NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Їannuarіa ‹

I$že vo s™hhъ nc7A našegw grig0rіa, є3pjskopa nmssjйskagw:

I# prpdbnagw dometіana, є3pjskopa melіtjnskagw:

I# prpdbnagw nc7A našegw markіana presvĐtera, i3 їkon0ma veli1kіz cerkve.

Na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы s™agw grig0rіa, glasъ є7.

Pod0benъ: Prpdbne dž§e:

Prpdbne dž§e svzщennэйše grig0rіe, tr0stь i3sp0lnena ўtёšitelz dыhanіz, i3 ljzhče ksnёйšій blagočestіz, svэti1lьniče mnogosvёtlый bžctvennыz zari2, propovёdniče i4stinы, njsnovanіe bGosl0vіz, i3st0čniče dogmatwvъ vыs0kihъ, nakazanій pot0če medot0čnыhъ, cэvni1ce bGovэщannaz, pёsnьmi bGopi1sannыmi naslaždaющaz vёrnыhъ mы6sli. HrtA moli2, hrtY pomoli1sz, vsemydre, vъ strushъ їordanskihъ njbn0vlьšemu mjrъ, spasti2 r0dъ našъ.

Prpdbne dž§e vsečestne grig0rіe, sэki1ra, sэkyщaz є3retіkHvъ stremlє1nіz, nboюduo1strый mečY ўtёšitelz: nryžіe, posэkaющee prelюbodBйnaz sёmena: džgnь, hvr†stnыz є4rєsi popalsющій: i3 lopata, voi1stinnu zemledёlatelьnaz, є4юže tsžkoe i3 legkoe ўčenій blagorazsuždaetsz: i3 mёrilo, i3zvBstva vs‰ pravzщee ko stezi2 spasenіz, hrtA moli2, hrtY moli1sz vsegdA, vo strushъ їordanskihъ nazdavšemu mjrъ, spasti2 r0dъ našъ.

Prpdbne dž§e vseblženne grig0rіe, ўstA, i3stoč†ющaz blžє1nnыz glasы, t newskydnыhъ spasenіz čє1rplющaz i3 b9estvennыhъ i3st0čnikwvъ, slovesa že moli1tvы vsBmъ skazyz, pravilo, pravzщee kъ dobrodёteli: i4že vidёnьmi b9estvennыmi prosvэщenъ, zareю njsіsemь trbcы nesozdannыz, є3sže i3 pob0rnikъ nepobэdi1mь bhlъ є3si2. HrtY moli1sz, hrtA moli2, vsemydre, vъ strushъ їordanskihъ nazdavšago mjrъ, spasti2 r0dъ našъ.

I$nы stіhi6rы dometіana, glasъ №.

Pod0benъ: Vsehvalьnіi m§nicы:

I$že zemlю i3strebi1ti pervэe zapreti1vъ vsю2, i3 i3zsuši1ti m0re hvalsйsz, narugaemь vёrnыmi pokazasz, ćkw pti1ca dnesь, i3 posmэstelьnэйšъ komarъ: є3myže sudi1sz vi1dъ, ćkože nёkoe straši1liщe, i3 popravsz hrt0vыmъ ўg0dnikomъ.

Dometіanъ nasъ, vёrnіi, sozыvaetъ dnesь kъ trapezэ bGoug0dnэй, kъ semY sni1demsz blagodyšіz nravomъ, i3 sprazdnuimъ є3mY, togw2 i3spravlє1nіz, molsщe sp7sa dyšъ našihъ, mi1rъ mjrovi darovati.

Vozrasti1lъ є3si2 talantъ hrt0vъ, dannый tebЁ, vsečestne, sugyboю blagodatію, ćkw rabъ i4skrennій. Tёmže slhšiši: blagjй rabe, bydi tebЁ, ćkw i4stinnu blg0mu ўg0dniku, i3 nhnэ vni1di vъ radostь gDa tvoegw2, trudHvъ prіemъ vozd†nіz.

Slava, glasъ d7:

Premydrosti sl0vo tvoE ўkrasi1vъ dobrodёtelію nepor0čnoю, preud0brenъ vo nboi1hъ bhlъ є3si2, nmssjйskій grig0rіe, bGovэщannыmъ tvoi1mъ glasomъ ўkrašaz i3 veselS lю1di, razymnw trbcы є3dinob0žnoe, premydre, i3zlagaz. Tёmže i3 pravoslavnыmi i3noplemє1nnыz є4rєsi pobэdi1vъ, deržavu vёrы vъ koncёhъ vozdvi1glъ є3si2, hrtY predstoS sъ neveщestvennыmi služi1teli, i3 dušamъ našыmъ i3sprosi2 mi1rъ i3 velію mi1lostь.

I# nhnэ, glasъ t0йže:

Trepetaše rukA krti1televa, є3gdA preči1stomu tvoemY verhY kosnysz: vozvrati1sz їordanъ rэkA vspstь, ne derzaющi služi1ti tebЁ: ćže bo ўstыdёsz їisysa navi1na, kakw tvorcA svoegw2 ўstraši1tisz ne i3msše; No vsE i3sp0lnilъ є3si2 smotrenіe, sp7se našъ, da spaseši mjrъ kvlenіemъ tvoi1mъ, є3di1ne člvэkolю1bče.

Na stіh0vnэ, stіhi6rы, glasъ v7.

Pod0benъ: D0me є3vfrafovъ:

Pёnіe novolёpnoe da poetъ vsS tvarь t dv7ы r0ždšemusz hrtY, i3 kreщšemusz vo їordanэ dnesь.

Stjhъ: M0re vi1dэ i3 pobэžE, їordanъ vozvrati1sz vspstь.

TrubA prbr0českaz, p®teča da vopіetъ: sotvori1te gDu, kreщšemusz vъ strushъ, plodы2 i3zrsdnэйšihъ dэsnій.

Stjhъ: Čt0 ti є4stь, m0re, ćkw pobёglo є3si2; i3 tebЁ, їordane, ćkw vozvrati1lsz є3si2 vspstь;

VozsіS sr0dnый sъ vыsotы2 bžctvennый d¦ъ, vъ vi1dэ golubi1nэ, zri1mь neskazannw, nhnэ hrtY pritečE.

Slava, glasъ d7:

ŽitіE bžctvenno i3spravivъ, vidёnіemъ dэsnіe ўzsni1lъ є3si2, bGozvlenne grig0rіe, mydrostь bo vozlюbi1vъ želanіemъ bžctvennыmъ, i3z8 ќstъ d¦a blagodatію njbogati1lsz є3si2: i3 ćkw s0tъ meda sladostь tvoi1hъ slovesъ i3skapaz, pri1snw veseli1ši razumы bžctvennыmi cRkovь b9ію. Tёmže na nb7sёhъ svzti1telьski vodvorszsz, nj nasъ neprestannw moli1sz, soveršaющihъ pamztь tvoю2.

I# nhnэ, glasъ t0йže:

TebE vъ d©э i3 ngni2 njčiщaющa grёhъ mjra, zrS krti1telь grzdyщa kъ sebЁ, ўžasazsz i3 trepeщa vopіsše, glag0lz: ne smёю deržati verhъ tv0й preči1stый, th mz njsvzti2, vLko, bžctvennыmъ kvlenіemъ tvoi1mъ, є3di1ne člvэkolю1bče.

Troparь, glasъ d7:

B9e nc7ъ našihъ, tvorsй pri1snw sъ nami po tvoeй kr0tosti, ne tstavi mi1lostь tvoю2 t nasъ: po moli1tvami i4hъ vъ mi1rэ ўpravi živ0tъ našъ.

