NASLOVNA » Sveštene knjige (Sveto Pismo) » Bogoslužbeni Apostol

Bogoslužbeni Apostol

Sob0rnoe poslanіe vtor0e s™agw ґpcla petrA

Znamєnanіz petr0vы є3pіst0lіi vtorhz.

(№) NJ zvanіi i3 vёrnэmъ dёlэ, i3 i3zvёstvovannomъ ўpovanіi byduщihъ bl†gъ.

(v7) Povelёnіe na vospominanіe ўčenіz po tšestvіi є3gw2, i3 kakw na gorЁ favHrstэй glasъ b9ій ўslhša nj sn7э.

(G) Prorečenіe kvlenіz bGomerzskihъ є3ret‡kъ, i3 nečestіz i4hъ, i3 byduщіz myki.

(d7) Paki prorečenіe nj ѕl0bэ є3ret‡kъ.

(№) Vъ nemže, ćkw vnezapu prіi1detъ hrt0sъ, na konecъ vёka segw2.

(v7) Ćkw podobaetъ got0vitisz vsёmъ d0brыmi dёtelьmi.

Skazanіe vtoragw sob0rnagw poslanіz petr0va.

I# sіE paki t0йže petrъ posыlaetъ vёrovavšыmъ ўžE їudeєmъ i3 kzhkwmъ. E$stь že poslanіe, vospominanіe pervыhъ: vёdый bo sk0roe svoE bhti, є4že t pl0ti rasprzženіe, potщalsz vsёmъ vospomznyti, nj ni1hže nauči1šasz ўčenіihъ. I# pervэe ќbw skazyetъ nj vёrэ, kvlsz t prorHkъ ю5 predvozvэщennu bhvšu: i3 ćkw pror0čєstva, ±že nj sp7sэ ї}sэ, ne sytь čelovёčєska, no t bGa glag0lašasz. Pot0mъ že zavэщavaetъ, ne vnimati prelьщaющыmъ, glag0lz: ćkw bydetъ i3 tBmъ pogi1belь, ćkože i3 prestyplьšihъ ѓggєlъ bhstь. Predvozvэщaetъ že vъ poslanіi, ćkw bydutъ dnje, vъ ni1hže lestcы2 hodi1ti i4mutъ, i3 bydutъ prelьщati nёkihъ glag0lющe: ćkw vsye glag0letsz t nasъ vtor0e prišestvіe hrt0vo bhti: za є4že vsegdA glag0letsz, ґ ne bhstь є3щE. T si1hъ ќbw ѕёlьnэ zavэщavaetъ tmetatisz, ўčS ne prenemogati vo vremenёhъ: vse bo vkypэ vremz ćkw ničt0že є4stь pred8 gDemъ: za є4že i3 є3di1nъ denь ćkw thszщa lёtъ bhti, i3 thszщa lёtъ ćkw denь є3di1nъ. Bhti že vsk0rэ dnю2 gDnю i3zvэstvyetъ i3 pokazyetъ, i3 povelэvaetъ gotHvыmъ bhti vsёmъ vъ t0й dёlы blagi1mi, i3 lюbi1ti ±že t pavla ґpcla pi1sannaz, i3 ne vnimati kleveщuщыmъ |: zanE i3 vsS b9є1stvennaz pisanіz kleveщutъ. Vospomznyvъ že i3 nauči1vъ vsёhъ predvёdэti vє1щi, zavэщavaetъ ne tpadati i4stinnыz vёrы. I# takw skončavaetъ poslanіe.

GlavA pervaz.

