NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

NktHvrіa №

Prpdbnagw nc7A našegw savvы, nadъ vi1šeroю rэk0ю ži1všagw.

Večerъ, Blženъ myžъ: na GDi, vozzvahъ, postavimъ stіhHvъ ѕ7, i3 poemъ stіhi6rы s™agw, glasъ є7.

Pod0benъ: Prpdbne dž§e:

Prpdbne dž§e savvo, lюb0vію bžctvennoю razžigaemь, ntečestvo i3 r0dъ njstavilъ є3si2, i3 vъ čuždi1hъ stranahъ pusthnю dosti1gъ, i3 tamw st0lpъ sozdavъ, i3 vъ nemъ d0brэ podvizalsz є3si2. Tёmže i3 po prestavlenіi tvoemъ, blgodatь t gDa prіslъ є3si2 čudesъ. Moli2 spasti1sz tS počitaющыmъ.

Prpdbne dž§e savvo, lюbvE radi ў§telz tvoegw2, vs‰ ±že na zemli2 prewbi1dэlъ є3si2, i3 vъ pusthnю vseli1vsz, pl0ti p0hotnoe mudrovanіe ўmertvi1lъ є3si2, i3 p0stničeskimi trudы6 tvoE žitіE ўzsni1lъ є3si2: tonyduže i3 ўčeniki2 sobravъ revnyющыz tvoemY žitію2, i3 sі‰ hrtY privelъ є3si2: є3g0že moli2, spasti1sz vsBmъ poю1щыmъ tS.

I%že nepravednw razb0йničeski našedšihъ na nbi1telь tvoю2, prpdbne, hotsщihъ njskorbi1ti ўčeniki2 tvo‰, t stolpA ćkw ўvi1dэvъ, t0kmw žezlA ўdarenіemъ ўstraši1lъ є3si2: nni1 že ćkw poznavše svoE bezčelovёčnoe surovstvo2, sъ stud0mъ kъ bёgstvu ўstremi1šasz. HrtY moli1sz, spasti1sz dušamъ našыmъ.

Slava, glasъ ѕ7:

Vъ čuždi1hъ stranahъ vodvori1vsz, prpdbne, i3 vъ pusthnю bezm0lvіz všedъ, i3 tamw st0lpъ sozdalъ є3si2, vъ nemže nbcnoe bogatstvo stzžalъ є3si2: slezami postssz ќbw sёzlъ є3si2, radostію že požinaeši trudHvъ tvoi1hъ plodы2. Tёmъ nbi1telь, ю4že trudы2 tvoi1mi stzžalъ є3si2, so ўčeniki2 ne njstavi, no mi1lostivnw posэщaй: i3 hrtY dž§e savvo, moli1sz spasti1sz dušamъ našыmъ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Kto2 tebE ne ўblaži1tъ:

Vh0dъ. Prokjmenъ dnE. I# čtє1nіz.

Premydrosti solomHni čtenіe. (GlavA є7 i3 ѕ7.)

Pravєdnicы vo vёki živytъ, i3 vъ gDэ mzdA i4hъ, i3 popečenіe i4hъ ў vhšnzgw. Segw2 radi prіi1mutъ crtvіe blagolёpіz, i3 vэnecъ dobr0tы t ruki2 gDni: zanE desni1ceю pokrhetъ |, i3 mhšceю zaщiti1tъ i5hъ. Prіi1metъ vseoryžіe rvenіe svoE, i3 vowruži1tъ tvarь vъ mestь vragHmъ. NJblečetsz vъ bronS pravdы, i3 vozloži1tъ šlemъ, sydъ nelicemёrenъ: prіi1metъ щi1tъ nepobэdi1mый prepod0bіe: powstri1tъ že naprasnый gnёvъ vo nryžіe: spob0retъ že sъ ni1mъ mjrъ na bez{mnыz: p0йdutъ pravol{čnыz strёlы mHlnіinы, i3 ćkw t blagokrygla lyka nblakHvъ na namёrenіe poletstъ: i3 t kamenometnыz ćrosti, i3sp0lnь padytъ gradы: voznegodyetъ na ni1hъ vodA morskaz, rёki že potopstъ | naglw. Soproti1vъ stanetъ i5mъ dyhъ si1lы, i3 ćkw vi1horъ razvёetъ i5hъ: i3 njpustoši1tъ vsю2 zemlю bezzak0nіe, i3 ѕlodёйstvo prevrati1tъ prest0lы si1lьnыhъ. Slhšite u5bo, carіe, i3 razumёйte: navhknite, sudіi6 koncє1vъ zemli2. Vnuši1te deržaщіi mn0žєstva i3 gordsщіisz nj nar0dэhъ kzы6kъ: ćkw danA є4stь t gDa deržava vamъ, i3 si1la t vhšnzgw.