Slava, i3 nhnэ, prazdnika, glasъ №:

Vo їordanэ kreщaющusz tebЁ, gDi, trbčeskoe kvi1sz poklonenіe: rodi1televъ bo glasъ svidёtelьstvovaše tebЁ, vozlю1blennago tS sn7a i3menyz, i3 d¦ъ vъ vi1dэ golubi1nэ, i3zvёstvovaše slovesE ўtverždenіe. Kvleйsz hrtE b9e, i3 mjrъ prosvэщeй, slava tebЁ.

Vozslёdovanіe prpdbnagw markіana poetsz na povečerіi.

KanHnъ. Glasъ №.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Pёsnь pobёdnuю poi1mъ vsi2 bGu, sotv0ršemu di6vnaz čudesA mhšceю vыs0koю, i3 spasšemu ї}lz, ćkw proslavisz.

Strusmi pogrebšemu grёhъ, hrtY prilэplszsz, newslabnыmi manovє1nіi, i3zsuši1lъ є3si2 pot0ki strasteй, bGomydre markіane.

Hrt0sъ kreщazsz, njčiщaetъ i3stlёvšee strastьmi2 naše nemoženіe: є3myže ўgodi1lъ є3si2, markіane, prilёžnыmъ, dž§e, vozderžanіemъ.

BGor0dičenъ: Dv7a prebыlA є3si2 po ržctvЁ, bGa bo rodilA є3si2, є3g0že veli1kій p®teča vo їordanskihъ strushъ kresti2 sъ trepetomъ mn0gimъ, prečctaz vLčce.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Da ўtverdi1tsz serdce moE vъ v0li tvoeй, hrtE b9e, i4že nad8 vodami nebo ўtveržeй vtor0e, i3 njsnovavый na vodahъ zemlю, vsesi1lьne.

Їordanskіz strui6, gDi, nizšedъ njsvzti1lъ є3si2 dnesь: i3 ćkože darъ i3 čestn0e i3 krasnoe prinošenіe prіslъ є3si2 slavnago markіana, slaviti tS.

NJblagazй nebo džblaki gDь, ndeždoю njbleče tz sщ7ennoю svzщennodёйstvuющa, i3 ѓgGlwmъ govёйnoю, ćkw ѓgGla na zemli2 sъ pl0tію poži1všago.

Ґnastasji bGomydrыz svzщenenъ hramъ sozdalъ є3si2, ўkrasi1vъ svzщennыmi i3 čestnhmi vozloženьmi: segw2 radi sъ neю, markіane, vseli1lsz є3si2.

BGor0dičenъ: Grёhъ praoc7a, i4že i3zъ tebє2 roždeйsz, prnodv7o, vo їordanstэй rэcЁ potoplsetъ, ćkw blagoutr0benъ. E#g0že p®teča kresti1ti povelёnъ bhvъ, sprstašesz.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: D¦omъ provi1dz, prbr0če ґvvakyme, slovesE voploщenіe, propovёdalъ є3si2, vopіS: vnegdA pribli1žitisz lёtwmъ, poznaešisz: vnegdA prіiti2 vremeni, pokažešisz. Slava si1lэ tvoeй, gDi.

I#graйte, g0rы, likyйte, h0lmi, ї}sъ kreщaetsz є3di1nъ či1stый, prepod0bnagw pamztь ўzsni1vый: i4mže demwnwvъ vsS lestь njmrači1sz, i3 vselennaz prosvэti1sz.

Ўmertvi1vъ vozderžanіemъ plotsk‡z sl†sti, b9estvennыmъ tvoi1mъ proglag0lanіemъ njživi1lъ є3si2 mertvecы2, vъ pogrebenіe njblobыzaz, dž§e, i3 ѓbіe ўmreti povelэvaz, d0ndeže prіi1detъ vsёhъ džbщee voskrnіe.

ŽitіE tvoE dobr0toю b9estvennыhъ dobrodёteleй ўkrašeno, ўzsnsetъ vBrnыz: moщeй že tvoi1hъ raka njblistaetъ luči2 čudesъ, vёroю pristupaющыmъ, dž§e, i3 vёroю voshvalsющыmъ tS.

BGor0dičenъ: I#st0čnikъ tы2 spasenіz rodilA є3si2 hrtA, njsvzщaющago i3st0čniki kreщenіemъ, є3g0že їordanъ vi1dэvъ vozvrati1sz strahomъ, їwannъ kreщazй ўžasesz, čctaz dv7o vsepёtaz.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Tv0й mi1rъ daždь namъ, sn7e b9ій, i3n0gw bo razvэ tebє2 b0ga ne znaemъ, i4mz tvoE i3menyemъ, ćkw bGъ živhhъ i3 mertvыhъ є3si2.

Ѕmіє1vъ tы2 sokruši1lъ є3si2 glavы6 kRщenіemъ, gDi b9e vsesi1lьne, vlastь davый i3 si1lu markіanu b9estvennomu na demwnskіz lє1sti.

Rastoči1lъ є3si2, razdavъ ni1щыmъ, tvoE i3mёnіe, bGomydre vseblženne: tёmže tvoS prebыvaetъ pamztь vo vёki i3 pravda.

Ўmiri1lъ є3si2 smuщenіz strasteй p0mыslъ, prpdbne: hramъ že sozdalъ є3si2 b9estvennagw mi1ra i3menyemый, vъ hvalY gDnю, i4že vsёhъ mi1ra.

BGor0dičenъ: Dv7a po ržctvЁ kvi1lasz є3si2 voi1stinnu, čctaz, bGa bo rodilA є3si2, є3g0že їwannъ vъ vodahъ їordanskihъ njmыvaetъ, na njbnovlenіe mjra.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Pror0ka їHnu podražaz, vopію2: živ0tъ m0й, blže, svobodi2 i3zъ tli2, i3 spasi1 mz, sp7se mjra, zovyщa: slava tebЁ.

Pot0kъ sladosti podaS namъ, їordanskimi strusmi krti1sz hrt0sъ, i4že dnesь prpdbnagw prosvэti2 ўspenіe.

Mmropol0žnica mhslennaz moщeй raka kvi1sz tvoi1hъ, sщ7enne markіane, i3stočaющi čudesъ mĐro kъ tebЁ pritekaющыmъ.

Mmrodohnovennыmi mltvami tgnalъ є3si2 ngnS klok0čuщagw stremlenіe, spaslъ є3si2 hramъ nevredi1mь, є3g0že sozdalъ є3si2, bGoblaženne.

BGor0dičenъ: Dv7a doi1ši pitatelz vsёhъ, є3g0že p®teča vi1dэvъ, vzыgrasz vopіS: i3zbavlenіe i3 spasenіe vsёhъ kvi1sz.

Sэdalenъ, glasъ }.

Pod0benъ: Premydrosti:

Pis†nіz t mladenstva svzщє1nnaz i3spыtyz, bGon0se markіane, b9estvennэ prosіslъ є3si2 blgočestіz: sn7a bo i3 sl0va nc7Y є3dinosyщna, i3 b9estvennomu d¦u propovёdalъ є3si2 soprest0lьna. Tёmže ѓrіevo i3 maked0nіevo nečestіe njbliči1lъ є3si2, i3 vёru ўzsni1lъ є3si2, pravoslavnw slavitisz. Moli2 hrtA bGa grэhHvъ njstavlenіe podati čtyщыmъ sъ lюb0vію pamztь tvoю2.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Syщыmъ vъ peщi2 ntrokHmъ tvoi1mъ, sp7se, ne prikosnysz nižE stuži2 džgnь. TogdA trіE, ćkw є3di1nэmi ўstы2, poshu, i3 blgoslovlshu glag0lющe: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

Ži1zni nastA i3st0čnikъ, vodami njmыvaющій pregrэšє1nіz n†ša, b9іe є3dinor0dnoe beznačalьnoe sl0vo: є3myže blgougodi2 markіanъ slavnый, prel0žsz kъ nemY.

Blgom0щnыmi bdBnіi voi1stinnu ўspi1lъ є3si2 str†sti neudobodє1ržnыz duši2, i3 ўsnyvъ vo glubočaйšeй starosti, blženne, kъ svёtu tšelъ є3si2, ćkw dnE shnъ i3 hrt0vъ služi1telь.

