NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

NktHvrіa Gi

S™hhъ myčєnikъ, karpa i3 papĐlы.

Na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы, glasъ d7

Pod0benъ: Ćkw d0blz:

I# veri1gami svzzyemi, i3 vъ temni1cэ zaklюčaemi, i3 ѕvэrє1mъ vъ snёdь i3zdavaemi, povёšeni i3 stryžemi, vo džgnь že vmetaemi, i3 bžctvennuю p0moщь sъ nb7sE prіemlющe, nepokolebi1mi prebhste, lюb0vію vLki sp7sa vsёhъ, karpe i3 papĐle premydrіi.

Na kameni vёrы ўtverdi1vъ tvoE pomыšlenіe, neukl0nnый mudrovanіemъ m§niče papĐle, kamenobіemь radovalsz є3si2, bžctvennomu pod0bzsz myčenikwvъ načalьniku ґrhіdіakonu stefanu, ćkw služi1telь, i3 ćkw b9іihъ t†inъ slugA, ćkw sočislenъ m§nikwmъ, i3 ѓgGlwmъ sobesёdnikъ.

Na puti2 šestvuющe svidёtelьstva neukl0nnw, želёznыmъ njbyщamъ prigvoždaemi, vragA i3 gubi1telz ž†la, vsehvalьnіi, sokruši1ste tverdэ, i3 pobёdami vэnčastesz: tёmъ vsS hrt0va cRkovь prazdnuetъ svztyю vašu pamztь, svэton0snuю i3 blagoznameni1tuю.

Slava, glasъ ѕ7:

Ćkw dost0inъ vъ bGovi1dcэhъ, nb7sA tы2 vi1dэlъ є3si2, prpdbne, tverzєna, i3 gDa na prt0lэ sэdsщa, i3 heruvjmi i3 serafjmi džkrestъ є3gw2, i3 t tebє2 paki mы2 prosvёщšesz, svzщennoe tvoE stado, karpe, vopіetъ tebЁ: prosi2 mi1ra mjru, i3 dušamъ našыmъ velіz mi1losti.

I# nhnэ, bGor0dičenъ, i3li2 krtobGor0dičenъ.

Pod0benъ: Tridnevenъ:

Na drevэ živ0tъ našъ zrsщi, vsenepor0čnaz bcde, vi1szщь, m™rski rыdaющi vopіsla є3si2: sn7e m0й, i3 b9e m0й, spasi2 lюb0vію poю1щыz tS.

Na stіh0vnэ nktHiha. Troparь, glasъ d7:

Myčєnicы tvoi2, gDi, vo stradanіihъ svoi1hъ vэncы2 prіsša netlBnnыz t tebє2 bGa našegw: i3myщe bo krёpostь tvoю2, muči1teleй nizloži1ša, sokruši1ša i3 demwnwvъ nemwщnhz derzwsti. Tёhъ moli1tvami spasi2 dyšы našz.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Na ќtreni džba kanHna nktHiha: i3 myčenikwvъ kanHnъ na d7, glasъ №, їHsifovo, є3gHže kraegranesіe:

Karpa i3 papĐlu pёsnьmi vэnčavaю.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: TvoS pobэdi1telьnaz desni1ca bGolёpnw vъ krёposti proslavisz: ta bo, bezsmertne, ćkw vsemogyщaz, proti6vnыz sotrE, ї}lьtznwmъ pytь glubinы2 novosodёlavšaz.

Karpa i3 papĐlы krёpkihъ i4stinы svidёteleй pohvalsющe pamztь vsesvzщennuю, pobэdi1teli tы6z sodёlavšago gDa slavы, bGolёpnw vospoi1mъ.

P0stničeskimъ prežde ngnemъ i3skusi1všesz, stradanіemъ že vtor0e, myčєnicы, kvi1ste i4stinnw duševnoe i3skušenіe, i3 pače zlata bžctvennыmi nr†vы vozsіsste.

Si1loю bžctvennoю, kъ ranamъ, kъ povёšenію, ko ngnю2 i3 kъ smerti, slavnіi, ўstremi1všesz, goni1teleй krёpostь pobэdi1ste, i3 netlёnnыmi vэncы2 ўvzz0stesz.