Premydrosti solomHni čtenіe. (GlavA G.)

Pravednыhъ dyšы vъ rucЁ b9іeй, i3 ne prik0snetsz i4hъ myka. Nepщevani bhša vo nčesёhъ bezymnыhъ ўmreti, i3 vmэni1sz njѕloblenіe i3sh0dъ i4hъ: i3 є4že t nasъ šestvіe, sokrušenіe, nni1 že sytь vъ mi1rэ. I$bo predъ licemъ čelovёčeskimъ ѓщe i3 myku prіi1mutъ, ўpovanіe i4hъ bezsmertіz i3sp0lneno, i3 vmalэ nakazani bhvše, veli1kimi blagodёtelьstvovani bydutъ, ćkw bGъ i3skusi2 |, i3 njbrёte i5hъ dostHйnы sebЁ. Ćkw zlato vъ gorni1lэ i3skusi2 i5hъ, i3 ćkw vsepl0dіe žertvennoe prіstъ |. I# vo vremz posэщenіz i4hъ vozsіsюtъ, i3 ćkw i4skrы po steblію potekytъ. Sydztъ kzhkwmъ, i3 njbladaюtъ lюdьmi2, i3 vocRi1tsz gDь vъ ni1hъ vo vёki. Nadёющіisz nanь razumёюtъ i4stinu, i3 vёrnіi vъ lюbvi2 prebydutъ є3mY: ćkw blgodatь i3 mi1lostь vъ prepod0bnыhъ є3gw2, i3 posэщenіe vo i3zbrannыhъ є3gw2.

Premydrosti solomHni čtenіe. (GlavA d7.)

Pravednikъ, ѓщe posti1gnetъ skončatisz, vъ pok0i bydetъ. Starostь bo čestnA ne mnogolёtna, nižE vъ čislЁ lёtъ i3sčitaetsz: sэdi1na že є4stь mydrostь čelovёkwmъ, i3 v0zrastъ starosti, žitіE neskvernoe. Blagoug0denъ bGovi bhvъ, vozlю1blenъ bhstь, i3 živhй posredЁ grBšnikъ prestavlenъ bhstь. Voshiщenъ bhstь, da ne ѕl0ba i3zmэni1tъ razuma є3gw2, i3li2 lestь prelьsti1tъ dyšu є3gw2. Račenіe bo ѕl0bы pomračaetъ dHbraz, i3 parenіe p0hoti premэnsetъ ќmъ neѕl0bivъ. Skončavsz vmalэ, i3sp0lni lBta dHlga: ўg0dna bo bЁ gDevi dušA є3gw2: segw2 radi potщasz t sredы2 lukavstvіz: lю1dіe že vi1dэvše, i3 ne razumёvše, nižE pol0žše vъ pomыšlenіi takov0e: ćkw blagodatь i3 mi1lostь vъ prepod0bnыhъ є3gw2, i3 posэщenіe vo i3zbrannыhъ є3gw2.

Na stіh0vnэ stіhi6rы prpdbnagw, glasъ v7.

Pod0benъ: D0me є3vfrafovъ:

Ćkw prehodsщuю ži1znь, ю4že na zemli2 prezrёlъ є3si2 blženne: i3 tamw spod0bilsz є3si2 ўluči1ti ži1znь blažennuю, i3 b9іz sі‰nіz prіemleši bGon0se.