Nryžіe, є4že drevo ži1zni hransщee, plєщi2 tebЁ daruetъ, mydre. Tёmže radosti raйskіz naslaždaešisz, vospэvaz vin0vnago spasenіz našegw, markіane svzщenne.

BGor0dičenъ: Ne njpali1vъ tvoi1hъ ložesnъ, hrt0sъ raždaetsz, čctaz, i3zъ tebє2 bGolёpnw, є3g0že vi1dэvъ їwannъ vopіsše: ї}sъ kreщaetsz, spasenіe vёrnыhъ i3 i3zbavlenіe.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: E#gHže ўžasaюtsz ѓgGli i3 vs‰ vHinstva, ćkw tvorcA i3 gDa, p0йte, svzщennicы, proslavite, džtrocы, blgoslovi1te, lю1dіe, i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Čelovёki porodi1lъ є3si2 kreщenіemъ tvoi1mъ, b9e mnogomi1lostive, dnesь t zemli2 kъ neizrečennэй slavэ prіemый ўg0dnika tvoego2 markіana bžctvennago.

Crkoю vi1dzщe tS lю1dіe svzщennіi ndeždeю njblečena, vnegdA svzщennodёйstvovati, ўdivi1šasz, džtče, i3 soglasnw hrtA vsёhъ cRS vospёša, vseblženne.

Vozderžanіe stzžalъ є3si2, i3 neprestannuю moli1tvu, voznossщee smirenіe, i3 lюb0vь i4stinnuю i3 bezstrastіe, džtče. Segw2 radi hrt0sъ blagodatь tebЁ podadE čudesъ vo vёki.

BGor0dičenъ: Vmэщaeši nevmэsti1mago, dv7o, pače ўmA, є3g0že i3mёz p®teča krti1ti, ўžasazsz i3 trepeщa vopіsše: džgnь shй, hrtE, ne njpali2 menє2, lюb0vію poю1щa tS.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Živoprіemnый i3st0čnikъ prisnotekyщій, svэton0snый svэti1lьnikъ blagodati, hramъ njduševlennый, sёnь preči1stuю, nb7sE i3 zemli2 prostrannэйšuю, bcdu, vёrnіi, veličaemъ.

Toržestvyйte dnesь, čelovёcы, rёki i3 g0rы, i3graйte: ї}sъ kreщaetsz, sp7sъ kvi1sz, i3 sproslavlsetъ svoi1mъ kvlenіemъ markіana s™0e prestavlenіe.

Želanій kraйnэйšee dosti1glъ є3si2, trэši1vsz ќzъ tэlesnыhъ, bGon0sne prpdbne, zrS svёtlwsti s™i1teleй, prbr0kwvъ, i3 ґpclwvъ: sъ ni1miže nasъ čtyщihъ tS pominaй.

BGor0dičenъ: N0siši bGa na rukY, pitaющago bGodёlьnoю si1loю vssčєskaz, є3g0že vi1dэvъ p®teča kreщenіz prossщa, nedoumэvaetъ ќžasomъ, bGorodi1telьnice, i3 i3spolnsetъ so strahomъ povelёnnoe.

Stіhi6rы, glasъ №.

Pod0benъ: Vsehvalьnіi:

tče svzщennэйše, tvoegw2 žitіS svэtlostьmi2 vselennaz prosvэti1sz, i3 njmrači1sz demwnskaz lestь, nedyzi tgonsюtsz t0čію prikosnovenіemъ raki tvoeS: bžctvennaz bo blagodatь tvo‰ m0щi njsіsvši, strasteй rэši1tъ njmračenіe.

tče dostočydne, hramъ sebE sotvori1lъ є3si2 prisnosyщnagw bžctvA: hramы že vozdvi1glъ є3si2 svzщє1nnыz bžctvennэй trbcэ na pohvalenіe: mє1rtvыz že vozstavilъ є3si2 glag0lomъ, i3 mi1lostivenъ stzžalъ є3si2 nravъ, razdalъ є3si2 bogatstvo prossщыmъ so ўserdіemъ.

NagotY prosi1všagw ćvэ, džtče, pokrhlъ є3si2, nagъ samъ vhodS vo hramъ s™hй, bžctvennoю že ndeždoю tS hrt0sъ njblečE, bžctvєnnaz soveršaющa t†instva: є3sže ўdivi1šasz dobr0tэ vi1dэvšіi, i3 b9іz tS poznavše ўg0dnika.

Slava, i3 nhnэ, glasъ t0йže:

Boю1sz tvoegw2 prišestvіz, hrtE, nbače povelёnію tvoemY ne proti1vlюsz rabъ tv0й, sE ryku moю2 prostiraю so strahomъ: vi1ždu bo s™ago sъ vыsotы2 shodsщa d¦a, vLko, tvoego2 є3dinočestnago, i3 nc7Y beznačalьnomu soprest0lьna, svidёtelьstvuющa tS pl0tію kRщaema.

Na ќtreni, na BGъ gDь: Troparь prazdnika dvaždы: Slava: s™hhъ, I# nhnэ: prazdnika.

Po №-й stіhol0gіi sэdalenъ, glasъ G.

Pod0benъ: Dv7a dnesь:

VLka dnesь na їordanъ prіi1de, kresti1vsz vъ vodahъ t bžctvennagw p®teči: svhše že nc7ъ svidёtelьstvovaše: seй є4stь sn7ъ m0й, vъ nemže blagoizv0lihъ: i3 d¦ъ kvi1sz strannыmъ vi1domъ golubi1nыmъ nadъ ni1mъ.

Slava, i3 nhnэ, t0йže.

Po v7-й stіhol0gіi sэdalenъ, glasъ d7.

Pod0benъ: Ўdivi1sz їHsifъ:

BGozvlenіz vremz, hrt0sъ kvi1sz namъ vo їordanэ rэcЁ, prіidi1te, počerpemъ, vёrnіi, v0du njstavlenіz grэhHvъ našihъ: hrt0sъ bo pl0tію prіi1de, nvčate i3щS ѕvэrьmi2 pohiщennagw, i3 njbrёtъ, vvedE ćkw blagoutr0benъ vъ raй paki. Hrt0sъ kvi1sz na їordanэ, i3 mjrъ prosvэti2.

Slava, i3 nhnэ, t0йže.

KanHnъ prazdnika na ѕ7, i3 s™hhъ dvA. KanHnъ prazdnika. Glasъ v7.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Glubinы2 tkrhlъ є4stь dno2, i3 syšeю svo‰ vlečetъ, vъ neй pokrhvъ proti6vnыz, krёpkій vo branёhъ gDь, ćkw proslavisz.

Ґdama i3stlёvšago njbnovlsetъ strusmi їordanskimi, i3 ѕmіє1vъ glavы6 gnэzdsщihsz sokrušaetъ cRь vэkHvъ gDь, ćkw proslavisz.

Ngnemъ b9estvA neveщestvennыmъ, vъ pl0tь veщestvennu njdёzvsz, їordanskoю njblagaetsz vod0ю, voploщeйsz t dv7ы gDь, ćkw proslavisz.

Skvernu njmыvazй čelovёkwvъ, si1mъ njči1щsz vo їordanэ, i5mže voshotёvъ ўpod0bisz, є4že bЁ prebhvъ, syщыz vo tmЁ prosvэщazй gDь, ćkw proslavisz.

I$nъ kanHnъ s™agw grig0rіa. Glasъ v7.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: KonS i3 vsadnika vъ m0re čermn0e, sokrušazй br†ni, mhšceю vыs0koю hrt0sъ i3strzsE, ї}lz že spasE, pobёdnuю pёsnь poю1щa.

