NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

NktHvrіa k7i

I$že vo s™hhъ ntcA našegw ґrsenіa, ґrhіepjskopa serbskagw:

Ѓщe h0щetъ nastostelь, tvori1tъ bdёnіe.

Na malэй večerni stіhi6rы, glasъ №.

Pod0benъ: Nbcnыhъ činHvъ:

I#zъ mlada v0zrasta bGa vъ sebЁ nosS, dž§e ґrsenіe, demwnskіz polki2 ngnemъ moli1tvennыmъ požeglъ є3si2, blženne. Nastavilъ є3si2, mydre, stado slovesnыhъ nvecъ. Na pažitь duh0vnuю, i3 kъ bGu privelъ є3si2.

Dёvstva tezoimeni1tый, serbskій svэti1lьnikъ, čudodёйstvomъ sіsz, veli1kій dž§e ґrsenіe, vsёhъ nasъ sozыvaeši vъ pamztь tvoю2, toržestvo2 soveršati duh0vnoe, vospэvati sp7sa hrtA.

Dobrodёteli verhъ i3 vёrnыhъ njsnovanіe, ґpclwvъ slava, їerarhwvъ hvalA, serbskoe ўtverždenіe, veli1kій dž§e ґrsenіe, vsёhъ prizыvaeši svёtlw prazdnovati vsečestnyю pamztь tvoю2.

Slava, glasъ d7:

E#đlьskihъ i3stHčnikъ slovesы2 tvoi1mi, s™i1telю dž§e ґrsenіe, lюdeй tvoi1hъ serdcA napoi1lъ є3si2, i3 sёmz blagočestіz vъ ni1hъ moli1tvami tvoi1mi vozrasti1lъ є3si2, i3 sі‰ prineslъ є3si2 hrtY pl0dъ i3zrsdenъ. I# nhnэ, predstoS ў negw2 sъ li1ki ґpctwlъ i3 їerarhwvъ, i3 nasъ pominaй i3 sohrani2 t vsskagw njѕloblenіz, ćkw vъ mi1rэ soveršati pamztь tvoю2.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Bcde, vsёhъ cRi1ce:

Na stіh0vnэ stіhi6rы, glasъ v7.

Pod0benъ: D0me є3vfrafovъ:

ЎmA vladhku na str†sti postavivъ, plotolю1bіemъ ne porab0tivsz, ѓgGlьski čistot0ю, dž§e ґrsenіe, poži1lъ є3si2.

Stjhъ: Blženъ myžъ, bosйsz gDa, kъ zapovэdehъ є3gw2 vosh0щetъ ѕэlw2.

Ґrhіereєvъ pohvalA i3 svzщennikwvъ slava, pravilo monašestvuющihъ, dž§e ґrsenіe, raduйsz, cRkve ўtverždenіe veli1koe.

Stjhъ: Sщ7ennicы tvoi2 njblekytsz pravdoю, i3 prpdbnіi tvoi2 vozraduюtsz.

Ўslhši molє1nіz r†bъ tvoi1hъ, ґrhіeree, dž§e ґrsenіe, i3 slezъ ne premolči2, i3 serdє1čnaz prošє1nіz podavaй lю1bzщыmъ tS.

Slava, glasъ d7:

Podobaetъ serbskomu r0du ґrsenіa vezdЁ i3mёti ґrhіerea, ćkw nёkuю ќtvarь carskuю i3 sokr0viщe nekradomo, vsBmъ podaю1щa bogatstvo, spasenіz propovёdanіe, i3 vs‰ sobiraющa kъ soedinenію pёsneй bGolёpnыhъ, kъ nemyže vozopіi1mъ: ґrhіeree i3 nastavniče, hrtA bGa moli2 nj dušahъ našihъ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

I#zbavi nы2 t nyždъ našihъ:

Troparь, glasъ }:

Mi1losti nastavniče i3 blgoutr0bіz sokr0viщe, є4že vsBmъ tverzlъ є3si2, pravovёrіz ўči1telю, i3 ґrhіereєvъ bžctvennoe ўdobrenіe, dž§e našъ їerarše ґrsenіe, ni1щihъ bhlъ є3si2 zastypnikъ: tёmъ moli2 hrtA bGa, prosvэti1ti dyšы našz, da ne kogdA ќsnemъ vъ smertь.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

I$že nasъ radi roždeйsz t dv7ы:

I# tpystъ.

Na veli1cэй večerni, Blaženъ myžъ:

Na GDi, vozzvahъ, ѓщe bdёnіe, poemъ stіhi6rы na }: ѓщe li ni2, poemъ na ѕ7, glasъ є7.

Pod0benъ: Raduйsz.

Raduйsz, prewsvzщenne ґrhіeree, d0broe njbrёtъ hrt0vo pod0bіe, i4mže vozšelъ є3si2 na vыsotY ўčenій rasploždaz, dёlы dobrodёteleй soveršaz, i3 si1mi kolesni1cu džgnennuю voshoždenіz tvoegw2 sotvori1vъ, kъ širotЁ b9іz grada dosti1glъ є3si2. Nbcnый čelovёče, zemnhй ѓgGle, ґrsenіe dž§e svzщenne, hrtA bGa moli2, dušamъ našыmъ darovati mi1rъ i3 velію mi1lostь.

Raduйsz, njsvzщenne dž§e ґrhіeree, dэ‰nіz dobrodёteleй tvoi1hъ, nbcnыhъ kasaющesz, pods0lnečnuю prosvэщaюtъ, i3 kъ bžctvennэй vыsotЁ voznossщesz, ќmnыz zari2 njblistaющe, st0lpъ dobrodёteleй vozvhšši vhsprь, bžctvennagw tvoegw2 zraka vozvodsщъ. Nbcnый čelovёče, zemnhй ѓgGle, ґrsenіe njsvzщenne, hrtA bGa moli2, darovati dušamъ našыmъ mi1rъ i3 velію mi1lostь.