Stjhъ: ČestnA predъ gDemъ smertь prpdbnыhъ є3gw2.

LюbvE radi hrt0vы, prpdbne savvo, pl0ti rači1telьnoe ўmertvi1lъ є3si2 mudrovanіe, i3 t strasteй dyšu svob0dnu bGu predstavilъ є3si2.

Stjhъ: Blaženъ myžъ bosйsz gDa, vъ zapovэdehъ є3gw2 vosh0щetъ ѕэlw2.

B0drennыmi moli1tvami, i3 sleznыmi i3stHčniki, cRkovь vёrnыhъ njbogati1lъ є3si2 bGoblaženne.

Slava, glasъ v7.

Vъ st0lpъ ćkw všelъ є3si2 prpdbne, i3 ttydu dobrodёteli radi kъ nbcnomu gradu prešelъ є3si2, dosti1glъ prvdnыhъ pok0z, i3 s™hhъ radovanіz. Tёmže sъ ni1mi prilёžnw savvo moli1sz, nj i5že vёroю ži1znь tvoю2 počitaющihъ, i3 čestn0e tvoE ўspenіe slavzщihъ, vsskagw soproti1vnagw njbstosnіz i3zbavitisz svzщennomu tvoemY stadu: da segw2 radi tS vsi2 vёrnw počitaemъ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ.

Troparь, glasъ d7:

T ю4nosti tvoeS vesь bGu porab0tilsz є3si2 blženne, i3 togw2 radi lюbvE, ntečestvo i3 r0dъ njstavilъ є3si2, vъ pusthnю vseli1vsz, i3 vъ neй žest0koe žitіE pokazavъ, čudesъ darov†nіz t gDa prіslъ є3si2, savvo prpdbne: moli2 hrtA bGa spasti1sz dušamъ našыmъ.

Na ќtreni, na BGъ gDь, troparь dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

E$že t vёka ўtaennoe:

Po №-й kafjsmэ sэdalenъ, glasъ d7:

Pod0benъ: Ўdivi1sz їHsifъ:

Ўdivi1sz prpdbne savvo, vo vsemъ mjrэ bGon0se, žitіE tvoE, ćkw t ўtr0bы materni i3zbranъ є3si2 bGomъ. Tёmъ nhnэ so ѓgGlы likyeši vъ nbcnыhъ, pominaй nasъ tvorsщihъ pamztь tvoю2, savvo prpdbne. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

NJbnovi1la є3si2 čctaz, bžctvennыmъ ržctv0mъ tvoi1mъ, i3stlёvšee vo strastehъ zemnor0dnыhъ mertvennoe suщestvo2: i3 vozdvi1gla є3si2 vs‰ t smerti kъ životY netlёnіz. Tёmže tS po d0lgu blaži1mъ vsi2 dv7o preproslavlennaz, ćkože proreklA є3si2.

Po v7-mъ stіhosl0vіi sэdalenъ, glasъ є7.

Pod0benъ: Sobeznačalьnoe sl0vo:

P0stnika gDnz pёsnьmi počti1mъ, ćkw ўmertvi1vša vs‰ pril0gi strasteй vozderžanіemъ tverdыmъ, i3 krёpkimъ terpёnіemъ voi1stinnu, i3 posrami1vša ѕэlw2 soproti1vnagw vsю2 gordhnю, i3 nhnэ molsщasz gDevi, pomi1lovatisz dušamъ našыmъ. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Strašno čydo začatіz, i3 neskazanenъ džbrazъ ržctvA vъ tebЁ poznasz, čctaz prisnodv7o. Ўžasaetъ mi2 ќmъ, i3 ўdivlsetъ pomыšlє1nіz: slava tvoS, bcde, vsBmъ prostresz, na spasenіe dušamъ našыmъ.

Po polmelei sэdalenъ, glasъ №.

