NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

NktHvrіa l

S™hhъ m§nikъ, zin0vіa i3 zinovji, sestrы2 є3gw2.

Na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы, glasъ d7.

Pod0benъ: Ćkw d0blz:

Mučenіz kr0vію ndeždu tvoю2, zin0vіe, njbagri1vъ, slavne, soverši1lъ є3si2 svzщennэйšu blgodatію, sъ neюže všelъ є3si2, ćkw mydrъ ґrhіereй vo s™†z svzthhъ: žertva nepor0čna, tebє2 radi požeršemusz, i3 soveršennoe prinošenіe preči1sto prineslsz є3si2, sщ7ennэйše.

Stryžemu tэlesi2, duši2 svэtlёйšaz dobr0ta, pokazovašesz krasnёйši, svzщennom§niče zin0vіe, bGomydre prebogate, їerarhwvъ dobr0ta, stradalьcєvъ hvalA, čudesъ že pri1snый i3st0čnikъ, duhHvъ neči1stыhъ progoni1telь, hrt0vъ bžctvennый pob0rnikъ.

Spostradati tebЁ proizv0li sestrA є3dinomydrennaz tebЁ, zinovja, premydre, ćže є3dinokr0vnaz tvoS: kon0bwvъ bo vrBnіz myžeski preterpэvaše, ngnS preщenіe i3 nyždnuю smertь. Tёmže ўluči2 sъ tob0ю vэncы2 pobёdы, i3 vhšnee crtvo, svzщennotai1nniče zin0vіe.

Slava, glasъ ѕ7.

Їwanna monaha: Pёsnennый li1kъ vospleщimъ dnesь, q m§nikolю1bcы, vъ pamzti vseblagočesti1vыhъ stradalєcъ, zin0vіa i3 zinovji: sji bo trbcы bhša pobHrnicы, i3 na tri1zniщi myžeski nevi1dimago vragA čestn0ю svoeю kr0vію ўdavi1ša, i3 pobёdы vэnecъ slavnw prіsša. Tёmže kъ ni6mъ vozopіi1mъ: sopryže s™hй, gDu blagoslovennaz dv0ice i3 prosvэщennaz, sp7sa moli2 nj dušahъ našihъ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ, i3li2 krtobGor0dičenъ.

Pod0benъ: Tridnevenъ:

Na drevэ ži1znь našu zrsщi vsenepor0čnaz bcda vi1szщu, m™rski rыdaющi, vopіsše: sn7e m0й i3 b9e m0й, spasi2 lюb0vію poю1щыz tS.

Troparь, glasъ d7:

Myčєnicы tvoi2, gDi, vo stradanіihъ svoi1hъ vэncы2 prіsša netlBnnыz t tebє2 bGa našegw: i3myщe bo krёpostь tvoю2, muči1teleй nizloži1ša, sokruši1ša i3 demwnwvъ nemwщnhz derzwsti. Tёhъ moli1tvami spasi2 dyšы našz.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ, i3li2 krtobGor0dičenъ.

Na ќtreni džba kanHna nktHiha: i3 s™hhъ na d7. ЇHsifъ. Glasъ }.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Pёsnь vozslemъ, lю1dіe, čydnomu bGu našemu, svobodi1všemu ї}lz t rab0tы, pёsnь pobёdnuю poю1щe i3 vopію1щe, poi1mъ tebЁ є3di1nomu vLcэ.

Prt0lu predstoS hrt0vu, ćkw їereй blagoprіstenъ i3 m§nikъ i3zrsdnэйšій, zin0vіe treblženne, ±že lюb0vію čestvyющыz tvoю2 pamztь svэton0snuю, žiteйskihъ i3zbavi soblaznwvъ.

Zareю prosvэщaemь, mydre, tris0lnečnagw sіsnіz, mglY razori1lъ є3si2 є4llinskagw ѕloslavіz, i3 svёtomъ tvoi1hъ slovesъ vs‰ prosvэti1vъ, nhnэ prešelъ є3si2 kъ nezahodi1momu sіsnію.

Ќglь kvlenъ mhslennый, ngnemъ vžigaemь bžctvennagw d¦a, vsёhъ serdcA vžeglъ є3si2 kъ želanію bžctvennomu, svzщennotai1nniče, i3 prelestь popali1lъ є3si2 vssku.