Raduйsz, bGoglag0livaz glavo2, s™agw d¦a glag0lы vэщaющi, trubo2 ѓgGlьskaz, vsBmъ vozdasnіe glassщi, ґrhіereєvъ sselьniče, grэšaщihъ zastypniče, teplaz ўtёha pritekaющыmъ kъ tebЁ, i3 si1mъ vozvodsщisz nbcnagw zraka prіemъ, njbnovi1lъ є3si2, ćkw nrelъ, ю4nostь tvoю2, ўčenіemъ č†da tvo‰ prosvэщaz. Nbcnый čelovёče, zemnhй ѓgGle, ґrsenіe presvzщenne, hrtA bGa moli2, darovati dušamъ našыmъ mi1rъ i3 velію mi1lostь.

Slava, glasъ ѕ7. Samoglasenъ:

VozsіS svёtlaz dnesь їerarha pamztь, vBrnыz prosvэщaющi i3 t0ki newskydnw blagouhanіz točaщi: vъ neйže sobravšesz, cvёtы dobropёsnennыmi glavы6 svo‰ ўvszše, prosvэщennago ґrsenіa hvalami počti1mъ, i3 segw2 njsvzщennэй glavЁ radostь vozglasi1mъ, raduйsz, bžctvennaz lastovice, vsBmъ glassщi pytь pokasnіz. Raduйsz, blagov0nіemъ raki tvoeS kvi1vый žitіE tvoE. Raduйsz, nadežde vsёhъ hvalzщihъ tS. NJsvzщenne ґrsenіe, moli1sz nj dušahъ našihъ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Kto2 tebE ne ўblaži1tъ:

Vh0dъ. Prokjmenъ dnE. Čtє1nіz tri2.

Pri1tčeй čtenіe. (Glavы6 G i3 }).

Pamztь pravednagw sъ pohvalami, i3 blagoslovenіe gDne na glavЁ є3gw2. Blaženъ čelovёkъ, i4že njbrёte premydrostь: i3 smertenъ, i4že ўvёdэ razumъ. Lyčše bo sію2 kupovati, neželi zlata i3 srebrA sokrHviщa. Čestnёйšaz že є4stь kamenій mnogocёnnыhъ: vse že čestn0e nedost0йno є3S є4stь. Dolgota bo dneй, i3 lBta životA vъ desni1cэ є3S: vъ šyicэ že є3S bogatstvo i3 slava: t ќstъ є3S i3sh0ditъ pravda, zak0nъ že i3 mi1lostь na ljzhcэ n0sitъ. Poslyšaйte u5bo menє2, q č†da! Čestn†z bo rekY: i3 blženъ čelovёkъ, i4že puti6 mo‰ sohrani1tъ: i3sh0di bo moi2, i3sh0di životA, i3 ўgotovlsetsz hotёnіe t gDa. Segw2 radi molю2 vasъ, i3 predlagaю m0й glasъ sыnovHmъ čelovёčєskimъ: ćkw ѓzъ premydrostь ўstr0ihъ, sovёtъ i3 razumъ i3 smhslъ ѓzъ prizvahъ. M0й sovёtъ i3 ўtverždenіe, m0й razumъ, mos že krёpostь. Ѓzъ menE lю1bzщыz lюblю2, i4щuщіi že menE njbrsщutъ blgodatь. Razumёйte ќbw, neѕl0bivіi, kovarstvo, nenakazannіi že, prilagaйte serdcA. Poslyšaйte menє2 i3 paki, čestn†z bo rekY: i3 tverzu t ўstenъ pr†vaz, ćkw i4stinэ pouči1tsz gortanь m0й, mє1rzski že predo mn0ю ўstnы2 lži6vыz. Sъ pravdoю vsi2 glag0lы ќstъ moi1hъ: ničt0že vъ ni1hъ str0potno, nižE razvraщenno. Vs‰ pr†va sytь razumэvaющыmъ, i3 prHsta njbrэtaющыmъ razumъ. Naučaю bo vasъ i4stinэ, da bydetъ nj gDэ nadežda vaša, i3 i3sp0lnitesz d¦a.

Premydrosti solomHni čtenіe. (Glavы6 ‹, ѕ7 i3 f7.)