Pod0benъ: Gr0bъ tv0й, sp7se:

Pogreblъ є3si2 strasteй vsE vostanіe ўmerщvlenіemъ pl0ti, svzщennый dž§e, ži1znь bezkonečnuю po smerti prіslъ є3si2. Tёmže dnesь hrt0va cRkovь prazdnuetъ tvoю2 dostočydnuю pamztь, prpdbnыhъ ўkrašenіe. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ.

Nastavi nы2 na pytь pokasnіz, ўklonsющыzsz vsegdA ko ѕlы6mъ bezpytієmъ, i3 preblagago bGa prognёvaющыz: neiskusobračnaz blgoslovennaz marje, pribёžiщe tčaznnыhъ čelovёkwvъ, b9іe selenіe.

Stepє1nna, prokjmenъ:

Vsskoe dыhanіe.

E#đlіe prpdbničeskoe.

Po n7-mъ palmЁ stіhi1ra, glasъ ѕ7:

Prpdbne dž§e, vo vsю2 zemlю i3zhde vэщanіe i3spravlenій tvoi1hъ: tёmže na nb7sёhъ njbrёlъ є3si2 mzdY trudHvъ tvoi1hъ, dє1mwnskaz razori1lъ є3si2 pHlčiщa, i3 ѓgGlьskіz dosti1glъ є3si2 či1nы: i4hže žitію2 bezъ por0ka porevnovalъ є3si2, derznovenіe i3mёz ko gDu, mi1rъ i3sprosi2 dušamъ našыmъ.

KanHnъ prpdbnagw savvы. Tvorenіe svzщennomonaha pahHmіa. Glasъ d7.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Tverzu ўstA mo‰, i3 nap0lnztsz d¦a, i3 sl0vo trhgnu cRi1cэ m™ri, i3 kvlю1sz, svёtlw toržestvyz, i3 vospoю2, raduzsz toS čudesA.

Smiri1lsz є3si2 hrtA radi, dž§e, i3 krtъ vzemъ, t ntečestva i3 sr0dnikwvъ ćkw t ѕmjz bёgalъ є3si2: tnю1duže vъ pusthnю všedъ, i3 vъ neй trudolю1bnw podvizalsz є3si2, prpdbne.

T ю4nosti tvoeS, dž§e savvo, ќmъ kъ bGu vperi1vъ, i3 tlёnnыmi netlBnnaz ćkw d0brый kupecъ kupi1lъ є3si2: tёmže nhnэ sšedšesz pamztь tvoю2 počitaemъ.

Hrt0vыmъ račenіemъ, dž§e savvo, pače ngnS raspalaemь, nasto‰щaz ćkw ničt0že s{щaz prezrёlъ є3si2, i3 segw2 radi vъ pokHiщa vseli1lsz є3si2 i3dёže pravednыhъ dyšы veselstsz.

BGor0dičenъ: Bolsщa i3scэli2 dušeю i3 tёlomъ vLčce, rabA tvoego2, blžennagw savvы molenіemъ: tebe bo predstatelьnicu vsi2 syщіi vъ pečalehъ stzžahomъ, ćkw r0ždšuю spasenіe naše.

Katavasіa: Tverzu ўstA mo‰:

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Tvo‰ pэsnosl0vcы, bcde, živhй i3 nezavi1stnый i3st0čniče, li1kъ sebЁ sovokyplьšыz, duh0vnw ўtverdi2, vъ bžctvennэй tvoeй slavэ vэncє1vъ, slavы spod0bi.

SnA tvoi6mъ nčesє1mъ ne dalъ є3si2, blženne savvo, ni vёždwmъ dremanіz, d0ndeže spod0bilsz є3si2 prvdnыhъ selenіz, ±že ўgot0va bGъ, prpdbne, lю1bzщыmъ є3go2.

B0drennыmi tvoi1mi moli1tvami, dž§e savvo, i3 žest0kimъ vozderžanіemъ, bGu na zemli2 d0brэ ўgodi1lъ є3si2: segw2 radi strašenъ vragHmъ, i3 slavenъ čelovёkwmъ bhlъ є3si2.