Bezdna shй premydrosti, i3 razuma sokr0viщe, i3 samoblagosti i3st0čnikъ shй daeši mi2, hrtE, slavnыz tvoeS cRkve pёsnьmi svэti1lьnika pёti grig0rіa.

Prіimi2, ўči1teleй, grig0rіe, svёtloe ўdobrenіe, džtče, ўb0goe pёnіe tvoeй prinosi1moe t lюbvE pamzti, vъ neйže hrtA namъ ўmi1lostivi.

NJbrёte njčiщenu svzщennuю tvoю2 dyšu t strasteй timёnіz, sіsnіe nepristypnoe. Tёmže ćkw vseli1vsz vъ tS, džtče, svёtъ tS pokazA, naučaющa zemnы6z koncы2.

Sl0vomъ, sщ7ennotai1nniče, bogatыmъ že i3 mydrыmъ, čctnyю cRkovь bGosl0viti nauči1lъ є3si2 є3di1nicu triči1slennuю, i3 trbcu soprest0lьnu i3 є3dinočestnu, q grig0rіe.

BGor0dičenъ: Vёra da vmэnsetsz є3di1na, ґ ne pokazanіe syщihъ pače ўmA čudesъ, bGorodi1telьnice dv7o, tvoi1hъ: i4bo nepostiži1mago bGa sl0va rodilA є3si2, njblekšasz vъ čelovёčestvo.

I$nъ kanHnъ dometіana. Glasъ №.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: TvoS pobэdi1telьnaz desni1ca bGolёpnw vъ krёposti proslavisz: ta bo, bezsmertne, ćkw vsemogyщaz, proti6vnыz sotrE, ї}lьtznwmъ pytь glubinы2 novosodёlavšaz.

Vost†nіz pl0ti, i3 strasteй našє1stvіz, bGoprіstne, i3 vostaю1щuю vъ duši2 moeй ўkroti2 branь, vъ mi1rnэ, džtče, ўstroenіi soblюdi2.

Želanіemъ i3 lюb0vію neukl0nnoю, vhšnэй premydrosti prikosnyvsz, pl0tь pokori1lъ є3si2, i3 s{щaz zemn†z ttrsslъ є3si2, prpdbne, i3 bGъ i4stinnw vъ pričastіi bhlъ є3si2.

Dometіanъ čydnый pomalu t zemli2 vozvыšaemь, prіi1de t si1lы hudhz kъ soveršennэй si1lэ, i3 voshoždє1nіz vъ serdcы položi2.

BGor0dičenъ: Vodami njmoči1vъ pl0ti, є4že prіstъ gDь smэšenіe, t tvoi1hъ sodёla dёvstvennыhъ kroveй čelovёčestvo, ko njpolčenієmъ proti1vnыhъ nepob0rno.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Krёpostь dasй lю1dєmъ našыmъ gDь, i3 r0gъ pomazannыhъ svoi1hъ voznossй, t dv7ы raždaetsz, grzdetъ že ko kreщenію. TomY, vёrnіi, vozopіi1mъ: nёstь s™ъ, ćkw bGъ našъ.

Nepl0dnaz drevle i3 bezčadnaz lю1tэ dnesь veseli1sz, hrt0va cRkovь: vod0ю bo i3 d¦omъ shnove tebЁ rodi1šasz, vёroю vzыvaющe: nёstь s™ъ, ćkože bGъ našъ.

Velіimъ glasomъ vъ pusthni vopіetъ p®teča: hrtHvы ўgot0vaйte puti6, i3 stezi6 bGu našemu pr†vы sodёlaйte, vёroю vzыvaющe: nёstь s™ъ, ćkože bGъ našъ.

I$nъ.

Їrm0sъ: Vodruzi1vый na ničes0mže zemlю povelёnіemъ tvoi1mъ, i3 povёsivый newderži1mw tzgotёющuю, na nedvi1žimэmъ, hrtE, kameni zapovэdeй tvoi1hъ, cRkovь tvoю2 ўtverdi2, є3di1ne blže i3 člvэkolю1bče.

Pl0ti ќbw vLcэ ўmY vzыgr†nіz, vsecRю1 že ќmъ pokori1lъ є3si2. Tёmže, nepretknovennw pytь zapovэdeй prošedъ, tы2 trbcы njbi1teliщe bhlъ є3si2 lёpotno, grig0rіe.

Pod0bnw ćrostnoe ќbw na ѕmjz duši2 vowruži1lъ є3si2, vseblženne, želanіe že bGu vsE kypnw prosterъ, kъ nedomhslennэй i3 neizmёnnэй dobr0tэ vperi1lъ є3si2, prpdbne.

Dэsnію vidёnіe, džtče, priloži1lъ є3si2, tёmže džblastь cerkve tebЁ prinosS vručaetъ hrt0sъ, ю4že ќbw nepor0čnw ćkw nebotai1nnikъ ўpravilъ є3si2 i3zrsdnэйšій, vseblaženne grig0rіe.

ProhodS dobrodёteleй predёlъ, grig0rіe, i3 voshoždє1nіz vъ serdcы tvoemъ tы2 polagaz, t zemli2 vzslsz є3si2, neprestannыmъ tečenіemъ kъ nbcnomu ži1telьstvu, prežde t pl0ti i3zšestvіz tvoegw2.

BGor0dičenъ: Tы2, m™i b9іz, nesočtannw rodilA є3si2 i3zъ netlёnnagw nc7A vozsіsvšago, bezъ bolёzneй maternihъ. Tёmže tS bcdu, voploщennago r0ždšuю sl0va, pravoslavnw propovёduemъ.

I$nъ.

Їrm0sъ: E#di1ne vёdый čelovёčeskagw suщestvA nemoщь, i3 mi1lostivnw vъ nE vowbražsz, preposši mS sъ vыsotы2 si1loю, є4že vopi1ti tebЁ, s™hй: njduševlennый hrame, neizrečennыz slavы tvoeS, člvэkolю1bče.

Vъ krёposti svoeй vragъ prevethій, tvoeS duši2 ne mogjй krёposti pokolebati, ўhiщrsetъ vo vremz tvoegw2 razrэšenіz, taйnami pti1cъ hudhhъ nizloži1ti.

Velehvalenіemъ svoi1mъ, pravednw i3zničt0žestvuetsz priuzzvlenіemъ ѕmjй nkasnnый, i3 vъ vi1dъ pesіihъ myhъ prevrati1sz, nemoщію množaйšeю, i3 podъ nogami leži1tъ prvdnыhъ krasnыmi popiraemь.

BGor0dičenъ: I#zъ tebє2 roždeйsz bezъ sёmene sn7ъ prevёčnый, dv7o m™i, mjrъ njbnovi2, sokrovennago ѕmjz vodami vъ kreщenіi svoemъ ўmertvi1vъ gDь, i3 tlёnіz čelovёki i3zbavivъ.

Kondakъ prazdnika, glasъ d7:

Kvi1lsz є3si2 dnesь vselennэй, i3 svёtъ tv0й, gDi, znamenasz na nasъ, vъ razumэ poю1щihъ tS: prišelъ є3si2, i3 kvi1lsz є3si2, svёtъ nepristypnый.

Jkosъ: Galіlei kzhčestэй, zavulHnstэй stranЁ i3 neffali1mstэй zemli2, ćkože rečE prbr0kъ, svёtъ veli1kъ vozsіS hrt0sъ: njmračє1nnыmъ svэtlA kvi1sz zarS, i3zъ vifleema njblistaющaz, pače že i3zъ mRji gDь, vseй vselennэй vozsіzvaetъ lučы2 slnce pravdы. Tёmže, i5že t ґdama, nazji, prіidi1te, vsi2, njblečemsz vъ nego2, da sogrёemsz, pokrыvaetъ bo nag‡z, i3 prosvэщaetъ tє1mnыz: prišelъ є3si2, i3 kvi1lsz є3si2, svёtъ nepristypnый.

Kondakъ grig0rіa, glasъ v7.