ЎstA prvdnagw kaplюtъ premydrostь: ўstnё že mužeй mydrыhъ vёdztъ blgodatь. ЎstA mydrыhъ poučatsz premydrosti, pravda že i3zbavlsetъ i5hъ t smerti. Skončavšusz myžu pravednu, ne pogi1bnetъ nadežda. Shnъ bo pravedenъ raždaetsz vъ živ0tъ, i3 vo blgi1hъ svoi1hъ pl0dъ pravdы njb8i1metъ. Svёtъ pravєdnыmъ vsegdA, i3 t gDa njbrsщutъ blgodatь i3 slavu. LJzhkъ mydrыhъ dHbraz svёstь, i3 vъ serdcэ i4hъ počjetъ mydrostь. Lю1bitъ gDь prpdbnыz serdcA, prіstni že є3mY vsi2 nepor0čnіi vъ puti2. Mydrostь gDnz prosvэщaetъ licE razymnagw. Postigaetъ bo želaющыz ю5, prežde daže razumёti ю5: i3 ўd0bь ќzritsz t lю1bzщihъ ю5. Ќtrenevavый kъ neй, ne ўtrudi1tsz: i3 bdsй є3S radi, vsk0rэ bezъ pečali bydetъ. Ćkw dost0йnыhъ є3S samA njbh0ditъ i4щuщi, i3 vo stezshъ є3S kvlsetsz i5mъ blagoprіemnэ. Mydrosti nikogdaže njdolёetъ ѕl0ba. Si1hъ radi i3 rači1telь bhhъ dobr0tы є3S: i3 vozlюbi1hъ ю5, i3 poiskahъ t ю4nosti moeS: i3 vzыskahъ nevёstu privesti2 sebЁ, ćkw vsёhъ vLka vozlюbi2 ю5: tai1nnica bo є4stь b9іz hi1trosti, i3 njbrэtatelьnica dёlъ є3gw2. Trudы2 є3S sytь dobrodёtєli: cэlomydrію že i3 razumu tA ўči1tъ, pravdэ i3 myžestvu, i4hže potrebnэe ničt0že є4stь vъ žitіi2 čelovёkwmъ. Ѓщe že i3 mn0gagw i3skysstva želaetъ kto2, vёstь drє1vnzz, i3 bhti hot‰щaz razsm0tritъ: svёstь i3zvi6tіz slovesъ, i3 razrэšє1nіz gadanій: znamєnіz i3 čudesA prorazumёetъ, i3 sbыtі‰ vremenъ i3 lёtъ: i3 vsBmъ sovёtnikъ є4stь blagъ, ćkw bezsmertіe є4stь vъ neй, i3 blgoslavіe vo nbщenіi slovesъ є3S. Segw2 radi besёdovahъ ko gDu, i3 pomoli1hsz є3mY, i3 rёhъ t vsegw2 serdca moegw2: b9e ntcє1vъ i3 gDi mi1losti, sotvori1vый vs‰ sl0vomъ tvoi1mъ, i3 mydrostію tvoeю ўstr0ivый čelovёka, da vladёetъ bhvšimi t tebє2 tvarьmi2, i3 da ўpravlsetъ mjrъ vъ prpdbіi i3 pravdэ, daždь mi2 tvoi1hъ prest0lwvъ prisэdsщuю premydrostь, i3 ne tluči2 menє2 t džtrwkъ tvoi1hъ, ćkw ѓzъ rabъ tv0й, i3 shnъ rabhni tvoeS. Posli2 ю5 sъ nb7sъ t s™agw žili1щa tvoegw2, i3 t prest0la slavы tvoeS, da syщi so mn0ю nauči1tъ mS, čto2 blgoug0dno є4stь predъ tob0ю: i3 nastavitъ mS vъ razumъ, i3 sohrani1tъ mS vъ slavэ svoeй. Pomыšlє1nіz bo smertnыhъ vs‰ bozzli6va, i3 pogrэši1tєlьna ўmыšlє1nіz i4hъ.

Premydrosti solomHni čtenіe. (Glavы6 d7 i3 ѕ7.)

Pohvalsemu pravedniku, vozveselstsz lю1dіe: Bezsmertіe bo є4stь pamztь є3gw2, ćkw t gDa poznavaetsz, i3 t čelovBkъ: i3 ўg0dna gDevi dušA є3gw2. Vozlюbi1te ќbw, q myžіe, mydrostь, i3 poživetE: voshoщi1te є3S, i3 nakazani bydete: načalo bo є3S lюbы2 i3 soblюdenіe zak0na. Počti1te premydrostь, da vo vёki carstvuete. VozvэщY vamъ, i3 ne skrhю t vasъ t†inъ b9іihъ: ćkw t0й mydrosti nastavnikъ є4stь, i3 mydrыhъ i3spravitelь, i3 vsskomu smhslu i3 dёlu hitrecъ. I# vsBmъ smhslwmъ nauči1tъ mydrostь: є4stь bo vъ neй d¦ъ razymenъ i3 svstъ, i3 sіsnіe svёta prisnosyщnagw, i3 džbrazъ blagosti b9іz. Taz drygi b9іz i3 prbr0ki ўstrosetъ: blagolёpnэйši že є4stь s0lnca, i3 pače vsskagw sotvorenіz ѕvёzdъ: svёtu sosuždaema, njbrэtaetsz pervэйši. Taz ўgoždaющihъ є4й t bolёzni i3zbavi, i3 nastavi na stєzi2 pr†vыz. DadE i5mъ razumъ i3mёti svstъ, i3 sohrani2 | t lovsщihъ, i3 p0dvigъ krёpokъ podadE i5mъ. Da razumёюtъ vsi2, ćkw si1lьnэe vsegw2 є4stь blagočestіe. I# nikogdaže prem0žetъ ѕl0ba mydrosti, nižE preйdetъ ѕlы6z njbličaющi sydъ. Rek0ša že vъ sebЁ, pomhslivše nepravednw: nasi1lьstvuemъ pravednomu, i3 ne poщadi1mъ prepod0bstva є3gw2, ni ўsrami1msz sэdi1nъ starosti mnogolёtnы. Bydetъ bo namъ krёpostь zak0nъ: i3 ўlovi1mъ pravednago, ćkw neug0denъ namъ є4stь, i3 proti1vitsz dэlHmъ našыmъ, i3 pon0sitъ namъ tpadenіe zak0na, i3 njbličaetъ namъ sogrэšє1nіz nakazanіz našegw. Vozvэщaetъ namъ razumъ i3mёti b9ій, i3 džtroka gDnz sebE i3menyetъ. Bhstь namъ na njbličenіe pomыšlenій našihъ, i3 tsžekъ namъ є4stь i3 vi1dimь: ćkw nepod0bno i3nы6mъ žitіE є3gw2, i3 i3zmэnє1nы stєzi2 є3gw2. Vъ poruganіe vmэni1homsz є3mY: i3 ўdalsetsz t puteй našihъ, ćkw t nečist0tъ: i3 blaži1tъ poslBdnzz pravednыhъ. Ўvi1dimъ u5bo, ѓщe slovesA є3gw2 i4stinna sytь, i3skysimъ, ±že sbыvaюtsz є3mY. Ruganіemъ i3 mykoю i3stsžemъ є3go2: da razumёemъ kr0tostь є3gw2, i3 i3skysimъ bezѕl0bstvo є3gw2: smertію bez8obraznoю njsydimъ є3go2: bydetъ bo posэщenіe t slovesъ є3gw2. Sі‰ pomhsliša, i3 prelьsti1šasz: njslэpi1 bo | ѕl0ba i4hъ, i3 ne razumёša t†inъ b9іihъ, i3 ne razsudi1ša, ćkw tы2 є3si2 bGъ є3di1nъ, životA i3mёzй i3 smerti vlastь: i3 spasazй vo vremz sk0rbi, i3 i3zbavlszй t vsskagw ѕlA. Щedrъ i3 mi1lostivъ, i3 dasй prpdbnыmъ svoi6mъ blagodatь, i3 svoeю mhšceю gHrdыmъ protivlszйsz.