Raйskuю ži1znь, i3 tamw s™hhъ selenіe vsegdA vo ўmЁ tvoemъ požinalъ є3si2, prpdbne. Tёmže vo slezahъ i3 vozdыhanіihъ vsю2 tvoю2 ži1znь, dž§e savvo, prešelъ є3si2. Segw2 radi i3 po smerti hrt0sъ čudesh tz proslavi.

BGor0dičenъ: I#stočaeši i3scэlenій strui6 bolsщыmъ, dv7o, vsю1du. Ts bo i3st0čnikъ pokazA miloserdіz vLčce, i4že mi1losti i3st0čnikъ i3zъ tebE roždeйsz pače ўmA.

Po G-й pёsni sэdalenъ, glasъ d7.

Pod0benъ: Vozneshйsz:

Ю$nostь tvoю2, prpdbne, vozderžanіemъ ўvzdi1lъ є3si2, str†sti tэlє1snыz, ćkw plёnnika hyda svzzavъ, dyhu povinylъ є3si2: i3 segw2 radi, dž§e savvo, hrt0sъ čudesы2 preslavnw tebE vэnčaetъ, є3di1nъ proslavlszй s™ы6z svo‰. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Ўmertvi1sz vsS krёpostь moS t mn0žestva bezmёrnыhъ moi1hъ ѕHlъ, i3 mn0gimi skorbьmi2 njderži1mь ўžE tčazhsz: no pomozi1 mi vLčce, savvы blžennagw predstatelьstvomъ, ćkw radostь r0ždšaz plačuщыmъ i3 ўtэšenіe.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Sэdsй vъ slavэ na prt0lэ b9estvA, vo džblacэ legcэ prіi1de ї}sъ prebžctvennый, netlёnnoю dlanію, i3 spasE zovyщыz: slava, hrtE, si1lэ tvoeй.

ŽitіE tvoE, dž§e savvo, čydno na zemli2 pokazalъ є3si2, veli1ko poщenіe i3 smirenіe: i3 segw2 radi tamošnzgw žitіS veli1čestvo naslёdilъ є3si2. Moli2 spasti1sz t bёdъ poю1щыmъ tS.

SmmeHna veli1kagw, na stolpЁ ži1všagw, žitію2 poslёduz, prpdbne: tёmže tomY є3li1kw m0щno i3menovanіe t žitіS stzžalъ є3si2, savvo prebogate.

Post0mъ i3 moli1tvami tёlo tvoE, dž§e savvo, i3znuri1lъ є3si2: i3 segw2 radi spod0bilsz є3si2 vi1dэti neizrečє1nnaz blg†z, ±že s™ы6mъ ўgotHvana. Sъ ni1miže, dž§e savvo, nj nasъ moli1sz.

BGor0dičenъ: Kr0vъ i3 zastuplenіe, i3 pribёžiщe bydi mi2, dv7o, rabY tvoemY, i3scэli1 mz t bezmёrnыhъ ѕHlъ vospэvati, prečctaz: slava ržctvY tvoemY.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Ўžas0šasz vssčєskaz nj bžctvennэй slavэ tvoeй: th bo neiskusobračnaz dv7o, i3mёla є3si2 vo ўtr0bэ nadъ vsёmi bGa, i3 rodilA є3si2 bezlёtnago sn7a, vsBmъ vospэvaющыmъ tS mi1rъ podavaющaz.

Či1sto žitіE tvoE t ю4nosti potщalsz є3si2 prpdbne, sohrani1ti: tёmže čistotY tvoю2 vi1dэvъ pres™hй d¦ъ, vъ tS vseli1sz.

Ćkw prewbi1dэvъ tlBnnaz, vBčnaz dž§e, spod0bilsz є3si2 prіsti po nel0žnomu slovesi2: prosi1te i3 prіi1mete. Tёmže ćkw prosi1lъ є3si2, sі‰ po dost0instvu prіslъ є3si2.