Pod0benъ: Vъ moli1tvahъ.

CRkve b9estvennый їerarhъ, i3 premydrosti čestnhй taйnoglag0lьnikъ, nmssjйskій b0drый ќmъ grig0rій, so ѓgGlы likovstvyz, i3 naslaždazsz b9estvennыmъ svёtomъ, molssz neprestannw nj vsёhъ nasъ.

I# sэdalenъ, glasъ G.

Pod0benъ: B9estvennыz vёrы:

Bžctvennoe njsіsnіe naslёdovalъ є3si2, žitіE neveщestvenno poži1vъ, tezoimeni1tnыmъ svzщenstvomъ prosіslъ є3si2: preestestvennw bo ўzsni1vъ ўčenьmi, pravoslavіemъ mjrъ ўtverdi1lъ є3si2, džtče prpdbne, hrtA bGa moli2, darovati namъ velію mi1lostь.

Slava, i4nъ sэdalenъ dometіana, glasъ №.

Pod0benъ: Kameni zapečatanu:

Svzщenstva ўkrašaemь, džtče, pomazanіemъ bGodannыmъ, ўzsni1lъ є3si2 sіE b9estvennыmi dobr0tami dobrodёteleй, i3 b9estvennыmъ ko hrtY povinovenіemъ, i3 skončavъ tvoE tečenіe, na nb7sёhъ vopіeši so ѓgGlы: slava blagoutr0bію tvoemY, sp7se, slava crtvію tvoemY, slava smotrenію tvoemY, є3di1ne člvэkolю1bče.

I# nhnэ, prazdnika, glasъ i3 pod0benъ t0йže:

Ї}su r0ždšusz t dv7ы mRji, i3 vo їordanэ kreщšusz t їwanna, d¦ъ sni1de na nego2 zri1mый vъ vi1dэ golubi1nэ. Segw2 radi prbr0kъ so ѓgGlы glag0laše, zovhй: slava prišestvію tvoemY, hrtE, slava crtvію tvoemY, slava smotrenію tvoemY, є3di1ne člvэkolю1bče.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Ўslhšahъ, gDi, glasъ tv0й, є3g0že reklъ є3si2, glasъ vopію1щagw vъ pusthni, ćkw vozgremёlъ є3si2 nadъ vodami mn0gimi, tvoemY svidёtelьstvuzй sn7u, vesь bhvъ sošedšagw d¦a, vozopi2: tы2 є3si2 hrt0sъ, b9іz mydrostь i3 si1la.

NJčiщaemo s0lnce kto2 vi1dэ, propovёdnikъ vopіetъ, presvёtloe є3stestv0mъ; da tebE vodami, sіsnіe slavы, nc7A džbrazъ prisnosyщnagw, njmhю, i3 sёno shй ngnю2 prikosnysz tvoegw2 b9estvA: th bo є3si2 hrt0sъ, b9іz mydrostь i3 si1la.

Kvi1vъ bžctvennoe, є4že i3mЁ, blgogovёnіe mwmseй priluči1vsz tebЁ: ćkw bo i3z8 kupinh tz vozglasi1vša razumЁ, ѓbіe tvrati2 licE. Ѓzъ že kakw tS ўvi1žu ćsnw; i3li2 kakw ryku položY na tS; th bo є3si2 hrt0sъ, b9іz mydrostь i3 si1la.

Duševnoe soveršaz mydrэ, i3 sl0vomъ počtenый, bezdyšnыhъ stыždysz. Ѓщe bo kreщy tz, klevetna mi2 є4stь ngnemъ dыmsщazsz gorA, pobёgšee že m0re na dv0e, i3 їordanъ seй vozvrati1vыйsz: th bo є3si2 hrt0sъ, b9іz mydrostь i3 si1la.

I$nъ.

Їrm0sъ: Bžctvennoe tvoE razumёvъ i3stoщanіe, prozorli1vw ґvvakymъ, hrtE, so trepetomъ vopіsše tebЁ: vo spasenіe lюdeй tvoi1hъ, spasti2 pom†zannыz tvo‰ prišelъ є3si2.

Ćkw st0lpъ vi1dэnъ bhlъ є3si2 vsesvёtelъ, žitіemъ že i3 sl0vomъ, teploю pravoslavіz, grig0rіe, razžženъ revnostію, n0vago ї}lz predvodS.

Blgodatь prіi1mъ d¦0vnuю, vethagw zak0na razdralъ є3si2 ndeždu pisanіz, i3 sokrovennuю dobr0tu namъ razuma tkrhlъ є3si2.

Vsёhъ dobrodёteleй vi1dы hrt0sъ pokazyz blaženstvы, grig0rіe, tebЁ vvёri, ćkw služi1telю sl0va, prostrannw skazati koncє1mъ.

BGor0dičenъ: Bezъ smэšenіz ќbw začalA є3si2 nerastlёnnw vo ўtr0bэ i3 prežde bolёzni rodilA є3si2, i3 po ržctvЁ dv7a, bGa pl0tію r0ždši, sohrani1lasz є3si2.

I$nъ.

Їrm0sъ: G0ru tS, blagodatію b9іeю priwsэnennuю, prozorli1vыma ґvvakymъ ўsmotri1vъ nči1ma, i3zъ tebє2 i3zhti ї}levu provozglašaše s™0mu, vo spasenіe naše i3 njbnovlenіe.

Zak0nъ blagodati pokazalъ є3si2 bhti sёnь, syщыmъ vъ zak0nэ b9іi є3vreєmъ čtyщыmъ, mydre, i3 є3đlіe i4stinnagw bGozvlenіz tainstvo, hrtY vzыvaz: slava si1lэ tvoeй, gDi.

NJblistavъ ćkw ѕvэzdA t vost0ka mnogosvёtlaz, cRkovь prosvэщaeši, propovёdaz hrtA, mydrыmi pokazanьmi vseblagočestnw pravdы slnca, tomY vzыvaz: slava si1lэ tvoeй, gDi.

Ѕl0bы vsskіz tt0rgnuvsz, i3 lюbvE vremennыz, džtče, so tщanіemъ, i3 prosvэti1lъ є3si2 svёtomъ ntečestva tvoegw2 koncы2, mydre, i3 si6mъ bogatstvo njdoždi1lъ є3si2, nbi1lьnэйšimъ bogatstva koli1čestvomъ.

BGor0dičenъ: Sl0vo, ćkw bGъ shй nevi1dimый, prіi1mъ t ženы2 čelovёčo є3stestvo2 vi1dimo, soveršaetъ i3 njčiщaetъ vъ rэcЁ, i4že grэhA čyždій, padšagw njčiщaz pregrэšє1nіz.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Ї}sъ, životA načalьnikъ, razrэši1ti njsuždenіe grzdetъ ґdama pervozdannagw. NJčiщenій že, ćkw bGъ, ne trebuz, padšago njčiщaetъ vo їordanэ: vъ nemže vraždY ўbi1vъ, preimyщь vsskъ ќmъ mi1rъ daruetъ.

Sšedšыmsz bez8 čislA lю1demъ t їwanna kresti1tisz, samъ posredЁ i4hъ stA, provozglasi1 že predstosщыmъ: kto2 pokazA, nepokori1vіi, gnёva vamъ ўkloni1tisz hotsщagw bhti; plodы2 dostHйnы hrtY sotvori1te: predstosй bo nhnэ mi1rъ daruetъ.

Dёlatelь i3 ziždi1telь posredЁ stosй, ćkw є3di1nъ vsёhъ serdcA i3spыtyetъ: čisti1telьnuю že lopatu ruk0ю prіemъ, vsemjrnoe gumno2 vsemydrэ razlučaetъ, nepl0dіe palS, blgoplHdnыmъ vёčnый živ0tъ daruetъ.

I$nъ.