Na lіtji stіhi6rы samoglasnы, glasъ v7:

Serbskaz prečctnaz cRkovь, sozыvaющi nasъ, likovstvyetъ. Tёmъ, veselsщesz sъ duh0vnыmi tvoi1mi čadы, tebЁ predstosщe i3 sъ lюb0vію počitaющe tS, pёsnьmi i3 pBnіi zovemъ: ґrhіeree ґrsenіe, moli2 spasti1sz dušamъ našыmъ.

I#zv0livъ l{čšaz, syщыz že vъ žitіi2 vє1щi prewbi1dэlъ є3si2, i3 g0rnee žitіE vozlюbi1lъ є3si2, njdёzvsz vъ smirenіe, m§ničeski pokazalъ є3si2 p0dvigъ stradanіz tэlesnыmi pHtы, raйskoe naslaždenіe vosprіslъ є3si2, i3 vъ svёtlosti s™hhъ bogatnw vseli1lsz є3si2. Sъ ni1miže hrtY predstoS, presvzщenne dž§e ґrsenіe, moli2 spasti1sz dušamъ našыmъ.

Glasъ ѕ7:

Cerk0vnoe svэti1lo vsi2 vёmы bGovi1dnoe i3 dyšъ spasi1telz, hrt0va їerarha ґrsenіa. Seй ќbw čudodёйstvы sіsz i3 bogosl0vіemъ ўkrašaemь, hrt0va stada dost0inъ bhstь, dostočydnый pastыrь, mi1lostivъ, i3 blagouvёtlivъ, i3 vsegw2 mjra koncы2 prosvэti2.

Slava, glasъ }:

Preslavnw proslavisz s™az cRkovь, vъ neйže stekaюtsz knszi, i3 vsi2 vёrnіi, duhHvnaz tvo‰ č†da, neiscёlьnыhъ strasteй prіemlюtъ i3scэlє1nіz, nj i4meni tvoemъ, s™i1telю dž§e ґrsenіe: moli2 spasti1sz dušamъ našыmъ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Beznevёstnaz dv7o:

Na stіh0vnэ stіhi6rы, glasъ v7.

Pod0benъ: Kjimi pohvalьnыmi:

Kjimi pёsnennыmi dobr0tami vospoi1mъ ґrhіerea hrt0va, ўstA ti6haz i3 є3đlіa є3gw2 propovёdnika svёtla, cRk0vnago hrani1telz i3 zastypnika zemli2 serbstэй, pravoslavnomu v0instvu našemu pob0rnika; є3gHže moli1tvami vragHvъ šatanіe hrt0sъ nizloži2, i3mёzй velію mi1lostь.

Stjhъ: Svzщennicы tvoi2 njblekytsz pravdoю, i3 prpdbnіi tvoi2 vozraduюtsz.

Kjimi pohvalьnыmi vэncы6 ўvzzemъ їerarha, svzщenstva vэncA, blagočestіz ўpravlenіe, cRkve svёtloe ўkrašenіe, i3st0čnika bžctvennыhъ i3scэlenій neisčerpaemago, proli1tіe darovanій duh0vnыhъ, rэkY mn0gihъ čudesъ, zemlю serbskuю veselsщu tečenіemъ, ґrsenіa, d0brago predstatelz našego i3 hrani1telz;

Stjhъ: Blaženъ myžъ, bosйsz gDa, vъ zapovэdehъ є3gw2 vosh0щetъ ѕэlw2.

Kjimi ўkrašennыmi gl†sы vospoi1mъ їerarha, di1vnago vъ čudesёhъ ґrsenіa, bezpl0tnыhъ soži1telz, njsvzщennagw t pelenъ, stolpA cRkve nepodvi1žima, veselіe zemli2 serbskіz, pravdы pravilo, njbi1dimыhъ zastypnika, nemoщnhhъ vračA bezmezdna; є3gHže radi darovA hrt0sъ cRkvamъ soedinenіe, mi1rъ i3 velію mi1lostь.