BGor0dičenъ: Raduйsz, pres™hй hrame, runo2 bGor0snoe, zapečatannый i3st0čniče, bezsmertіz struS: pastvu tvoю2, vLčce, sohrani2, t vsёhъ soproti1vnыhъ nevoevanu.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Strahъ tv0й, gDi, vsadi2 vъ serdcA r†bъ tvoi1hъ, i3 bydi namъ ўtverždenіe, tS vo i4stinэ prizыvaющihъ.

MĐromъ pomazanіz duh0vnagw pomazanъ, zin0vіe, svzщenstvovalъ є3si2, ćkw ѓgGlъ, m§ničeskimi pri konči1nэ ўkrasi1vsz vэncы6.

Dyšъ priradёnіe prіemъ, vozdёlanіemъ bžctvennыmъ, prpdbne, plodonHsnы sі‰ pokazalъ є3si2: tёmže gDni radosti spod0bilsz є3si2.

SestrA є3dinokr0vnaz tvoS tebЁ є3dinomydrenna pokazasz zinovja svzщennэйšaz: spostradati bo tebЁ proizv0li, i3 sъ tob0ю nasladi1tisz slavы vёčnыz.

BGor0dičenъ: Trbcы є3di1nago rodilA є3si2, vъ čelovёčestvo njblekšasz, pres™az m™i dv7o: є3g0že moli2, spasti1 tz vospэvaющыz.

Sэdalenъ, glasъ №.

Pod0benъ: Gr0bъ tv0й:

MĐromъ čestnhmъ pomazanъ, kvi1lsz є3si2, preblženne, їereй bGa vhšnzgw: i4mže ўkrэplsemь, їerarše zin0vіe, m§nikъ bhlъ є3si2, i3 sograždani1nъ ѓgGlwvъ: tёmže dnesь vsesvztyю pamztь tvorsщe, poemъ tS.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Beznevёstnaz čctaz bcde dv7o, є3di1na vёrnыhъ predstatelьnice i3 pokr0ve, bёdъ i3 skorbeй i3 lю1tыhъ njbstosnій vsёhъ i3zbavi, na tS ўpovanіe, ntrokovi1ce, i3myщihъ, i3 dyšы našz spasi2 bžctvennыmi moli1tvami tvoi1mi.

KrtobGor0dičenъ: Zrsщi tS, hrtE, vsenepor0čnaz m™i, mertva na krtЁ prosterta, vopіsše: sn7e m0й, sobeznačalьne nc7Y i3 d¦u, čto2 neizrečennoe tvoE sіE stroenіe, i4mže spaslъ є3si2 prečctыhъ rykъ tvoi1hъ, щedre, sozdanіe;

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Vsёlъ є3si2 na k0ni, ґpclы tvo‰ gDi, i3 prіslъ є3si2 rukama tvoi1ma ўzdы2 i4hъ, i3 spasenіe bhstь э3ždenіe tvoE vёrnw poю1щыmъ: slava si1lэ tvoeй, gDi.

Vozvhšenъ kvi1lsz є3si2 strad†nіi čestnhmi svzщennэйše, i3 prіslъ є3si2 vэncы2 pobёdы, mydre, i3 vёčnoe poluči1lъ є3si2 radovanіe: tёmъ tS počitaemъ, dž§e їerarše zin0vіe.

Na drevэ prosteršemusz v0leю pod0bzsz, vozdvi1gsz ne ўžaslsz є3si2, zin0vіe, i3 tlёnіz, slavne, i3 ўmerщvlenіz debelьstvA sovleklsz є3si2, dž§e, sщ7ennikwvъ pohvalo2.

DušA tvoS krёpkaz demwnskaz ўtverždє1nіz nizloži2, k†piщa že razsэd0šasz, tverdёйšeю vёroю tvoeю potreblsemi, zin0vіe slavne, svzщennomyčenikwvъ pohvalo2.

BGor0dičenъ: Strannыmъ tvoi1mъ ržctv0mъ t bGa ўstrani1všыzsz kъ nemY prisv0ila є3si2, vsepёtaz. Tёmže veleglasnw tS vsi2 slavimъ, i3 vopіemъ ti2 vёroю: raduйsz, zemnor0dnыhъ vozzvanіe.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Vskyю mS tri1nulъ є3si2 t licA tvoegw2, svёte nezahodi1mый, i3 pokrhla mS є4stь čuždaz tmA nkasnnago; no njbrati1 mz, i3 kъ svёtu zapovэdeй tvoi1hъ puti6 mo‰ napravi, molю1sz.

