3 vsёhъ s™hhъ ćkw tы2 є3si2 mlcti i3st0čnikъ, i3 blgoutr0bіz neizslёdimaz puči1na, i3 tebЁ slavu vozsыlaemъ, so beznačalьnыmъ tvoi1mъ nc7emъ, i3 sъ pres™hmъ, i3 blgi1mъ, i3 životvorsщimъ tvoi1mъ d¦omъ, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ, ґmi1nь.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.