Slava, glasъ ѕ7:

Nbcnagw crtvіz vo blgodatь, ќzkoю stezeю všelъ є3si2, prostranstva: raйskaz nbi1telь, prіi1mši tS, naslёdnika sotvori2, i3 glg0lы ќstъ tvoi1hъ hvalzщi, i3 žitіE dobrodёteleй cvэtyщee, i3 svoeS krasotы2 džbщnika tS ўstr0i, presvzщennaz že raka blgouhanіemъ i3sp0lnisz. Mh že svэton0snuю pamztь lюbeznw prazdnuemъ, s™i1telю dž§e ґrsenіe, moli2 spasti1sz dušamъ našыmъ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Tvorecъ i3 i3zbavitelь m0й:

Na blagoslovenіi hlёbwvъ troparь, glasъ }:

Mi1losti nastavniče i3 blgoutr0bіz sokr0viщe, є4že vsBmъ tverzlъ є3si2, pravovёrіz ўči1telю, i3 ґrhіereєvъ bžctvennoe ўdobrenіe, dž§e našъ їerarše ґrsenіe, ni1щihъ bhlъ є3si2 zastypnikъ: tёmъ moli2 hrtA bGa, prosvэti1ti dyšы našz, da ne kogdA ќsnemъ vъ smertь. Dvaždы.

Bcde dv7o: E#di1noždы.

Na ќtreni. Po №-й stіhol0gіi sэdalenъ, glasъ G:

Pod0benъ: Bžctvennыz vёrы:

Veli1koe s0lnce vseS serbskіz stranы2, dobrodёteleй tvoi1hъ sі‰nіi i3 čudesъ svёtlostьmi prosvэti1vъ tvo‰ č†da vBrnaz, i3 i3strebi1lъ є3si2 strasteй njmračenіe, s™i1telю dž§e ґrsenіe, hrtA bGa moli2, darovati namъ velію mi1lostь. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Bžctvennagw є3stestvA ne tluči1vsz, pl0tь bhvъ vo črevэ tvoemъ: no bGъ vočelovёčivsz i3 prebhstь, i4že po ržctvЁ m™rь tS dv7u, ćkw prežde ržctvA, sohrani1vъ vsenepor0čnu, є3di1nъ gDь: togo2 prilёžnw moli2, darovati namъ velію mi1lostь.

Po v7-mъ stіhosl0vіi sэdalenъ, glasъ G.

Pod0benъ: Bžctvennыz vёrы:

brazы prosіslъ є3si2 bGorazymіz, zareю njblistalъ є3si2 serbskoe dostosnіe, i3 č†da tvo‰ nastavilъ є3si2 slovesы2 tvoi1mi, niщelю1bіe i3 lюb0vь i3stoči1lъ є3si2, ґvraamovu strannolю1bію pod0bzsz, dž§e ґrsenіe, hrtA bGa moli2, darovati namъ velію mi1lostь. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ.

Bžctvennaz ski1nіz bыlA є3si2 sl0va, є3di1na prečctaz m™i dv7o, čistot0ю ѓgGlы prevozšedšaz. Pače vsёhъ menE perstь bhvša, njskvernena plotski1mi pregrэšenьmi, njči1sti moli1tvъ tvoi1hъ bžctvennыmi vodami, podaю1щi, čctaz, velію mi1lostь.

Po polmelei sэdalenъ, glasъ v7.

Pod0benъ: Povelёnnoe:

Grzdi1te, vsi2 vёrnіi, voi1stinnu ўvi1dimъ čydo di1vno, tlёnna bo ćkw netlёnna zrsщe bžctvennagw smotrenіz, vъ razumъ privodsщa sego2 s™ago ґrhіerea pёsnьmi vospoi1mъ. Bžctvєnnaz dэ‰nіz, ±že nj nemъ vi1dzщe, rcemъ: raduйsz, dž§e, zemli2 serbskіz ntє1cъ i3 ўči1telь. Moli2 hrtA bGa grэhHvъ njstavlenіe darovati čtyщыmъ lюb0vію s™yю pamztь tvoю2. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Povelёnnoe taйnw prіemъ vъ razumэ, vъ kr0vэ їHsifovэ, tщanіemъ predstA bezpl0tnый, glg0lz neiskusobračnэй: prikloni1vый shoždenіemъ nb7sA vmэщaetsz neizmёnnw vesь vъ tS. E#g0že i3 vi1dz vъ ložesnahъ tvoi1hъ prіemša rabій zrakъ, ўžasaюsz zvati tebЁ: raduйsz, nevёsto nenevёstnaz.

Stepє1nna, №-й ґntіfHnъ, d7-gw glasa.

Prokjmenъ: ČestnA predъ gDemъ smertь prpdbnыhъ є3gw2.

Stjhъ: Čto2 vozdamъ gDevi nj vsёhъ:

E#đlіe їwanna, začalo lѕ. Po n7-mъ palmЁ stіhi1ra, glasъ ѕ7.

Prpdbne dž§e i3 preblženne, svzщennый pastыrю d0brый, pervopastыrz hrtA ўg0dniče, položi1vый dyšu za serbskoe dostosnіe: tы2 nhnэ ґrhіeree ґrsenіe blženne, i3sprosi2 ў gDa darovati namъ velію mi1lostь.

KanHnъ bcdы so їrmos0mъ, na ѕ7: I# s™agw na }. Glasъ ѕ7.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Pom0щnikъ i3 pokrovi1telь bhstь mnЁ vo spasenіe, seй m0й bGъ, i3 proslavlю є3go2, bGъ ntcA moegw2, i3 voznesY є3go2: slavnw bo proslavisz.

B9e sp7se m0й, tverzi moi2 ўstnЁ, i3 ljzhkъ m0й ўzsni2, ćkw da vospoю2 pamztь їerarha tvoegw2, є3g0že na zemli2 ўdivi1lъ є3si2 slavnw slaviti tS: slavnw bo proslavisz.

I$že prevы6šnzz deržaщi, vъ nbcnaz sela vodvorsše tS mydrostь b9іz, dёtєli darovanій tebЁ vozdaю1щi, g0rnihъ vselьnika sotvorsetъ, gDu poю1щa: slavnw bo proslavisz.