BGor0dičenъ: Dvє1ri svёta, t tvoeS nerastlёnnыz ўtr0bы vozsіsvšagw, vozsіsй mi2 pokasnіz prosvэti1tєlьnыz luči2, i3 tženi2 grэhHvъ moi1hъ mrakъ, bGoradovannaz.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: E#di1ne vёdый čelovёčeskagw suщestvA nemoщь i3 mi1lostivnw vъ nE vowbražsz, preposši mS sъ vыsotы2 si1loю, є4že vopi1ti tebЁ, s™hй, njduševlennый hrame, neizrečennыz slavы tvoeS, člvэkolю1bče.

Pl0dъ prineslъ є3si2 hrtY prіstenъ i3 svzщennэйšій, svzщennago sъ tob0ю ґgafodHra, r†nы i3 ćzvы preterpёvšago, i3 njdolёvša sъ pl0tію vragY bezpl0tnomu, znanіz krёpostію.

Nepravednw sokrušaemь, mydre, povelёnіemъ sudsщagw, i3 po rebrwmъ stryžemь terpёlъ є3si2: ngnemъ že paki podpalsemь, strusmi kr0vnыmi prelesti ќgli pogasi1lъ є3si2, karpe mnogostradalьne.

Vi1dэti želaz hrtA, vi1sz vыsokw2, i3 ngnemъ persi podžigaemь, d0blestvennw terpi1ši, bGomydre papĐle, ros0ю d¦a ćvэ njrošaemь, i3 bžctvennыmi nadeždami ўkrэplsemь.

BGor0dičenъ: Čert0gъ neskvernый b9ій, i3 g0ru nesэk0muю, i3 kіvHtъ s™hй, i3 trapezu, vёrnіi tS vsi2, čctaz, propovёdaemъ, i3 kadi1lьnicu neveщestvennagw ќglz, pres™az dv7o vsenepor0čnaz.

Sэdalenъ, glasъ №.

Pod0benъ: Kameni zapečatanu:

Plodы2 bGoznanіz vozdёlavъ trudы6 tvoi1mi, i3zъ k0rene bezb0žіz i3st0rglъ є3si2 nstnы2: i3 mastію pomazavsz bGodёtelьnoю, ўpaslъ є3si2 lю1di, svzщenniče: i3 zak0nnw postradavъ, sugybыhъ p0česteй, karpe, spod0bilsz є3si2. Slava davšemu ti2 krёpostь: slava vэnčavšemu tS: slava dёйstvuющemu tob0ю vsBmъ i3scэlє1nіz.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Rycэ tvoi2 bžctvennіi, i4miže sozdatelz poneslA є3si2, dv7o pres™az, vopl0щšagosz blgostію prosterši ўmoli2 є3go2, i3zbaviti nasъ t i3skušenій, i3 strasteй, i3 bёdъ, hvalzщihъ tS lюb0vію, i3 vopію1щihъ: slava vselьšemusz vъ tS, slava prošedšemu i3zъ tebE, slava i3zbavlьšemu nasъ ržctv0mъ tvoi1mъ.

KrtobGor0dičenъ: Ѓgnca na krtЁ ѓgnica zrsщi, sъ razb0йnikoma raspinaema tS, dolgoterpэli1ve sl0ve, i3 kopіemъ vъ rebra probodaema, vosklicaše vopію1щi m™rski: čto2 strannoe i3 ўžasnoe, ї}se m0й, tainstvo, neskazannw soveršaemoe; kakw pokrыvaešisz gr0bomъ newpi1sannый b9e; da mS r0ždšuю tS ne njstaviši, sn7e m0й sladčaйšій.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: G0ru tS, blgodatію b9іeю priwsэnennuю, prozorli1vыma ґvvakymъ ўsmotri1vъ nči1ma, i3zъ tebє2 i3zhti ї}levu provozglašaše s™0mu, vo spasenіe naše i3 njbnovlenіe.

Nerэši1moю svszanъ lюb0vію sozdavšagw, kamenobіemь ćvэ, papĐle, myčeniče hrt0vъ, pobэdi1lъ є3si2 metaющыz terpёnіemъ bGodarovannыmъ ti2, vsehvalьne, mužeymnw sъ zavistію borssz.