(za? …d) (№) s< № Sjmwnъ petrъ,* (Vъ pzt0kъ lg-z nedёli: Sjmwnъ petrъ,*) rabъ i3 poslannikъ ї}sъ hrt0vъ, ravnočestnuю sъ nami poluči1všыmъ vёru, vъ pravdэ bGa našegw i3 sp7sa ї}sa hrtA: v7 Blagodatь vamъ i3 mi1rъ da ўmn0žitsz vъ poznanіi bGa i3 hrtA ї}sa gDa našegw: G Ćkw vsS namъ bžctvennыz si1lы є3gw2, ±že kъ životY i3 blagočestію, podanA, °razumomъ° (°poznanіemъ°) prizvavšagw nasъ slavoю i3 dobrodёtelію. d7 I$miže čestn†z namъ i3 veli6kaz njbэtov†nіz darovašasz, ćkw da si1hъ radi bydete b9estvennagw pričastnicы є3stestvA, tbёgše ćže vъ mjrэ p0hotnыz tli2. є7 I# samoe že sіE tщanіe vsE privnesše, podadi1te vъ vёrэ vašeй dobrodёtelь, vъ dobrodёteli že razumъ, ѕ7 Vъ razumэ že vozderžanіe, vъ vozderžanіi že terpёnіe, vъ terpёnіi že blgočestіe: z7 Vo blgočestіi že bratolю1bіe vъ bratolю1bіi že lюb0vь. } Si6mъ bo syщыmъ vъ vasъ, i3 mn0žaщыmsz, ne prazdnыhъ, nižE bezpl0dnыhъ sotvorstъ vы2, vъ gDa našegw ї}sa hrtA poznanіe. f7 E#myže bo nёstь si1hъ, slёpъ є4stь, mžaй, zabvenіe prіemъ čiщenіz drevnihъ svoi1hъ grэhHvъ.

(za? …є)Tёmže pače bratіe, potщi1tesz i3zvёstno* (Ѓvgusta ѕ7, na prewbraženіe gDne: Bratіe, potщi1tesz i3zvёstno*) vaše zvanіe i3 i3zbranіe tvori1ti.

Konecъ pztkY.

(v7) Sі‰ bo tvorsщe, ne i4mate sogrэši1ti nikogdaže. №i Si1ce bo nbi1lьnw pripodastsz vamъ vh0dъ vъ vёčnoe crtvo gDa našegw i3 sp7sa ї}sa hrtA. v7i E#gw2 radi ne njblэnю1sz vospominati pri1snw vamъ nj si1hъ, ѓщe i3 vёdite, i3 ўtverždeni є3stE vъ nastosщeй i4stinэ. Gi Pravedno bo mnю2, donelэže є4smь vъ semъ tэlesi2, vozstavlsti vasъ vospominanіemъ: d7i Vёdый, ćkw sk0rw є4stь tloženіe tэlesE moegw2, ćkože i3 gDь našъ ї}sъ hrt0sъ skazA mnЁ. є7i Potщysz že i3 vsegdA i3mёti vasъ po moemъ i3sh0dэ, є4že nj si1hъ pamztь tvori1ti. ѕ7i Ne ўhiщrennыmъ bo basnemъ poslёdovavše, skazahomъ vamъ si1lu i3 prišestvіe gDa našegw ї}sa hrtA, no samovi1dcы bhvše veli1čestvію džnagw. z7i Prіemъ bo t bGa nc7A čestь i3 slavu, glasu prišedšu kъ nemY takovY t velelёpnыz slavы: seй є4stь sn7ъ m0й vozlю1blennый, nj nemže ѓzъ blagoizv0lihъ. }i I# seй glasъ mы2 slhšahomъ sъ nb7sE sšedšъ, sъ ni1mъ syщe na gorЁ svztёй. f7i I# i4mamы i3zvёstnэйšee pror0českoe sl0vo, є3myže vnimaющe ćkože svэti1lu sіsющu vъ temnэmъ mёstэ, d0brэ tvoritE, d0ndeže denь njzari1tъ, i3 denni1ca vozsіsetъ vъ serdcahъ vašihъ.

Konecъ prewbraženію.

(za? …ѕ) (G) k7 SіE* (Vъ ponedёlьnikъ ld nedёli: Vozlю1blennіi, sіE*) prežde vёduщe, ćkw vssko pror0čestvo kni1žnoe, po svoemY skazanію ne bыvaetъ. k7a Ni bo2 v0leю bhstь kogdA člvёkwmъ prbr0čestvo, no t s™agw d¦a prosvэщaemi glag0laša s™ji b9іi člvёcы.