Mёsto, є4že spod0bisz prіsti čestnы6z m0щi tvo‰, prpdbne, njsvzti1sz, i3 po mnHgimъ stranamъ proslavlsemo є4stь, ćkw vъ sebЁ m0щi tvo‰ i3myщee.

BGor0dičenъ: Ne prestaй molsщi, є3g0že rodilA є3si2 bGonevёsto, ćkw sp7sa i3 vLku, razrэšenіe mi2 podati skorbeй, i3 bolёzneй njblegčenіe, ćkw da prіimY proщenіe, pэsnosl0vz tS vo vёki.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Bžctvennoe sіE i3 vsečestn0e soveršaющe prazdnestvo, bGomydrіi, bGomatere, prіidi1te, rukami vospleщimъ, t neS r0ždšagosz bGa slavimъ.

TvoE veli1koe žitіE i3 čistotY, kъ si6mъ že bezmёrnoe smirenіe, provi1dэvъ pres™hй d¦ъ, slavna tS vsBmъ, dž§e, pokazA. Tёmže t segw2 žitіS ko džnomu prešedъ, poluči1lъ є3si2 sъ pravednыmi tamw veselіe.

Dnesь nastavši svzщennaz pamztь tvoS, prpdbne savvo, veseli1tъ ўčeniki2 tvo‰, vospэvaющыz lюb0vію p0dvigi tvo‰, i5že čestn0e tvoE ўspenіe slavzщe toržestvyюtъ, ±že moli1tvami tvoi1mi, dž§e, soblюdi2.

Razb0йnicы pervэe prišedše tebE njskorbi1ti, prpdbne, no tёhъ razumёvъ lukavstvo, vozdvi1gnuti tBmъ drevo reklъ є3si2: ne mogyщыmъ že mnHgimъ tebЁ є3di1nomu proti1vitisz. Tёmže ćkw posramleni pr0čee so strahomъ tbэžaša, pače pobэždeni bhvše, neželi pobэdi1ša.

BGor0dičenъ: Tvoю2 p0moщь daždь mi2, i3 i3zbavi mS t bёdъ i3 skorbeй i3 pregrэšenій moi1hъ, ćže vsёhъ r0ždši i3zbavlenіe.

Kondakъ, glasъ }.

Pod0benъ: Vzbrannoй voev0dэ:

Ntečestva prpdbne, ўdali1vsz, i3 vseli1vsz vъ pusthnю, i3 tamw na st0lpъ všedъ, i3dёže žest0koe žitіE pokazalъ є3si2: i3 mn0gihъ žitіemъ ўdivi1vъ, tnю1duže darovanіe čudesъ t hrtA prіslъ є3si2, pominaй nasъ čestvyющihъ pamztь tvoю2, da zovemъ ti2: raduйsz, savvo dž§e našъ.

Jkosъ: E#đlьskій glasъ, dž§e, ўslhšavъ, vs‰ njstavilъ є3si2 plotsk†z mudrov†nіz, bogatstvo i3 slavu vъ ničt0že vmэni1vъ, na str†sti ćkw bezpl0tenъ podvizalsz є3si2, i3 bezpl0tnыhъ likostosnіz čistot0ю spod0bilsz є3si2, i3 razuma darovanіe t bGa prіslъ є3si2, є4že podaždь vъ pёsnehъ poю1щemu ti2 si1ce: raduйsz, savvo prpdbne i3 bGon0sne, nbcnый čelovёče, i3 zemnhй ѓgGle. Raduйsz, d¦a s™agw prekrasnoe nbi1teliщe. Raduйsz, bGoblaženne, velьmi2 podvizavsz vo vremennэй ži1zni, po dostosnію njbogati1lsz є3si2 blgodatію d¦a, є3sže darovanіe podaždь namъ čadwmъ tvoi6mъ, da zovemъ ti2: raduйsz prpdbne, savvo, dž§e našъ.

Pёsnь z7. Їrm0sъ:

Ne posluži1ša tvari bGomydrіi pače sozdavšagw, no džgnennoe preщenіe myžeski popravše, radovahusz poю1щe: prepёtый nc7є1vъ gDь i3 bGъ, blagoslovenъ є3si2.