Bžctvєnnaz krasi6liщa, veselsщe svzщennagw tvoegw2 zraka, vъ vы6šnzz vselsюtъ pokHiщa, kъ bžctvennэй trapezэ, gDu poю1щa: slavnw bo proslavisz.

BGor0dičenъ: NJkovannыhъ svobodi1telz, bcde, i3 temnыhъ prosvэti1telz črevo tvoE prečctoe vmэsti2. E#gHže ržctv0mъ jdwlьskіz lesti svob0ždšesz, i4stinnuю navыk0homъ vospэvati b9ію m™rь.

Katavasіa: Tverzu ўstA mo‰.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Ўtverdi2, gDi, na kameni zapovэdeй tvoi1hъ podvi1gšeesz s®ce moE, ćkw є3di1nъ s™ъ є3si2 i3 gDь.

Prosvэщenіe dёteli tvoeS bžctvennыhъ kasazsz, t zemnhhъ kъ pamzti vozv0ditъ vhšnzgw želanіz, prevodS t tli2 vъ ži1znь nekonečnuю.

Pamztь tvoS prebыvaetъ, s™i1telю, i3 kr0tostь serdca tvoegw2 vъ r0dъ i3 r0dъ, seй ўpodoblsemi, bžctvennыz tvoeS slavы nasыщaющesz, dost0йnw tS vospэvaemъ.

Preйde sёnь zak0na, i3znem0gši, dёlomъ blagovэstvovanіz tvoegw2, hrt0sъ i4stina, sіsющi, vs‰ prosvэщaetъ, vёroю pamztь tvoю2, s™i1telю, prazdnuющыz.

BGor0dičenъ: Svёta bžctvennagw zarS i3zъ čreva tvoegw2 prosіS vёrnыhъ blagouhaющa: segw2 blagov0nіe poluči1vše, njmračenіz svobodi1homsz tob0ю, bcde prečctaz.

Sэdalenъ, glasъ d7.

Pod0benъ: Vozneshйsz:

Dnesь їerarha pamztь vozsіS namъ, solnceobraznw lučami sіsющi, svёta kvlenіe vsBmъ prostiraetъ, i3 vsBmъ veleglasnw vopіetъ i3 glag0letъ: prіidi1te, želaemыhъ nasladi1msz. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Teploe zastuplenіe syщihъ vъ bэdahъ, i3 pom0щnicu našu, i3 kъ bGu premэnenіe, є4юže tli2 i3zbavihomsz, bcdu, vёrnіi, ўblažaemъ.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Ўslhša prbr0kъ, prišestvіe tvoE, gDi, i3 ўbossz, ćkw h0щeši t dv7ы rodi1tisz i3 člvёkwmъ kvi1tisz, i3 glag0laše: ўslhšahъ slyhъ tv0й, i3 ўboshsz: slava si1lэ tvoeй, gDi.

Vozsіsvый svёtъ i3 prosvэщeй ќtro, pokaza tz denь, njsvzщenne dž§e ґrsenіe, ўčenіemъ bžctvA є3gw2 vs‰ kъ svёtu togw2 vozvodsщago. I$mže prosvэщaєma duhHvnaz tvo‰ č†da, pamztь tvoю2 prazdnuemъ.

ŽitіS ґrhіereйstva tvoegw2 džbrazы, sopernika ne i3myщe, bezъ svidёteleй njbličaюtъ tS: plotsk†z bo duhHvnыmъ pokori1vъ, thoždenіemъ svoi1mъ vъ nbcnaz vseli1sz, i3dёže likovstvyz, preblženne ґrsenіe, svёtomъ bžctvennыmъ prosvэti2 lюb0vію poю1щыz tS.

Čudesъ, i4hže spod0bilsz є3si2 t vLki tvoegw2, prpdbne, zrsщe bžctvєnnaz tvo‰ č†da, duh0vnыz sladosti nasыщaemsz, tS predstatelz i3myщe kъ nemY, pričastіz bžctvennagw spod0bi nasъ ўluči1ti, m0limsz.

BGor0dičenъ: Črevo dёvstvennoe n0sitъ, є3demskaz dverь tverzaetsz, ѓbіe vёrnыhъ s0nmы derzaющe vh0dztъ, i4stinnuю bcdu vёrnw voshvalsюtъ, roždennomu t neS: zovyщe: slava si1lэ tvoeй, gDi.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Mi1rъ mn0gъ lю1bzщыmъ tS, hrtE, i3 n0щь prosvэщenіz vъ pi1щi slovesъ tvoi1hъ: segw2 radi t n0щi ќtrenюющe, pr0simъ mi1losti t tebє2, člvэkolю1bče.

Vsedёtelьnaz i3 vsemogyщaz mydrostь i3 si1la vLčnz, stolpA i4stinna tS presvzщennago sotv0rši, d0mъ sozdalA є4stь, bžctvєnnaz njgr†dы є3gw2 napolnsющь, i3 є3retjčєskaz šat†nіz progonsющь, ґrsenіe preblženne: tёmъ tS voshvalsemъ.

Vozsіsvъ t nb7sъ blagolёpіe vhšnzgw, primёsomъ s™i1telьstva njbl0žь tS, nbcnыz trapezы sost0lьnika sotvori2, nhnэšnzgw že podatelz vBrnыmъ pokazA, sщ7enne, vopію1щa: pr0simъ mi1losti t tebє2, člvэkolю1bče.

Svэtoli1tіz bžctvennagw i3sp0lnivšisz, presvzщennaz tvoS glavA sladosti ljzhka ўderžati ne vozm0že: ѓщe bo i3 vъ zemn†z sni1de, no dyhomъ vъ nbcnaz dosti1že, dž§e ґrsenіe, mi1rъ i3sprosi2 dušamъ našыmъ.