GlavA vtoraz.

s< № Bhša že i3 lži1vіi pror0cы vъ lю1dehъ, ćkože i3 vъ vasъ bydutъ lži1vіi ўči1teli, i5že vnesytъ є4rєsi pogi1beli, i3 i3skyplьšagw i5hъ vLki tmetaющesz, privodsщe sebЁ sk0ru pogi1belь: v7 I# mn0zi poslёdstvuюtъ i4hъ nečistotamъ, i4miže pytь i4stinnый pohylitsz. G I# °vъ preumnoženіi lьsti1vыhъ slovesъ° (°vъ lihoi1mstvэ lьsti1vыmi slovesы2°) vasъ ўlovstъ: i4hže sydъ i3skoni2 ne kosni1tъ, i3 pogi1belь i4hъ ne dremletъ. d7 Ѓщe bo bGъ ѓggelwvъ sogrэši1všihъ ne poщadЁ, no pleni1cami mraka svzzavъ predadE na sydъ myčimы blюsti2: є7 I# pervagw mjra ne poщadЁ, no nsmago nHa pravdы propovёdnika sohrani2, pot0pъ mjru nečestvovavšihъ navedE. ѕ7 I# gradы sodHmskіz i3 gomHrrskіz sžegъ, razorenіemъ njsudi2, džbrazъ hotsщыmъ nečestvovati položi1vъ. z7 I# pravednago lHta njbi1dima t bezzak0nnыhъ vъ nečistotЁ soži1tіz i3zbavi: } Vidёnіemъ bo i3 slyhomъ prvdnый živhй vъ ni1hъ, denь t dnE dyšu pravednu bezzak0nnыmi dёlы myčaše.

(za? …z) f7 Vёstь gDь* (Vo vt0rnikъ ld-z nedёli: Vozlю1blennіi, vёstь gDь*) blagočєsti1vыz t napasti i3zbavlsti, nepravedniki že na denь sydnый myčimы blюsti2.

Konecъ ponedёlьniku.

Naipače že vo slёdъ plotskjz p0hoti skvernenіz hodsщыz, i3 nj gDьstvэ neradsщыz, proderzatelє sebЁ ўgHdnicы, slavы ne trepeщutъ hylzщe: №i I#dёže ѓgGli krёpostію i3 si1loю b0lьši syщe, °ne terpstъ na sS t gDa ўkori1znena sudA° (°ne proizn0sztъ na nS pred8 gDemъ ўkori1znena sudA°). v7i Sji že, ćkw sk0ti živ0tni є3stestv0mъ bhvše vъ pogi1belь i3 tlю2, vъ ni1hže ne razumёюtъ hylzщe, vo i3stlёnіi svoemъ i3stlёюtъ, Gi Prіemlющe mzdY nepravednu, slastь mnsщe vsednevnoe nasыщenіe, skverni1teli i3 por0čnicы, pitaющesz lestьmi2 svoi1mi, kdyщe sъ vami, d7i DŽči i3myщe i3sp0lnь bludodэsnіz, i3 neprestaemagw grэhA, prelьщaющe dyšы neutverždenы, serdce naučeno lihoi1mstvu i3myщe, klstvы č†da: є7i NJstavlьše pravый pytь, zabludi1ša, poslёdovavše puti2 valaamovu vos0rova, i4že mzdY nepravednu vozlюbi2. ѕ7i NJbličenіe že i3mЁ svoegw2 bezzak0nіz: pod8zremnikъ bezglasenъ, čelovёčeskimъ glasomъ provэщavšъ, vozbrani2 prbr0ka bezymіe. z7i Sji sytь i3st0čnicы bezv0dni, džblacы i3 mglы6 t vBtrъ prenosi1mi, i5mže mrakъ temnый vo vёki blюdetsz. }i PregHrdaz bo suetы2 vэщaющe, prelьщaюtъ vъ skvє1rnы plotskjz p0hoti, tbэgaющe i4hъ tnю1dъ živyщihъ vo lьsti2, f7i Svob0du i5mъ njbэщavaющe, sami rabi2 syщe tlёnіz: i4mže bo kto2 pobэždenъ bыvaetъ, semY i3 rab0tenъ є4stь. k7 Ѓщe bo tbёgše skvernъ mjra, °vъ razumъ° (°poznanіemъ°) gDa i3 sp7sa našegw ї}sa hrtA, si1mi že paki spletšesz pobэždaemi bыvaюtъ: bhša že i5mъ poslBdnzz gHrša pervыhъ. k7a Lyčše bo bЁ i5mъ ne poznati puti2 pravdы, neželi poznavšыmъ vozvrati1tisz vspstь t predannыz i5mъ s™hz zapovэdi. k7v Sluči1sz bo i5mъ i4stinnaz pri1tča: pesъ vozvraщsz na svoю2 blev0tinu, i3 svinіS njmhvšisz, vъ kalъ ti1nnый.

Konecъ vt0rniku.

GlavA tretіz.