Ženskoe є3stestvo2 d¦omъ ўkrэpi1sz, i3 poprA i4že vъ rai2 pramaterь drevle zapenšago, i3 bžctvennыz slavы na nb7sёhъ spod0bisz, dёvstvomъ i3 stradanьmi sіsющi.

Tučer0denъ džblakъ bhstь ljzhkъ tv0й, ćkw njdoždsющь blagočestіz d0ždь, i3 vёrnыhъ serdcA napasющь, i3 kъ blagopl0dію svzщennodёйstvennэ putevodsщь, dobrodёtelьnыhъ, zin0vіe, dэsnій.

Dёvstva zarsmi slastolю1bіz tmY tgnala є3si2, i3 svёtomъ stradanій bezb0žіz n0щь potrebi1la є3si2, zinovje m§nice, ї}sova krasnaz nevёsto, žili1щe bžctvennagw d¦a.

BGor0dičenъ: GrэhA tsžkimъ vsegdA njbloženъ є4smь bremenemъ, prečctaz, i3 vopію1 ti: sіE hodataйstvomъ tvoi1mъ bžctvennыmъ njblegči2: th bo є3si2 predstatelьnica grёšnikwvъ preproslavlennaz, i3zbavitelz i3 sp7sa r0ždši.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Moli1tvu prolію2 ko gDu, i3 tomY vozvэщY peč†li mo‰, ćkw ѕHlъ dušA moS i3sp0lnisz, i3 živ0tъ m0й ѓdu pribli1žisz, i3 molю1sz, ćkw їHna: t tli2, b9e, vozvedi1 mz.

Moli1tva bžctvennыz duši2 tvoeS prіsta bhstь, ćkw kadi1lo, dž§e: vъ vonю1 bo blagov0nіz, preblženne, stradanій, zin0vіe, poteklъ є3si2, vozsіsvšagw t ženы2 i3 vsю2 tvarь prosvёщšagw.

Kr0vію stradanіz, blženne, njsvzti1lъ є3si2 zemlю, dyhъ že na nb7sA vozšedъ, pervor0dnыhъ cRkovь bžctvennэ ўzsni2, zin0vіe, їerarhwvъ i3 m§nikwvъ svёtlaz pohvalo2.

Ўtэsni1lъ є3si2 nečestіe, blženne, prostranstvomъ i4stinnagw blagočestіz, i3 puti6 vъ sіE vedyщыz zablyždšыmъ lю1demъ pokazalъ є3si2, i3 spaslъ є3si2 lю1tэ potoplsєmыz prelesti vodami.

BGor0dičenъ: Ўkrasi2 dyšu moю2, dv7o, bez8obrazіemъ strasteй njderži1muю, i3 pomыšlenьmi i4stinnagw pokasnіz nkasnnoe serdce moE ўtverdi2, i3 spasi1 mz na tS nesomnёnnw, dv7o, nadёющagosz.

Kondakъ, glasъ }.

Pod0benъ: Ćkw načatki:

I$stinы svidёteli i3 blagočestіz propovёdniki, dv0icu dost0йnw počti1mъ vъ bGodohnovennыhъ pёsnehъ, zin0vіa vkypэ sъ mydroю zinovjeю, kypnw ži1všыz i3 tšedšыz, i3 mučenіemъ prіi1mšыz vэnecъ netlёnnый.

Jkosъ: D0blzgo i3 veli1kagw zin0vіa, pёsnьmi i3 pBnіi voshvalimъ, sъ d0broю dёvoю i3 neskvernoю zinovjeю, syщeю sostradaliceю, ćkw nizloži1ša vr†žіz svirBpstva, i3 jdwlьskoe bezb0žіe njbliči1ša, vёru že hrt0vu ўzsni1ša. Tёmže radostnw prіsša nhnэ vэnecъ netlёnnый.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: DŽtrocы є3vreйstіi vъ peщi2 popraša plamenь derznovennw, i3 na r0su džgnь preloži1ša, vopію1щe: blagoslovenъ є3si2, gDi b9e, vo vёki.

Tečє1nіi kr0vnыmi pogasi1vъ, vseprisnopamztne, džgnь bezb0žіz, čudesы2 nasъ vsegdA njrošaeši doždemъ, zin0vіe, vLku blagosl0vzщыz: blgoslovenъ є3si2, gDi b9e, vo vёki.