I#stočaetъ čudesA čestnaz raka tvoS, prpdbne, preiz8wbi1luющi blgodatію, vёroю prihodsщыmъ zdravіe daruetъ, hrtY t duši2 vopію1щыmъ: blgoslovenъ bGъ ntcє1vъ našihъ.

Drє1vnimъ džnэmъ i3 veli1kimъ ntcє1mъ vъ postЁ prosіsvšыmъ, žitіemъ pod0bzsz, prpdbne, vъ pusthnю vseli1lsz є3si2, i3 tamw vъ poщenіihъ mnHga lBta prebhlъ є3si2, savvo dž§e našъ.

Ćkw i4stinnagw i3 kr0tkagw pastыrenačalьnika hrtA, neѕl0bivoe nvčA, dž§e savvo, bhlъ є3si2. Tёmže neѕl0bivъ hotsщыmъ tebE njѕl0biti bhlъ є3si2, hrtY vopіslъ є3si2: blgoslovenъ bGъ ntcє1vъ našihъ.

BGor0dičenъ: NJboщrenы bolBzni ranamъ moi6mъ t bezmёrnыhъ moi1hъ pregrэšenій vLčce, vedytъ vъ smertь duševnuю i3 tэlesnuю: no i3shi1ti ćkw si1lьna vsskihъ skorbeй i3 ned{gъ.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: DŽtroki blagočesti6vыz vъ peщi2 ržctvo2 bGor0dičo spaslo2 є4stь: togdA ќbw njbrazyemoe, nhnэ že dёйstvuemoe, vselennuю vsю2 vozdvizaetъ pёti tebЁ: gDa p0йte dэlA, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vs‰ vёki.

I#zdёtska, prpdbne dž§e, potщalsz є3si2 svoю2 s0vэstь i3 serdce sъ dušeю či1stw gDu predstaviti. Tёmъ i3 hrt0sъ čudesы2 tebE proslavlsetъ, tomY vopію1щa: gDa vospэvaйte dэlA, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

Nhnэ pusthnz veselіemъ krasyetsz, dž§e, i3myщi m0щi tvo‰ vъ sebЁ, savvo prpdbne. Ў§nich že tvoi2 tvoemY žitію2 revnyющe, nj tvoeй pamzti raduющesz tvorcY vopію1tъ: gDa vospэvaйte dэlA, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

Vъ pusthni, prpdbne, i3dёže selenіe i3mёlъ є3si2, tamw prečestenъ hramъ vъ slavu hrtA vozdvi1glъ є3si2, vъ nemъ proslavlstisz prečctomu togw2 i4meni, i3 vsBmъ vopi1ti: gDa vospэvaйte dэlA, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

BGor0dičenъ: Svэti1lьniče svёta tris0lnečnagw syщi, zareю blgoutr0bіz tvoegw2 tmY timi2 pregrэšenій moi1hъ bGorodi1telьnice, i3zbavlenіe nyždnыhъ bolёzneй podaю1щi, vёroю prevoznossщemu prečctoe tvoE ržctvo2.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Vsskъ zemnor0dnый da vzыgraetsz, d¦omъ prosvэщaemь, da toržestvyetъ že bezpl0tnыhъ ўmHvъ є3stestvo2, počitaющee svzщennoe toržestvo2 bGomatere, i3 da vopіetъ: raduйsz, vseblažennaz bcde, čctaz prisnodv7o.

T pusthnnagw žitіS, kъ premjrnэй i3 vёčnэй ži1zni, ćkw prešedъ blženne, ne prestaй molS i3zbavitelz, t razli1čnыhъ napasteй i3 bёdъ i3zbaviti, lюb0vію čestn0e tvoE ўspenіe nhnэ pёsnьmi slavzщыz.