BGor0dičenъ: Pradэdnzz klstva razrэši1sz i3 pramaternzz bolёznь i3scэli1sz, prečctaz, čreva tvoegw2 ržctv0mъ: bezsёmennw bo začenši, sl0vo rodilA є3si2. E#myže prilёžnw moli1sz spasti1 nы.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Vozopi1hъ vsёmъ serdcemъ moi1mъ kъ щedromu bGu, i3 ўslhša mS t ѓda preisp0dnzgw, i3 vozvedE t tli2 živ0tъ m0й.

Bžctvennыz slavы putešestvіz dёlы kvlsющe, zemn†z prov0dztъ sъ veselіemъ: nbcnaz že raduюtsz, prіemlющe dyhomъ presvzщennago ґrsenіa.

Blagoslovenъ pl0dъ bGoprіstnый, bžctvennagw d¦a dёtelьmi sіsz, i3 preispHdnzz mrači1tъ, vъ toržestvo2 їerarha sobiraющыzsz prosvэщaetъ voi1stinnu: grzdi1te, vёrnіi, prosvэti1msz.

Gradnzgw šestvіz tečenіe provoshiщaz, vэdsй predstoi1tъ ґrsenій, zovhй: grzdi1te, č†da, strahu gDnю nauči1tesz, ćkože rečE gDь: ćkw kr0tokъ є4smь i3 smirenъ serdcemъ, i3 njbrsщete pok0й dušamъ našыmъ.

BGor0dičenъ: I#skoni2 prbr0čєstvіz nj tebЁ prorek0ša, nhnэ že na tebЁ i3sp0lnišasz, prečctaz: džvъ bo tS runo2 pronarečE, na neg0že sni1de sl0vo b9іe, nhnэ že tы2, dv7o, rodilA є3si2 gDa.

Kondakъ, glasъ v7.

Pod0benъ: Vhšnihъ i3щS.

Vъ pi1щi slovesъ tvoi1hъ, bGon0se ґrsenіe, razymnw č†da tvo‰ pitaz, ljzhkomъ hvalS, ўstnami že pёnіe prinosS, vэщanіemъ zovhй: hrtE, tы2 є3si2 svёtъ neizrečennый.

Jkosъ: Sladkoe tvoE vэщanіe vъ poslušestvo2 prih0ditъ, grom0vnыmi džbrazы prostirazsz, vъ dobroposlušanіe nyditъ, neizrečennыz radosti džbщniki ўvэщavaz: prіidi1te, č†da, glag0lz, vozveli1čite gDa so mn0ю. E#gHže sladosti nasыщaющesz, vъ nbcnaz sela vodvori1msz i3 svёtlosti spod0bimsz, vэщanіemъ zovyщe: hrtE, tы2 є3si2 svёtъ neizrečennый.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Neizrečennoe čydo, vъ peщi2 i3zbavivый prpdbnыz džtroki i3zъ plamene, vo gr0bэ mertvъ bezdыhanenъ polagaetsz, vo spasenіe nasъ poю1щihъ: i3zbavitelю b9e, blgoslovenъ є3si2.

Ѓщe i3 zemn†z prevosh0ditъ, vы6šnimъ kasazsz, blgodatію duh0vnoю sъ si1mi sovokuplszsz, neizrečennыz radosti napolnsetъ, shnы svёta sotvorsetъ poю1щыz: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

Žitє1йskaz ўnыvaюtъ, i3 bžctvєnnaz krasyюtsz, nebє1snaz toržestvyюtъ, ґrhіereйskій tv0й dyhъ prіemlющe, zemn†z popravša i3 vъ nbcnыhъ likyющa, sъ veselіemъ poshu: ntє1cъ našihъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

Dёteli bžctvennagw tvoegw2 dyha, razširsющe vh0dы, bžctvєnnaz č†da tvo‰ vedytъ vъ živ0tъ. I$hže želaющe, pr0simъ: moli2 nj nasъ, presvzщenne ґrsenіe.

BGor0dičenъ: Dverь tS zaklюčennuю narečE prbr0kъ, čctaz, ю4že nikt0že pr0йde, t0kmw bGъ є3di1nъ, tverzaz namъ paki є3dє1mskіz vh0dы, vёrnw slavzщыmъ tS, bcde.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Za zak0nы n§єskіz blžennіi vъ vavmlHnэ ю4nošы predbёdstvuющe, carю1ющagw njplevaša povelёnіe bezymnoe, i3 sovokypleni i4mže ne svari1šasz ngnemъ, deržavstvuющemu dost0йnuю vospэvahu pёsnь: gDa p0йte dэlA, i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Svёtomъ bžctvennыmъ njzarsema, blagouhanіemъ cvэtyщi, svzщennaz pamztь tvoS, ґrsenіe, prosvэщaetъ vBrnыz, sozыvaющi vopi1ti: gDa vospэvaйte dэlA, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

Želaemыhъ shtosti bžctvєnnaz tvo‰ č†da nap0lnitisz prossщe, blagoukrašennoю tvoeю pamztію prohlaždaemi, i5, veselsщesz, vёrnw poю1tъ proslavlьšago pamztь tvoю2, їerarše, vzыvaющe: gDa vospэvaйte dэlA, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

Pamztь tvoS vёčnaz, ґrhіeree, kr0tostь i3 smirenіe serdca tvoegw2 vozvэщaющi, vъ nю1že sobiraemi, prosvэщenіz bžctvennagw hodataйstvomъ tvoi1mъ nadёющesz poluči1ti želaemыhъ, veselіemъ zovyщe: gDa p0йte dэlA, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

BGor0dičenъ: Newsk{dnыz t0ki miloserdіz i3stočaющi prizыvaющыmъ tS, vLčce, i3 pёsnьmi hvalzщihъ tS, čctaz, ne njstavi molsщihsz tebЁ, crtvіz sn7a tvoegw2 spod0bi vopію1щыz vёroю: gDa vospэvaйte dэlA, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Stranstvіz vLčnz i3 bezsmertnыz trapezы na g0rnэmъ mestэ, vыs0kimi ўmы6, vёrnіi, prіidi1te nasladi1msz, vozšedša sl0va, t sl0va nauči1všesz, є3g0že veličaemъ.