Їrm0sъ: NJdэsйsz svёtomъ, ćkw ri1zoю, kъ tebЁ ќtrenюю, i3 tebЁ zovY: dyšu moю2 prosvэti2 njmračennuю, hrtE, ćkw є3di1nъ blgoutr0benъ.

Tы2, ćkw džgnь, popali1lъ є3si2 є3reseй ternonHsnaz pletє1nіz slovesъ, vёrnыhъ že ўmы2 prosvэti1lъ є3si2, blaženne taйnov0dče grig0rіe.

E#vn0mіevo tы2 i3z8wbliči1lъ є3si2 bezzak0nіe, i3 segw2 slovesA neudoboizbBžnaz: sэteй že pr{gla ѕBlьnaz, ćkw pauči6nnaz tk†nіz, razori1lъ є3si2.

NJbliči1lъ є3si2, vseizrsdnэйše, bezb0žnэйšago maked0nіa, bžctvennый d¦ъ bezstydnw ўkori1všago, ćkw nepričastna semY syщa, grig0rіe.

BGor0dičenъ: Tы2 pravdu že i3 i3zbavlenіe namъ r0ždši hrtA bezsёmennw, svob0dno sodёzla є3si2 t klstvы, bcde, є3stestvo2 praotca.

I$nъ.

Їrm0sъ: Prosvэti1vый sіsnіemъ prišestvіz tvoegw2, hrtE, i3 njsvэti1vый krt0mъ tvoi1mъ mjra koncы2, serdcA prosvэti2 svёtomъ tvoegw2 bGorazymіz, pravoslavnw poю1щihъ tS.

PrizrЁ na zemlю vLka tvari, i3 seS pokolebašasz, bGomydre, njsnov†nіz, i3 lю1tэ sotrzs0šasz: tebё že duševnagw myžestva, džtče, t moli1tvы ne ўkloni2.

Ne terpёlъ є3si2 hylzщihъ slhšati, slavne, na vыsotY, i3 glag0lati nepravdu bez{mnыz, no tёhъ njbrati1lъ є3si2 pastыrskimъ tvoi1mъ žezl0mъ, i3 nedyžnoe i3scэli1lъ є3si2.

E#di1no є3stestvo2 vo hrtЁ, i3myщыmъ propovёdati, bGoglag0live, nikakože popusti1lъ є3si2 sl0žnoe: po tёhъ ўlovi1lъ є3si2 ўčenій tvoi1hъ mrežeю, i3 kъ svёtu vozvelъ є3si2.

BGor0dičenъ: Ўsladi2 v0dъ g0restь s0lію є3lіsseй: tv0й že, bGomati, sn7ъ i3 bGъ kreщsz vъ vodЁ, grэhA g0restь i3 bolёznь tstъ.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Glasъ slovesE, svэti1lьnikъ svёta, denni1ca slnca, p®teča vъ pusthni, pokaйtesz, vsBmъ vopіetъ lю1demъ, i3 pred8wči1stitesz: se bo predstoi1tъ hrt0sъ, t tli2 mjrъ i3zbavlszй.

R0ždsz netlёnnw t bGa i3 nc7A, t dv7ы kromЁ skvernы voploщaetsz hrt0sъ: є3myže remenь, ćže t nasъ sl0va sočtanіz, razrэši1ti neud0bь ўči1tъ p®teča, zemnorHdnыz t lesti i3zbavlsz.

Ngnemъ krti1tъ konečnыmъ hrt0sъ proti6vnыz, ґ ne bGa mydrstvuющihъ є3go2, d¦omъ že njbnovlsetъ vod0ю blgodati razumli6vыz bžctvA є3gw2, t pregrэšenій i3zbavlsz.

I$nъ.

Їrm0sъ: Neistovstvyющeesz byreю dušetlёnnoю, vLko hrtE, strasteй m0re ўkroti2, i3 t tli2 vozvedi1 mz, ćkw blgoutr0benъ.

Smirennoe mudrovanіe stzžavъ, vsBmъ že kr0tokъ borecъ pokazalsz є3si2, grig0rіe, proti1vu tщaщыmsz ўmaliti slavu hrt0vu.

Ѓrіevo tčuždenіe trbcы, sl0vomъ bogatnыmъ derzostnoe razdэlenіe, grig0rіe, i3 vsekonečnw nizloži1lъ є3si2 mudrov†nіz.

Neučennw soedinenіe trbčeskoe, smэšenіe mydrstvuz, tob0ю savellій njbliči1sz bGob0recъ, grig0rіe vseblženne.

BGor0dičenъ: Dv7a rodi2, i3 r0ždši prebhstь čistA, na rukahъ nossщago vssčєskaz, ćkw voi1stinnu, dv7o m™i, nosi1vši.

I$nъ.

Їrm0sъ: NJbhde nasъ poslёdnzz bezdna, nёstь i3zbavlszй, vmэni1homsz ćkw džvcы zakolenіz, spasi2 lю1di tvo‰, b9e našъ: th bo krёpostь nemoщstvyющihъ i3 i3spravlenіe.

I#zbavišasz ćkw t sёti, prpdbne, smertnыz bёdstvuющіi lю1dіe, i3 strasteй mn0žestvo daleče moli1tvami tvoi1mi tgnasz: i4bo sami pervіi tS i3mёša zastypnika.

Potrebi1lъ є3si2 moli1tvoю, vsemydre, stremlenіe nedyga, kъ dv7э i3 m™ri i3zbavitelz sk0rw pritekъ: ne bo2 sterpёlъ є3si2 ćkw pastыrь shй, bёdstvuющeй pastvэ prenebregatisz.

BGor0dičenъ: Ўžas0šasz ѓgGlьstіi či1ni, zrsщe nevi1dimago i3zъ dv7ы r0ždšasz pl0tію, i3 neveщestvennw slavimago vъ rэcЁ kresti1tisz prihodsщa.

Kondakъ, glasъ №.

Pod0benъ: Li1kъ ѓgGlьskій:

komъ duševnыmъ b0drstvuz, s™i1telю, b0drъ pastыrь kvi1lsz є3si2 mjru: i3 žezl0mъ mydrosti tvoeS, i3 teplыmъ predstatelьstvomъ tvoi1mъ, vs‰ tgnalъ є3si2 ѕlosl†vnыz ćkw v0lki, nevredno soblю1dъ stado, grig0rіe vsemydre.

Jkosъ: Lёnostію nkasnnый tpad0hъ, i3 kъ smerti ўsnyhъ: no ćkw pastыrь b0drэйšій vozdvi1gni mS, džtče, i3 str†sti mo‰ ўspi2, ѕlЁ myčaщыz mS: ćkw da vostavъ, či1stэ vospoю2 tvoE svэton0snoe prestavlenіe, є4že vLka vselennыz proslavi dost0йnw: ćkw rabA vёrnэйšago, ćkw ўči1telz vsemydrago, ćkw dryga i3 tai1nnika, i3 ćkw stroi1telz svoi1hъ predanій, i4hže d0brэ sohrani1lъ є3si2 pomazanіe neskvernw, grig0rіe vsemydre.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Ю$nošы blgočesti6vыz, peщi džgnennэй priwbщi1všыzsz, šumsщъ dyhъ r0snый nevredi6mы sohrani2, i3 b9іz ѓgGla snishoždenіe. Tёmže, vъ plameni njrošaemi, blgodarstvennw vospэvahu: prepёtый ntcє1vъ gDi i3 b9e, blgoslovenъ є3si2.

Ćkože na nb7si2 sъ trepetomъ i3 čydomъ predstoshu, vo їordanэ si6lы ѓgGlьskіz, smotrsющe toli6ka b9іz shoždє1nіz: ćkw deržaй prevhšnihъ v0dъ sostavъ, vъ vodahъ ploton0secъ stosše, bGъ ntcє1vъ našihъ.

blakъ drevle i3 m0re b9estvennagw prowbražahu kRщenіz čydo, vъ ni1hže drevnіi kresti1šasz, i3shodsщe zak0nnіi lю1dіe: m0re že bЁ džbrazъ vodы2, i3 džblakъ d¦a, i4miže soveršaemi, blgoslovenъ є3si2, zovemъ, gDi b9e, vo vёki.