Ko vsskomu vi1du bolёzni, d0blestvennэйšіi, njpolči1stesz, kъ ѕvэrє1mъ vverženi bhvše, kypnw tы6z pobэdi1ste, ćkože danіi1lъ, bžctvennыmi džbrazы vёrы, karpe i3 papĐle, myčєnicы slavnіi.

Shй ѕl0bы njbrэtatelь vselukavый, hrtHvы ўg0dniki nemi1lostivnw požženію negasi1momu predaetъ, njslabiti i4hъ si1lu mnёvъ: no i3spepeli1šasz togw2 kov†rstvіz.

BGor0dičenъ: Pristaniщe spasenіz, dv7o, tS i4mamы, i5že vъ puči1nэ lю1tыhъ njburevaemіi vsegdA: kъ tebЁ pribэgaemъ, i3 na tS ўpovaemъ, da ne ўboi1msz nevi1dimыhъ vragHvъ navёta.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Prosvэti1vый sіsnіemъ prišestvіz tvoegw2, hrtE, i3 njsvэti1vый krt0mъ tvoi1mъ mjra koncы2, serdcA prosvэti2, svёtomъ tvoegw2 bGorazymіz, pravoslavnw poю1щihъ tS.

Ni bёdъ gonє1nіz, ni gladъ, nižE smertь razluči2 t lюbvE hrt0vы bGomydrыhъ, no ўserdnэйše vozd†nіz predzrsщe, neud0bnыhъ neradi1ša.

Vžilsemi bžctvennoю si1loю, preterpёste lюtBйšaz provertBnіz stHpъ, vsehvalьnіi, pytь šestvuющe svidёtelьstva, i3 ž†la bezb0žіz sokrušaющe.

Neugasaemый svэti1lьnikъ stradanіz nossщe, pretek0ste nevёžestva n0щь, myčєnicы, i3 svёtu pribli1žišasz nevečernemu, ćkw dnE i4stinnw shnove vёroю.

BGor0dičenъ: ZačalA є3si2 neiskusomyžnw bGa nevmэsti1mago, rodilA є3si2 preestestvennago sozdatelz є3stestvA. Velіe tainstvo, nedomhslennoe čydo, dv7o є3di1na prenepor0čnaz.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: NJbhde nasъ poslёdnzz bezdna, nёstь i3zbavlszй, vmэni1homsz ćkw džvcы zakolenіz, spasi2 lю1di tvo‰, b9e našъ: th bo krёpostь nemoщstvyющihъ i3 i3spravlenіe.

Blagouhaюtъ v†ša dobrodёtєlьstva čelovёčєskimъ s0nmwmъ, ѕlosmradіe tgonsщe ćvэ mnogob0žіz, dostoslavnіi: i4bo b9іe nhnэ blagov0nіe kvi1stesz, m§nicы.

Vozgaraemый plamenь ros0ю vёrы pogasi1ste, blažennіi, i3 vozžg0ste želanіe teplэ ґgafonjkэ, syщeй sъ vami blagoslavnыmi, sъ neюže myžestvennэ str†sti soverši1ste.

NJboщrsemi bolёzneй priloženьmi, karpe i3 papĐle, d0blіi stradalьcы, meči2 i4stinnw nebokovannіi kvi1stesz, vr†žіz njpolčє1nіz sэkyщe.

BGor0dičenъ: T ti1nы strasteй i3 t r0va padenіi vozdvi1gni mS, i3 ўpravi rabA tvoego2, čctaz, i3spovёdaющago tS bcdu: th bo є3si2 pri1snw padaющihъ i3spravlenіe.

Kondakъ, glasъ d7.

Pod0benъ: Vozneshйsz:

Ćkw sokr0viщe mnogocёnnoe vLka, i3 i3st0čnikъ i3stočaющь t0ki i3scэlenій, syщыmъ na zemli2 podadE m0щi vašz, nedygi ќbw temlющыz strasteй razli6čnыz, blgodatь že daю1щыz dušamъ neprestannw. Tёmže soglasnw, lюb0vію, vaše, myčєnicы bžctvennіi, soveršaemъ toržestvo2.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: TebE ќmnuю, bcde, peщь, razsmotrsemъ, vёrnіi, ćkože bo džtroki spasE tri2 prevoznosi1mый, mjrъ njbnovi2 vo črevэ tvoemъ vsecёlъ, hvalьnый ntcє1vъ bGъ i3 preproslavlenъ.