Tečenьmi preminE zemlenaz tvoS ži1znь, i3 nbcnagw tS selenіz ne njstavi, i4bo ne potčesz nogA pl0ti tvoeS, dremanіz dyhъ tebє2 ne njdolЁ, hransщu tS bGu. Tёmže moli2 za nы2 gDa, presvzщenne dž§e ґrsenіe.

Nbcnіi li1cы raduюtsz, mh že zemlenji slavosl0vimъ, demwnskaz krёpostь i3sčezE, presvzщennagw tvoegw2 dyha vhsprь vi1dzщe vodvorsema vъ nbcnaz selє1nіz, nj hvalzщihъ tS moli2, svzщenne ґrsenіe.

Nc7Y i3 sn7u i3 s™0mu d¦u vёroю poklansemsz, triči1slennoe є3di1nstvo slavzщe, i3 sъ lюb0vію vospэvaющe, glag0lemъ: moli1tvami їerarha tvoegw2 ґrsenіa pomi1luй, i3 sohrani2 vs‰ nы2.

BGor0dičenъ: Drevnimъ prestuplenіemъ vvedE vъ pagubu prababa є3stestvo2 zemn0e: ržctva že tvoegw2 črevonošenіemъ, prečctaz, paki kъ bGu primiri1homsz. E#g0že slavzщe, tebE, dv7o, veličaemъ.

Svэti1lenъ:

Pod0benъ: Nebo ѕvэzdami:

S™i1telю prestavlьšusz, sobrašasz nar0di pogrebsti2 tёlo є3gw2: ѓgGli že, veselsщesz, prіimahu dyšu є3gw2, vselsющe vo s™ы6z dvorы2. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Deržavnыmъ tvoi1mъ pokr0vomъ, t vr†gъ navёta rabы6 tvo‰ sohrani2, čctaz, vs‰ nы2 nevrednы: ts bo stzžahomъ є3di1nu pribёžiщe vъ sk0rbehъ.

Na hvali1tehъ stіhi6rы ґ d7, glasъ d7.

Pod0benъ: Ćkw d0blz:

Mimotekъ zemn†z, vhšnihъ dosti1glъ є3si2, i3 so ѓgGlьskimi li1ki vodvorsešisz, trbcы propovёdnikъ kvi1vsz. E$йže predstoS so derznovenіemъ, za nы2 moli1sz prilёžnw, ґrsenіe prpdbne, soprest0lьniče ґrhіereєvъ i3 pohvalA. Dvaždы.

T čyvstvenna tvoegw2 žitіS, na nb7sA vozvodi1ma, so s™hmi sіsющa presvёtlw, gorЁ vselsema, tS zemn†z slavosl0vztъ, i3 nbcnaz raduюtsz: sъ ni1miže hrtY predstoS, moli1sz nj nasъ, ґrsenіe, soprest0lьniče ґrhіereєvъ i3 pohvalA prpdbnыhъ.

Nai1tіemъ s™agw d¦a, njsvzщennaz tvoS glavA їerarše, čyvstvennыmъ zrakomъ prozrsщi, kzhčnыmi strusmi, so ґrhіerє1i i3zv0li slaviti vъ trbcэ є3di1no bžctvo2: є4йže predstoS, ґrsenіe, moli2 nj nasъ, soprest0lьniče ґrhіereєvъ i3 pohvalA.

Slava, glasъ ѕ7:

Prevzhde pamztь tvoS, bGon0se їerarše ґrsenіe, pače čyvstvennagw svёta sіsющi, preč{dnaz bo sotvori1lъ i3 di6vnaz prіslъ є3si2. Pravыmi puti6 šestvovavъ, presl†vnaz naslёdovalъ є3si2. Vъ neйže likyющe, duhHvnaz č†da, vъ nbcnaz sela moli1tvami tvoi1mi vodvorsюtsz, i3 veselstsz, tebЁ predstosщe, i3 toržestvyюtъ tvoE krasnoe ўspenіe, tob0ю prossщe poluči1ti t hrtA velію mi1lostь.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Bcde, tы2 є3si2 lozA i4stinnaz.

Slavosl0vіi veli1koe, i3 tpystъ.

Na lіturgji, blžє1nna t kanHna s™agw, pёsnь G-z, i3 ѕ7-z.

Prokjmenъ, glasъ №:

ЎstA mo‰ vozglag0lюtъ premydrostь, i3 poučenіe serdca moegw2 razumъ.

Stjhъ: Ўslhšite sі‰ vsi2 kzhcы:

Ґpclъ kъ є3vrewmъ, začalo t}i.

Ґllilyіa, glasъ v7.

ЎstA pravednagw poučatsz premydrosti:

Stjhъ: Zak0nъ bGa є3gw2 vъ serdcэ є3gw2, i3 ne zapnutsz stwpы2 є3gw2.

E#đlіe luki2, začalo k7d:

Pričastenъ: Vъ pamztь vёčnuю:

 

Komentarisanje nije više omogućeno.