Vsi2 vёrnіi, vъ nemže soveršenіe prіshomъ, bGosl0vzщe nem0lčnw so ѓgGlы, proslavimъ nc7A, i3 sn7a, i3 d¦a s™ago, se bo trbca v3postasьmi є3dinosyщnaz, є3di1nъ že bGъ. E#myže i3 poemъ: blgoslovenъ є3si2, gDi b9e, vo vёki.

I$nъ.

Їrm0sъ: Prevoznosi1mый ntcє1vъ gDь, plamenь ўgasi2, džtroki njrosi2, soglasnw poю1щыz: b9e, blgoslovenъ є3si2.

Želanіemъ soedini1vsz tris0lnečnagw bžctvA sіsnію, grig0rіe, vsBmъ ćkw zercalo sіsz, blistaeši svёta zari6.

Sokr0viщe slovesA tvo‰, n§eski njstavilъ є3si2, nbhčaй duši2 njčiщenіe, i3 razuma i3spolnenіe, vёroю pэsnopoю1щыmъ: b9e, blagoslovenъ є3si2.

Pervago ўmA, i3 vin0vna, nc7A vozvэsti1lъ є3si2, sl0va ќbw rodi1telz, kypnw že proizvodi1telz d¦a, trbcu pэsnopoS: b9e, blagoslovenъ є3si2.

BGor0dičenъ: E#di1nu ќbw v3postasь vo dvoю2 є3stєstvY, vsenepor0čnaz, rodilA є3si2 voploщenna bGa, є3myže vsi2 pэsnopoemъ: b9e, blgoslovenъ є3si2.

I$nъ.

Їrm0sъ: TebE ќmnuю, bcde, peщь razsmotrsemъ, vёrnіi, ćkože bo džtroki spasE tri2 prevoznosi1mый, mjrъ njbnovi2 vo črevэ tvoemъ vsecёlъ, hvalьnый ntcє1vъ bGъ i3 preproslavlenъ.

Nel0žnoe vBrnыmъ soverši1sz njbэtovanіe prozvlennw: bžctvennый bo dometіanъ, blagodati spod0bisz rэši1ti nedygi, i3 tgonsti demwnы, hvalьnago provozvэщaz bGa preproslavlennago.

Na zemli2 sъ nami bhvъ, i3 pl0tski poži1vъ, podadE poslёdovavšыmъ є3mY, i3 vozlю1blьšыmъ є3go2, čudodBйstvіz blgodati, hvalьnый ntcє1vъ bGъ i3 preproslavlennый.

Ѕločesti6vыz nizloži2 є4rєsi bžctvennый dometіanъ, sevi1rova ўčenіz: i3 neprel0žnuю vёru i3 pravoslavnuю bGolёpnw naznamena, hvalьnago vozvэщaz bGa i3 preproslavlennago.

BGor0dičenъ: N§eskagw ne tstupi2 є3stestvA, b9estvennoe sl0vo vopl0щsz i3zъ dv7ы: tyю bo i3zvёstnw soblюdE, prebhvšu neskvernu vъ roždestvЁ: i3 prіemletъ є4že t nc7A svidёtelьstvo hrt0sъ, preproslavlennый vo vёki.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Taйnu preslavnuю vavmlHnskaz pokazA peщь, i3stoči1všaz r0su, ćkw strusmi i3msše neveщestvennый džgnь vosprіsti їordanъ, i3 njb8sti pl0tію kreщaema ziždi1telz, є3g0že blgoslovstъ lю1dіe, i3 prevozn0sztъ vo vs‰ vёki.

Tloži2 strahъ vesь, i3zbavitelь p®teči rečE: mnё že povini1sz, ćkw blg0mu, mnЁ pristupi2, sіe bo є3stestv0mъ bhhъ. Moi6mъ povelёnієmъ pokori1sz, i3 krti1 mz sšedšago: є3g0že blgoslovstъ lю1dіe, i3 prevozn0sztъ vo vs‰ vёki.

Glag0lы ćkože ўslhša krti1telь vLčni, sъ trepetomъ dlanь prostiraetъ: nbače že ruk0ю kosnyvsz verhY ziždi1telz svoegw2, kreщšemusz vopіsše: njsvzti1 mz, th bo є3si2 bGъ m0й: є3g0že blgoslovstъ lю1dіe, i3 prevozn0sztъ vo vs‰ vёki.

Trbcы kvlenіe vo їordanэ bhstь, samoe bo preb9estvennoe є3stestvo2, nc7ъ vozglasi2: seй kreщaemый, sn7ъ vozlю1blennый m0й. D¦ъ že prіi1de kъ pod0bnomu: є3g0že blgoslovstъ lю1dіe, i3 prevozn0sztъ vo vs‰ vёki.

I$nъ.

Їrm0sъ: TebЁ vsedёtelю, vъ peщi2 džtrocы vsemjrnый li1kъ spletše, poshu: dэlA vs‰kaz, gDa p0йte, i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Vsю2 zarю2 ўtёšitelevu, blaženne, prіslъ є3si2 našedšuю, zovS, prepod0bne: vs‰ dэlA, gDa p0йte, i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

I#stekaюtъ namъ, po bžctvennomu sl0vu hrt0vu, i3zъ čreva tvoegw2 rёki razuma: voi1stinnu bo i3st0čnika neprestanna blagodatь pokazA mjru tS, džtče, vo vёki.

Q č{dnыz br†tskіz dv0icы, pl0tію že srHdnыz, i3 bžctvєnnыz mudrovanіemъ! Sію2 čtyщe, vasjlіa dost0йnw vkypэ sъ grig0rіemъ počti1mъ vo vёki.

Svёtъ mhslennый vъ tS vseli1vsz, džtče, svэщy tz negasi1mu mjrovi postavilъ є4stь, є3di1nago svёta poю1щa tris0lnečna i3 bžctvenna, є3g0že prevozn0simъ vo vs‰ vёki.

BGor0dičenъ: TebE pače ўmA bGomyžnыmъ sl0vomъ r0ždšuю gDa i3 dvctvuющuю, vs‰ dэlA dost0йnw blagoslovi1mъ, i3 prevozn0simъ vo vs‰ vёki.

I$nъ.

Їrm0sъ: Vъ peщi2 džtrocы ї}lєvы, ćkože vъ gorni1lэ, dobr0toю blagočestіz čistёe zlata bleщahusz, glag0lющe: blagoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa, p0йte i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Prevšelъ є3si2 vesь zak0nъ є3stestvA čelovёča, bGu že prilэpi1lsz є3si2, bGoglag0live, želanій kraйnэйšemu, poS є3mY: blgoslovi1te, vs‰ dэlA, gDa, i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Ўslhšavъ b9estvєnnыz zapwvэdi, rastoči1lъ є3si2 nbi1lьnw bogatstvo trebuющыmъ, blagopokorenіz p0mыslomъ, vopіS, dostočydne: blagoslovi1te, vs‰ dэlA, gDa, i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

I#scэlenій, dometіane, newskydenъ bhlъ є3si2, i3stočaz pi1vo, i3st0čnikъ, i3 pot0kъ sladosti, i3 rэkA mi1ra vopію1щыmъ: vs‰ dэlA, gDa p0йte, i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

BGor0dičenъ: Vъ peщi1 tz nbraznw propisaša džtrocы, dv7o, i3 vъ kupinЁ prowbrazi2 mwmseй, i3 dv7dъ zrs tz r0ždšuю mladenca bezmyžnw, gDa slavы: є3g0že prevozn0simъ vo vs‰ vёki.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Nedoumёetъ vsskъ ljzhkъ blagohvali1ti po dostosnію, i3z8umэvaetъ že ќmъ i3 premjrnый pёti tS, bcde. Nbače, blgaz syщi, vёru prіimi2, i4bo lюb0vь vёsi bžctvennuю našu: th bo hrtіanъ є3si2 predstatelьnica, tS veličaemъ.