(za? …i) (če\k) s< № SіE ўžE, vozlю1blennіi, vtor0e* (Vъ sredu ld-z nedёli: Vozlю1blennіi, sіE ўžE vtor0e*) vamъ pišY poslanіe, vъ ni1hže vozbuždaю vospominanіemъ vašъ či1stый smhslъ: v7 Pomznyti prežde rečє1nnыz glag0lы t s™hhъ prorHkъ, i3 ґpclъ vašihъ i3 zapovэdeй gDa i3 sp7sa. G SіE prežde vёdzщe, ćkw (d7) prіi1dutъ vъ poslёdnіz dni2 rugatelє, po svoi1hъ p0hotehъ hodsщe, d7 I# glag0lющe: gdё є3stь njbэtovanіe prišestvіz є3gw2; tnelэže bo nc7ы2 ўsp0ša, vs‰ takw prebыvaюtъ t načala sozdanіz. є7 Tai1tsz bo i5mъ sіE hotsщыmъ, ćkw nb7sA bёša i3sperva, i3 zemlS t vodы2, °i3 vod0ю° (°i3 posredЁ vodы2°) sostavlena, b9іimъ sl0vomъ: ѕ7 I$miže togdašnій mjrъ, vod0ю potoplenъ bhvъ, pogi1be. z7 Ґ nhnэšnzz nb7sA i3 zemlS tёmže sl0vomъ sokrovє1na sytь, ngnю2 blюdHma na denь sudA, i3 pogi1beli nečesti1vыhъ čelovBkъ. } E#di1no že sіE da ne ўtai1tsz vasъ vozlю1blennіi, ćkw є3di1nъ denь pred8 gDemъ ćkw thszщa lёtъ, i3 thszщa lёtъ ćkw denь є3di1nъ. f7 Ne kosni1tъ gDь njbэtovanіz, ćkože nёcыi kosnёnіe mnstъ: no dolgoterpi1tъ na nasъ, ne hotS da kto2 pogi1bnetъ, no da vsi2 vъ pokasnіe prіi1dutъ. (№) ‹ Prіi1detъ že denь gDnь ćkw tatь vъ noщi2, v0nьže nb7sA ќbw sъ šymomъ °mi1mw i4dutъ° (°mi1mw p0йdutъ°), stіhji že sžigaemы razorstsz, zemls že i3 ±že na neй dэlA sgorstъ. №i Si6mъ u5bo vsёmъ razorsєmыmъ, kacэmъ podobaetъ bhti vamъ, vo s™hhъ prebыvanіihъ i3 blagočestіihъ; v7i Čaющыmъ i3 skorёe bhti želaющыmъ prišestvіz b9іzgw dnE, є3gHže radi nb7sA žeg0ma razorstsz, i3 stіhji njpalsemi rastaюtsz. Gi N0va že nb7sE, i3 n0vы zemli2 po njbэtovanію є3gw2 čaemъ, vъ ni1hže pravda živetъ. (v7) d7i Tёmže vozlю1blennіi, si1hъ čaющe, potщi1tesz neskverni i3 nepor0čni tomY njbrэsti1sz vъ mi1rэ: є7i I# gDa našegw dolgoterpёnіe, spasenіe nepщyйte: ćkože i3 vozlю1blennый našъ bratъ pavelъ, po dannэй є3mY premydrosti napisA vamъ. ѕ7i Ćkože i3 vo vsёhъ svoi1hъ poslanіihъ, glag0lz vъ ni1hъ nj si1hъ: vъ ni1hže sytь neud0bь raz{mna nBkaz, ±že nenaučeni i3 neutverždeni razvraщaюtъ, ćkože i3 prHčaz pis†nіz, kъ svoeй pogi1beli i5mъ. z7i Vh že u5bo vozlю1blennіi, predvёdzщe hrani1tesz, da ne lestію bezzak0nnыhъ svedeni bhvše, tpadete svoegw2 ўtverždenіz: }i No da rastete vo blgodati i3 razumэ gDa našegw i3 sp7sa ї}sa hrtA. TomY slava, i3 nhnэ, i3 vъ denь vёka. Ґmi1nь.

Konecъ sredЁ.

Konecъ vtoragw poslanіz s™agw ґpctola petrA, i3myщagw vъ sebЁ glavы2 G: zač†lъ cRk0vnыhъ є7: stіhHvъ …a: znamenanій černыhъ d7: poslёduющihъ že i5mъ červlenыhъ v7.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.