Pэvcє1vъ i4skrennoю lюb0vію poю1щihъ, i3 vёroю tebЁ pёnіe hvalenіz prinošaющihъ, treblženne savvo, t vsskihъ bёdъ i3 skorbeй i3zbavlsй, da tS vsi2 veličaemъ.

T rykъ nedost0йnыhъ maloe sіE pёsneй hvalenіe, prinossщagw tebЁ, prіimi2, blženne savvo: ne bo2 vozmog0hъ proti1vu tvoegw2 veli1čestva ўkrasi1ti: no maloe sіE ćkw veli1ko prіimi2, da tebE vsegdA vъ pёsnehъ veličaю.

BGor0dičenъ: Pёnіe sъ pёsnію, i3 hvalenіe i3spletennoe, t bolёznennыz duši2 prinošaю sъ lюb0vію, tebЁ r0ždšeй hrtA, є3stestv0mъ bGa, є4že blagoprіstnw prіemši, prošє1nіz n†ša, bcde, i3sp0lni, i3 moli1tvami tvoi1mi mS soblюdi2.

Svэti1lenъ.

Pod0benъ: Žєnы2 ўslhšite:

Procvёlъ є3si2 ćkw fjnіxъ dv7dski, dž§e, i3 nbi1telь kvi1lsz є3si2 d¦a pres™agw, i4že slavna tS vselennэй pokazA. Togo2 nj nasъ neprestannw moli2, počitaющihъ vёroю prečestnyю tvoю2, prpdbne savvo. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

TS pёsnьmi nem0lčnыmi ўblažaemъ, dv7o, ćkw trbcы є3di1nago rodilA є3si2, bcde, i3 n0siši na bžctvennuю rukY, prebogatoe sl0vo, nepremёnnw i3 neizmёnnw.

Na hvali1tehъ stіhi6rы prpdbnagw na d7, glasъ }.

Pod0benъ: Q preslavnagw čudesE!

Prpdbne dž§e savvo, tы2 i4go hrt0vo na ramo vzemъ, d0blestvennэ nai1tіe vražіe popralъ є3si2. Tёmže tS vёroю vsi2 počitaemъ, q preblženne, monašestvuющihъ pohvalo2. Tёmže hrtA neprestannw moli2, spasti2 dyšы našz. Dvaždы.

Vёroю sošedšesz vsi2, ćkw p0stnika tS hrt0va počitaemъ, savvo: raduzsz bo šestvovalъ є3si2 vъ pusthni neproh0dnэй, mydre, nastavnikъ bhlъ є3si2 čestenъ. Tёmže tebЁ mы2 vёroю vzыvaemъ, blženne: p0stnikwvъ pohvalo2, nj nasъ moli1sz ko gDu, pomi1lovatisz dušamъ našыmъ.

Prpdbne dž§e našъ, byduщіz radi ži1zni, na rэcЁ glag0lemэй vi1šerэ vseli1lsz є3si2, nikakože bossz nevi1dimыhъ vragHvъ, mn0gaždы tolc†nіz tvorsщihъ kъ tebЁ. Th že moli1tvami sі‰ bezvBstnы sotvorslъ є3si2, q terpэli1vый dušeю! Tёmže tS vёroю vsi2 čti1mъ i3 ўblažaemъ.

Slava, glasъ }. Samoglasenъ:

Na nb7o tekyщeю vozšedъ kolesni1ceю, čydne, dobrodёteli, dosti1glъ є3si2 kraйnee žitіE. Vozderžanіemъ vъ pusthni živhй, smotrsz vhšnzgw їerli1ma krasotY, i3 bolёznennыhъ p0dvigwvъ dost0йnw p0čєsti prіi1mъ, sъ nbcnыmi raduešisz činonač†lіi preblženne, vёčnыhъ bl†gъ naslёdnikъ, i3 crtvіz ži1telь bhvъ. No moli1sz, prpdbne savvo, sp7su vsёhъ, ўmiri1ti mjrъ, i3 spasti2 dyšы našz.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Taže, Slavosl0vіe veli1koe. I# tpystъ.

Na lіturgji slyžba prpdbnыhъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.