Dv7de, prіidi2 d¦omъ kъ prosvэщє1nnыmъ, nhnэ pristupi1te, p0й, kъ bGu vёroю, glag0lz: prosvэti1tesz, seй ni1щій vozzvA ґdamъ vъ padenіi. I$bo togo2 ўslhša gDь, prišedъ strusmi їordanskimi, tlёnnago že njbnovi2.

I#saіa, i3zmhйtesz, njči1stitesz, glag0letъ, luk†vstvіz predъ gDemъ njstavite, žažduщіi, na v0du ži1vu i3di1te: kropi1tъ bo vod0ю, njbnovlsz hrt0sъ pristupaющыz kъ nemY vёroю, i3 kъ životY nestarёemomu kreщaetъ d¦omъ.

Soblюdaemsz blagodatію, vёrnіi, i3 pečatію: ćkw bo gubi1telz, bэžaša praga є3vrє1i drevle njkrovavlena, takw i3 namъ i3sh0dnoe bžctvennoe sіE, pakibыtіS banz bydetъ: tsю1du i3 trbcы ќzrimъ svёtъ nezahodi1mый.

I$nъ.

Їrm0sъ: I#saіe likyй, dv7a i3mЁ vo črevэ, i3 rodi2 sn7a є3mmanyila, bGa že i3 člvёka, vost0kъ i4mz є3mY: є3g0že veličaющe, dv7u ўblažaemъ.

I#spravlenій že i3 slovesъ tvoi1hъ blist†nіz, grig0rіe, voshvali1ti ќmъ ne mogjй ćvэ našъ, i3spovёduetъ pobэždenіe blagopohvalьno, tvoe že vozvэщaetъ pače si1lы pohvalenіe.

Tai1nniče nbcnыhъ i3zrsdnэйše, trbcэ nhnэ predstoS so ѓgGlьskimъ li1komъ, i3 prbr0českimъ, m§nikwvъ že i3 pravednыhъ, i3 patrіarhwvъ, pomzni2 nasъ, vospэvaющihъ tvoю2 pamztь, grig0rіe.

Naziraeši svhše zaщiщaz nhnэ, svzti1telю, cRkvi hrtHvы, pobBdы daruz vBrnыmъ lю1demъ i3 rab0tnoe sokruši2 i4go, tvo‰ spasaz pэvcы2 mltvami tvoi1mi, grig0rіe.

BGor0dičenъ: Ćkw r0ždši, vseči1staz, tvari sodёtelz, po vsemY roždennago n0siši načalo, nesosydnoe i3myщi veli1čіe i3 preestestvennoe. Tёmže ržctvY tvoemY poklansющesz, tS slavimъ.

I$nъ.

Їrm0sъ: DŽbrazъ či1stagw roždestvA tvoegw2 ngnepali1maz kupinA pokazA newpalьnaz, i3 nhnэ na nasъ napasteй svirёpэющuю ўgasi1ti, m0limsz, peщь, da tS, bcde, neprestannw veličaemъ.

Ўstavilъ є3si2, džtče, žel†nіz lюblenій, ўderžavъ soveršennэйšee: i3 prіsša tS patrіarhwvъ selє1nіz, i3 prvdnыhъ i3 prpdbnыhъ či1ni, sъ ni1miže m0liši nj nasъ vsederži1telz.

I#msše ćkože i3mёnіe čestno tvoE ntečestvo, tёlo tvoE mnogostradalьnoe, skrhvšee svoi1mi nёdrami, slavne, materskimi ўstremi1všeesz dviženьmi: tob0ю bo naslaždatisz čuždi6mъ ne terpsše.

Grzdi2 p0moщь bhti mnЁ vъ napastehъ žitіS i3 njbstosnіihъ, i3 ўtiši2 vozdvizaющuюsz byrю na mS strasteй, i3 vъ ti1ho privedi2 pristaniщe, vёtromъ, džtče, moli1tvы tvoeS.

BGor0dičenъ: Stosše daže do tebє2 smertь, є4že po namъ bhti, za є4že spasti1 nы, presyщne sn7e b9ій, blgovoli1všagw i3zъ bezmyžnыz m™re, i3 vodami nы2 njči1stiti, i3 ngnemъ bžctvennыmъ kRщenіz.

Svэti1lenъ.

Pod0benъ: Posэti1lъ nы2:

Pastыrz d0brago grig0rіa vsemydrago, nmsseєvъ predsэdatelz, vasjlіa premydrago є3dinonravnago brata po pl0ti, prazdnstvennыmi pёsnьmi proslavimъ, vsi2.

Slava, i3 nhnэ, prazdnika:

Kvi1sz sp7sъ, blgodatь i3 i4stina vo strushъ їordanskihъ, i3 syщыz vo tmЁ i3 sёni spsщыz prosvэti1lъ є4stь: i4bo prіi1de i3 kvi1sz svёtъ nepristypnый.

Na stіh0vnэ stіhi6rы, glasъ v7.

Pod0benъ: D0me є3vfrafovъ:

Nhnэ stranno sp7sъ čelovёkwmъ daruetъ njčiщenіe, kromЁ i3zvarsz ngnS, i3 nazidaz dyšы, bez8 sokrušenіz.

Stjhъ: M0re vi1dэ i3 pobэžE, їordanъ vozvrati1sz vspstь.

V0du bžctvennыz ži1zni, t i3st0čnikwvъ spasi1telьnыhъ, lю1dіe, sъ veselіemъ počerpi1te ўserdnw, dyšъ na i3zbavlenіe.

Stjhъ: Čt0 ti є4stь, m0re, ćkw pobёglo є3si2; i3 tebЁ, їordane, ćkw vozvrati1lsz є3si2 vspstь;

Prіi1de prosvэщenіe, blagodatь kvi1sz, i3zbavlenіe nastA, mjrъ prosvэti1sz, lю1dіe, radosti i3sp0lnitesz.

Slava, glasъ №:

Pravыz vёrы d0blій podvi1žniče, spostradavый ćkw d0brъ v0inъ hrtA bGa, i3 voev0dэ ўgodi1vый: podvizaйsz i3 nhnэ po cRkvi d0brыmъ p0dvigomъ, soblюdaz ю5 tvoi1mi dogmatami na nedvi1žimэmъ njsnovanіi, grig0rіe.

I# nhnэ, glasъ }.

Їwanna monaha: GDi, i3sp0lniti hotS, ±že ўstavilъ є3si2 t vёka, t vseS tvari služi1teli taйnы tvoeS prіslъ є3si2: t ѓgGlъ gavrіi1la, t čelovBkъ dv7u, t nb7sъ ѕvэzdY, i3 t v0dъ їordanъ, vъ nemže bezzak0nіe mіrsk0e potrebi1lъ є3si2, sp7se našъ, slava tebЁ.

Na lіturgji, blžє1nna, t kanHna prazdnika pёsnь є7-z, so їrmos0mъ na d7, i3 s™agw, pёsnь ѕ7-z, na d7:

Prokjmenъ: ČestnA pred8 gDemъ:

Stjhъ: Čto2 vozdamъ gDevi nj vsёhъ, ±že vozdade mi;

Ґpclъ kъ korjnfznwmъ, začalo rn7a.

Ґllilyіa, glasъ v7: Sщ7ennicы tvoi2 njblekytsz vъ pravdu, i3 prpdbnіi tvoi2 vozraduюtsz:

E#đlіe t matfea, začalo ld, t polY.

Pričastenъ: Vъ pamztь vёčnuю bydetъ pravednikъ:

 

Komentarisanje nije više omogućeno.