Ю$nošeski strasteй peщь vozderžanіz ros0ю pogasi1vše, džgnь že krovьmi2 stradanіz, vtor0e myčєnicы, jdwlьskoe ngni1щe i3spepeli1ste, hvalьnago vospэvaющe bGa i3 preproslavlennago.

Stanemъ, sE tverzesz tri1zniщe, ne njslabёemъ, svhše hrt0sъ vэncы2 terpёnіz mučenій radi ćvэ podaetъ živonačalьnoю ruk0ю, vzыvahu stradalьcы ўserdnoю dušeю, karpъ i3 papĐla.

I%že kъ bGu vseobraznыmъ, s™ji, manovenіemъ njbožaemi ćvэ, bezb0žnыhъ r†nы ўd0bь preterpёste, ćkože i3n0mu stražduщu, i4stinnw sami prebыvaющe, hvalьnago vospэvaющe bGa i3 preproslavlennago.

BGor0dičenъ: E$vы, čctaz, našez pramatere, proklststvo razrэši1la є3si2 ćvэ, blgoslovenіz načatokъ r0ždši, vsenepor0čnaz ntrokovi1ce brakoneiskysnaz, є3g0že blagosl0vztъ či1ni nbcnіi, hvalьnago ntcє1vъ bGa i3 preproslavlennago.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Vъ peщi2 džtrocы ї}levы, ćkože vъ gorni1lэ, dobr0toю blgočestіz čistёe zlata bleщahusz, glg0lющe: blgoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa, p0йte i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Svэton0snaz dnesь namъ pamztь myčєnikъ, svёtomъ cэlenій njzarsющi nasъ vopію1щihъ, vozsіS: blagoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa, p0йte, i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Ўkrasi1lsz є3si2 ćkw ґrhіereй, ćkw bžctvennый prbr0kъ, ćkw svidёtelь strteй, vseblženne, hrt0vыhъ, ćkw b9estvennoe znamenіe, vospэvaz, karpe vseblženne: gDa p0йte dэlA, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

T0ki tvoi1hъ stradalьčeskihъ kroveй, pot0ki konečnw bezb0žіz pot0plьše, i3st0čnikъ cэlenій kvi1šasz vopію1щыmъ, papĐle myčeniče: gDa p0йte dэlA, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

BGor0dičenъ: Svzщennый tS bžctvennыhъ prbrHkъ li1kъ propovёdaetъ m™rь bhvšuю, vsenepor0čnaz, b9ію, є3myže vsi2 zovemъ: blgoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: DŽbrazъ či1stagw roždestvA tvoegw2 ngnepali1maz kupinA pokazA newpalьnaz: i3 nhnэ na nasъ napasteй svirёpэющuю ўgasi1ti, m0limsz, peщь, da tS, bcde, neprestannw veličaemъ.

Ćkože prinošє1nіz vsecBlaz, ćkw žє1rtvы soveršє1nnыz i3 neporHčnaz, prines0stesz tvorcY, vseblažennіi, mečemъ konči1nu prіemše, i3 nhnэ vэncen0scы, na nb7sёhъ ži1telьstvuete.

Stolpi2 newbori1mіi kvi1stesz cRkve, myčєnicы, i3 zabr†la, i3st0čnicы v0dы i3scэlenій prolivaющіi, i3 svэti6la svэtoz†rnaz i3 vsesvBtlaz, n0щi i3zъ grэhA blgočesti6vыz i3zbavlsющaz.

ЎžE kъ samBmъ vseli1všesz svэtoz†rnыmъ selenієmъ i3 nbcnыmъ, i3 svэtlostьmi2 bžctvennыmi prosvэщaemi, i3 radosti prisnosyщnыz i3spolnsemi, q papĐle i3 karpe, za nы2 moli1tesz.

BGor0dičenъ: N0siši na njb8stіihъ, prečctaz, heruvjmski ćkw prest0lъ, vs‰ nossщago, pl0tію nasъ radi po namъ njbloži1všagosz, i3 sugyba pr0sta vi1dimago, є3g0že vsegdA moli2 nj nasъ vospэvaющihъ tS.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.