Vъ bžctvennый mrakъ všedъ, nevi1dimago, ćkw m0щno, vi1dэlъ є3si2, dyšu i3 ќmъ prosvэщaющa tvoю2, m§niče, blagočestivomydrennw poю1щago: blgoslovenъ є3si2, gDi b9e, vo vёki.

Daetъ tebЁ čestь vLka, postradavšu tverdw, i3 nizloži1všu kHzni vr†žіz, i3 poю1щu veleglasnw: blgoslovenъ є3si2, gDi b9e, vo vёki.

BGor0dičenъ: Mёsto, dv7o, kvi1lasz є3si2 svzщenіz, i3zъ negHže bGъ kvi1sz, njsvzщaz nы2 vёroю pэsnopoю1щыz: blgoslovenъ, prečctaz, pl0dъ tvoegw2 čreva.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: BGoglag0livіi džtrocы vъ peщi2, so ngnemъ plamenь popiraющe, poshu: blgoslovi1te dэlA gDnz, gDa.

Ne ўboslsz є3si2 mečA, їerarše, ne ўstraši1lsz є3si2 bёdъ, ne ўžaslsz є3si2 smerti, bezsmertnыz tS slavы pokazyющіz pričastnika.

Svzщennodёйstvennikъ t†inъ pokazalsz є3si2, i3 sebE njsvzti1vъ, žertva blagov0nna bhlъ є3si2, i3 vhšnіz trapezы, zin0vіe, dost0inъ.

ČudodBйstvы sіsz, їerarše, myčeničeskimi lučami svёtlw njblistalъ є3si2: i3 mrakъ prelesti do koncA tgnalъ є3si2.

BGor0dičenъ: Ne zemledёlannый gr0zdъ začenši, i3stočaющь vіno2, dv7o m™i, njstavlenіz, strasteй mS pіsnstva i3zmэni2, molю1sz.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Ўstraši1sz vsskъ slyhъ neizrečenna b9іz snizhoždenіz, ćkw vhšnій v0leю sni1de daže i3 do pl0ti, t dv7i1českagw čreva bhvъ člvёkъ. Tёmže prečctuю bcdu, vёrnіi, veličaemъ.

Stoslъ є3si2 predъ sudi1liщi, preslavne, muči1teleй, voploщenіe svёtlыmъ glasomъ propovёduz vsederži1telz, i3 strad†nіz є3gw2, krtъ i3 smertь i3 voskrnіe, i4mže spase nы, ćkw člvэkolю1becъ.

Q čudesE! Kakw sъ pl0tію bezplHtnыz vragi2 pobэdi2; kakw nizloži2 nemoщію mnogok0znennago; kakw sъ nbcnыmi služi1tєli sovokupi1tisz zemnhй podvi1gsz; є3g0že čtyщe blagočestnw veličaemъ.

TэlesA, m§nicы čestnji, ranamъ razli6čnыmъ razli1čnэ predaste, vziraющe kъ vёčnomu blženstvu: bratskoю bo lюb0vію drygъ drygu svszani, m§ničeskimi dobr0tami prosvэti1stesz: tёmže ўblažaetesz.

Pamztь dnesь vaša svэtozarenіemъ sіsющi d¦a, vsBmъ prosіS, čudesъ blgodatь njblistaющi, i3 vračevanій rёki nbi1lьnw točaщi, ю4že prazdnuющe, blaži1mъ vы2 hrtHvы myčєnicы.

BGor0dičenъ: Prosvэti2, dvere svёta, serdca moegw2 džči, molю1sz, daleče tgonsщi grэhA tmY tzžčaйšuю t nkasnnыz moeS duši2: da veličaю tS, da slavlю tS, da lюb0vію tS poю2 vsepёtuю.

Svэti1lenъ.

Pod0benъ: Žєnы2 ўslhšite:

Q čudesE! Kakw perstnіi, zlati є3stestv0mъ kvi1šasz: i4bo ni džgnь, nižE mečь, nižE ѕvэreй zybы, ni m{ki, ni r†nы si1hъ povredi1ša: no vъ pl0ti bezpl0tnago nizloži1vše, gDu nj nasъ m0lztsz.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Strašno predstatelьstvo tvoE, marje bGokrasnaz, i3 strašna tvoS slava vseй zemli2, bcde: tob0ю bo nhnэ hvalimsz, tS i3 hodataicu i3myщe kъ sn7u i3 ziždi1telю tvoemY, i3 neushpnoю moli1tvoю tvoeю spasaemsz vsi2.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.